Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pedofilie

Pedofilie

Představte si, že právě teď máte chuť na nanuk
Jaký z nabízených nanuků si vyberete?

(průzkum Jana Diehela, cca 1 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Hodinová
Šetření:21. 03. 2012 - 24. 03. 2012
Počet respondentů:176
Počet otázek (max/průměr):5 / 5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení,

ráda bych Vás tímto požádala o anonymní vyplnění dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro praktickou část mé seminární práce k maturitě. Nejedná se o test znalostí, ale pouze o Váš názor.

                                                                               Předem Vám děkuji za vyplnění a za Váš čas!

Odpovědi respondentů

1. Pedofilie je označení pro jedince sexuálně orientovaného na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobu ve věku 1-15 let (tzv. “pod zákonem“)10961,93 %61,93 %  
Osobu, u které se neprojevily sekundární pohlavní znaky (tj. prsa, pubické ochlupení)6335,8 %35,8 %  
osobu výrazně mladší, než je jedinec (věkový rozdíl minimálně 2O let)42,27 %2,27 %  

Graf

2. Většina pedofilů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dítě sexuálně obtěžuje (osahávání)9855,68 %55,68 %  
Nemá s dítětem fyzický kontakt (osahávání, pohlavní styk)4324,43 %24,43 %  
Má s dítětem pohlavní styk3519,89 %19,89 %  

Graf

3. Myslíte, že pedofil zneužívá své vlastní děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen ojediněle pedofilové zneužijí své dítě12671,59 %71,59 %  
Ano, všichni pedofilové zneužívají své dítě3419,32 %19,32 %  
Ne, žádný pedofil nezneužije své dítě169,09 %9,09 %  

Graf

4. Pokud žije pedofilní jedinec v normálním partnerském vztahu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Může vést běžný sexuální život, avšak svou pedofilní orientaci neztratí14381,25 %81,25 %  
Zcela ztratí svoji pedofilní orientaci2614,77 %14,77 %  
Není schopen pohlavního styku se svým partnerem73,98 %3,98 %  

Graf

5. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-3013375,57 %75,57 %  
31-503117,61 %17,61 %  
51+126,82 %6,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pedofilie je označení pro jedince sexuálně orientovaného na:

2. Většina pedofilů:

3. Myslíte, že pedofil zneužívá své vlastní děti?

4. Pokud žije pedofilní jedinec v normálním partnerském vztahu:

5. Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pedofilie je označení pro jedince sexuálně orientovaného na:

2. Většina pedofilů:

3. Myslíte, že pedofil zneužívá své vlastní děti?

4. Pokud žije pedofilní jedinec v normálním partnerském vztahu:

5. Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hodinová, A.Pedofilie (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://pedofilie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.