Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Personální činnost liniových manažerů

Personální činnost liniových manažerů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kordula Kratochvílová
Šetření:03. 03. 2015 - 01. 04. 2015
Počet respondentů:14
Počet otázek (max/průměr):40 / 34.07
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:40,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem průzkumu je zjistit, jak linioví manažeři odvádějí svou práci. Všechny otázky jsou nepovinné, tudíž můžete libovolně přeskakovat v dotazníku. Tento dotazník je velice podrobný a poněkud náročnější, proto předem velice děkuji všem zúčastněným :-)

Odpovědi respondentů

1. Co je pro vás při výkonu práce nejdůležitější?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
základní výše platu857,14 %57,14 %  
vyhovující pracovní zátěž750 %50 %  
jasné vymezení úkolů a zodpovědnosti428,57 %28,57 %  
výše bonusů a odměn428,57 %28,57 %  
možnost vzdělávání v oboru428,57 %28,57 %  
možnost kariérního růstu214,29 %14,29 %  
nic17,14 %7,14 %  
Smysluplnost práce. 17,14 %7,14 %  
volnost17,14 %7,14 %  

Graf

2. Co je pro vás při výkonu práce nejdůležitější?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spolupráce s ostatními (ochota, přátelství, dobré vztahy s kolegy)1285,71 %85,71 %  
přístup manažerů a komunikace s nimi1071,43 %71,43 %  
možnost vlastní iniciativy, vlastní myšlenky a její uplatnění964,29 %64,29 %  
uznání a pochvala642,86 %42,86 %  
manažerské schopnosti nadřízených17,14 %7,14 %  

Graf

3. Byl(a) jste srozumitelně seznámen(a) se svými kompetencemi, náplní práce a odpovědností při nástupu na pozici, kterou právě zastáváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano535,71 %35,71 %  
spíš ne535,71 %35,71 %  
ano535,71 %35,71 %  
nevím214,29 %14,29 %  

Graf

4. Setkal(a) jste se někdy na svém pracovišti s konfliktem mezi pracovníky z důvodu nevyjasněné pracovní náplně či kompetencí?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ano

ano

ano, ale konfliktní situace byla rychle vyřešena a následky v kooperaci napraveny

ano, téměř v každém zaměstnání

Ano. Ale spíše u pracovníků na nižších pozicích.

Asi ne.

bohužel ano

jh

Každý den

ne

NE

velmi často

5. Funguje dle vašeho názoru přenos informací mezi členy týmu i v celé společnosti jak by měl?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ne

Ne

ne

NE

ne

Ne. Na úrovni společnosti rozhodně ne.

Ne. Nejsou zde dodržována eskalační pravidla.

skoro

téměř nikdy, záleží jen v jakém rozkladu komunikace je. Problémem nejčastěji je komunikace napříč odděleními a špatná komunikační strategie u klíčových projektů

ujb

určitě ne

ve vedení ano, na nižších pozicích nedokáži posoudit

6. Je nějakým způsobem kontrolována vaše práce?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ano

Ano

ano

ANO

ano

ano

ano, logy a systém hlášení chyb

Asi ani ne.

ikjhbk

jen rámcově

kontroluji se sám

Při dalším zpracováváním připravených podkladů se případné chyby objeví.

7. Jste spokojen/a se vztahy na vašem pracovišti?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

50-50

ano

Ano

ano

Celkem ano.

iuzg

Ne

ne

nevím, nejsem tam dlouho

skoro

ujde to, ale mohlo by to být lepší. Já osobně s 90% lidí nemám problém

VĚTŠINOU ANO

Většinou ano

8. Motivuje vás váš nadřízený?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ano

ano

ano

ano, ale bohužel mě nevyhovujícím způsobem

iuh

jsem sám sobě nadřízeným, tedy ano, motivuji se

moc ne, teda hlavně bych rád věděl, kdo je můj přímý nadřízený, ale to jen tak na okraj...

Moc ne.

ne

Ne

občas ano

Spíše ne

9. Je něco, co byste změnili, aby vás více motivoval?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Aby me prestal motivovat.

ani ne

ano

iuhg

jinak nastavené bonusové ohodnocení, provize atd...

když už jsem v práci, rád bych pracoval, pouhé sezení na telefonu (dělám uživatelskou podporu) je na nic, dělám si svoje a mám pak špatné svědomí

Měl by sledovat postup práci, organizovat spolupráci, stanovovat priority.

Ne

ne

Ne, hledám si jinou práci.

Ne, motivují mě pracovní úkoly

Teď je to momentálně dobré. Pro mě je nejvyšší motivací finanční ohodnocení, a toho jsem po letech konečně dosáhla. Proto momentálně nechci měnit nic, momentálně jsem spokojená.

10. Myslíte si, že je v moci nadřízeného, aby se toto změnilo? (pokud jste odpověděli jinak, než "ne")

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano

Ano.

ne

Ne.

určitě, ale chtělo by to lepší organizaci práce

vfrt

11. Myslíte si, že váš nadřízený dělá vše, co by zaměstnanec této pozice dělat měl? (Navrhované odpovědi: ne - neumím posoudit - dělá více - dělá méně))

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ano

ano, dělá

Dělá měné než by měl, protože dělá i úkoly, které nemá v kompetenci, ale nemá je komu delegovat.

dělá více

dělá více

dělá více, hodně si toho bere na sebe

dělá vše, co by dělat měl

Ne

Ne

ne

neumím posoudit

NEUMÍM POSOUDIT

12. Myslíte si, že je na vašem pracovišti dostatek vedoucích pracovníků?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ano

Ano

Ano

ano

ANO

ano

ano

ano

Dostatek neschopných vedoucích ano, dostatek schopných vedoucí ne.

gf

jo, to je otázka, asi ne, chtělo by to lepší organizaci

Mohlo by být méně.

13. Na koho se obracíte s řešením problémů / otázek souvisejících s personální prací?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

HR manažer

kolegové/nadřízený

na mého přímého nadřízeného

na nadřízeného

na nadřízeného

na paní asistentku, paní účetní nebo šéfova otce, který má personalistiku na starosti

Na personální oddělení a vedoucího úseku.

Na vedoucího oddělení, který je přímým nadřízeným.

Personální práci? Nic takového nedělám.

SEKRETARIÁT

známé z personálních agentur

14. Potřebuji-li odbornou radu, můj nadřízený mi jí umí poskytnout: (Navrhované odpovědi: ano - ne- nevím - občas)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ani ne.

ano

ano

Ano

ANO

ano

Ano.

Ne

většinou ano

většinou ano

většinou ano, ale nerad ho otravuji, protože i tak toho má šíleně moc

vyjimecne

15. Můžete svého nadřízeného požádat o pomoc bez pocitu viny?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ano

Ano

ANO

ano

ano

ano

Ano, to každopádně.

Ano.

Ne

obvykle ano, tedy když zrovna něco nezkoním...

většinou ano

16. Je pro vás váš nadřízený autoritou?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ale jo.

Ani

ano

ano

Ano

Ano

ano

ANO

ano

jrjfjf

ne

spíše ne

určitě ano

17. Je autoritou pro ostatní zaměstnance?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano

Ano

ano

ANO

ano

Ano.

Asi jo, jak to mám vědět?

doufám, že ano

Ne

nevím, ale asi moc ne

snad ano

spíše ne

tezko

18. Máte dostatek prostoru prosadit své názory a postoje?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ano

Ano

ano

ano

ano

Ano.

Ano.

jsem ve firmě teprve krátce, spíš se rozhlížím, než bych něco prosazoval

ne

ne

NĚKDY

nekdy

19. Spolupracujete při řešení problému s kolegy?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ano

Ano

ANO

ano

ano

Ano.

Ne

občas

Občas

spíše ano

spíše ne

20. Jaký má k vám váš nadřízený přístup? (Navrhované odpovědi: rozkazuje - je kamarádský - „cukr a bič“)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

autoritativní, ale přátelský

JAK KDY

je kamarádský

je kamarádský

Je spíše kamarádský.

Kamarad

kamarádský

Kamaradský.

prostě adekvátní

Rozkazuje

řekl bych, že je kamarádský, ke své škodě...

říká mi "kysela prdel"

21. Přispívá způsob a forma řízení podřízených ve vaší organizaci ke zvyšovaní pracovní výkonnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ano

ano

ano

jak kdy, spíš ne

myslím, že ano

ne

ne

Ne, přispívá k dřívějšímu vyhoření.

Ne.

Někdy.

spíše ne

22. Jste chváleni svým nadřízeným?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ani ne

ano

ano

Ano

ano

Ano

ano

Hm, asi občas ano. Já to nesleduji a zapomínám.

chválím se rád

Jednou za kalendářní rok - maximálně.

když si to zasloužím..

NĚKDY

no už se to jednou přihodilo

23. Dostává se vám uznání za vámi odvedenou práci?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ano

Ano

ano

Ano

ANO

ano

ano

Asi ano.

Formální uznání, nemá pro mne váhu.

sem tam

uznáním je už pouhá možnost pracovat, OZP s papíry na hlavu hledá práci dost obtížně

24. Dostáváte informace, které potřebujete k výkonu své práce, včas?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano

Ano

ano

jak kdy

Málokdy.

Ne

Ne.

NĚKDY

obvykle ano, někdy ale pozdě

spíše ano

tezko

většinou ano

25. Deleguje, dle vašeho názoru, váš nadřízený úkoly spravedlivě?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ano

ano

ano

ano

Ano.

JAK KDY

ne

Ne

Ne

nevím

on jo, je ale spousta přicmrndávačů, kteří do všeho kafrají

většinou ano

26. Hodnotíte svůj vztah s nadřízeným jako dobrý?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano

Ano

Ano

ano

Ano

ANO

ano

ano

ano

ano, i když momentálně mám trošku špatné svědomí, ale to je o něčem jiném

Ano.

spíše ano

27. Je něco, co byste na přístupu svého nadřízeného změnil/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ani ne

ani ne

ano

Ano

Ne

ne

překopat organizaci firmy, aby byly jasné vztahy mezi spolupracovníky

spravedlivěji rozdělit práci

Už jsem říkal, větší zájem o plnění cílů, organizace a sledování průběhu práce.

víc reality

28. Můj nadřízený mi dává příležitost, abych se učil/a nové věci: (Navrhované odpovědi: ano - ne - někdy - zřídka - pouze pokud je to nutné)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ano

Ano

Ano

ano

ano

ano

Ano.

NĚKDY

nekdy

Spíše ano

zatím ne

29. Důvěřujete svému nadřízenému?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ano

Ano

Ano

ano

ano

ano, velmi

Ano.

Ne

nevím

většinou ano

30. Můj nadřízený aktivně vyhledává od zaměstnanců informace pro rozhodování: (Navrhované odpovědi: souhlasím - nevím - nesouhlasím)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ano

ano

ano

Ano.

na tohle jsem ve firmě příliš krátce, abych to posoudil

Nesouhlasím

nevím

nevím

NEVÍM

příležitostně

Souhlasím

souhlasím

31. Cítíte se být důležitou součástí kolektivu, ve kterém pracujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ano

ano

Ano

ANO

ano

Ano.

moc ne, ale třeba se to zlepší...

ne

ne

Ne

ne

spíše ne

32. Myslíte si, že Váš přímý nadřízený dokáže objektivně posoudit individuální přinos jednotlivců na dosažení kolektivního cíle?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano

Ano

ano

ano

ano

asps ano

možná, těžko říct

ne

Nemohu objektivně posoudit, ale spíše ne

NEVÍM

Nevím.

33. Považujete zpětnou vazbu ze strany Vašeho přímého nadřízeného za objektivní, adresnou a hlavně konstruktivní?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ale jo

ano

ano

Ano

ano

ano

ano

Asi ano.

JAK KDY

Ne

snaží se

34. Mám důvěru v rozhodnutí svého nadřízeného:

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím646,15 %42,86 %  
souhlasím538,46 %35,71 %  
nevím17,69 %7,14 %  
spíše nesouhlasím17,69 %7,14 %  

Graf

35. Nenavrhuji nové nápady z důvodu strachu z reakce nadřízeného:

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím753,85 %50 %  
spíše nesouhlasím538,46 %35,71 %  
spíše souhlasím17,69 %7,14 %  

Graf

36. Nenavrhuji nové nápady z důvodu strachu z reakce kolegů:

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím753,85 %50 %  
nesouhlasím430,77 %28,57 %  
spíše souhlasím17,69 %7,14 %  
nevím17,69 %7,14 %  

Graf

37. Nenavrhuji nové nápady, protože jsem rezignoval/a:

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím861,54 %57,14 %  
spíše nesouhlasím430,77 %28,57 %  
nevím17,69 %7,14 %  

Graf

38. Setkal(a) jste se na současném pracovišti s takovými jevy jako je např. mobbing, bossing, sexuální obtěžování?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ANO

ano

Ano.

Bossing, odpovídá tomu i velká fluktuace zaměstnanců, která není ochotná tomuto jevu podléhat.

ne

ne

Ne

ne

Ne

ne

ne

občas se nějaká forma nevhodného chování objeví

ta cizí slova není třeba - jen jedno řecké - chaos

39. Považujete negativní sociální atmosféru na pracovišti za relevantní důvod ke změně zaměstnavatele?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím646,15 %42,86 %  
spíše souhlasím538,46 %35,71 %  
nesouhlasím215,38 %14,29 %  

Graf

40. Prostor pro vaše komentáře:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

no vlastně jsem po krátké brigádě teprve dnes podepisoval smlouvu, takže spíš jsou tyhle moje kydy k ničemu, no...

Přeji hodně úspěchů při studiu.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kratochvílová, K.Personální činnost liniových manažerů (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://personalni-cinnost-liniovych.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.