Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Péče o Duši pro pedagogy

Péče o Duši pro pedagogy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:PETRA schindlerová
Šetření:10. 07. 2015 - 24. 07. 2015
Počet respondentů:7
Počet otázek (max/průměr):23 / 21.57
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.16:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení kolegové, 
před sebou máte asi desetiminutový dotazník, jehož cílem je zjistit Vaše zkušenosti a povědomí  v oblasti filosofické Péče o Duši  ve Vašem osobním i profesním životě. Současně také chceme zjistit, jakou podporu a pomoc byste v této oblasti sami potřebovali či uvítali. Péče o Duši je ve filosofii vykládána jako pohyb člověka k Dobru – vnitřnímu Ethosu. V tomto smyslu je Péče o Duši také celostním nárokem na pedagoga, jehož vzdělanost má být pojímána jako životní autentická orientace s přihlédnutím k celku přírody, světa a společnosti.

Odpovědi respondentů

1. Jaká je Vaše současná pracovní pozice (v případě více pozic označte všechny relevantní varianty):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pedagog/Pedagožka457,14 %57,14 %  
pedagog dospělých - lektor114,29 %14,29 %  
pedagog + výchovný poradce114,29 %14,29 %  
asistent pedagoga114,29 %14,29 %  

Graf

2. Jak dlouhá je Vaše profesní praxe právě na této pozici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 let a více228,57 %28,57 %  
5-10 let228,57 %28,57 %  
do 1 roku228,57 %28,57 %  
10-15 let114,29 %14,29 %  

Graf

3. V jakém typu instituce tuto pracovní pozici zastáváte? Uveďte prosím typově označení organizace (např. běžná ZŠ, MŠ, atp.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
228,57 %28,57 %  
osvč114,29 %14,29 %  
střední114,29 %14,29 %  
běžná SŠ a jazyková škola114,29 %14,29 %  
SŠ a SOU114,29 %14,29 %  
SŠ, ZŠ114,29 %14,29 %  

Graf

4. Ukončil/la jste studium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
před více jak 15 lety342,86 %42,86 %  
právě studuji342,86 %42,86 %  
nemám VŠ114,29 %14,29 %  

Graf

5. Prosím napište vše, co se podle Vás skrývá pod pojmem Péče o Duši?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- obrnit se proti stresu - chránit si své JÁ - rozdělit pracovní a osobní život (nebrat si práci domů) - učit děti asertivitě - učit se mít se rád (neplést s narcismem)

a)pravopisně chybně napsaný pojem b) péče o své vnitřní zdroje, duševní hygiena, duševní sebekultivace, prohloubené sebepoznání a seberozvoj v duševní oblasti

co třeba supervize nebo lístky do lázní?

Dostatečný aktivní odpočinek, vzdělávání v psychologii + uplatnění některých věcí v praxi, zpověď, modlitba a vůbec věci křesťanské víry, pohodová vlastní rodina, vyhýbat se prudícím nadřízeným, domů si nosit jen písemky k oznámkování ale ne ostatní školní starosti..., fotografování přírody a procházky do přírody...

duševní hygiena, odpočinek, meditace...

péče proti vhoření

prevence vyhoření

6. V rámci svého studia - měli jste předmět, kde jste získali znalosti o pojmu Péče o Duši. Prosím specifikujte-předmět, počet semestrů

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- zatím ne (ale když je člověk ve stresující práci, tak ho to nějak trkne, že takhle to dál nejde pokud se nezmění jeho mentalita k přístupu)

ne

ne

ne

neměla jsem žádný předmět, kde bych získala znalosti o pojmu Péče o Duši, mám 6 semestrů studia psychologie završených státní závěrečnou zkouškou, 6 semestrů filosofie, 6 semestrů obecné pedagogiky zakončených státní závěrečnou zkouškou, 2 semestry etiky - znalosti z těchto oborů mi aditivně některé blíže jiné přeneseně dávají jakýsi náhled na tuto oblast (+ mé další samostudium a další doplňující vzdělávání v rámci kurzů a seminářů)

pedagogika

psychologie (ale toto téma jen okrajově), 2 semestry při studiu ped. minima

7. Jak by podle Vašeho názoru měl pedagog ve svém životě pečovat a svojí duši a proč by to měl činit?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- jóga-sporty - protože když je učitel šťastný a vyrovnaný, přenáší se to i na děti :)

aby byl vyrovnaný, měl by mít dostatek odpočinku, spánek navštěvovat např. jógu

aby nevyhořel

jak -Dostatečný aktivní odpočinek, vzdělávání v psychologii + uplatnění některých věcí v praxi, zpověď, modlitba a vůbec věci křesťanské víry, pohodová vlastní rodina, vyhýbat se prudícím nadřízeným, domů si nosit jen písemky k oznámkování ale ne ostatní školní starosti..., fotografování přírody a procházky do přírody... proč -no, by se v krátkodobém horizontu nezbláznil a v dlouhodobém aby nevyhořel ale udržel pohodu...

pedagog by se hlavně měĺmodlit

Pedagog by se měl věnovat sebereflexi a činnostem spojeným s duševní hygienou (rozvoj schopnosti zpracovat konflikty, odreagovat frustraci, snižování stresové zátěže a hledání vnitřní rovnováhy) - jako formou, to záleží na typu osobnosti, poznání, věku apod. Proč - protože duše je součástí člověka a měl by dbát o její zdraví.

usilovně, neúnavně, intenzivně ... aby se nezbláznil

8. Víte jak v dnešní moderní době předávat dětem hodnoty lidství?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ano, rákoskou

každý den sedíme v komunitním kruhu, kde se pozdravíme, zazpíváme si pohladíme se a povídáme si. všichni jsme si rovni. snad jsem vám odpověděla na vaši otázku :)

ne, ale opakovaně se o to pokouším .. Jak? - to je přeci individuální, dítě od dítěte, třídní kolektiv od tř.kol.

nejdůležitější je dobrý příklad

nejlépe vlastním příkladem

Nejlépe vlastním příkladem.

9. Co Vás vybízí k tomu, abyste vynakládali úsilí na výchovu a vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1. baví mě to 2. měla jsem nejlepšího učitele který formoval mojí osobnost, a já si řekla, že budu jako ON 3. tak nějak doufám, že ovlivním alespon jedno dítě k lepšímu životu v dnešní době (mobilů, televize, počítačů, tabletů atd...)

Bůh jménem Jan Ámos

koho? nesrozumitelná otázak

láska k dětem

má smysl investovat do dospívajících

Pocit smysluplnosti této práce.

pracuji s dětmi rád a zároveň to pomáhá i mě

10. Jaké vyplývají z této skutečnosti problémy a otázky jimiž se musíte zabývat?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- zaujme to? - zvládnou to? (uběhnout, vyšplhat,...) - co na to rodiče? (zákaz mobilů ve školce,...) - povolí to vedoucí? (výlety do lesa, ....)

čas, čas, čas škola chce mimo běžných povinnsotí spoustu nesmyslů navíc, takže opět nezbývá čas

jak být přísný a spravedlivý

Jak oslovit odlišné typy posluchačů, jak je motivovat, jak být tím, kdo druhým ukazuje cestu, ale zároveň je nenutí jít někudy, kudy nemohou nebo nechtějí. Jak a především kde rozvíjet sebe sama (nejen osobnostně, ale také vědomostně), abych byla druhým přínosem.

jsem někdy za mimoně

nevím

že již zemřel

11. Které faktory jsou podle Vás rozhodující pro dosažení těchto cílových stavů?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

čas pro práci s třídním kolektivem a jednotlivcem; vliv rodiny

jakých cílových stavů?

Jakých cílových stavů? Motivovaného posluchače? Moje znalosti a schopnost najít k němu cestu + jeho ochota a schopnosti. Seberozvoje - čas, energie, příznivé podmínky, vhodné zdroje informací...

správný vzor, vhodná výchova

stačí žít

umění komunikace, asertivity, důležitá empatie ale i psychohygiena, a zkušenosti.

vlastní chuť, rozhodnutí a pevná vůle podpora (rodiny, přátel, v církvi, někdy i ve vedení školy (ale to se stává moc málo)) čas

12. Jak tyto otázky a problémy řešíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cíleně, užívám metody a techniky spíše intuitivně, jak jsem si je osvojil/a v praxi.350 %42,86 %  
Spíše náhodně.233,33 %28,57 %  
Kombinace první a druhé odpovědi. 116,67 %14,29 %  

Graf

13. Pokud jste předchozí otázku odpověděli zaškrtnutím prvního a druhého políčka, prosím specifikujte metody a techniky, které užíváte.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Studium, příprava na pedagogickou činnost, zpracovávání nejen podkladů k ní, ale i metodické cesty, jak dané poznatky zprostředkovat, příprava interakce s posluchači apod. U seberozvoje studium, přednášky a diskuse s těmi, kteří mě v tomto směru mohou obohatit, meditace různého druhu, metody vzdalování problému, metazrcadlo, relaxační techniky (Jacobson, AT a další), techniky sebeaktualizace, selfcoaching + vlastní duchovní cesta.

to je otázka :-) není nad lidský přístup a vlastní příklad

14. Jak vyjadřujete úctu k sobě samému?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- těžko, mám problém s podceňováním a učím se mít se ráda

Kromě způsobu komunikace o sobě samé a způsobu péče o sebe a své zdroje především hlubokým vědomím své hodnoty v rámci technik upevňování vlastního středu.

mám k sobě úctu

penězi

prožívat svojí hodnotu je spíš dar člověk musí dělat svojí práci s dětmi jako poslání

svým chováním, projevem, zp.komunikace

tím, jak se vyjadřuji a oblékám

15. Jaké otázky Vás v životě znepokojují a znejisťují?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- jestli se můžu někomu líbit, jestli nejsem moc přísná, jestli jsem dobrá v práci, jestli se mi podaří odcestovat do Anglie. Jestli budu moct mít někdy dítě (jizvy na špatných místech) je toho hodně :D

co bude v budoucnu, zda budu mít práci, zdravé děti...

jak zabránit asociálům a sociopatům rozhodovat o c hodu tohoto státu, této společnosti

kdo si vymýšlí debilní dotazníky

mocní velkomajitelé ovládají svět, který se žene do strašného průšvihu-možná už brzy děti jsou pohlcovány médii, reklamou, drogami mnozí rodiče (ne všichni) jsou sobečtí a dětem se nevěnují (i když jim poskytnou přepych) mizí dobré rodinné hodnoty (a média vnucují volnost a nezávaznost...)

např. rovnováha v nakládání s časem a financemi

Nevím o ničem, s čím bych se chtěla svěřit veřejnému dotazníku.

16. Jakou hodnotu považujete ve svém životě za nejvyšší?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lásku a moudrost (rovným dílem)114,29 %14,29 %  
peníze114,29 %14,29 %  
Ježíšovu oběť114,29 %14,29 %  
život, zdraví, lásku, přátelství114,29 %14,29 %  
to je těžká otázka, asi lásku114,29 %14,29 %  
pomáhat druhým114,29 %14,29 %  
to, že jsem se setkal s Kristem (přijetí, odpuštění, víra, láska)114,29 %14,29 %  

Graf

17. Jak vychováváte sám/sama sebe?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
láskyplně a vytrvale114,29 %14,29 %  
rákouskou114,29 %14,29 %  
denně čtu Bibli a trávím čas s Bohem a nechám se vychovávat od něj114,29 %14,29 %  
jak nejlíp umím114,29 %14,29 %  
snažím se jak to jde114,29 %14,29 %  
mám morální kodex který dodržuji114,29 %14,29 %  
ztěžka, velmi ztěžka114,29 %14,29 %  

Graf

18. Souhlasíte s tvrzením, že "součástí Vaší práce nezbytně je aktivní zapojování se do procesu celoživotního vzdělávání?"

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím s drobnými výhradami342,86 %42,86 %  
rozhodně souhlasím342,86 %42,86 %  
tato otázka se mě netýká114,29 %14,29 %  

Graf

19. Jak byste pojmenoval/la to, co Vám nejvíce komplikuje výkon práce s ohledem na Vaši duševní pohodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
časové nároky práce457,14 %57,14 %  
platové ohodnocení342,86 %42,86 %  
kapacita (například máte příliš mnoho klientů)228,57 %28,57 %  
související administrativa228,57 %28,57 %  
občas míjející se očekávání zadavatele s podstatou tématu114,29 %14,29 %  
nedostatek supervize či jiné podpory114,29 %14,29 %  
postoje některých kolegů114,29 %14,29 %  
nezájem nadřízených, nečestné jednání nadřízených114,29 %14,29 %  

Graf

20. Jakým způsobem se Vám daří nacházet kompromis mezi přáními, která ve vztahu ke svému životu vyjadřujete a nároky instituce, ve které pracujete, rodiny dítěte, společností a dalšími? Jinými slovy - jak se Vám daří nacházet kompromis mezi tím, co si sami přejete a povinnostmi, které musí být od Vás ze své pozice vyžadovány?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- poslouchám vedoucí ale myslím si své.

daří se i to dobře, svoji práci mám ráda

Jsem na "volné noze", kompromisy záleží na mě samotné, nemám s tím problém. Navíc mám velmi tolerantní rodinu, která chápe, že období velké pracovní zátěže budou vynahrazeny obdobími, kdy se mohu opět více věnovat rodině.

nevnímám v tom rozpor

obtížně často jsem nucen se podřídit problémem je nečestné chování nadřízených vlastní pedagogická práce je bez problémů

prázdniny

snažím se o racionální přístup

21. Uvítal/la bych osvojení dovedností v oblasti:Označte všechny možnosti, které považujete pro sebe za vhodné

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mediace (efektivní řešení sporů a konfliktů)228,57 %28,57 %  
setkání vhospodě114,29 %14,29 %  
všechno - bohužel je špatně zadaný typ otázky, tak se dá zaškrtnou jen jedno114,29 %14,29 %  
Supervize a jejích forem114,29 %14,29 %  
Skupinová práce a její specifika114,29 %14,29 %  
Facilitace (vedení diskuse skupiny, usnadnění výkonu běžných a nutných aktivit)114,29 %14,29 %  

Graf

22. Zmíněné dovednosti lze osvojit různými metodami vzdělávání. Kterým z následujících dáváte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nácvik - tréning dovedností457,14 %57,14 %  
Workshop342,86 %42,86 %  
Zážitkový seminář342,86 %42,86 %  
Skupinové řešení případu228,57 %28,57 %  
Samostudium114,29 %14,29 %  
Přednáška114,29 %14,29 %  
Řízená diskuze114,29 %14,29 %  

Graf

23. Pokud Vás k tématu, kterým se dotazník zabýval, napadá jakákoli další poznámka, prosím uveďte ji zde:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

aby si se neuprdla

v péči o duši pro pedagogy by se měly angažovat především instituce - zřizovatel, MŠMT, NUV - na "péči o duši" vymezením časové dotace pro každého kantora, protože za současného stavu... no. Ve škole pro něco takového není prostor, mimo školu - člověk už se musí věnovat rodině. Navýšením hodinových dotací pro výchovné poradce, ALE I METODIKY PREVENCE. A zlepšit mzdovou politiku, včetně proplácení přesčasů - výlety, seznamovací kurzy, besedy ...

Velmi dobrý dotazník.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

schindlerová, P.Péče o Duši pro pedagogy (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://pece-o-dusi-pro-pedagogy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.