Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Park Rochus a jeho turistické využití

Park Rochus a jeho turistické využití

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Nováková
Šetření:24. 01. 2012 - 07. 02. 2012
Počet respondentů:105
Počet otázek (max/průměr):13 / 9.11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, jsem studentka oboru Ekonomika cestovního ruchu a tento rok vypracovávám bakalářskou práci na téma Park Rochus a jeho turistické využití. Budu Vám moc vděčná za vyplnění mého dotazníků, moc mi to pomůže v tvorbě bakalářské práce. Děkuji mnohorkát. 

Odpovědi respondentů

1. Slyšeli jste někdy o Parku Rochus? Říká Vám něco tento pojem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7673,08 %72,38 %  
Ne2826,92 %26,67 %  

Graf

2. Navštívili jste v posledním roce Park Rochus?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4355,84 %40,95 %  
ano3444,16 %32,38 %  

Graf

3. Jak často Park Rochus navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou ročně4761,04 %44,76 %  
Nikdy2532,47 %23,81 %  
Každý měsíc56,49 %4,76 %  

Graf

4. Pokud jste již Park Rochus navštívili, líbil se Vám jeho stav a jeho údržba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, stav byl vyhovující3950,65 %37,14 %  
Ne, stav byl nepříznivý3849,35 %36,19 %  

Graf

5. Víte, že je v budoucnu plánována výstavba Muzea v přírodě na území Parku Rochus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, neslyšel jsem o tom4862,34 %45,71 %  
Ano, slyšel jsem o tom2937,66 %27,62 %  

Graf

6. Uvítáte výstavbu Muzea v přírodě, nebo jste proti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, uvítámotázka č. 8, Ne, nesouhlasím s výstavbouotázka č. 7, Nevímotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, uvítám4659,74 %43,81 %  
Nevím2532,47 %23,81 %  
Ne, nesouhlasím s výstavbou67,79 %5,71 %  

Graf

7. Proč nesouhlasíte s výstavbou Muzea v přírodě?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
protože je to park!116,67 %0,95 %  
perferuju klid a minimální zásahy do přirozených a ekosystémů116,67 %0,95 %  
Je to ničení dalšího přírodního úkazu, kterých je zde opravdu málo.116,67 %0,95 %  
Myslím, že to není zas až tak vhodné místo pro výstavbu.116,67 %0,95 %  
mělo by to zůstat tak jak je116,67 %0,95 %  
zbytečně vyhozené peníze v době krize116,67 %0,95 %  

Graf

8. V případě, že bude Muzeum v přírodě postaveno, navštěvovali byste ho?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6077,92 %57,14 %  
ne1722,08 %16,19 %  

Graf

9. Máte zájem o zlepšení dosavadního stavu Parku Rochus, aby se zde realizovaly odpočinkové plochy, relaxační zóny a volnočasové aktivity?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5774,03 %54,29 %  
nevím1418,18 %13,33 %  
ne67,79 %5,71 %  

Graf

10. Myslíte si, že by město Uherské Hradiště mělo více podporovat plánující projekty v Parku Rochus?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5064,94 %47,62 %  
nevím2127,27 %20 %  
ne67,79 %5,71 %  

Graf

11. Slyšeli jste o akcích Otevíraní pastvin na Rochusu a Stromy pro Rochus, které se v parku již pravidelně konají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, neslyšel jsem o nich6280,52 %59,05 %  
Ano slyšel jsem o nich, ale nezúčastnil1519,48 %14,29 %  

Graf

12. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 25 let6381,82 %60 %  
26 - 35 let1012,99 %9,52 %  
65 let a více11,3 %0,95 %  
56 - 65 let11,3 %0,95 %  
36 - 45 let11,3 %0,95 %  
46 - 55 let11,3 %0,95 %  

Graf

13. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4963,64 %46,67 %  
Muž2836,36 %26,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Navštívili jste v posledním roce Park Rochus?

 • odpověď ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 3. Jak často Park Rochus navštěvujete?

8. V případě, že bude Muzeum v přírodě postaveno, navštěvovali byste ho?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, uvítám na otázku 6. Uvítáte výstavbu Muzea v přírodě, nebo jste proti?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano slyšel jsem o nich, ale nezúčastnil na otázku 11. Slyšeli jste o akcích Otevíraní pastvin na Rochusu a Stromy pro Rochus, které se v parku již pravidelně konají?

9. Máte zájem o zlepšení dosavadního stavu Parku Rochus, aby se zde realizovaly odpočinkové plochy, relaxační zóny a volnočasové aktivity?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano slyšel jsem o nich, ale nezúčastnil na otázku 11. Slyšeli jste o akcích Otevíraní pastvin na Rochusu a Stromy pro Rochus, které se v parku již pravidelně konají?

11. Slyšeli jste o akcích Otevíraní pastvin na Rochusu a Stromy pro Rochus, které se v parku již pravidelně konají?

 • odpověď Ne, neslyšel jsem o nich:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 9. Máte zájem o zlepšení dosavadního stavu Parku Rochus, aby se zde realizovaly odpočinkové plochy, relaxační zóny a volnočasové aktivity?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 6. Uvítáte výstavbu Muzea v přírodě, nebo jste proti?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. V případě, že bude Muzeum v přírodě postaveno, navštěvovali byste ho?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 10. Myslíte si, že by město Uherské Hradiště mělo více podporovat plánující projekty v Parku Rochus?

12. Kolik je Vám let?

 • odpověď 15 - 25 let:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 10. Myslíte si, že by město Uherské Hradiště mělo více podporovat plánující projekty v Parku Rochus?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 6. Uvítáte výstavbu Muzea v přírodě, nebo jste proti?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšeli jste někdy o Parku Rochus? Říká Vám něco tento pojem?

2. Navštívili jste v posledním roce Park Rochus?

3. Jak často Park Rochus navštěvujete?

4. Pokud jste již Park Rochus navštívili, líbil se Vám jeho stav a jeho údržba?

5. Víte, že je v budoucnu plánována výstavba Muzea v přírodě na území Parku Rochus?

6. Uvítáte výstavbu Muzea v přírodě, nebo jste proti?

8. V případě, že bude Muzeum v přírodě postaveno, navštěvovali byste ho?

9. Máte zájem o zlepšení dosavadního stavu Parku Rochus, aby se zde realizovaly odpočinkové plochy, relaxační zóny a volnočasové aktivity?

10. Myslíte si, že by město Uherské Hradiště mělo více podporovat plánující projekty v Parku Rochus?

11. Slyšeli jste o akcích Otevíraní pastvin na Rochusu a Stromy pro Rochus, které se v parku již pravidelně konají?

12. Kolik je Vám let?

13. Jste?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšeli jste někdy o Parku Rochus? Říká Vám něco tento pojem?

2. Navštívili jste v posledním roce Park Rochus?

3. Jak často Park Rochus navštěvujete?

4. Pokud jste již Park Rochus navštívili, líbil se Vám jeho stav a jeho údržba?

5. Víte, že je v budoucnu plánována výstavba Muzea v přírodě na území Parku Rochus?

6. Uvítáte výstavbu Muzea v přírodě, nebo jste proti?

8. V případě, že bude Muzeum v přírodě postaveno, navštěvovali byste ho?

9. Máte zájem o zlepšení dosavadního stavu Parku Rochus, aby se zde realizovaly odpočinkové plochy, relaxační zóny a volnočasové aktivity?

10. Myslíte si, že by město Uherské Hradiště mělo více podporovat plánující projekty v Parku Rochus?

11. Slyšeli jste o akcích Otevíraní pastvin na Rochusu a Stromy pro Rochus, které se v parku již pravidelně konají?

12. Kolik je Vám let?

13. Jste?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nováková, E.Park Rochus a jeho turistické využití (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://park-rochus-a-jeho-turistick.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.