Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Péče o vzhled, společenská přijatelnost a politické postoje

Péče o vzhled, společenská přijatelnost a politické postoje

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Milan Petrák
Šetření:13. 01. 2015 - 12. 02. 2015
Počet respondentů:517
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníku, který je součástí výzkumu vztahu osobnosti voliče a jeho preferencí.

Odpovědi respondentů

1. Lidé, které potkávám na ulici,

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
by měli na svém vzhledu trochu zapracovat.17133,08 %33,08 %  
nekoukám se, co mají lidé kolem na sobě.13526,11 %26,11 %  
jsou upravení a oblečení podobně jako já.12624,37 %24,37 %  
jsou často oblečení lépe než já.6211,99 %11,99 %  
se oblékají hrozně.234,45 %4,45 %  

Graf

2. Ve srovnání s průměrnou osobou mého pohlaví dbám o svůj vzhled:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stejně24747,78 %47,78 %  
spíše méně14828,63 %28,63 %  
více12223,6 %23,6 %  

Graf

3. Kdybych pracoval na personálním oddělení a přišel neupravený a špatně oblečený uchazeč o práci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dal(a) bych mu šanci, ale musel by být extratřída, abych ho doporučil(a).32562,86 %62,86 %  
Jeho vzhled bych ignoroval(a).12924,95 %24,95 %  
Svým způsobem by mi byl sympatický.407,74 %7,74 %  
Nebavil(a) bych se s ním.234,45 %4,45 %  

Graf

4. Vždy dbám o své způsoby chování či oblékání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano31961,7 %61,7 %  
ne19838,3 %38,3 %  

Graf

5. Jsem vždy zdvořilý(á), dokonce i k nepříjemným lidem.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano32162,09 %62,09 %  
ne19637,91 %37,91 %  

Graf

6. Vždy jsem ochotný(á) přiznat chybu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano30859,57 %59,57 %  
ne20940,43 %40,43 %  

Graf

7. Není nikdo, koho bych někdy k smrti nenáviděl(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne26751,64 %51,64 %  
ano25048,36 %48,36 %  

Graf

8. Nikdy bych nedopustil(a), aby byl za mé provinění potrestán někdo jiný.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano37973,31 %73,31 %  
ne13826,69 %26,69 %  

Graf

9. Někdy se snažím o odplatu spíš než o odpuštění.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne29557,06 %57,06 %  
ano22242,94 %42,94 %  

Graf

10. Téměř nikdy jsem necítil/a nutkání někomu vynadat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne47692,07 %92,07 %  
ano417,93 %7,93 %  

Graf

11. Někdy pochybuji o své schopnosti být v životě úspěšný(á).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano36871,18 %71,18 %  
ne14928,82 %28,82 %  

Graf

12. Nezáleží na tom, s kým hovořím, jsem vždy dobrý posluchač.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano26651,45 %51,45 %  
ne25148,55 %48,55 %  

Graf

13. Před volbami se důkladně zabývám odbornou kvalifikací všech kandidátů

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne35568,67 %68,67 %  
ano16231,33 %31,33 %  

Graf

14. Kdyby se volby konaly dnes, volil bych:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jinou nebo žádnou stranu13626,31 %26,31 %  
TOP 096612,77 %12,77 %  
Piráty6312,19 %12,19 %  
ANO 20115610,83 %10,83 %  
Svobodné438,32 %8,32 %  
Zelené407,74 %7,74 %  
KDU-ČSL305,8 %5,8 %  
ČSSD285,42 %5,42 %  
Úsvit224,26 %4,26 %  
KSČM173,29 %3,29 %  
ODS163,09 %3,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Lidé, které potkávám na ulici,

2. Ve srovnání s průměrnou osobou mého pohlaví dbám o svůj vzhled:

3. Kdybych pracoval na personálním oddělení a přišel neupravený a špatně oblečený uchazeč o práci:

4. Vždy dbám o své způsoby chování či oblékání.

5. Jsem vždy zdvořilý(á), dokonce i k nepříjemným lidem.

6. Vždy jsem ochotný(á) přiznat chybu.

7. Není nikdo, koho bych někdy k smrti nenáviděl(a)

8. Nikdy bych nedopustil(a), aby byl za mé provinění potrestán někdo jiný.

9. Někdy se snažím o odplatu spíš než o odpuštění.

10. Téměř nikdy jsem necítil/a nutkání někomu vynadat.

11. Někdy pochybuji o své schopnosti být v životě úspěšný(á).

12. Nezáleží na tom, s kým hovořím, jsem vždy dobrý posluchač.

13. Před volbami se důkladně zabývám odbornou kvalifikací všech kandidátů

14. Kdyby se volby konaly dnes, volil bych:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Lidé, které potkávám na ulici,

2. Ve srovnání s průměrnou osobou mého pohlaví dbám o svůj vzhled:

3. Kdybych pracoval na personálním oddělení a přišel neupravený a špatně oblečený uchazeč o práci:

4. Vždy dbám o své způsoby chování či oblékání.

5. Jsem vždy zdvořilý(á), dokonce i k nepříjemným lidem.

6. Vždy jsem ochotný(á) přiznat chybu.

7. Není nikdo, koho bych někdy k smrti nenáviděl(a)

8. Nikdy bych nedopustil(a), aby byl za mé provinění potrestán někdo jiný.

9. Někdy se snažím o odplatu spíš než o odpuštění.

10. Téměř nikdy jsem necítil/a nutkání někomu vynadat.

11. Někdy pochybuji o své schopnosti být v životě úspěšný(á).

12. Nezáleží na tom, s kým hovořím, jsem vždy dobrý posluchač.

13. Před volbami se důkladně zabývám odbornou kvalifikací všech kandidátů

14. Kdyby se volby konaly dnes, volil bych:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Petrák, M.Péče o vzhled, společenská přijatelnost a politické postoje (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://pece-o-vzhled-spolecenska-pr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.