Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Personální vztahy

Personální vztahy

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Skoumalová
Šetření:08. 03. 2013 - 31. 03. 2013
Počet respondentů:94
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Dobrý den, 

prosím o vyplnění krátkého dotazníku zaměřeného na personální práci. Je určený pro klientské pracovníky. Dotazník je součástí praktické části mé bakalářské práce.

Děkuji za Váš čas.

Pavlína Skoumalová

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5760,64 %60,64 %  
Muž3739,36 %39,36 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie se můžete zařadit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 30 let4244,68 %44,68 %  
31 – 45 let2425,53 %25,53 %  
46 – 60 let2223,4 %23,4 %  
61 let a víc66,38 %6,38 %  

Graf

3. Jak dlouho pracujete na pozici klientského pracovníka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 -2 roky3941,49 %41,49 %  
3 – 4 roky3031,91 %31,91 %  
5 a více let2526,6 %26,6 %  

Graf

4. Pokud byl součástí výběrového řízení na Vaši pozici přijímací pohovor, u koho jste jej absolvoval?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracovník personálního útvaru3335,11 %35,11 %  
Přímý nadřízený3234,04 %34,04 %  
Přijímací pohovor jsem neabsolvoval1414,89 %14,89 %  
Nevím99,57 %9,57 %  
Jiné44,26 %4,26 %  
Jiné, prosím uveďte: ……………….22,13 %2,13 %  

Graf

5. Na koho se obracíte s řešením problémů / otázek souvisejících s personální prací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přímý nadřízený4851,06 %51,06 %  
Pracovník personálního útvaru, konzultant lidských zdrojů2728,72 %28,72 %  
Jiné1515,96 %15,96 %  
Jiné, prosím uveďte:………………44,26 %4,26 %  

Graf

6. Skládá se Vaše mzda ze dvou složek, tzn. fixní (pevně daný plat) a variabilní složka mzdy (bonusy za odvedenou práci, uzavření obchodů aj.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4345,74 %45,74 %  
Ne3941,49 %41,49 %  
Nevím1212,77 %12,77 %  

Graf

7. Nabízí Vám Váš zaměstnavatel nějaké další benefity, např. vedení účtu zdarma, zvýhodněná úroková sazba na spořicím účtu, příspěvek na stravování, firemní automobil, mobil, notebook s možností využití i pro soukromé účely, atd. ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3840,43 %40,43 %  
Ne, žádné výhody mi zaměstnavatel nenabízí3234,04 %34,04 %  
Nevím1313,83 %13,83 %  
Ano, prosím uveďte, který využíváte:……………1111,7 %11,7 %  

Graf

8. Účastníte se pravidelných školení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4648,94 %48,94 %  
Ne2526,6 %26,6 %  
Někdy2324,47 %24,47 %  

Graf

9. Jak často se školení účastníte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neúčastním se2324,47 %24,47 %  
Jednou až dvakrát za rok2021,28 %21,28 %  
Jednou až dvakrát za čtvrtletí1920,21 %20,21 %  
Jednou až dvakrát na pololetí1617,02 %17,02 %  
Jednou až dvakrát do měsíce88,51 %8,51 %  
Méně často88,51 %8,51 %  

Graf

10. Pokud se pravidelných školení účastníte, jsou pro Vás něčím přínosná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4244,68 %44,68 %  
Možná1718,09 %18,09 %  
Ne1515,96 %15,96 %  
Neúčastním se1212,77 %12,77 %  
Neumím posoudit88,51 %8,51 %  

Graf

11. Pořádá Váš zaměstnavatel nějaké neformální posezení u zvláštní příležitosti (např. vánoční večírek, ples, sportovní akce)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6265,96 %65,96 %  
Ne1819,15 %19,15 %  
Nevím1414,89 %14,89 %  

Graf

12. Pokud Váš zaměstnavatel nějaké neformální akce pořádá, vnímáte je jako pozitivní, myslíte, že jsou něčím přínosná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4750 %50 %  
Ne1920,21 %20,21 %  
Nevím1718,09 %18,09 %  
Žádné neformální akce můj zaměstnavatel nepořádá1111,7 %11,7 %  

Graf

13. Je pro Vás důležitá atmosféra na pracovišti, vzájemné vztahy mezi kolegy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6468,09 %68,09 %  
Je mi to jedno1515,96 %15,96 %  
Ne1515,96 %15,96 %  

Graf

14. Myslíte si, že dobré vztahy na pracovišti přispívají k lepším pracovním výsledkům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6468,09 %68,09 %  
Nevím1313,83 %13,83 %  
Ne99,57 %9,57 %  
Vztahy na pracovišti podle mne nemají vliv na pracovní výsledky88,51 %8,51 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste:

 • odpověď Žena:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, prosím uveďte, který využíváte:…………… na otázku 7. Nabízí Vám Váš zaměstnavatel nějaké další benefity, např. vedení účtu zdarma, zvýhodněná úroková sazba na spořicím účtu, příspěvek na stravování, firemní automobil, mobil, notebook s možností využití i pro soukromé účely, atd. ?

8. Účastníte se pravidelných školení?

 • odpověď Ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jednou až dvakrát za čtvrtletí na otázku 9. Jak často se školení účastníte?

9. Jak často se školení účastníte?

 • odpověď Neúčastním se:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neúčastním se na otázku 10. Pokud se pravidelných školení účastníte, jsou pro Vás něčím přínosná?

11. Pořádá Váš zaměstnavatel nějaké neformální posezení u zvláštní příležitosti (např. vánoční večírek, ples, sportovní akce)?

 • odpověď Ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, prosím uveďte, který využíváte:…………… na otázku 7. Nabízí Vám Váš zaměstnavatel nějaké další benefity, např. vedení účtu zdarma, zvýhodněná úroková sazba na spořicím účtu, příspěvek na stravování, firemní automobil, mobil, notebook s možností využití i pro soukromé účely, atd. ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Do jaké věkové kategorie se můžete zařadit?

3. Jak dlouho pracujete na pozici klientského pracovníka?

4. Pokud byl součástí výběrového řízení na Vaši pozici přijímací pohovor, u koho jste jej absolvoval?

5. Na koho se obracíte s řešením problémů / otázek souvisejících s personální prací?

6. Skládá se Vaše mzda ze dvou složek, tzn. fixní (pevně daný plat) a variabilní složka mzdy (bonusy za odvedenou práci, uzavření obchodů aj.)?

7. Nabízí Vám Váš zaměstnavatel nějaké další benefity, např. vedení účtu zdarma, zvýhodněná úroková sazba na spořicím účtu, příspěvek na stravování, firemní automobil, mobil, notebook s možností využití i pro soukromé účely, atd. ?

8. Účastníte se pravidelných školení?

9. Jak často se školení účastníte?

10. Pokud se pravidelných školení účastníte, jsou pro Vás něčím přínosná?

11. Pořádá Váš zaměstnavatel nějaké neformální posezení u zvláštní příležitosti (např. vánoční večírek, ples, sportovní akce)?

12. Pokud Váš zaměstnavatel nějaké neformální akce pořádá, vnímáte je jako pozitivní, myslíte, že jsou něčím přínosná?

13. Je pro Vás důležitá atmosféra na pracovišti, vzájemné vztahy mezi kolegy?

14. Myslíte si, že dobré vztahy na pracovišti přispívají k lepším pracovním výsledkům?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Do jaké věkové kategorie se můžete zařadit?

3. Jak dlouho pracujete na pozici klientského pracovníka?

4. Pokud byl součástí výběrového řízení na Vaši pozici přijímací pohovor, u koho jste jej absolvoval?

5. Na koho se obracíte s řešením problémů / otázek souvisejících s personální prací?

6. Skládá se Vaše mzda ze dvou složek, tzn. fixní (pevně daný plat) a variabilní složka mzdy (bonusy za odvedenou práci, uzavření obchodů aj.)?

7. Nabízí Vám Váš zaměstnavatel nějaké další benefity, např. vedení účtu zdarma, zvýhodněná úroková sazba na spořicím účtu, příspěvek na stravování, firemní automobil, mobil, notebook s možností využití i pro soukromé účely, atd. ?

8. Účastníte se pravidelných školení?

9. Jak často se školení účastníte?

10. Pokud se pravidelných školení účastníte, jsou pro Vás něčím přínosná?

11. Pořádá Váš zaměstnavatel nějaké neformální posezení u zvláštní příležitosti (např. vánoční večírek, ples, sportovní akce)?

12. Pokud Váš zaměstnavatel nějaké neformální akce pořádá, vnímáte je jako pozitivní, myslíte, že jsou něčím přínosná?

13. Je pro Vás důležitá atmosféra na pracovišti, vzájemné vztahy mezi kolegy?

14. Myslíte si, že dobré vztahy na pracovišti přispívají k lepším pracovním výsledkům?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Skoumalová, P.Personální vztahy (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://personalni-vztahy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.