Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Partnerské vztahy současné a minulé - muži

Partnerské vztahy současné a minulé - muži

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Sichová
Šetření:14. 03. 2015 - 29. 03. 2015
Počet respondentů:73
Počet otázek (max/průměr):17 / 8.48
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům


Dobrý den,
jmenuji se Barbora Sichová a jsem studentkou psychologie na Fakultě sociálních studií v Brně. V rámci své práce se zajímám o to, jak spolu souvisí předchozí a současné partnerské vztahy. Zajímá mě, zda se muži a ženy nějak liší v tom, jak to mají s bývalými láskami. Zejména o mužích a jejich vztazích se tradují různé více či méně lichotivé věci (např. jak jsou bezcitní, přelétaví), pravdou ale je, že vlastně nevíme, jak to ve skutečnosti je.

Koho hledám?
 - zejména muže ve věku 24-27 let
 - v současnosti v partnerském vztahu
 - s minimálně jednou zkušeností s rozchodem.

Pokud jste to právě vy, koho hledám, ráda bych vás poprosila o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je zcela anonymní a vámi vyplněné údaje jsou považovány za důvěrné. Vyplňování by mělo zabrat max. 10 minut.

Děkuji moc za vaši ochotu a spolupráci.
Bára

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž2752,94 %36,99 %  
Žena2447,06 %32,88 %  

Graf

2. Uveďte měsíc a rok narození:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
květen 199124,17 %2,74 %  
srpen 199324,17 %2,74 %  
Říjen 199124,17 %2,74 %  
duben 199724,17 %2,74 %  
12/198812,08 %1,37 %  
červen 199312,08 %1,37 %  
2912,08 %1,37 %  
září, 198912,08 %1,37 %  
2.5.197712,08 %1,37 %  
20,4,198812,08 %1,37 %  
ostatní odpovědi říjen, 1993
04/1984
12.12.1986
prosinec 1988
6.1995
leden 1991
leden 1998
léto 1985
květen 1970
červenec 1992
červen 1988
5/87
1990
Červen 1990
2,1990
1995
Březen 1977
11/1988
9.1989
5/1983
a.
srpen 1990
červenec 1989
3.1958
1987
5.1990
Květen 1989
4 1995
3.11. 1990
listopad 1990
20.05.1980
děláte snad horoskop? Mohlo by vám stačit věkové rozmezí
červenec 1990
9, 1989
3470,83 %46,58 % 

Graf

Současný partnerský vztah:

 

 

3. Jak dlouho trvá váš současný partnerský vztah? (uveďte v měsících)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30612,77 %8,22 %  
3148,51 %5,48 %  
224,26 %2,74 %  
1224,26 %2,74 %  
6024,26 %2,74 %  
324,26 %2,74 %  
2824,26 %2,74 %  
824,26 %2,74 %  
8424,26 %2,74 %  
5624,26 %2,74 %  
ostatní odpovědi 33
36
42
0
1
120
46
39
73
260
66
18
40
9
15
27
14
7
20
2144,68 %28,77 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:31.72
Minimum:2
Maximum:84
Variační rozpětí:82
Rozptyl:453.11
Směrodatná odchylka:21.29
Medián:30
Modus:30

Graf

4. Následující otázky se týkají vašeho současného vztahu. Zhodnoťte prosím u každého tvrzení, nakolik vás a váš vztah vystihuje (uveďte na škále 1-7, kdy 1 = vůbec mě to nevystihuje a 7 = úplně mě to vystihuje). Když jsem se svým partnerem/svou partnerkou…

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
…nemusím se nijak přetvařovat.5.5653.854
…cítím se jako schopný člověk.4.8544.083
…cítím, že mě má můj partner/moje partnerka rád/a a záleží mu/jí na mně.5.4793.416
…často si připadám neschopný/á.3.1913.772
…můžu říkat svůj názor a ovlivňovat, co budeme dělat.5.253.479
…často cítím, že k sobě máme daleko.2.9794.021
…mám pocit, že dokážu překonat jakékoliv překážky.4.5322.845
…cítím hodně blízkosti a intimity.5.1913.602
…cítím se jak pod kontrolou a pořád do něčeho tlačený/tlačená.2.9173.66

Graf

5. Tento dotazník se zabývá tím, jak se cítíte ve vztahu s vaším současným partnerem/současnou partnerkou. Označte prosím možnost, která nejlépe vystihuje, do jaké míry s tvrzením souhlasíte či nesouhlasíte (na škále 1-7, kdy 1 = silně nesouhlasím a 7 = silně souhlasím).

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Pomáhá mi, když se v případě potřeby mohu obrátit na partnera/partnerku.5.8483.172
Obvykle s partnerem/partnerkou prodiskutuji své problémy a starosti.5.3912.803
S partnerem/partnerkou všechno prodebatuji.4.9353.235
Připadá mi snadné se spoléhat na partnera/partnerku.4.872.983
Necítím se dobře, když se mám partnerovi/partnerce svěřovat.2.8913.445
Raději partnerovi/partnerce nedávám najevo, jak se v hloubi duše cítím.3.0434.129
Často si dělám starosti, že na mně partnerovi/partnerce skutečně nezáleží.2.873.94
Bojím se, že mě partner/partnerka může opustit.4.0223.195
Trápím se tím, že partner/partnerka o mě nebude stát tak, jak já stojím o něj/ni.3.4785.38

Graf

6. Zhodnoťte, nakolik souhlasíte, či nesouhlasíte s danými tvrzeními, které se opět týkají vašeho současného partnerského vztahu. Opět zhodnoťte na škále od 1 do 7 (kdy 1 = silně nesouhlasím a 7 = silně souhlasím).

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Vím, že mi na partnerovi/partnerce záleží.5.832.609
Jsem odhodlaný/odhodlaná udržet svůj vztah s partnerem/partnerkou.5.8512.935
Nedovolil/a bych, aby nás lidé rozdělili, kvůli závazku, který pociťuji ke svému partnerovi/partnerce.5.7563.296
Jsem si jistý/jistá, že můj vztah k partnerovi/partnerce je stabilní.5.4043.645
Nedovolil/a bych, aby cokoliv stálo v cestě mému závazku k partnerovi/partnerce.5.4133.503
Předpokládám, že partnera/partnerku budu milovat po celý život.5.4443.891
Vždy budu za partnera/partnerku cítit silnou zodpovědnost.5.5563.314
Vnímám svůj vztah k partnerovi/partnerce jako pevný.5.6443.34
Neumím si představit rozpad svého vztahu s partnerem/partnerkou.5.4443.891
Jsem si jistý/jistá svou láskou k partnerovi/partnerce.5.6443.607
Vnímám svůj vztah s partnerem/partnerkou jako stálý.5.6443.562
Vidím svůj vztah s partnerem/partnerkou jako dobré rozhodnutí.5.63.662
Cítím zodpovědnost k partnerovi/partnerce.5.9322.7
Ve svém vztahu s partnerem/partnerkou plánuji pokračovat.63.136
I když se s partnerem/partnerkou těžko vychází, zůstávám našemu vztahu věrný/věrná.5.4654.76

Graf

Ex-vztahy:

Následující otázky se budou týkat vašich partnerských vztahů v minulosti, nikoli vašeho současného partnera/současné partnerky. Protože se jedná o otázky, které jsou spojeny s předchozími partnerskými vztahy, bylo by dobré, kdybyste si na jejich vyplňování udělali dostatek času a klidu. Dovedu si představit, že na tyto otázky je potřeba mnohdy odpovídat skutečně o samotě. Děkuji již teď za vaše odpovědi.

Některé partnerské vztahy nás ovlivní a zasáhnou více, a proto považujeme některé zkušenosti se vztahy za více důležité, zatímco jiným nepřikládáme takový význam. V následujících otázkách mě proto bude zajímat ten minulý vztah, který považujete vy sám/sama za nejvýznamnější.

7. Zvolte, o kterého bývalého partnera/kterou bývalou partnerku se jedná:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dřívější než poslední předchozí partner/partnerka.1740,48 %23,29 %  
Poslední bývalý partner/partnerka – tzn., že po něm/po ní následoval můj současný vztah.1638,1 %21,92 %  
Je to můj jediný bývalý partner/moje jediná bývalá partnerka.921,43 %12,33 %  

Graf

8. Uveďte délku tohoto minulého vztahu v měsících:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24614,63 %8,22 %  
1349,76 %5,48 %  
637,32 %4,11 %  
337,32 %4,11 %  
3624,88 %2,74 %  
1824,88 %2,74 %  
10012,44 %1,37 %  
2212,44 %1,37 %  
5712,44 %1,37 %  
7212,44 %1,37 %  
ostatní odpovědi 25
15
2
7
8
48
35
50
91
4
47
0
10
60
20
9
30
1741,46 %23,29 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.97
Minimum:3
Maximum:72
Variační rozpětí:69
Rozptyl:310.97
Směrodatná odchylka:17.63
Medián:20
Modus:24

Graf

9. Jak je to dlouho, co tento váš vztah skončil?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to více než tři roky.3071,43 %41,1 %  
Je to víc než rok.921,43 %12,33 %  
Je to půl roku nebo méně.24,76 %2,74 %  
Je to víc než půl roku.12,38 %1,37 %  

Graf

10. Myslel/a jste si, že je váš bývalý partner/bývalá partnerka „ten pravý/ta pravá“?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2455,81 %32,88 %  
ne1944,19 %26,03 %  

Graf

11. Rozchod s milovanou osobou zanechává v lidech různé pocity. Přečtěte si následující tvrzení a vyjádřete, do jaké míry vás vystihují (opět na 7-bodové škále, kdy 1 = vůbec mě to nevystihuje a 7 = úplně mě to vystihuje):

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Někdy mne ještě v srdci zabolí, když si na něj/ni vzpomenu.3.4765.488
Stále ho/ji ještě miluji.2.4764.916
Kdyby se vrátil/a do mého života, se svým současným partnerem/svou současnou partnerkou bych se nejspíš rozešel/rozešla.2.0473.114
Jeho/její ztráta byla ta nejhorší věc, co se mi v životě stala.2.54.202
Stále na něj/ni hodně myslím.2.9534.416
Vzpomínky na něj/ni se mi v hlavě objevují bez jakéhokoli důvodu.3.3414.42
Někdy se musím snažit na něj/na ni nemyslet.2.7915.654
Stále o něm/o ní mívám živé sny.2.8574.503

Graf

Mám ještě poslední otázky, které se týkají ukončení tohoto vztahu, který považujete za významný.

12. Kdo chtěl váš vztah ukončit více?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1638,1 %21,92 %  
Partner/partnerka1433,33 %19,18 %  
Oba stejně819,05 %10,96 %  
Ani jeden z nás nechtěl vztah ukončit, donutily nás vnější okolnosti49,52 %5,48 %  

Graf

13. Pokud jste odpověděli d), můžete, ale nemusíte ve volném políčku svou odpověď upřesnit:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

.

autonehoda - již nežije

normální vývoj a poznání

Podvádění

14. Kdo měl podle vás větší vinu na ukončení vašeho vztahu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Partner/partnerka1639,02 %21,92 %  
Oba stejně1024,39 %13,7 %  
717,07 %9,59 %  
Nelze určit614,63 %8,22 %  
Jiná osoba24,88 %2,74 %  

Graf

15. Pokud jste odpověděli e), můžete, ale nemusíte upřesnit, kdo to byl:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

a

Jeho máma.

16. Mohl/a byste napsat, z jakého důvodu pokládáte tento vztah za subjektivně významný?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

1. skutečně vážný dlouhodobý vztah

Byl druhý nejdelší

byl hezký, nebyl ukončený rozchodem

byl muj prvni

byl naprosto vážný a upřímný

Byl to můj druhý nejdelší vztah.

byl to první dlouhodobý vztah, první velká láska

byl to takový debil..

Byla to první opravdovější láska, byli jsme sice mladí, ale až tak nerozumní zase ne. Ve vztahu se objevila třetí osoba, které jsme nevědomky dovolili, aby "tahala za nitky". Místo toho, abychom něco řešili, tak jsme to ukončili. S odstupem času jsem si uvědomila, jak jsme byli tehdy "hloupí", trvalo dlouho, než se to podařilo skutečně uzavřít. Hlavně citově.

Dal mi cenné zkušenosti

exkluzivní sexuální partnerka s multiorgasmy a kamarádkou s velkými ňadry, se kterou měla taky sexuální zkušenost

Jednak kvůli jeho délce, druhak nám oběma tenkrát dal do života to důležité uvědomění si, co znamená na vztahu skutečně pracovat a aktivně jej podporovat, aby se nejen udržel, ale ještě více utužil. Možná že jen díky tomu považuju současný vztah za pevný a trvalý.

když člověku věříte a věříte v daném vztahu s v NĚCO..tak je významný asi každý vztah :)

Myslel jsem si tenkrát, že ona bude ta pravá. Teď už vím, že to byl omyl.

NE

Nepokladam

Nepokládám

Partner byl ke mě fyzicky hrubý a já díky tomu dospěla a uvědomila si, že stojí za prd.

první dlouhý

první dlouhý a intenzivní

první vážný vztah

První vážný vztah

První velká láska ve kterou jsem věřila a šla do ní naplno.

první vztah,

t

velká přitažlivost

17. Děkuji vám za vaše odpovědi a otevřenost, která mi pomůže dozvědět se něco více o partnerských vztazích. Pokud vás napadá ještě něco, na co jsem se nezeptala nebo byste mi chtěli něco sdělit či přiblížit, máte k dispozici následující políčko.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

j

je dobré mít na zřeteli vývoj vztahů, hledání vhodného partnera pro život, to znamená seznamování, "chození", poznávání, přizpůsobování, vyhodnocování a rozchody, vyhodnocení a nová hledání, atd.

Přidala bych sem otázku ohledně nevěry. Řekla bych, že je to velmi podstatná část v tématu partnerských vztahů.

současný stav je vyvážený a stabilní, nechci měnit, děti máme krásné

Tento dotazník byl pro mě hodně přínosný.. vztahy mě zajímají a opravdu bylo fajn se nad něčím takovým zamyslet, normálně pro to člověk nemá moc příležitost..

V otázce 6 poslední bod "I když se s partnerem/partnerkou těžko vychází, zůstávám našemu vztahu věrný/věrná.:" je zavádějící. S mojí partnerkou se vychází lehko, nemám na otázku jak odpovědět.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Tento dotazník se zabývá tím, jak se cítíte ve vztahu s vaším současným partnerem/současnou partnerkou. Označte prosím možnost, která nejlépe vystihuje, do jaké míry s tvrzením souhlasíte či nesouhlasíte (na škále 1-7, kdy 1 = silně nesouhlasím a 7 = silně souhlasím).

 • odpověď Pomáhá mi, když se v případě potřeby mohu obrátit na partnera/partnerku.=7:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obvykle s partnerem/partnerkou prodiskutuji své problémy a starosti.=7 na otázku 5. Tento dotazník se zabývá tím, jak se cítíte ve vztahu s vaším současným partnerem/současnou partnerkou. Označte prosím možnost, která nejlépe vystihuje, do jaké míry s tvrzením souhlasíte či nesouhlasíte (na škále 1-7, kdy 1 = silně nesouhlasím a 7 = silně souhlasím).
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi S partnerem/partnerkou všechno prodebatuji.=7 na otázku 5. Tento dotazník se zabývá tím, jak se cítíte ve vztahu s vaším současným partnerem/současnou partnerkou. Označte prosím možnost, která nejlépe vystihuje, do jaké míry s tvrzením souhlasíte či nesouhlasíte (na škále 1-7, kdy 1 = silně nesouhlasím a 7 = silně souhlasím).

6. Zhodnoťte, nakolik souhlasíte, či nesouhlasíte s danými tvrzeními, které se opět týkají vašeho současného partnerského vztahu. Opět zhodnoťte na škále od 1 do 7 (kdy 1 = silně nesouhlasím a 7 = silně souhlasím).

 • odpověď Cítím zodpovědnost k partnerovi/partnerce.=7:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi S partnerem/partnerkou všechno prodebatuji.=7 na otázku 5. Tento dotazník se zabývá tím, jak se cítíte ve vztahu s vaším současným partnerem/současnou partnerkou. Označte prosím možnost, která nejlépe vystihuje, do jaké míry s tvrzením souhlasíte či nesouhlasíte (na škále 1-7, kdy 1 = silně nesouhlasím a 7 = silně souhlasím).
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vždy budu za partnera/partnerku cítit silnou zodpovědnost.=7 na otázku 6. Zhodnoťte, nakolik souhlasíte, či nesouhlasíte s danými tvrzeními, které se opět týkají vašeho současného partnerského vztahu. Opět zhodnoťte na škále od 1 do 7 (kdy 1 = silně nesouhlasím a 7 = silně souhlasím).
 • odpověď Jsem odhodlaný/odhodlaná udržet svůj vztah s partnerem/partnerkou.=7:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi S partnerem/partnerkou všechno prodebatuji.=7 na otázku 5. Tento dotazník se zabývá tím, jak se cítíte ve vztahu s vaším současným partnerem/současnou partnerkou. Označte prosím možnost, která nejlépe vystihuje, do jaké míry s tvrzením souhlasíte či nesouhlasíte (na škále 1-7, kdy 1 = silně nesouhlasím a 7 = silně souhlasím).
 • odpověď Jsem si jistý/jistá svou láskou k partnerovi/partnerce.=7:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi S partnerem/partnerkou všechno prodebatuji.=7 na otázku 5. Tento dotazník se zabývá tím, jak se cítíte ve vztahu s vaším současným partnerem/současnou partnerkou. Označte prosím možnost, která nejlépe vystihuje, do jaké míry s tvrzením souhlasíte či nesouhlasíte (na škále 1-7, kdy 1 = silně nesouhlasím a 7 = silně souhlasím).
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vidím svůj vztah s partnerem/partnerkou jako dobré rozhodnutí.=7 na otázku 6. Zhodnoťte, nakolik souhlasíte, či nesouhlasíte s danými tvrzeními, které se opět týkají vašeho současného partnerského vztahu. Opět zhodnoťte na škále od 1 do 7 (kdy 1 = silně nesouhlasím a 7 = silně souhlasím).
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vnímám svůj vztah k partnerovi/partnerce jako pevný.=7 na otázku 6. Zhodnoťte, nakolik souhlasíte, či nesouhlasíte s danými tvrzeními, které se opět týkají vašeho současného partnerského vztahu. Opět zhodnoťte na škále od 1 do 7 (kdy 1 = silně nesouhlasím a 7 = silně souhlasím).
 • odpověď Nedovolil/a bych, aby nás lidé rozdělili, kvůli závazku, který pociťuji ke svému partnerovi/partnerce.=7:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi S partnerem/partnerkou všechno prodebatuji.=7 na otázku 5. Tento dotazník se zabývá tím, jak se cítíte ve vztahu s vaším současným partnerem/současnou partnerkou. Označte prosím možnost, která nejlépe vystihuje, do jaké míry s tvrzením souhlasíte či nesouhlasíte (na škále 1-7, kdy 1 = silně nesouhlasím a 7 = silně souhlasím).
 • odpověď Ve svém vztahu s partnerem/partnerkou plánuji pokračovat.=7:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vidím svůj vztah s partnerem/partnerkou jako dobré rozhodnutí.=7 na otázku 6. Zhodnoťte, nakolik souhlasíte, či nesouhlasíte s danými tvrzeními, které se opět týkají vašeho současného partnerského vztahu. Opět zhodnoťte na škále od 1 do 7 (kdy 1 = silně nesouhlasím a 7 = silně souhlasím).
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem si jistý/jistá svou láskou k partnerovi/partnerce.=7 na otázku 6. Zhodnoťte, nakolik souhlasíte, či nesouhlasíte s danými tvrzeními, které se opět týkají vašeho současného partnerského vztahu. Opět zhodnoťte na škále od 1 do 7 (kdy 1 = silně nesouhlasím a 7 = silně souhlasím).
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi I když se s partnerem/partnerkou těžko vychází, zůstávám našemu vztahu věrný/věrná.=7 na otázku 6. Zhodnoťte, nakolik souhlasíte, či nesouhlasíte s danými tvrzeními, které se opět týkají vašeho současného partnerského vztahu. Opět zhodnoťte na škále od 1 do 7 (kdy 1 = silně nesouhlasím a 7 = silně souhlasím).
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vnímám svůj vztah s partnerem/partnerkou jako stálý.=7 na otázku 6. Zhodnoťte, nakolik souhlasíte, či nesouhlasíte s danými tvrzeními, které se opět týkají vašeho současného partnerského vztahu. Opět zhodnoťte na škále od 1 do 7 (kdy 1 = silně nesouhlasím a 7 = silně souhlasím).
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vnímám svůj vztah k partnerovi/partnerce jako pevný.=7 na otázku 6. Zhodnoťte, nakolik souhlasíte, či nesouhlasíte s danými tvrzeními, které se opět týkají vašeho současného partnerského vztahu. Opět zhodnoťte na škále od 1 do 7 (kdy 1 = silně nesouhlasím a 7 = silně souhlasím).
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Předpokládám, že partnera/partnerku budu milovat po celý život.=7 na otázku 6. Zhodnoťte, nakolik souhlasíte, či nesouhlasíte s danými tvrzeními, které se opět týkají vašeho současného partnerského vztahu. Opět zhodnoťte na škále od 1 do 7 (kdy 1 = silně nesouhlasím a 7 = silně souhlasím).
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vždy budu za partnera/partnerku cítit silnou zodpovědnost.=7 na otázku 6. Zhodnoťte, nakolik souhlasíte, či nesouhlasíte s danými tvrzeními, které se opět týkají vašeho současného partnerského vztahu. Opět zhodnoťte na škále od 1 do 7 (kdy 1 = silně nesouhlasím a 7 = silně souhlasím).
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedovolil/a bych, aby cokoliv stálo v cestě mému závazku k partnerovi/partnerce.=7 na otázku 6. Zhodnoťte, nakolik souhlasíte, či nesouhlasíte s danými tvrzeními, které se opět týkají vašeho současného partnerského vztahu. Opět zhodnoťte na škále od 1 do 7 (kdy 1 = silně nesouhlasím a 7 = silně souhlasím).
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi …můžu říkat svůj názor a ovlivňovat, co budeme dělat.=7 na otázku 4. Následující otázky se týkají vašeho současného vztahu. Zhodnoťte prosím u každého tvrzení, nakolik vás a váš vztah vystihuje (uveďte na škále 1-7, kdy 1 = vůbec mě to nevystihuje a 7 = úplně mě to vystihuje). Když jsem se svým partnerem/svou partnerkou…
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedovolil/a bych, aby nás lidé rozdělili, kvůli závazku, který pociťuji ke svému partnerovi/partnerce.=7 na otázku 6. Zhodnoťte, nakolik souhlasíte, či nesouhlasíte s danými tvrzeními, které se opět týkají vašeho současného partnerského vztahu. Opět zhodnoťte na škále od 1 do 7 (kdy 1 = silně nesouhlasím a 7 = silně souhlasím).
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím zodpovědnost k partnerovi/partnerce.=7 na otázku 6. Zhodnoťte, nakolik souhlasíte, či nesouhlasíte s danými tvrzeními, které se opět týkají vašeho současného partnerského vztahu. Opět zhodnoťte na škále od 1 do 7 (kdy 1 = silně nesouhlasím a 7 = silně souhlasím).
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vím, že mi na partnerovi/partnerce záleží.=7 na otázku 6. Zhodnoťte, nakolik souhlasíte, či nesouhlasíte s danými tvrzeními, které se opět týkají vašeho současného partnerského vztahu. Opět zhodnoťte na škále od 1 do 7 (kdy 1 = silně nesouhlasím a 7 = silně souhlasím).
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi S partnerem/partnerkou všechno prodebatuji.=6 na otázku 5. Tento dotazník se zabývá tím, jak se cítíte ve vztahu s vaším současným partnerem/současnou partnerkou. Označte prosím možnost, která nejlépe vystihuje, do jaké míry s tvrzením souhlasíte či nesouhlasíte (na škále 1-7, kdy 1 = silně nesouhlasím a 7 = silně souhlasím).
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi S partnerem/partnerkou všechno prodebatuji.=7 na otázku 5. Tento dotazník se zabývá tím, jak se cítíte ve vztahu s vaším současným partnerem/současnou partnerkou. Označte prosím možnost, která nejlépe vystihuje, do jaké míry s tvrzením souhlasíte či nesouhlasíte (na škále 1-7, kdy 1 = silně nesouhlasím a 7 = silně souhlasím).
 • odpověď Vnímám svůj vztah s partnerem/partnerkou jako stálý.=7:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem si jistý/jistá, že můj vztah k partnerovi/partnerce je stabilní.=7 na otázku 6. Zhodnoťte, nakolik souhlasíte, či nesouhlasíte s danými tvrzeními, které se opět týkají vašeho současného partnerského vztahu. Opět zhodnoťte na škále od 1 do 7 (kdy 1 = silně nesouhlasím a 7 = silně souhlasím).
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vnímám svůj vztah k partnerovi/partnerce jako pevný.=7 na otázku 6. Zhodnoťte, nakolik souhlasíte, či nesouhlasíte s danými tvrzeními, které se opět týkají vašeho současného partnerského vztahu. Opět zhodnoťte na škále od 1 do 7 (kdy 1 = silně nesouhlasím a 7 = silně souhlasím).
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Předpokládám, že partnera/partnerku budu milovat po celý život.=7 na otázku 6. Zhodnoťte, nakolik souhlasíte, či nesouhlasíte s danými tvrzeními, které se opět týkají vašeho současného partnerského vztahu. Opět zhodnoťte na škále od 1 do 7 (kdy 1 = silně nesouhlasím a 7 = silně souhlasím).

9. Jak je to dlouho, co tento váš vztah skončil?

 • odpověď Je to více než tři roky.:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Někdy mne ještě v srdci zabolí, když si na něj/ni vzpomenu.=1 na otázku 11. Rozchod s milovanou osobou zanechává v lidech různé pocity. Přečtěte si následující tvrzení a vyjádřete, do jaké míry vás vystihují (opět na 7-bodové škále, kdy 1 = vůbec mě to nevystihuje a 7 = úplně mě to vystihuje):
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stále na něj/ni hodně myslím.=1 na otázku 11. Rozchod s milovanou osobou zanechává v lidech různé pocity. Přečtěte si následující tvrzení a vyjádřete, do jaké míry vás vystihují (opět na 7-bodové škále, kdy 1 = vůbec mě to nevystihuje a 7 = úplně mě to vystihuje):
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Někdy se musím snažit na něj/na ni nemyslet.=1 na otázku 11. Rozchod s milovanou osobou zanechává v lidech různé pocity. Přečtěte si následující tvrzení a vyjádřete, do jaké míry vás vystihují (opět na 7-bodové škále, kdy 1 = vůbec mě to nevystihuje a 7 = úplně mě to vystihuje):

11. Rozchod s milovanou osobou zanechává v lidech různé pocity. Přečtěte si následující tvrzení a vyjádřete, do jaké míry vás vystihují (opět na 7-bodové škále, kdy 1 = vůbec mě to nevystihuje a 7 = úplně mě to vystihuje):

 • odpověď Kdyby se vrátil/a do mého života, se svým současným partnerem/svou současnou partnerkou bych se nejspíš rozešel/rozešla.=1:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jeho/její ztráta byla ta nejhorší věc, co se mi v životě stala.=1 na otázku 11. Rozchod s milovanou osobou zanechává v lidech různé pocity. Přečtěte si následující tvrzení a vyjádřete, do jaké míry vás vystihují (opět na 7-bodové škále, kdy 1 = vůbec mě to nevystihuje a 7 = úplně mě to vystihuje):
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stále o něm/o ní mívám živé sny.=1 na otázku 11. Rozchod s milovanou osobou zanechává v lidech různé pocity. Přečtěte si následující tvrzení a vyjádřete, do jaké míry vás vystihují (opět na 7-bodové škále, kdy 1 = vůbec mě to nevystihuje a 7 = úplně mě to vystihuje):
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzpomínky na něj/ni se mi v hlavě objevují bez jakéhokoli důvodu.=1 na otázku 11. Rozchod s milovanou osobou zanechává v lidech různé pocity. Přečtěte si následující tvrzení a vyjádřete, do jaké míry vás vystihují (opět na 7-bodové škále, kdy 1 = vůbec mě to nevystihuje a 7 = úplně mě to vystihuje):
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stále ho/ji ještě miluji.=1 na otázku 11. Rozchod s milovanou osobou zanechává v lidech různé pocity. Přečtěte si následující tvrzení a vyjádřete, do jaké míry vás vystihují (opět na 7-bodové škále, kdy 1 = vůbec mě to nevystihuje a 7 = úplně mě to vystihuje):
 • odpověď Někdy se musím snažit na něj/na ni nemyslet.=1:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzpomínky na něj/ni se mi v hlavě objevují bez jakéhokoli důvodu.=1 na otázku 11. Rozchod s milovanou osobou zanechává v lidech různé pocity. Přečtěte si následující tvrzení a vyjádřete, do jaké míry vás vystihují (opět na 7-bodové škále, kdy 1 = vůbec mě to nevystihuje a 7 = úplně mě to vystihuje):
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stále o něm/o ní mívám živé sny.=1 na otázku 11. Rozchod s milovanou osobou zanechává v lidech různé pocity. Přečtěte si následující tvrzení a vyjádřete, do jaké míry vás vystihují (opět na 7-bodové škále, kdy 1 = vůbec mě to nevystihuje a 7 = úplně mě to vystihuje):
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stále na něj/ni hodně myslím.=1 na otázku 11. Rozchod s milovanou osobou zanechává v lidech různé pocity. Přečtěte si následující tvrzení a vyjádřete, do jaké míry vás vystihují (opět na 7-bodové škále, kdy 1 = vůbec mě to nevystihuje a 7 = úplně mě to vystihuje):
 • odpověď Stále o něm/o ní mívám živé sny.=1:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzpomínky na něj/ni se mi v hlavě objevují bez jakéhokoli důvodu.=1 na otázku 11. Rozchod s milovanou osobou zanechává v lidech různé pocity. Přečtěte si následující tvrzení a vyjádřete, do jaké míry vás vystihují (opět na 7-bodové škále, kdy 1 = vůbec mě to nevystihuje a 7 = úplně mě to vystihuje):

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

3. Jak dlouho trvá váš současný partnerský vztah? (uveďte v měsících)

4. Následující otázky se týkají vašeho současného vztahu. Zhodnoťte prosím u každého tvrzení, nakolik vás a váš vztah vystihuje (uveďte na škále 1-7, kdy 1 = vůbec mě to nevystihuje a 7 = úplně mě to vystihuje). Když jsem se svým partnerem/svou partnerkou…

5. Tento dotazník se zabývá tím, jak se cítíte ve vztahu s vaším současným partnerem/současnou partnerkou. Označte prosím možnost, která nejlépe vystihuje, do jaké míry s tvrzením souhlasíte či nesouhlasíte (na škále 1-7, kdy 1 = silně nesouhlasím a 7 = silně souhlasím).

6. Zhodnoťte, nakolik souhlasíte, či nesouhlasíte s danými tvrzeními, které se opět týkají vašeho současného partnerského vztahu. Opět zhodnoťte na škále od 1 do 7 (kdy 1 = silně nesouhlasím a 7 = silně souhlasím).

7. Zvolte, o kterého bývalého partnera/kterou bývalou partnerku se jedná:

8. Uveďte délku tohoto minulého vztahu v měsících:

9. Jak je to dlouho, co tento váš vztah skončil?

10. Myslel/a jste si, že je váš bývalý partner/bývalá partnerka „ten pravý/ta pravá“?

11. Rozchod s milovanou osobou zanechává v lidech různé pocity. Přečtěte si následující tvrzení a vyjádřete, do jaké míry vás vystihují (opět na 7-bodové škále, kdy 1 = vůbec mě to nevystihuje a 7 = úplně mě to vystihuje):

12. Kdo chtěl váš vztah ukončit více?

14. Kdo měl podle vás větší vinu na ukončení vašeho vztahu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

3. Jak dlouho trvá váš současný partnerský vztah? (uveďte v měsících)

4. Následující otázky se týkají vašeho současného vztahu. Zhodnoťte prosím u každého tvrzení, nakolik vás a váš vztah vystihuje (uveďte na škále 1-7, kdy 1 = vůbec mě to nevystihuje a 7 = úplně mě to vystihuje). Když jsem se svým partnerem/svou partnerkou…

5. Tento dotazník se zabývá tím, jak se cítíte ve vztahu s vaším současným partnerem/současnou partnerkou. Označte prosím možnost, která nejlépe vystihuje, do jaké míry s tvrzením souhlasíte či nesouhlasíte (na škále 1-7, kdy 1 = silně nesouhlasím a 7 = silně souhlasím).

6. Zhodnoťte, nakolik souhlasíte, či nesouhlasíte s danými tvrzeními, které se opět týkají vašeho současného partnerského vztahu. Opět zhodnoťte na škále od 1 do 7 (kdy 1 = silně nesouhlasím a 7 = silně souhlasím).

7. Zvolte, o kterého bývalého partnera/kterou bývalou partnerku se jedná:

8. Uveďte délku tohoto minulého vztahu v měsících:

9. Jak je to dlouho, co tento váš vztah skončil?

10. Myslel/a jste si, že je váš bývalý partner/bývalá partnerka „ten pravý/ta pravá“?

11. Rozchod s milovanou osobou zanechává v lidech různé pocity. Přečtěte si následující tvrzení a vyjádřete, do jaké míry vás vystihují (opět na 7-bodové škále, kdy 1 = vůbec mě to nevystihuje a 7 = úplně mě to vystihuje):

12. Kdo chtěl váš vztah ukončit více?

14. Kdo měl podle vás větší vinu na ukončení vašeho vztahu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sichová, B.Partnerské vztahy současné a minulé - muži (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://partnerske-vztahy-soucasne-a.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.