Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Satisfaction with Pension system

Satisfaction with Pension system

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zdeněk Kubišta
Šetření:03. 11. 2014 - 15. 11. 2014
Počet respondentů:24
Počet otázek (max/průměr):25 / 25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hello, this survey deals with the level of satisfaction with national pension system. It also discovers personal preferences bound with retirement and most preferable parameters of the pension system. Results of the survey will be used in my thesis on Prague Business School. Thank you for your time.

Odpovědi respondentů

1. Which sentence describes your opinion:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
I can describe demographical issues that make pension system unstable.1562,5 %62,5 %  
I am aware of demographic trends, but I don't know how to link them with pension system.416,67 %16,67 %  
I can not describe any reasons to change the pension system.28,33 %8,33 %  
I realize that the pension system should change, but can't explain all reasons.28,33 %8,33 %  
Viem popísať demografické problémy, ktoré robí dôchodkový systém nestabilný.14,17 %4,17 %  

Graf

2. I consider my knowledge of present national pension system:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
very good937,5 %37,5 %  
good833,33 %33,33 %  
sufficient416,67 %16,67 %  
excellent312,5 %12,5 %  

Graf

3. I would describe my knowledge of PAYG (1st pillar, PAY AS YOU GO) as:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
very good937,5 %37,5 %  
good625 %25 %  
excellent520,83 %20,83 %  
sufficient416,67 %16,67 %  

Graf

4. I believe PAYG (1st pillar, PAY AS YOU GO) is sufficient to cover my future pension expenditures

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1875 %75 %  
nevím312,5 %12,5 %  
ano312,5 %12,5 %  

Graf

5. I would describe my knowledge of 2nd pillar (Opt-out, Employee Funds) as:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
good1041,67 %41,67 %  
very good729,17 %29,17 %  
sufficient416,67 %16,67 %  
excellent312,5 %12,5 %  

Graf

6. I believe 2nd pillar (Opt-out, Employee Fund) is sufficient to cover my future pension expenditures

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1770,83 %70,83 %  
nevím625 %25 %  
ano14,17 %4,17 %  

Graf

7. I participate in 2nd pillar (Opt-out, Employee Funds):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2083,33 %83,33 %  
ano416,67 %16,67 %  

Graf

8. I would describe my knowledge of 3rd pillar (Volunteer pension funds, Life insurance) as:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
good1041,67 %41,67 %  
very good729,17 %29,17 %  
excellent625 %25 %  
sufficient14,17 %4,17 %  

Graf

9. I believe 3rd pillar (Volunteer pension funds, Life insurance) is sufficient to cover my future pension expenditures

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1250 %50 %  
nevím729,17 %29,17 %  
ano520,83 %20,83 %  

Graf

10. I participate in 3nd pillar (Volunteer pension funds, Life Insurance):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1354,17 %54,17 %  
ne1145,83 %45,83 %  

Graf

11. I find state policy supports me to have more than 2 children.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím937,5 %37,5 %  
nesouhlasím729,17 %29,17 %  
spíše souhlasím416,67 %16,67 %  
nevím312,5 %12,5 %  
souhlasím14,17 %4,17 %  

Graf

12. Pension system stimulates me to take responsibility of my future pension income.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím833,33 %33,33 %  
spíše nesouhlasím520,83 %20,83 %  
nevím416,67 %16,67 %  
nesouhlasím416,67 %16,67 %  
souhlasím312,5 %12,5 %  

Graf

13. I find it profitable to retire rather later.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím833,33 %33,33 %  
nevím520,83 %20,83 %  
spíše nesouhlasím520,83 %20,83 %  
nesouhlasím416,67 %16,67 %  
souhlasím28,33 %8,33 %  

Graf

14. My personal retirement savings should:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prefer quick growth/loss at first, but switch to a guarantee as the retirement approaches833,33 %33,33 %  
grow constantly with little or no risk833,33 %33,33 %  
have opportunity to make a good profit with the possibility of sudden loss520,83 %20,83 %  
be guaranteed despite very low valorization28,33 %8,33 %  
preferujú rýchly rast / strata na prvý, ale prejsť na záruku ako dôchodkové prístupov14,17 %4,17 %  

Graf

15. In your opinion, which attribute describes the ideal pension system best:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
self-responsibility937,5 %37,5 %  
trustfullness729,17 %29,17 %  
equality416,67 %16,67 %  
optionality312,5 %12,5 %  
self-zodpovednosť14,17 %4,17 %  

Graf

16. How much money (% of monthly nett salary) would you consider appropriate to save for retirement:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6-10%1041,67 %41,67 %  
1-5%625 %25 %  
11-15%312,5 %12,5 %  
more than 15%312,5 %12,5 %  
11-15%14,17 %4,17 %  
0%14,17 %4,17 %  

Graf

17. Which age do you find adequate for you to retire?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
601041,67 %41,67 %  
65625 %25 %  
5528,33 %8,33 %  
5014,17 %4,17 %  
7514,17 %4,17 %  
6814,17 %4,17 %  
214,17 %4,17 %  
114,17 %4,17 %  
6614,17 %4,17 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:58.45
Minimum:2
Maximum:68
Variační rozpětí:66
Rozptyl:176.74
Směrodatná odchylka:13.29
Medián:60
Modus:60

Graf

18. In your opinion, at which age is it important to start saving money for the retirement?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
between 20 - 30937,5 %37,5 %  
between 30 - 40625 %25 %  
before 20520,83 %20,83 %  
later than 5028,33 %8,33 %  
pred 2014,17 %4,17 %  
between 40 - 5014,17 %4,17 %  

Graf

19. I think private saving for retirement should be mandatory.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1145,83 %45,83 %  
souhlasím937,5 %37,5 %  
nevím416,67 %16,67 %  

Graf

20. Are you

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Male1562,5 %62,5 %  
Female833,33 %33,33 %  
Žena14,17 %4,17 %  

Graf

21. How old are you

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23312,5 %12,5 %  
4128,33 %8,33 %  
1928,33 %8,33 %  
2128,33 %8,33 %  
2028,33 %8,33 %  
1628,33 %8,33 %  
2714,17 %4,17 %  
5014,17 %4,17 %  
2814,17 %4,17 %  
2614,17 %4,17 %  
ostatní odpovědi 22
44
25
29
36
32
40
729,17 %29,17 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:27.09
Minimum:16
Maximum:44
Variační rozpětí:28
Rozptyl:69.42
Směrodatná odchylka:8.33
Medián:24
Modus:23

Graf

22. Your education level is

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
University1250 %50 %  
High school/lyceum1041,67 %41,67 %  
Univerzitné14,17 %4,17 %  
Elementary school14,17 %4,17 %  

Graf

23. How many inhabitants does your town have:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50 001 - 500 0001354,17 %54,17 %  
more than 500 000625 %25 %  
10 001 - 50 000312,5 %12,5 %  
10 001 - 50 00014,17 %4,17 %  
1 001 - 10 00014,17 %4,17 %  

Graf

24. Which country do you live in?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Czech Republic2291,67 %91,67 %  
Slovensko14,17 %4,17 %  
Austria14,17 %4,17 %  

Graf

25. Are you

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student1041,67 %41,67 %  
Employee625 %25 %  
Self-employed/Entrepreneur520,83 %20,83 %  
Unemployed28,33 %8,33 %  
Osoby samostatne zárobkovo činné / podnikateľ14,17 %4,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kubišta, Z.Satisfaction with Pension system (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://pension-system.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.