Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Péče o zrak, zrakové vady, korekce vad

Péče o zrak, zrakové vady, korekce vad

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Soňa Jexová
Šetření:03. 10. 2011 - 10. 10. 2011
Počet respondentů:145
Počet otázek (max/průměr):18 / 16.38
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

výzkum je zaměřený na péči o zrak, zrakové vady a korekci vad. Cílem výzkumu je zjistit a analyzovat konkrétní faktory a problémy, které se týkají péče o zrak, základních znalostí o zraku, zrakových vad a korekce zrakových vad. Výsledky budou použity v dizertační práci.

Děkuji za vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Domníváte se, že dostatečně pečujete o svůj zrak?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy5739,31 %39,31 %  
ano5437,24 %37,24 %  
ne3423,45 %23,45 %  

Graf

2. Používáte ochranné pomůcky pro zrak při potenciálním nebezpečí zranění oka (např. sportovní brýle při sportu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy4329,66 %29,66 %  
často3524,14 %24,14 %  
vždy2517,24 %17,24 %  
nikdy2416,55 %16,55 %  
zřídka1812,41 %12,41 %  

Graf

3. Chráníte se před UV zářením slunečními brýlemi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často4228,97 %28,97 %  
vždy3725,52 %25,52 %  
někdy3322,76 %22,76 %  
zřídka1913,1 %13,1 %  
nikdy149,66 %9,66 %  

Graf

4. Věnujete pozornost kvalitě osvětlení a dodržujete pravidla pro práci s počítačem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy5135,17 %35,17 %  
často4833,1 %33,1 %  
zřídka2718,62 %18,62 %  
vždy128,28 %8,28 %  
nikdy74,83 %4,83 %  

Graf

5. Domníváte se, že existuje rozdíl v náročnosti na zrak při sledování televize a při práci na počítači?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11176,55 %76,55 %  
nevím2517,24 %17,24 %  
ne96,21 %6,21 %  

Graf

6. Podstupujete pravidelné kontroly zraku u očního lékaře?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7551,72 %51,72 %  
ne7048,28 %48,28 %  

Graf

7. Víte, jaký je rozdíl mezi šedým a zeleným zákalem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8155,86 %55,86 %  
ne6444,14 %44,14 %  

Graf

8. Vyberte pravdivé tvrzení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Šedý zákal jde léčit i v případě pokročilého rozvoje nemoci.8457,93 %57,93 %  
Zelený zákal je nejčastější příčina slepoty na světě.6846,9 %46,9 %  
Šedý zákal je nejčastější příčina slepoty na světě.5739,31 %39,31 %  
Zelený zákal jde léčit i v případě pokročilého rozvoje nemoci.3524,14 %24,14 %  

Graf

9. Máte za sebou laserovou operaci, která korigovala Vaši zrakovou vadu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13794,48 %94,48 %  
ano, mám a jsem velmi spokojen(a) svýsledkem53,45 %3,45 %  
ano, mám a nejsem spokojen(a) s výsledkem 32,07 %2,07 %  

Graf

10. Máte nějakou zrakovou vadu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9867,59 %67,59 %  
ne4732,41 %32,41 %  

Graf

11. Jakou máte zrakovou vadu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
myopii (krátkozrakost)5859,18 %40 %  
hypermetropii (dalekozrakost)2323,47 %15,86 %  
astigmatismus1717,35 %11,72 %  
používám brýle na blízko1414,29 %9,66 %  
nevím55,1 %3,45 %  

Graf

12. Jakou korekci zraku používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
brýle7980,61 %54,48 %  
kontaktní čočky1111,22 %7,59 %  
žádnou88,16 %5,52 %  

Graf

13. Domníváte se, že brýle zakoupené mimo oční optiku např. v supermarketech, drogeriích mohou sloužit při dodržení správného počtu dioptrií vždy stejně jako brýle z optiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8586,73 %58,62 %  
ano, liší se pouze cenou1313,27 %8,97 %  

Graf

14. Jste spokojeni se svou zrakovou korekcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5253,06 %35,86 %  
částečně3838,78 %26,21 %  
ne88,16 %5,52 %  

Graf

15. Uvažovali jste někdy o korekci zrakové vady laserovou opetací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4950 %33,79 %  
ano4343,88 %29,66 %  
ne, nikdy bych na laserovou operaci oka nešel (nešla)66,12 %4,14 %  

Graf

16. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11881,38 %81,38 %  
muž2718,62 %18,62 %  

Graf

17. Věková skupina

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 18 do 30 let 8961,38 %61,38 %  
od 41 let do 50 let2718,62 %18,62 %  
od 31 do 40 let106,9 %6,9 %  
více než 61 let106,9 %6,9 %  
od 51 do 60 let96,21 %6,21 %  

Graf

18. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské7652,41 %52,41 %  
vysokoškolské5235,86 %35,86 %  
základní106,9 %6,9 %  
vyšší odborné74,83 %4,83 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Podstupujete pravidelné kontroly zraku u očního lékaře?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vždy na otázku 4. Věnujete pozornost kvalitě osvětlení a dodržujete pravidla pro práci s počítačem?

7. Víte, jaký je rozdíl mezi šedým a zeleným zákalem?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi více než 61 let na otázku 17. Věková skupina
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi používám brýle na blízko na otázku 11. Jakou máte zrakovou vadu?

8. Vyberte pravdivé tvrzení.

 • odpověď Zelený zákal je nejčastější příčina slepoty na světě.:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi více než 61 let na otázku 17. Věková skupina

12. Jakou korekci zraku používáte?

 • odpověď brýle:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi používám brýle na blízko na otázku 11. Jakou máte zrakovou vadu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi astigmatismus na otázku 11. Jakou máte zrakovou vadu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, liší se pouze cenou na otázku 13. Domníváte se, že brýle zakoupené mimo oční optiku např. v supermarketech, drogeriích mohou sloužit při dodržení správného počtu dioptrií vždy stejně jako brýle z optiky?

13. Domníváte se, že brýle zakoupené mimo oční optiku např. v supermarketech, drogeriích mohou sloužit při dodržení správného počtu dioptrií vždy stejně jako brýle z optiky?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi částečně na otázku 14. Jste spokojeni se svou zrakovou korekcí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi kontaktní čočky na otázku 12. Jakou korekci zraku používáte?

17. Věková skupina

 • odpověď od 18 do 30 let :
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi kontaktní čočky na otázku 12. Jakou korekci zraku používáte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Domníváte se, že dostatečně pečujete o svůj zrak?

2. Používáte ochranné pomůcky pro zrak při potenciálním nebezpečí zranění oka (např. sportovní brýle při sportu)?

3. Chráníte se před UV zářením slunečními brýlemi?

4. Věnujete pozornost kvalitě osvětlení a dodržujete pravidla pro práci s počítačem?

5. Domníváte se, že existuje rozdíl v náročnosti na zrak při sledování televize a při práci na počítači?

6. Podstupujete pravidelné kontroly zraku u očního lékaře?

7. Víte, jaký je rozdíl mezi šedým a zeleným zákalem?

8. Vyberte pravdivé tvrzení.

9. Máte za sebou laserovou operaci, která korigovala Vaši zrakovou vadu?

10. Máte nějakou zrakovou vadu?

11. Jakou máte zrakovou vadu?

12. Jakou korekci zraku používáte?

13. Domníváte se, že brýle zakoupené mimo oční optiku např. v supermarketech, drogeriích mohou sloužit při dodržení správného počtu dioptrií vždy stejně jako brýle z optiky?

14. Jste spokojeni se svou zrakovou korekcí?

15. Uvažovali jste někdy o korekci zrakové vady laserovou opetací?

16. Pohlaví

17. Věková skupina

18. Nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Domníváte se, že dostatečně pečujete o svůj zrak?

2. Používáte ochranné pomůcky pro zrak při potenciálním nebezpečí zranění oka (např. sportovní brýle při sportu)?

3. Chráníte se před UV zářením slunečními brýlemi?

4. Věnujete pozornost kvalitě osvětlení a dodržujete pravidla pro práci s počítačem?

5. Domníváte se, že existuje rozdíl v náročnosti na zrak při sledování televize a při práci na počítači?

6. Podstupujete pravidelné kontroly zraku u očního lékaře?

7. Víte, jaký je rozdíl mezi šedým a zeleným zákalem?

8. Vyberte pravdivé tvrzení.

9. Máte za sebou laserovou operaci, která korigovala Vaši zrakovou vadu?

10. Máte nějakou zrakovou vadu?

11. Jakou máte zrakovou vadu?

12. Jakou korekci zraku používáte?

13. Domníváte se, že brýle zakoupené mimo oční optiku např. v supermarketech, drogeriích mohou sloužit při dodržení správného počtu dioptrií vždy stejně jako brýle z optiky?

14. Jste spokojeni se svou zrakovou korekcí?

15. Uvažovali jste někdy o korekci zrakové vady laserovou opetací?

16. Pohlaví

17. Věková skupina

18. Nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jexová, S.Péče o zrak, zrakové vady, korekce vad (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pece-o-zrak-zrakove-vady-kor.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.