Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Partnerské násilí a jeho následky

Partnerské násilí a jeho následky

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Suk
Šetření:14. 03. 2010 - 21. 03. 2010
Počet respondentů:59
Počet otázek (max/průměr):16 / 16.54
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milí respondenti,

      jmenuji se Petr Suk a studuji pátým rokem Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně při Institutu mezioborových studií v Brně.

      V současné době provádím průzkum ke zpracování diplomové práce na téma "Partnerské násilí a jeho následky".

      Cílem této práce je mimo teoretické části, kde popisuji problematiku partnerského násilí v praktické části potvrdit, nebo vyvrátit domněnky o vlivu partnerského násilí především na děti.

      Pojem partnerské násilí je velmi diskutovaný celospolečnský problém, ke kterému však dochází za zavřenými dveřmi, mimo kontrolu společnosti. Proto si Vás dovoluji oslovit, neboť otevřeně o tomto sociálně patologickém jevu chce jen málokdo hovořit. Výsledky průzkumu by mohli v budoucnu pomoci při řešení této problematiky.

      Dotazník Vám nezabere více jak 10 minut, je samozřejmě anonymní, nikde nejsou zaznamenávány IP adresy respondentů.

      Předem Vám děkuji za vyplnění tohoto dotazníku,

 s pozdravem

                 Petr S. 

     

 

Odpovědi respondentů

1. Víte co si pod pojmem “Partnerské násilí“ představit ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano61100 %103,39 %  

Graf

2. Za základní znaky partnerského násilí lze považovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dlouhodobé násilí v různých formách (psychické, fyzické, sexuální, atd.), kde je jednoznačně rozdělena role oběti a pachatele 5691,8 %94,92 %  
Hádky a náhodné facky mezi partnery58,2 %8,47 %  

Graf

3. Mohoubýt oběťmi partnerského násilí děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, stačí když je dítě přítomno tomuto jevu5691,8 %94,92 %  
Ano, ale pouze v případě že je útok směřován přímo proti nim 34,92 %5,08 %  
Ne23,28 %3,39 %  

Graf

4. Slyšel/a jste o případu partnerského násilí v blízkém okolí svého bydliště, případně v zaměstnání, škole atd. ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4370,49 %72,88 %  
ne1829,51 %30,51 %  

Graf

5. Byl/a jste někdy účastníkem (pachatel, oběť) partnerského násilí ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4472,13 %74,58 %  
ano1727,87 %28,81 %  

Graf

6. Stal/a jste se někdy přímou obětí nebo svědkem partnerského násilí ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3455,74 %57,63 %  
ano2744,26 %45,76 %  

Graf

7. V případě že jste na otázku č. 6 odpověděli ANO, ovlivnila Vás tato skutečnost v budoucím životě ? V případě že jste na otázku č. 6 odpověděli NE, myslíte si, že tato skutečnost mohla ovlivnit oběť v budoucím životě.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano3557,38 %59,32 %  
Spíše ano1524,59 %25,42 %  
Nemám s tímto problémem zkušenosti813,11 %13,56 %  
Určitě ne23,28 %3,39 %  
Spíše ne11,64 %1,69 %  

Graf

8. Partnerské násilí mělo tyto důsledky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Psychické problémy 3557,38 %59,32 %  
Nízké sebevědomí 2845,9 %47,46 %  
Nemám s tímto problémem zkušenosti2236,07 %37,29 %  
Zdravotní problémy 2134,43 %35,59 %  
Problémy se soustředěním a z toho vyplývající problémy při studiu 1321,31 %22,03 %  
Problémy se soustředěním a z toho vyplývající problémy v zaměstnání 1219,67 %20,34 %  
Nespavost1118,03 %18,64 %  
Jiné důsledky711,48 %11,86 %  
Nemělo žádné důsledky11,64 %1,69 %  

Graf

9. V případě že jste byl/a svědkem nebo obětí partnerského násilí, poznal někdo z vašeho blízkého prostředí (zaměstnání, škola, přátelé), že není něco v pořádku ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne nebyl/a jsem oběti ani svědkem3150,82 %52,54 %  
Ne1626,23 %27,12 %  
Ano1422,95 %23,73 %  

Graf

10. Byl/a jste jako dítě svědkem násilí mezi rodiči (partnery) ? Jestliže ano, ovlivnila Vás tato skutečnost v budoucím životě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne nebyl/a jsem svědkem4777,05 %79,66 %  
Ano ovlivnila1422,95 %23,73 %  

Graf

11. Jestliže jste na otázku č. 10 odpověděl/a „Ano ovlivnila“,tak jakým způsobem? V případě že alespoň jeden příznak, který je uveden na jednom řádku se u Vás projevil, označte celý řádek.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neovlivnila , nebo jsem nebyl svědkem4777,05 %79,66 %  
Strach, deprese, uzavřenost, nízké sebevědomí, zloba1219,67 %20,34 %  
Agresivní chování, vztek, předvádění se, dětinskost, záškoláctví, drobná kriminalita69,84 %10,17 %  
Zhoršené studijní výsledky, opoždění v řeči46,56 %6,78 %  
Nedostatek empatie, slabé sociální schopnosti, odmítnutí od vrstevníků46,56 %6,78 %  
Podvýživa, nespavost, poruchy příjmu potravy, zhoršené motorické schopnosti34,92 %5,08 %  
Jiným způsobem11,64 %1,69 %  

Graf

12. V případě že jste byl/a obětí nebo svědkem partnerského násilí byl/a pachatel při svých útocích ovlivněn alkoholem ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nebyl/a jsem oběti ani svědkem3354,1 %55,93 %  
Ano1524,59 %25,42 %  
Ne1321,31 %22,03 %  

Graf

13. Myslíte si, že prevence a vyšší informovanost obyvatel ve společnosti o možnostech pomoci může přispět k redukci partnerského násilí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano3150,82 %52,54 %  
Spíše ano1931,15 %32,2 %  
Spíše ne914,75 %15,25 %  
Určitě ne23,28 %3,39 %  

Graf

14. Uveďte, prosím, Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou 2845,9 %47,46 %  
Vysokoškolské 2134,43 %35,59 %  
Středoškolské bez maturity711,48 %11,86 %  
Základní34,92 %5,08 %  
Vyšší odborné 23,28 %3,39 %  

Graf

15. Uveďte, prosím, pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4065,57 %67,8 %  
Muž2134,43 %35,59 %  

Graf

16. Označte, prosím, do které věkové kategorie patříte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 – 35 let 4980,33 %83,05 %  
36-50 let 1118,03 %18,64 %  
Do 18 let11,64 %1,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Stal/a jste se někdy přímou obětí nebo svědkem partnerského násilí ?

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Byl/a jste někdy účastníkem (pachatel, oběť) partnerského násilí ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. V případě že jste byl/a obětí nebo svědkem partnerského násilí byl/a pachatel při svých útocích ovlivněn alkoholem ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 9. V případě že jste byl/a svědkem nebo obětí partnerského násilí, poznal někdo z vašeho blízkého prostředí (zaměstnání, škola, přátelé), že není něco v pořádku ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano ovlivnila na otázku 10. Byl/a jste jako dítě svědkem násilí mezi rodiči (partnery) ? Jestliže ano, ovlivnila Vás tato skutečnost v budoucím životě?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. V případě že jste byl/a obětí nebo svědkem partnerského násilí byl/a pachatel při svých útocích ovlivněn alkoholem ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Strach, deprese, uzavřenost, nízké sebevědomí, zloba na otázku 11. Jestliže jste na otázku č. 10 odpověděl/a „Ano ovlivnila“,tak jakým způsobem? V případě že alespoň jeden příznak, který je uveden na jednom řádku se u Vás projevil, označte celý řádek.
 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nebyl/a jsem oběti ani svědkem na otázku 12. V případě že jste byl/a obětí nebo svědkem partnerského násilí byl/a pachatel při svých útocích ovlivněn alkoholem ?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne nebyl/a jsem oběti ani svědkem na otázku 9. V případě že jste byl/a svědkem nebo obětí partnerského násilí, poznal někdo z vašeho blízkého prostředí (zaměstnání, škola, přátelé), že není něco v pořádku ?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám s tímto problémem zkušenosti na otázku 8. Partnerské násilí mělo tyto důsledky?

8. Partnerské násilí mělo tyto důsledky?

 • odpověď Nízké sebevědomí :
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. V případě že jste byl/a obětí nebo svědkem partnerského násilí byl/a pachatel při svých útocích ovlivněn alkoholem ?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Problémy se soustředěním a z toho vyplývající problémy při studiu na otázku 8. Partnerské násilí mělo tyto důsledky?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nespavost na otázku 8. Partnerské násilí mělo tyto důsledky?
 • odpověď Psychické problémy :
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zdravotní problémy na otázku 8. Partnerské násilí mělo tyto důsledky?

9. V případě že jste byl/a svědkem nebo obětí partnerského násilí, poznal někdo z vašeho blízkého prostředí (zaměstnání, škola, přátelé), že není něco v pořádku ?

 • odpověď Ne nebyl/a jsem oběti ani svědkem:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Slyšel/a jste o případu partnerského násilí v blízkém okolí svého bydliště, případně v zaměstnání, škole atd. ?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nebyl/a jsem oběti ani svědkem na otázku 12. V případě že jste byl/a obětí nebo svědkem partnerského násilí byl/a pachatel při svých útocích ovlivněn alkoholem ?

10. Byl/a jste jako dítě svědkem násilí mezi rodiči (partnery) ? Jestliže ano, ovlivnila Vás tato skutečnost v budoucím životě?

 • odpověď Ano ovlivnila:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Strach, deprese, uzavřenost, nízké sebevědomí, zloba na otázku 11. Jestliže jste na otázku č. 10 odpověděl/a „Ano ovlivnila“,tak jakým způsobem? V případě že alespoň jeden příznak, který je uveden na jednom řádku se u Vás projevil, označte celý řádek.

12. V případě že jste byl/a obětí nebo svědkem partnerského násilí byl/a pachatel při svých útocích ovlivněn alkoholem ?

 • odpověď Nebyl/a jsem oběti ani svědkem:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Stal/a jste se někdy přímou obětí nebo svědkem partnerského násilí ?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne nebyl/a jsem oběti ani svědkem na otázku 9. V případě že jste byl/a svědkem nebo obětí partnerského násilí, poznal někdo z vašeho blízkého prostředí (zaměstnání, škola, přátelé), že není něco v pořádku ?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám s tímto problémem zkušenosti na otázku 8. Partnerské násilí mělo tyto důsledky?

16. Označte, prosím, do které věkové kategorie patříte.

 • odpověď 19 – 35 let :
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středoškolské s maturitou na otázku 14. Uveďte, prosím, Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte co si pod pojmem “Partnerské násilí“ představit ?

2. Za základní znaky partnerského násilí lze považovat?

3. Mohoubýt oběťmi partnerského násilí děti?

4. Slyšel/a jste o případu partnerského násilí v blízkém okolí svého bydliště, případně v zaměstnání, škole atd. ?

5. Byl/a jste někdy účastníkem (pachatel, oběť) partnerského násilí ?

6. Stal/a jste se někdy přímou obětí nebo svědkem partnerského násilí ?

7. V případě že jste na otázku č. 6 odpověděli ANO, ovlivnila Vás tato skutečnost v budoucím životě ? V případě že jste na otázku č. 6 odpověděli NE, myslíte si, že tato skutečnost mohla ovlivnit oběť v budoucím životě.

8. Partnerské násilí mělo tyto důsledky?

9. V případě že jste byl/a svědkem nebo obětí partnerského násilí, poznal někdo z vašeho blízkého prostředí (zaměstnání, škola, přátelé), že není něco v pořádku ?

10. Byl/a jste jako dítě svědkem násilí mezi rodiči (partnery) ? Jestliže ano, ovlivnila Vás tato skutečnost v budoucím životě?

11. Jestliže jste na otázku č. 10 odpověděl/a „Ano ovlivnila“,tak jakým způsobem? V případě že alespoň jeden příznak, který je uveden na jednom řádku se u Vás projevil, označte celý řádek.

12. V případě že jste byl/a obětí nebo svědkem partnerského násilí byl/a pachatel při svých útocích ovlivněn alkoholem ?

13. Myslíte si, že prevence a vyšší informovanost obyvatel ve společnosti o možnostech pomoci může přispět k redukci partnerského násilí?

14. Uveďte, prosím, Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

15. Uveďte, prosím, pohlaví.

16. Označte, prosím, do které věkové kategorie patříte.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte co si pod pojmem “Partnerské násilí“ představit ?

2. Za základní znaky partnerského násilí lze považovat?

3. Mohoubýt oběťmi partnerského násilí děti?

4. Slyšel/a jste o případu partnerského násilí v blízkém okolí svého bydliště, případně v zaměstnání, škole atd. ?

5. Byl/a jste někdy účastníkem (pachatel, oběť) partnerského násilí ?

6. Stal/a jste se někdy přímou obětí nebo svědkem partnerského násilí ?

7. V případě že jste na otázku č. 6 odpověděli ANO, ovlivnila Vás tato skutečnost v budoucím životě ? V případě že jste na otázku č. 6 odpověděli NE, myslíte si, že tato skutečnost mohla ovlivnit oběť v budoucím životě.

8. Partnerské násilí mělo tyto důsledky?

9. V případě že jste byl/a svědkem nebo obětí partnerského násilí, poznal někdo z vašeho blízkého prostředí (zaměstnání, škola, přátelé), že není něco v pořádku ?

10. Byl/a jste jako dítě svědkem násilí mezi rodiči (partnery) ? Jestliže ano, ovlivnila Vás tato skutečnost v budoucím životě?

11. Jestliže jste na otázku č. 10 odpověděl/a „Ano ovlivnila“,tak jakým způsobem? V případě že alespoň jeden příznak, který je uveden na jednom řádku se u Vás projevil, označte celý řádek.

12. V případě že jste byl/a obětí nebo svědkem partnerského násilí byl/a pachatel při svých útocích ovlivněn alkoholem ?

13. Myslíte si, že prevence a vyšší informovanost obyvatel ve společnosti o možnostech pomoci může přispět k redukci partnerského násilí?

14. Uveďte, prosím, Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

15. Uveďte, prosím, pohlaví.

16. Označte, prosím, do které věkové kategorie patříte.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Suk, P.Partnerské násilí a jeho následky (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://partnerske-nasili-a-jeho-nasledky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.