Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Střídavá péče

Střídavá péče

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna Machová
Šetření:26. 11. 2015 - 10. 12. 2015
Počet respondentů:163
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené respondentky, vážení respondenti, dovoluji si Vás tímto požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí mojí semestrální práce na téma: "Střídavá péče".

Dotazník obsahuje 12 otázek, dotazník je určen široké veřejnosti.

Průzkum postojů veřejnosti k institutu střídavé péče (u předškolních dětí)

 

Odpovědi respondentů

1. Pojem střídavá péče je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výchova dítěte střídáním otce, matky15896,93 %96,93 %  
Výchova dítěte matkou31,84 %1,84 %  
Výchova dítěte otcem21,23 %1,23 %  

Graf

2. Znáte osobně někoho ve svém oklí, kdo má dítě ve střídavé péči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10765,64 %65,64 %  
Ne4930,06 %30,06 %  
Nevím74,29 %4,29 %  

Graf

3. Myslíte si, že je střídavá péče pro předškolní děti vhodná alternativa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8451,53 %51,53 %  
Ano4628,22 %28,22 %  
Nevím2515,34 %15,34 %  
Pouze v případě střídání rodičů v jednom bytě, kde dítě zůstává trvale10,61 %0,61 %  
NE - pro dítě stálá změna znamená, že nemý trvalý domov a bezpečí10,61 %0,61 %  
ne, mám tuto osobní zkušenost z dětství ( z otce se stal časem alkoholik )10,61 %0,61 %  
záleží na konkrétní rodině10,61 %0,61 %  
myslim si ze tak male deti by meli mit vzdy uplnou rodinu10,61 %0,61 %  
asi jak u koho10,61 %0,61 %  
Do tři let ne, později snad. Nepřijde mi vhodné neustále stěhování dítěte. Pokud by mělo švů byt a strida li se rodiče, přišlo by mi to lepší řešení. 10,61 %0,61 %  
to je individuální10,61 %0,61 %  

Graf

4. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena12777,91 %77,91 %  
Muž3622,09 %22,09 %  

Graf

5. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-255332,52 %32,52 %  
41-504125,15 %25,15 %  
26-303018,4 %18,4 %  
36-402012,27 %12,27 %  
31-351911,66 %11,66 %  

Graf

6. Rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodná/ný8853,99 %53,99 %  
Vdaná/ženatý4728,83 %28,83 %  
Rozvedená/ný1911,66 %11,66 %  
Vdova/vdovec95,52 %5,52 %  

Graf

7. Vychováváte děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9860,12 %60,12 %  
Ano6539,88 %39,88 %  

Graf

8. Vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou6841,72 %41,72 %  
5433,13 %33,13 %  
VOŠ1911,66 %11,66 %  
Základní106,13 %6,13 %  
SOU95,52 %5,52 %  
Nedokončené základní31,84 %1,84 %  

Graf

9. Souhlasili byste se střídavou péčí o své dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8954,6 %54,6 %  
Ano7445,4 %45,4 %  

Graf

10. Souhlasíte s názorem, že muž dokáže plnit rodičovskou roli stejně jako žena?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11974,38 %73,01 %  
Ne4125,63 %25,15 %  

Graf

11. Má být při rozhodování soudu, komu bude dítě po rozvodu svěřeno, brán v úvahu názor dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15393,87 %93,87 %  
Ne106,13 %6,13 %  

Graf

12. Jaká je věková hranice, kdy by mělo být k názoru dítěte přihlédnuto?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mladší školní věk (6-10)7244,17 %44,17 %  
Starší školní věk (11-14)5131,29 %31,29 %  
Předškolní věk (3-5)2716,56 %16,56 %  
Dospívání (15-18)95,52 %5,52 %  
Kojenec (0-2)42,45 %2,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Rodinný stav?

  • odpověď Svobodná/ný:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21-25 na otázku 5. Věk?

7. Vychováváte děti?

  • odpověď Ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21-25 na otázku 5. Věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pojem střídavá péče je?

2. Znáte osobně někoho ve svém oklí, kdo má dítě ve střídavé péči?

3. Myslíte si, že je střídavá péče pro předškolní děti vhodná alternativa?

4. Jste?

5. Věk?

6. Rodinný stav?

7. Vychováváte děti?

8. Vzdělání?

9. Souhlasili byste se střídavou péčí o své dítě?

10. Souhlasíte s názorem, že muž dokáže plnit rodičovskou roli stejně jako žena?

11. Má být při rozhodování soudu, komu bude dítě po rozvodu svěřeno, brán v úvahu názor dítěte?

12. Jaká je věková hranice, kdy by mělo být k názoru dítěte přihlédnuto?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pojem střídavá péče je?

2. Znáte osobně někoho ve svém oklí, kdo má dítě ve střídavé péči?

3. Myslíte si, že je střídavá péče pro předškolní děti vhodná alternativa?

4. Jste?

5. Věk?

6. Rodinný stav?

7. Vychováváte děti?

8. Vzdělání?

9. Souhlasili byste se střídavou péčí o své dítě?

10. Souhlasíte s názorem, že muž dokáže plnit rodičovskou roli stejně jako žena?

11. Má být při rozhodování soudu, komu bude dítě po rozvodu svěřeno, brán v úvahu názor dítěte?

12. Jaká je věková hranice, kdy by mělo být k názoru dítěte přihlédnuto?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Machová, A.Střídavá péče (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://pes-misa-1911.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.