Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > pasivní kouření

pasivní kouření

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Schwabová
Šetření:12. 04. 2012 - 21. 04. 2012
Počet respondentů:425
Počet otázek (max/průměr):13 / 11.65
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:90,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

 

jsem studentka Vysoké školy ekonomické v Praze. Tímto dotazníkem bych chtěla provést výzkum na téma pasivního kouření. Výsledky použiji pro semestrální práci do jednoho ze svých předmětů. 

 

děkuji za Vás čas

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena29168,47 %68,47 %  
muž13431,53 %31,53 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2010324,24 %24,24 %  
216715,76 %15,76 %  
22399,18 %9,18 %  
19368,47 %8,47 %  
23296,82 %6,82 %  
24225,18 %5,18 %  
26153,53 %3,53 %  
17143,29 %3,29 %  
25143,29 %3,29 %  
1881,88 %1,88 %  
ostatní odpovědi 27
42
28
32
34
35
30
31
52
29
40
38
33
48
39
49
14
47
51
16
45
60
37
36
50
67
15
43
55
41
7818,35 %18,35 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.91
Minimum:18
Maximum:42
Variační rozpětí:24
Rozptyl:21.73
Směrodatná odchylka:4.66
Medián:21
Modus:20

Graf

3. Jste kuřák (alespoň 3 cigarety denně) nebo nekuřák?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [kuřák → konec dotazníku, nekuřákotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nekuřák36886,59 %86,59 %  
kuřák5713,41 %13,41 %  

Graf

4. Víte, co je pasivní kouření a jak moc je škodlivé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano36198,1 %84,94 %  
ne71,9 %1,65 %  

Graf

5. Staráte se o své zdraví? Jste ochotni si za své zdraví/ prevenci připlatit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
starám se a jsem ochotný/á za to zaplatit22761,68 %53,41 %  
starám se, ale nejsem ochotný/á za to platit11932,34 %28 %  
nestarám se vůbec225,98 %5,18 %  

Graf

6. Měli jste někdy za partnera/partnerku kuřáka/kuřačku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne21057,07 %49,41 %  
ano8322,55 %19,53 %  
ano a jeho/její kouření mi vadilo7520,38 %17,65 %  

Graf

7. Dovedete si představit soužití s kuřákem? Případně mít s ním rodinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ne18149,18 %42,59 %  
nepřemýšlel/a jsem o tom10227,72 %24 %  
určitě ano, nevadí mi to5514,95 %12,94 %  
s takovým partnerem bych žil/a, ale rodinu s ním nezakládal/a308,15 %7,06 %  

Graf

8. Vadí Vám zakouřené prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano25268,48 %59,29 %  
záleží na situaci10829,35 %25,41 %  
ne82,17 %1,88 %  

Graf

9. Snažíte se zakouřeným prostorům vyvarovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 10, záleží na situaciotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano21257,61 %49,88 %  
záleží na situaci13135,6 %30,82 %  
ne256,79 %5,88 %  

Graf

10. Pokud byste si měli vybrat, šli byste raději do kuřácké hospody, která je levnější nebo do nekuřácké, ale s dražšími cenami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
raději do nekuřácké23363,66 %54,82 %  
raději do kuřácké6918,85 %16,24 %  
je mi to jedno6417,49 %15,06 %  

Graf

11. Vadí Vám kouření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16244,02 %38,12 %  
ano, pouze v mé přítomnosti14439,13 %33,88 %  
ne6216,85 %14,59 %  

Graf

12. Snažíte se své přátele odradit od kouření alespoň ve své přítomnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano21257,61 %49,88 %  
ne15642,39 %36,71 %  

Graf

13. Oddálíte se, když stojíte poblíž někoho, kdo kouří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18550,27 %43,53 %  
ne, v případě přátel16645,11 %39,06 %  
ne174,62 %4 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

12. Snažíte se své přátele odradit od kouření alespoň ve své přítomnosti?

  • odpověď ne:
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Oddálíte se, když stojíte poblíž někoho, kdo kouří?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Jste kuřák (alespoň 3 cigarety denně) nebo nekuřák?

4. Víte, co je pasivní kouření a jak moc je škodlivé?

5. Staráte se o své zdraví? Jste ochotni si za své zdraví/ prevenci připlatit?

6. Měli jste někdy za partnera/partnerku kuřáka/kuřačku?

7. Dovedete si představit soužití s kuřákem? Případně mít s ním rodinu?

8. Vadí Vám zakouřené prostředí?

9. Snažíte se zakouřeným prostorům vyvarovat?

10. Pokud byste si měli vybrat, šli byste raději do kuřácké hospody, která je levnější nebo do nekuřácké, ale s dražšími cenami?

11. Vadí Vám kouření?

12. Snažíte se své přátele odradit od kouření alespoň ve své přítomnosti?

13. Oddálíte se, když stojíte poblíž někoho, kdo kouří?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Jste kuřák (alespoň 3 cigarety denně) nebo nekuřák?

4. Víte, co je pasivní kouření a jak moc je škodlivé?

5. Staráte se o své zdraví? Jste ochotni si za své zdraví/ prevenci připlatit?

6. Měli jste někdy za partnera/partnerku kuřáka/kuřačku?

7. Dovedete si představit soužití s kuřákem? Případně mít s ním rodinu?

8. Vadí Vám zakouřené prostředí?

9. Snažíte se zakouřeným prostorům vyvarovat?

10. Pokud byste si měli vybrat, šli byste raději do kuřácké hospody, která je levnější nebo do nekuřácké, ale s dražšími cenami?

11. Vadí Vám kouření?

12. Snažíte se své přátele odradit od kouření alespoň ve své přítomnosti?

13. Oddálíte se, když stojíte poblíž někoho, kdo kouří?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Schwabová, P.pasivní kouření (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://pasivni-koureni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.