Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Partnerské násilí mezi mladými

Partnerské násilí mezi mladými

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Groulová
Šetření:28. 05. 2012 - 28. 05. 2012
Počet respondentů:0
Počet otázek (max/průměr):24
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:nelze zjistit
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ráda bych Vás poprosila o vyplnění dotazníku, který se týká partnerského násilí mezi mladými partnery, kteří spolu trvale nežijí ve společné domácnosti. Pod pojmem partner vždy rozumíme, že společně vytváříte trvalý (stabilní) vztah, nežijete ve společné domácnosti a ani nemáte uzavřené manželství či partnerství. Byla bych velmi ráda, kdybyste v dotazníku zohlednili i případné zkušenosti z předchozích vztahů a ne jen ze vztahu současného. Dotazník obsahuje pouze 16 otázek s nabídkami odpovědí, takže Vám jejich zodpovězení zabere jen několik málo minut. Výsledky dotazníku budou použity k vypracování mé bakalářské práce a Vaše odpovědi zůstanou čistě ANONYMNÍ!!! Děkuji za pravdivé vyplnění a Váš drahocenný čas.

Odpovědi respondentů

1. Uveďte prosím váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [0-17 → konec dotazníku, 18otázka č. 2, 19otázka č. 2, 20otázka č. 2, 21otázka č. 2, 22otázka č. 2, 23otázka č. 2, 24otázka č. 2, 25otázka č. 2, 26-99 → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

2. Uveďte prosím vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

3. Uveďte prosím vaše povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

4. Máte aktuálně partnera/partnerku, se kterým vytváříte trvalý (stabilní) vztah, ale trvale nežijete ve společné domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

5. Co si představíte pod pojmem „partnerské násilí“? (prosím vypište)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

6. Pokud by se Vám stalo, že by Vám Váš partner/partnerka nadával/a, urážel/a, ponižoval/a či shazoval/a před rodinou nebo přáteli, byl/a byste mu/jí ochoten/a takové chování odpustit či prominout?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

7. Pokud by se Vám stalo (pokud zjistíte), že Vám partner/ka čte e-maily, SMS, kontroluje hovory či Váš facebook, byl/a byste ochoten/a mu/jí takové chování tolerovat? (Odpustit či prominout?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

8. Kdyby Vás partner/ka fyzicky napadl/a, byl/a byste ochoten/a mu/jí takové chování odpustit a dále setrvat ve vztahu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

9. Stalo se vám někdy ve vztahu, že jste měl/a pocit, že na Vás parner/ka nepřiměřeně žárlí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

10. Máte pocit, že Vás někdy partner/ka ve vztahu v něčem omezoval/a? (Pokud ANO, v čem?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Rozhodně anootázka č. 11, Spíše anootázka č. 12, Nevímotázka č. 13, Spíše neotázka č. 13, Rozhodně neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

11. Rozhodně ano

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

12. Spiše ano

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

13. Stalo se Vám někdy ve vztahu, že Vám Váš partner/ka zakazoval/a kontakt s okolím (přáteli, rodinou, kamarády, spolužáky, spolupracovníky, sousedy, známými?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

14. Stalo se Vám někdy, že Vás parter/ka udeřil/a (facka, rána pěstí,…)? (Pokud ANO, při jaké příležitosti? Např. hádka, v opilosti, jen tak bez důvodu,….)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano - 1xotázka č. 15, Ano – 2x až 5xotázka č. 16, Ano – 5x a víceotázka č. 17, Ano – opakovaně (pravidelně)otázka č. 18, Nevím – nepamatuji seotázka č. 19, Ne - nikdyotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

15. Ano - 1x

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

16. Ano - 2x až 5x

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

17. Ano - 5x a více

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

18. Ano – opakovaně (pravidelně)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

19. A) Oznámkujte uvedené body dle následující legendy: 1-(přípustné, jsem ve vztahu ochoten/a přejít) 2-(spíše přípustné, jsem ochoten/a občas tolerovat) 3-(lze tolerovat, ale ne stále, pouze výjimečně) 4-(spíše nepřípustné, lze pouze 1x) 5-(rozhodně nepřípustné, v žádném případě)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Nadávky, urážky00
Podezírání partnera/partnerky (např. z nevěry…)00
Vydírání partnera/partnerky00
Pomluvy partnera/partnerky00
Obviňování partnera/partnerky (např. z nevěry…)00
Zesměšňování a ponižování partnera/partnerky00
Omezování v kontaktu s okolím (přáteli, rodinou, spolužáky, kolegy…)00
Snaha o neustálou kontrolu partnera/partnerky (co právě dělá, s kým je…)00
Vynucování neustálé pozornosti od partnera/partnerky00
Kontrolování hovorů a SMS zpráv v mobilu, e-mailu, facebooku, apod.00
Nepřiměřená žárlivost00
Facky00
Údery pěstí, kopání, škrcení00
Ohrožování nějakou zbraní00
Nucení k pohlavnímu styku00
Vynucování nepříjemných praktik během pohlavního styku00
Znásilnění00

Graf

20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Nadávky, urážky00
Podezírání partnera/partnerky (např. z nevěry...)00
Vydírání partnera/partnerky00
Pomluvy partnera/partnerky00
Obviňování partnera/partnerky (např. z nevěry...)00
Zesměšňování a ponižování partnera/partnerky00
Omezování v kontaktu s okolím (přáteli, rodinou, spolužáky, kolegy…)00
Snaha o neustálou kontrolu partnera/partnerky (co právě dělá, s kým je…)00
Vynucování neustálé pozornosti od partnera/partnerky00
Kontrolování hovorů a SMS zpráv v mobilu, e-mailu, facebooku, apod.00
Nepřiměřená žárlivost00
Facky00
Údery pěstí, kopání, škrcení00
Ohrožování nějakou zbraní00
Nucení k pohlavnímu styku00
Vynucování nepříjemných praktik během pohlavního styku00
Znásilnění00

Graf

21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opalpvaně)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Nadávky, urážky00
Podezírání partnera/partnerky (např. z nevěry…)00
Vydírání partnera/partnerky00
Pomluvy partnera/partnerky00
Obviňování partnera/partnerky (např. z nevěry…)00
Zesměšňování a ponižování partnera/partnerky00
Omezování v kontaktu s okolím (přáteli, rodinou, spolužáky, kolegy…)00
Snaha o neustálou kontrolu partnera/partnerky (co právě dělá, s kým je…)00
Vynucování neustálé pozornosti od partnera/partnerky00
Kontrolování hovorů a SMS zpráv v mobilu, e-mailu, facebooku, apod.00
Nepřiměřená žárlivost00
Facky00
Údery pěstí, kopání, škrcení00
Ohrožování nějakou zbraní00
Nucení k pohlavnímu styku00
Vynucování nepříjemných praktik během pohlavního styku00
Znásilnění00

Graf

22. Znáte nějakou osobu či pár ve Vašem okolí, lterých se partnerské násilí týká?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

23. Kam byste se v případě nutnosti (partnerského násilí) obrátil/a, kde byste hledal/a pomoc?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

24. Myslíte si, že jste se někdy stal/a obětí partnerského násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Groulová, M.Partnerské násilí mezi mladými (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://partnerske-nasili-mezi-mlady.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.