Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Partnerské násilí

Partnerské násilí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna Palečková
Šetření:02. 03. 2012 - 12. 03. 2012
Počet respondentů:317
Počet otázek (max/průměr):18 / 12.01
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím Vás o vyplnění krátkého dotazníku pro širkou veřejnost na téma Partnerské násilí. Jedná se o téma mé ročníkové práce na Gymnáziu Jeronýmova v Liberci. V případě zájmu o bližší informace nebo výsledky mé práce mě kontaktujte na e-mailu paleckovaa@gmail.com, ráda vám je poskytnu.

Děkuji za Váš čas,

A. Palečková

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena22972,24 %72,24 %  
Muž8827,76 %27,76 %  

Graf

2. Do jaké z těchto věkových kategorií spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 35 let19360,88 %60,88 %  
16 - 20 let6620,82 %20,82 %  
36 - 50 let4012,62 %12,62 %  
více než 50 let165,05 %5,05 %  
méně než 15 let20,63 %0,63 %  

Graf

3. Jaké je vaše vzdělání (včetně toho, co právě studujete)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola17956,47 %56,47 %  
Střední škola s maturitou10633,44 %33,44 %  
VOŠ154,73 %4,73 %  
Střední škola bez maturity134,1 %4,1 %  
Základní41,26 %1,26 %  

Graf

4. Řekl/a byste o sobě, že jste obeznámen/a s tématem partnerského násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano17655,52 %55,52 %  
Určitě ano7724,29 %24,29 %  
Spíše ne6018,93 %18,93 %  
Vůbec ne41,26 %1,26 %  

Graf

5. Považujete partnerské násilí za rozšířený problém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano17153,94 %53,94 %  
Určitě ano8125,55 %25,55 %  
Spíše ne6420,19 %20,19 %  
Vůbec ne10,32 %0,32 %  

Graf

6. S kterými z následujících tvrzení SOUHLASÍTE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S žádným z těchto tvrzení nesouhlasím20765,3 %65,3 %  
Partnerské násilí úzce souvisí se závislostí na alkoholu8025,24 %25,24 %  
Oběťmi se mohou stát pouze ženy/muži s nízkým sebevědomím 4413,88 %13,88 %  
Oběť by od pachatele dávno odešla, kdyby byla situace tak neúnosná144,42 %4,42 %  
Partnerské násilí se týká jen násilí na ženách82,52 %2,52 %  
Partnerské násilí se odehrává jen v nižších sociálních vrstvách51,58 %1,58 %  
Oběť pachatele vyprovokovala, tudíž si za to může sama30,95 %0,95 %  
Partnerské násilí je soukromá věc a nikdo cizí by se do toho neměl vměšovat10,32 %0,32 %  

Graf

7. Myslíte si, že se problém partnerského násilí v naší společnosti podceňuje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano27386,12 %86,12 %  
ne4413,88 %13,88 %  

Graf

8. Které z těchto činností považujete za projev partnerského násilí (pokud k ní dojde více než jednou)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
těžší forma fyzického násilí (např. bití pěstmi, kopání, škrcení)30796,85 %96,85 %  
vyhrožování, zastrašováni a vydírání29693,38 %93,38 %  
lehčí forma fyzického násilí (např. bolestivé stisky, štípání, pohlavky, strkání)28790,54 %90,54 %  
izolace a omezování (zákaz stýkat se s některými/všemi přáteli nebo rodinou)28088,33 %88,33 %  
nátlak (např. rozkazování, nucení do věcí, které oběť dělat nechce)27787,38 %87,38 %  
nucení do sexu, nebo některých sexuálních praktik27386,12 %86,12 %  
ponižování v soukromí26683,91 %83,91 %  
citové vydírání (např. vyhrožování sebevraždou)25179,18 %79,18 %  
zesměšňováni na veřejnosti24176,03 %76,03 %  
oběť nemá přístup k vlastním ekonomickým prostředkům24176,03 %76,03 %  
verbální napadání (nadávky)22270,03 %70,03 %  
prohledáváni osobních věcí (např. mobilní telefon, kabelka, e-mail)19360,88 %60,88 %  
pachatel hlídá výdaje oběti15849,84 %49,84 %  
odpírání sexu jako forma trestu11335,65 %35,65 %  
žádnou z těchto možností nepovažuji za projev partnerského násilí10,32 %0,32 %  

Graf

9. Máte vy sami zkušenosti s partnerským násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 13, Ne, ale někdo v mém okolí anootázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne21066,25 %66,25 %  
Ne, ale někdo v mém okolí ano6018,93 %18,93 %  
Ano4714,83 %14,83 %  

Graf

10. Jak dlouho jste se s tímto problémem potýkal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 6 měsíců1838,3 %5,68 %  
1-2 roky1225,53 %3,79 %  
více než 5 let714,89 %2,21 %  
2-5 let714,89 %2,21 %  
6-12 měsíců dlouho36,38 %0,95 %  

Graf

11. Jak jste ho vyřešil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od partnera jsem odešel/a2961,7 %9,15 %  
Stále se s tímto problémem potýkám817,02 %2,52 %  
Požádal/a jsem o pomoc někoho ze svého okolí36,38 %0,95 %  
Obrátila jsem se na policii24,26 %0,63 %  
partner vztah ukončil12,13 %0,32 %  
Moc nevyřešil, ale snažím se ovládat.12,13 %0,32 %  
přestěhováním s pozdějším útěkem nazpět k rodině12,13 %0,32 %  
požádal jsem aby odešla12,13 %0,32 %  
Obrátil/a jsem se na odbornou pomoc12,13 %0,32 %  

Graf

12. Jaké formy násilí se ve vašem případě vyskytovaly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
verbální napadání (nadávky)3370,21 %10,41 %  
ponižování v soukromí3268,09 %10,09 %  
lehčí forma fyzického násilí (např. bolestivé stisky, štípání, pohlavky, strkání)2961,7 %9,15 %  
citové vydírání (např. vyhrožování sebevraždou)2246,81 %6,94 %  
nátlak (např. rozkazování, nucení do věcí, které oběť dělat nechce)2246,81 %6,94 %  
vyhrožování, zastrašováni a vydírání2042,55 %6,31 %  
izolace a omezování (zákaz stýkat se s některými/všemi přáteli nebo rodinou)1838,3 %5,68 %  
zesměšňováni na veřejnosti1838,3 %5,68 %  
prohledáváni osobních věcí (např. mobilní telefon, kabelka, e-mail)1634,04 %5,05 %  
těžší forma fyzického násilí (např. bití pěstmi, kopání, škrcení)1634,04 %5,05 %  
nucení do sexu, nebo některých sexuálních praktik1021,28 %3,15 %  
pachatel hlídal vaše výdaje36,38 %0,95 %  
odpírání sexu jako forma trestu24,26 %0,63 %  
nulový přístup k vlastním ekonomickým prostředkům12,13 %0,32 %  

Graf

13. Jak si myslíte, že byste problém řešil/a, pokud by nastal?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od partnera bych odešel/a v případě, že by se konflikty opakovaly6932,86 %21,77 %  
nevím, neumím si to představit5124,29 %16,09 %  
od partnera bych odešel/a po prvním vyhrocení situace5124,29 %16,09 %  
šla/šel bych na policii v případě, že by se konflikty opakovaly115,24 %3,47 %  
vůbec bych se do této situace nedostal/a, takového partnera bych si nevybral/a104,76 %3,15 %  
šla/šel bych na policii po prvním vyhrocení situace62,86 %1,89 %  
Jako alfa bych situaci vyřešil, bez ohledu na způsob řešení10,48 %0,32 %  
od partnera bych odešla + šla na policii poté, co by se konflikty opakovaly (třeba 3x, ne 100x)10,48 %0,32 %  
PČR, ale oběť musí být hodně silná, aby měla právě tu sílu včas odejít. Jiná cesta než partnera opustit podle mě není! Všechny ostatní řešení jsou pouze dočasné a mohou vést k neštěstí.10,48 %0,32 %  
poradila bych se s odborníkem10,48 %0,32 %  
Řešení neznám. Určitě není jednoznačné. Záleží na mnoha okolnostech a určitě na každé dané situaci.10,48 %0,32 %  
pro oběť je velmi těžké ze situace vystoupit a vůbec identifikovat a připustit, že se jedná o násilí a trestný čin10,48 %0,32 %  
Vždy se snažím pořádně člověka poznat než si ho pustím k tělu. Všímám si jeho reakcí. Člověka, který má sklony v násilí a agresi většinou poznáte i ve frontě, bohužel existují i lidé, kteří se umějí skvěle ovládat, proto vybírám i odpověď číslo čtyři.10,48 %0,32 %  
Obrátila bych se na přátelé10,48 %0,32 %  
Obrátila bych se na rodinu či přátele10,48 %0,32 %  
Jsem muž a mám téměř 190 cm, nepřitahují mě ženy, co by mě měly šanci "přeprat", tudíž tato situace nemá šanci nastat10,48 %0,32 %  
Nelze odpovědět, záleží na okolnostech10,48 %0,32 %  
tezko rict10,48 %0,32 %  

Graf

14. Je obětí muž, nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5693,33 %17,67 %  
muž46,67 %1,26 %  

Graf

15. Jak jste se o tom dozvěděl/a ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oběť mi to sama řekla2948,33 %9,15 %  
Poznal/a jsem to1525 %4,73 %  
Řekl mi to někdo jiný1220 %3,79 %  
jsem toho svědkem11,67 %0,32 %  
Viděla jsem to11,67 %0,32 %  
je z ordiny11,67 %0,32 %  
byla jsem toho svědkem11,67 %0,32 %  

Graf

16. Jak jste to řešil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snažil/a jsem se oběti pomoct sám/sama2541,67 %7,89 %  
Nijak, dozvěděl/a jsem se to ve chvíli, kdy to bylo vyřešeno2338,33 %7,26 %  
Nijak, je to soukromá záležitost58,33 %1,58 %  
Obrátil/a jsem se na policii nebo odbornou pomoc35 %0,95 %  
pouze jsem poradila, co by oběť měla dělat11,67 %0,32 %  
Snažila jsem se oběti domluvit, aby odešla. Ale ona odmítla s tím, že do toho nikomu nic není a případně by vše popřela.11,67 %0,32 %  
jsem vázána profesním tajemstvím11,67 %0,32 %  
chce si to vyřešit sama11,67 %0,32 %  

Graf

17. Myslíte si, že česká legislativa umožňuje dostatečně účinné řešení problému partnerského násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne24176,03 %76,03 %  
ano7623,97 %23,97 %  

Graf

18. Proč si to myslíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Partnerské násilí se těžko dokazuje a když už se tak nějak dokáže, tak stejně člověk dostane podmínku, půjde do léčebny a nebo pár let ve vězení, ovšem až vyjde, bude to podle mě stejné, né-li horší. ta10,95 %0,32 %  
často nevhodný přístup policie při výslechu nebo zásahu, nedostatečná izolace tyrana od oběti, nedostatek anonymního dočasného bydliště oběti.....10,95 %0,32 %  
nejsme dostatečně chránění před ničím, často se i naše stížnosti podceňují, neřeší10,95 %0,32 %  
Policie se podle mě bude raději zabývat jinými případy než partnerským násilím.10,95 %0,32 %  
Myslím si, že legislativa je v tomto směru dostačující, ale v mnoha případech není daná situace v praxi řešena adekvátním způsobem...např. ze strany policie apod.10,95 %0,32 %  
Stačí se podívat na to, jakým způsobem se trestají vraždy. Jednak mají soudy dlouhé trvání, jednak je téměř nemožné něco dokázat bez důvěryhodných svědků, kteří při těchto situacích v podstatě skoro vůbec nejsou, minimálními tresty za zločiny obecně atd.10,95 %0,32 %  
Nevěřím soudům, viz některé medializované případy.10,95 %0,32 %  
protože to tak prostě je10,95 %0,32 %  
Protože mnoho žen raději bude trpět, než aby byly vystavěny veřejnému probírání ostatními atd.. bojí se,že společnost nebude brát jejich problém vážně10,95 %0,32 %  
je to těžké i jen prokázat např. u soudu...když už se to provalí. A vykázání ze společné domácnosti pro násilníka je nekoncepčí řešení, zvlášť když se pak vrátí(pro oběť to je horší), navíc je to vlastně i stresující pro vykázaného(nou) páč kde má bydlet10,95 %0,32 %  
ostatní odpovědi za domácí násilí jsou nízké tresty
Česká legislativa neumožňuje řádné a včasné trestání žádných přestupků či trestných činů
Byl jsem na policejní stanici, kde mě i matku (jedná se přesněji o domácí nasilí) šest hodin policisté vyslíchali, a nakonec nám bylo oznámeno, že o nic nejde, že někdy to lidi holt přeženou, ale je to normální.
od minulosti se to posunulo, hlavne sem rada ze stalking je jiz trestny cin
Pomalé soudy, nekompetentní soudci a policie.
Z vlastní zkušenosti jsem poznal jak bezzubá policie v tomto je.
Viz veřejně známé tragedie, kterým se mělo zabránit.
protoze jsem musela zaskrtnou ano nebo ne a chybi vam tam nevim...nevim jak to ceska legislativa resi.
Protože jako v mnoha jiných připadech považuje za možné oběti jen ženy
Spíše nevím, legislativu moc neznám.
nevím
Nedostatečné zákony, dlouhé soudní procesy
Vykázání ze společné domácnosti na soudem určenou dobu poskytuje dostatečnou možnost řešení situace.
Protože týraný partner je často vyhrožován, aby nikomu nic neříkal a skutečně se bojí. A když výjde pravda na povrch, tak se to těžko dokazuje.
protože kdyby to řešila, tak by nebylo tak časté
Česká legislativa není schopna řešit nic účinně. Policie není s tímto tématem dost seznámena.
existuje institut vykázání, užívá se a řeší násilí
Legisativa nabízí v rámci svých možností způsoby řešení nebo pomoci od vykázání po uveznění násilníka/násilnice. Jde spíše o to, jestli těchto možností oběť využije.
V otázce č. 17 mi chyběla odpověť nevím, jelikož o tomto problému vím, avšak mě se netýká, tak nesleduji důsledně, co se dělá pro to, aby se to nedělo.
protože kdyby existovalo účinné řešení, nepotýkalo by se s tímto problémem tolik lidí
znam z vlastni zkusenosti, ze privolana policie se jen usmeje a rekne, ze si zena vymysli, nebo ze si to zaslouzila. kdyz se obeti neveri, nikam dal to nezene a nijak svou situaci neresi.
Protože to tak je, celkem přijatelně znám zákony, které se toho týkají
Protože existují příliš malé tresty, a agresorům se skoro nic nestane
Myslím si, že orgány PČR tuto situaci často podceňují a zlehčují.
Nevím je odpověď už na předchozí otázku, věřím že něco v zákonech je, docela se o tom mluvilo, ale nemám žádnou hlubší znalost.
Legislativa to řeší, problém je ale v odvaze člověka oznámit,že je na něm násilí pácháno někým blízkým.
Male postihy
Jedná se o závažný problém, o kterém se sice ve společnosti ví a v mediích je prezentován, je zakotven i v Trestním řádu ČR, ale oběti nejsou dostatečně informovány, kam se mohou obrátit. Myslím, že i tresty jsou nízké.
zdlouhavé vyšetřování ničemu nepomáhá
Oběti jsou většinou ve špatné situaci, neví, co dál, tak raději zůstávají s agresorem.
Většina lidí svoje problémy ani nepřizná, stydí se za ně, nechtějí je hlásit a když ano, policie jim často nevěří a problémy podceňují.. i díky tomu není problém dostatečně legislativně zajištěn
Policie člověka může tak maximálně vykázat z bytu.. po pár dnech se ale do něj osoba zase vrátí a všechno začne nanovo..
Došlo k proškolení policistů (bohužel ne všude a všech), zavedení institutu vykázání agresora na 10 dní
zákon o vykázání aj.
vyhostení na několik dní, první krok, pri kterem by si tyrana osoba mela uvedomit, kam az to zaslo, moznost obratit se na urcite organizace (bily kruh bezpeci, atd.) ze strany statu je toho asi dost, ale spis zalezi na konkretni osobe.
Vykázání člověka na pár dnů z bytu nepomůže. Je dost možné, že pak bude ještě agresivnější.
pokud týraná osoba nechce mluvit, nemůže se zakročit
protože to vidím že ne
Účinné řešení tohoto problému nezávisí jen na legislativě.
Myslím, že dnes i vzhledem k možnosti vyloučení útočníka z obydlí jsou možnosti dostatečné. Spíš zase záleží na posuzování soudy, kdy jednoznačný návod nenexistuje.
Porušování soudního rozhodnutí není patřičně trestáno.
Bylo mnoho případů které nakonec ukončila vražda ale dříve, preventivně toho moc udělat a velký trest a věřím tomu že u některych jedincu se může vztek, uražená ješitnost, ukřivdění, apod. stupňovat a později mít nedozírné následky.
Obtížná prokazatelnost činu (především týrání psychické), laxnost policie (udělá něco až poté, co se něco stane)
PROTOŽE CELÁ ČESKÁ LEGISLATIVA I PO PŘEVRATU V R. ´89 ODPOVÍDÁ "ÚROVNI" TVŮRCŮ
Česká legislativa se velmi málo zaobírá otázkou partnerského násilí.Nejsou precedenty.
v současné době platný trestní zákoník by mohl být v tomto ohledu ještě vylepšen
Serou na všechno
Zdůvodu, že existují všelijaká centra pro tyto postižené, tak si myslím, že právně to není dořešeno.
U nás je to tak, že dokud někdo někoho fyzicky nenapadne, tak se nic neděje :-(
případy uváděné médii
Policie může zasáhnout až v případě, kdy jde již o o ublížení na zdraví. Na psychické formy násilí vůbec nereaguje
Většinou se o případ začnou odpovědné orgány zajímat, až když už je pozdě.
Slyšel jsem něco o dočasném vystěhování agresivního partnera z bytu.
Myslím, že společnost (tedy tím myslím zákondárce) podceňují domácí násilí a důsledky s tím spojené.
možnost vykázání násilníka neřeší tento problém dlouhodobě, po krátké době se vrací zpět...ne vždy shledá policie dostatek důkazů, věc končí jako přestupek, pak je prokazování velmi složité, protože se domácí násilí často děje beze svědků...
Ochrana toho, kdo nahlásí násilí je nedostatečná. Oběť násilí často nemá kam jít když případné násilí nahlásí.
Protože společnost třeba hned nevěří oběti, že se něco děje....
Obvykle maximum, čeho se pachateli dostane, je pouze zákaz styku s obětí.
ne. zalezi vzdy na obeti, jak se dokaze branit (policie, poradny, odchod od partnera,....) vzdy jsem byla svedekm (i ucastnikem) nasili z duvodu frustrace nasilnika a podminenosti alkoholem a jinymi navykovymi latkami
protože naše společnost není tak vyspělá a myslí si že tohle se nás netýká.
Nástroje existují, jde o to, že se oběť domácího násilí málokdy včas obrátí na příslučné instituce (policie, Bílý kruh bezpečí )
nízké možná i žádné tresty za partnerské násilí a najednou vražda. Znám z TV zpráv
tady se nic neřeší ať už je to cokoliv
partnerské násilí je málo důkazné. Osoba, která je týrána, se rozhodne jít na policii, ale ta to nebude řešit. Nebo, když chce té osobě pomoci osoba blízká, tak na týraná vše zapře.
na základě případů řešených v ČR
Myslím, že není problém v legislativě, spíše v neznalosti, studu a v přetrvávajícím názoru lidí, že co se děje doma je pouze jejich soukromá věc. Je těžké určit hranici, kdy jde ještě o běžné partnerské hašteření a kdy už o násilí.
Často má policie pocit, že si žena či muž vymýšlí a situaci podceňují.
Pořád je velmi mnoho případů, které končí smrtí oběti, nebo její sociální degradace
Naprosto nefunkční právní aparát, ketrý není schopný dotáhnout do konce i jiné kauzy a dost rozšířená možnost podplacení soudce
Protože když se to dělo u nás doma za mého dětství, byli jsme policii spíš pro smích.
Potenciální oběť nemá v legislativě zastání. Nízké tresty, zdlouhavost procesů, malá ochrana svědků a obětí. Násilníci ví, že si mohou troufnout, protože jim to díky tomu s největší pravděpodobností projde.
Nedokáže dostatečně oběti pomoci...
viz 17: nevim
domácí násilí je na denním pořádku,přehlížení tohoto faktu okolím a také špatné rady či snad nařknutí z lhaní a lží
není na to připravená
myslím si, že legislativa se v posledních letech tomuto problému věnuje dostatečně, problém vidím spíš v praktické aplikaci právních předpisů a ve zlehčování situace ze strany lidí, kteří s partnerským násilím nemají osobní zkušenost
Ne, důvody k určitým opatřením chránícím poškozenou/poškozeného musí být markantní a opakované v takové míře, že je reálnější, že by agresor svou oběť utýral k smrti, minimálně ji způsobil vážné zdravotní a psychické potíže, než by stát věc řešil
jinak by se násilníci zavírali a neběhali a netýrali dál
žena si většinou musí pomoci sama, rodina či policisté ji buď nevěří, či její problém bagatelizují a pro pachatele jsou mírné tresty
-
osobně mám pocit, že legislativa ČR neposkytuje zákony v takové formě, aby dostatečně a účinně pokryla domácí násilí, které porušuje zákony
ženy, které jsou napadány, nemají dostatek možností, jak se od násilníka oddělit, násilníci nejsou trestáni
Kvůli případům z médií. Dle mého je to obecný problém české justice - přílišná presumpce neviny. Měl by se víc zapojit zdravý lidský rozum a méně paragrafy. Pak to může skončit dost špatně. Je obecně moc velká benevolence vůči hajzlům (pardon za to slovo)
Legislativu máme. Chybí osvěta.
zákaz vstupu do domu jen zhorší situaci po návratu muže domů a je to krátký čas, aby si žena vše rozmyslela a případně utekla
legislativa neřeší vše, řešení je kombinace legislativních úprav, preventivních programů pracujících především s touto problematikou, pomoc konkrétním osobám
protoze na otazku nelze odpovede nevim.
Situace se určitě zlepšila, je tu např. nyní institut dočasného "vyhoštění" z domácnosti, ale určitě tu je prostor pro to, aby se toto téma právně podpořilo ještě více a nedocházelo k týrání a zneužívání jak partnerskému, tak dětí.
viděl jsem to
ZNĚNÍ TRESTNÍHO ZÁKONA
V cechach vse trva moc dlouho.
protože je ve společnosti vysoké zastoupení těch, na kterých je násilí pácháno/ nedostatečná ochrana a minimální trest (legislativa velmi vágní obecně)
Legislativa je dostačující proto, aby jí oběť mohla plně účinně využít. Záleží na přístupu a odhodlanosti oběti k řešení situace.
zatím se toto téma nebere vážně, zrovna jako u znásilnění. oběti si za to přece z velké části mohou samy. a psychické násilí už se vůbec neprojednává, nelze totiž příliš prokázat, pachatel je "slušný člověk"!úřady jsou neochotné!
Protože jsem-li s touto tématikou alespoň trochu obeznámen, oběť nemůže dotyčného udat, dokud se nestane nic závažného a pak může být pozdě. Navíc po propuštění pachatele je oběť často vystavena nebezpečí.
9590,48 %29,97 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Do jaké z těchto věkových kategorií spadáte?

 • odpověď 21 - 35 let:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi VOŠ na otázku 3. Jaké je vaše vzdělání (včetně toho, co právě studujete)?

8. Které z těchto činností považujete za projev partnerského násilí (pokud k ní dojde více než jednou)?

 • odpověď prohledáváni osobních věcí (např. mobilní telefon, kabelka, e-mail):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi prohledáváni osobních věcí (např. mobilní telefon, kabelka, e-mail) na otázku 12. Jaké formy násilí se ve vašem případě vyskytovaly?

9. Máte vy sami zkušenosti s partnerským násilím?

 • odpověď Ano:
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1-2 roky na otázku 10. Jak dlouho jste se s tímto problémem potýkal/a?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi citové vydírání (např. vyhrožování sebevraždou) na otázku 12. Jaké formy násilí se ve vašem případě vyskytovaly?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi izolace a omezování (zákaz stýkat se s některými/všemi přáteli nebo rodinou) na otázku 12. Jaké formy násilí se ve vašem případě vyskytovaly?
  • zobrazit další souvislosti
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi lehčí forma fyzického násilí (např. bolestivé stisky, štípání, pohlavky, strkání) na otázku 12. Jaké formy násilí se ve vašem případě vyskytovaly?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nátlak (např. rozkazování, nucení do věcí, které oběť dělat nechce) na otázku 12. Jaké formy násilí se ve vašem případě vyskytovaly?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nucení do sexu, nebo některých sexuálních praktik na otázku 12. Jaké formy násilí se ve vašem případě vyskytovaly?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ponižování v soukromí na otázku 12. Jaké formy násilí se ve vašem případě vyskytovaly?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi prohledáváni osobních věcí (např. mobilní telefon, kabelka, e-mail) na otázku 12. Jaké formy násilí se ve vašem případě vyskytovaly?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi těžší forma fyzického násilí (např. bití pěstmi, kopání, škrcení) na otázku 12. Jaké formy násilí se ve vašem případě vyskytovaly?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi verbální napadání (nadávky) na otázku 12. Jaké formy násilí se ve vašem případě vyskytovaly?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyhrožování, zastrašováni a vydírání na otázku 12. Jaké formy násilí se ve vašem případě vyskytovaly?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zesměšňováni na veřejnosti na otázku 12. Jaké formy násilí se ve vašem případě vyskytovaly?
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od partnera jsem odešel/a na otázku 11. Jak jste ho vyřešil/a?
  • 6.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 6 měsíců na otázku 10. Jak dlouho jste se s tímto problémem potýkal/a?
 • odpověď Ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím, neumím si to představit na otázku 13. Jak si myslíte, že byste problém řešil/a, pokud by nastal?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi od partnera bych odešel/a po prvním vyhrocení situace na otázku 13. Jak si myslíte, že byste problém řešil/a, pokud by nastal?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi od partnera bych odešel/a v případě, že by se konflikty opakovaly na otázku 13. Jak si myslíte, že byste problém řešil/a, pokud by nastal?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi šla/šel bych na policii v případě, že by se konflikty opakovaly na otázku 13. Jak si myslíte, že byste problém řešil/a, pokud by nastal?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec bych se do této situace nedostal/a, takového partnera bych si nevybral/a na otázku 13. Jak si myslíte, že byste problém řešil/a, pokud by nastal?
 • odpověď Ne, ale někdo v mém okolí ano:
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oběť mi to sama řekla na otázku 15. Jak jste se o tom dozvěděl/a ?
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poznal/a jsem to na otázku 15. Jak jste se o tom dozvěděl/a ?
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nijak, dozvěděl/a jsem se to ve chvíli, kdy to bylo vyřešeno na otázku 16. Jak jste to řešil/a?
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Snažil/a jsem se oběti pomoct sám/sama na otázku 16. Jak jste to řešil/a?
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 14. Je obětí muž, nebo žena?

12. Jaké formy násilí se ve vašem případě vyskytovaly?

 • odpověď ponižování v soukromí:
  • 9.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi zesměšňováni na veřejnosti na otázku 12. Jaké formy násilí se ve vašem případě vyskytovaly?
  • 8.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyhrožování, zastrašováni a vydírání na otázku 12. Jaké formy násilí se ve vašem případě vyskytovaly?
 • odpověď verbální napadání (nadávky):
  • 9x vetší pravděpodobnost při odpovědi těžší forma fyzického násilí (např. bití pěstmi, kopání, škrcení) na otázku 12. Jaké formy násilí se ve vašem případě vyskytovaly?

14. Je obětí muž, nebo žena?

 • odpověď žena:
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nijak, dozvěděl/a jsem se to ve chvíli, kdy to bylo vyřešeno na otázku 16. Jak jste to řešil/a?
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, ale někdo v mém okolí ano na otázku 9. Máte vy sami zkušenosti s partnerským násilím?
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poznal/a jsem to na otázku 15. Jak jste se o tom dozvěděl/a ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Řekl mi to někdo jiný na otázku 15. Jak jste se o tom dozvěděl/a ?
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oběť mi to sama řekla na otázku 15. Jak jste se o tom dozvěděl/a ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Do jaké z těchto věkových kategorií spadáte?

3. Jaké je vaše vzdělání (včetně toho, co právě studujete)?

4. Řekl/a byste o sobě, že jste obeznámen/a s tématem partnerského násilí?

5. Považujete partnerské násilí za rozšířený problém?

6. S kterými z následujících tvrzení SOUHLASÍTE?

7. Myslíte si, že se problém partnerského násilí v naší společnosti podceňuje?

8. Které z těchto činností považujete za projev partnerského násilí (pokud k ní dojde více než jednou)?

9. Máte vy sami zkušenosti s partnerským násilím?

10. Jak dlouho jste se s tímto problémem potýkal/a?

11. Jak jste ho vyřešil/a?

12. Jaké formy násilí se ve vašem případě vyskytovaly?

13. Jak si myslíte, že byste problém řešil/a, pokud by nastal?

14. Je obětí muž, nebo žena?

15. Jak jste se o tom dozvěděl/a ?

16. Jak jste to řešil/a?

17. Myslíte si, že česká legislativa umožňuje dostatečně účinné řešení problému partnerského násilí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Do jaké z těchto věkových kategorií spadáte?

3. Jaké je vaše vzdělání (včetně toho, co právě studujete)?

4. Řekl/a byste o sobě, že jste obeznámen/a s tématem partnerského násilí?

5. Považujete partnerské násilí za rozšířený problém?

6. S kterými z následujících tvrzení SOUHLASÍTE?

7. Myslíte si, že se problém partnerského násilí v naší společnosti podceňuje?

8. Které z těchto činností považujete za projev partnerského násilí (pokud k ní dojde více než jednou)?

9. Máte vy sami zkušenosti s partnerským násilím?

10. Jak dlouho jste se s tímto problémem potýkal/a?

11. Jak jste ho vyřešil/a?

12. Jaké formy násilí se ve vašem případě vyskytovaly?

13. Jak si myslíte, že byste problém řešil/a, pokud by nastal?

14. Je obětí muž, nebo žena?

15. Jak jste se o tom dozvěděl/a ?

16. Jak jste to řešil/a?

17. Myslíte si, že česká legislativa umožňuje dostatečně účinné řešení problému partnerského násilí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Palečková, A.Partnerské násilí (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://partnerske-nasili.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.