Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Percepce kulturních a přírodních hodnot

Percepce kulturních a přírodních hodnot

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Pixa
Šetření:14. 11. 2022 - 30. 01. 2023
Počet respondentů:7
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem student oboru Geografie pro veřejnou správu na pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a tímto Vás žádám o vyplnění níže uvedeného anonymního dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro mou bakalářskou práci s názvem Percepce přírodních a kulturních hodnot a návštěvnických preferencí v Severovýchodní části CHKO Třeboňsko, význam oblasti Jemčina pro  cyklistiku. Dotazník je určen pro respondenty, kteří znají oblast Jemčina a Třeboňsko.  

Doba vyplnění dotazníku je přibližně 5 minut.

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž457,14 %57,14 %  
Žena342,86 %42,86 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-35571,43 %71,43 %  
51-65228,57 %28,57 %  

Graf

3. Nejvyšší ukončené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou342,86 %42,86 %  
Vysokoškolské342,86 %42,86 %  
Střední bez maturity114,29 %14,29 %  

Graf

4. Místo bydliště/obvyklého pobytu (napište obec):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Brno

Plzeň, občas o prázdninách Kolence na třeboňsku

Praha

PRAHA

Proseč

Švédsko

Varnsdorf

5. Co je podle Vás nejvíce lákavé v jižních Čechách z pohledu turisty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přírodní zajímavosti571,43 %71,43 %  
Historické památky228,57 %28,57 %  

Graf

6. Byl/a jste už někdy na Jemčině, nebo se letos jednalo o Vaši první návštěvu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
letos se jednalo o první návštěvu Jemčiny7100 %100 %  

Graf

7. Jaký by byl, nebo byl Váš důvod návštěvy Jemčiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poznávání nových míst685,71 %85,71 %  
Doporučení přátel228,57 %28,57 %  
Cykloturistika114,29 %14,29 %  
Návštěva zámku114,29 %14,29 %  
zájem o koupi, líbilo by se mi tam bydlet (jenže nemám peníze)114,29 %14,29 %  

Graf

8. Jak často rekreačně jezdíte na kole v letní sezóně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Téměř vůbec342,86 %42,86 %  
Několikrát za letní sezónu342,86 %42,86 %  
V letní sezóně každý týden alespoň jednou114,29 %14,29 %  

Graf

9. Vnímáte Jemčinu jako atraktivní oblast pro cykloturistiku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím457,14 %57,14 %  
Ano228,57 %28,57 %  
Ne114,29 %14,29 %  

Graf

10. Jak hodnotíte kvalitu cyklotras na Jemčině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Průměr571,43 %71,43 %  
Kvalitní114,29 %14,29 %  
Nekvalitní114,29 %14,29 %  

Graf

11. Je pro vás značení cyklotras na Jemčině přehledné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím457,14 %57,14 %  
Ano342,86 %42,86 %  

Graf

12. Preferovaná délka návštěvy Jemčiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-4 dny457,14 %57,14 %  
Jednodenní228,57 %28,57 %  
Více jak 4 dny114,29 %14,29 %  

Graf

13. Vidíte prostor pro zlepšení cyklotras na Jemčině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím457,14 %57,14 %  
Ne114,29 %14,29 %  
Ano (napište konkrétní zlepšení do vlastní odpovědi)114,29 %14,29 %  
Vede tam přdevším nebezpečná hlavní silnice, kde není prostor pro jízdu na kole. Lesní cesty pak nevedou preferovanými směry (především k vlaku)114,29 %14,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Pixa, J.Percepce kulturních a přírodních hodnot (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://percepce-kulturnich-a-prirod.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.