Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pěstounská péče

Pěstounská péče

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Šimáčková
Šetření:24. 11. 2013 - 01. 12. 2013
Počet respondentů:220
Počet otázek (max/průměr):12 / 8.4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:82,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je vytvořen pro studijní účely. Je určen pro lidi, kteří jsou starší 18 let.

Odpovědi respondentů

1. Vzali byste si do pěstounské péče cizí dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Dokážu si to představit.otázka č. 2, Dokážu si to představit, ale možná už bych se ho neuměl/a vzdát.otázka č. 2, Nedovedu si to představit. → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dokážu si to představit, ale možná už bych se ho neuměl/a vzdát.8337,73 %37,73 %  
Nedovedu si to představit.7232,73 %32,73 %  
Dokážu si to představit.6529,55 %29,55 %  

Graf

2. Vzali byste si do pěstounské péče dítě, které je k vám nějak příbuzné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Dokážu si to představit.otázka č. 3, Dokážu si to představit, ale možná už bych se ho neuměl vzdát.otázka č. 3, Nedokážu si to představit. → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dokážu si to představit.11376,35 %51,36 %  
Dokážu si to představit, ale možná už bych se ho neuměl vzdát.3523,65 %15,91 %  

Graf

3. Z jakých důvodů byste se stali pěstounem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné10268,92 %46,36 %  
Nemám vlastní dítě.4228,38 %19,09 %  
Nemám zaměstnání.21,35 %0,91 %  
Kvůli příspěvkům od státu.21,35 %0,91 %  

Graf

4. Je něco, co vás od pěstounské péče odrazuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9262,16 %41,82 %  
Nevím3725 %16,82 %  
Ne1912,84 %8,64 %  

Graf

5. Kolik děti byste si vzali do pěstounské péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18255,41 %37,27 %  
26040,54 %27,27 %  
342,7 %1,82 %  
4 a více21,35 %0,91 %  

Graf

6. Myslíte si, že víte o pěstounské péči vše?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Něco vím, ale mám určité mezery.11074,32 %50 %  
Ne, nezajímám se o to.2214,86 %10 %  
Ano, zajímám se o to.128,11 %5,45 %  
Jiné42,7 %1,82 %  

Graf

7. Znáte ve svém okolí někoho, kdo se stal pěstounem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8054,05 %36,36 %  
Ano6141,22 %27,73 %  
Nevím74,73 %3,18 %  

Graf

8. Máte vlastní děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne,ale do budoucna vlastní dítě plánuji.8356,08 %37,73 %  
Ano5637,84 %25,45 %  
Jiné53,38 %2,27 %  
Ne, dítě nechci.42,7 %1,82 %  

Graf

9. Jaký je váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodná/Svobodný4832,43 %21,82 %  
Žiji tzv. na hromádce3825,68 %17,27 %  
Vdaná/Ženatý3422,97 %15,45 %  
Svobodná149,46 %6,36 %  
Rozvedená/Rozvedený64,05 %2,73 %  
Vdaná32,03 %1,36 %  
Registrované partnerství32,03 %1,36 %  
Rozvedená21,35 %0,91 %  

Graf

10. Vaše pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena12081,08 %54,55 %  
Muž2818,92 %12,73 %  

Graf

11. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-257651,35 %34,55 %  
26-354933,11 %22,27 %  
36-502013,51 %9,09 %  
51a více32,03 %1,36 %  

Graf

12. Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou7752,03 %35 %  
Vysokoškolské2617,57 %11,82 %  
Střední bez maturity/vyučen2114,19 %9,55 %  
Základní vzdělání1711,49 %7,73 %  
Vyšší odborné74,73 %3,18 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Vzali byste si do pěstounské péče dítě, které je k vám nějak příbuzné?

 • odpověď Dokážu si to představit.:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, zajímám se o to. na otázku 6. Myslíte si, že víte o pěstounské péči vše?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 36-50 na otázku 11. Kolik Vám je let?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dokážu si to představit. na otázku 1. Vzali byste si do pěstounské péče cizí dítě?

6. Myslíte si, že víte o pěstounské péči vše?

 • odpověď Něco vím, ale mám určité mezery.:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střední bez maturity/vyučen na otázku 12. Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní vzdělání na otázku 12. Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

8. Máte vlastní děti?

 • odpověď Ne,ale do budoucna vlastní dítě plánuji.:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Svobodná na otázku 9. Jaký je váš rodinný stav?

10. Vaše pohlaví.

 • odpověď Žena:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dokážu si to představit, ale možná už bych se ho neuměl/a vzdát. na otázku 1. Vzali byste si do pěstounské péče cizí dítě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vzali byste si do pěstounské péče cizí dítě?

2. Vzali byste si do pěstounské péče dítě, které je k vám nějak příbuzné?

3. Z jakých důvodů byste se stali pěstounem?

4. Je něco, co vás od pěstounské péče odrazuje?

5. Kolik děti byste si vzali do pěstounské péče?

6. Myslíte si, že víte o pěstounské péči vše?

7. Znáte ve svém okolí někoho, kdo se stal pěstounem?

8. Máte vlastní děti?

9. Jaký je váš rodinný stav?

10. Vaše pohlaví.

11. Kolik Vám je let?

12. Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vzali byste si do pěstounské péče cizí dítě?

2. Vzali byste si do pěstounské péče dítě, které je k vám nějak příbuzné?

3. Z jakých důvodů byste se stali pěstounem?

4. Je něco, co vás od pěstounské péče odrazuje?

5. Kolik děti byste si vzali do pěstounské péče?

6. Myslíte si, že víte o pěstounské péči vše?

7. Znáte ve svém okolí někoho, kdo se stal pěstounem?

8. Máte vlastní děti?

9. Jaký je váš rodinný stav?

10. Vaše pohlaví.

11. Kolik Vám je let?

12. Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šimáčková, Š.Pěstounská péče (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://pestounska-pece.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.