Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pěstouství - povědomí o problematice v širší veřejnosti

Pěstouství - povědomí o problematice v širší veřejnosti

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Mája Kopecká
Šetření:04. 02. 2014 - 11. 02. 2014
Počet respondentů:264
Počet otázek (max/průměr):19 / 19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:75,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

dotazník je zaměřený na povědomí o povolání pěstouna v širší veřejnosti.

Výstup dotazníku bude sloužit jako podklad pro praktickou část bakalářské práce.

Odpovědi respondentů

1. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15- 25 let12547,35 %47,35 %  
26 – 35 let7829,55 %29,55 %  
36 – 45 let3714,02 %14,02 %  
46 – 55 let145,3 %5,3 %  
55 a více103,79 %3,79 %  

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena23689,39 %89,39 %  
muž2810,61 %10,61 %  

Graf

3. Kraj:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plzeňský kraj6123,11 %23,11 %  
Hlavní město Praha5420,45 %20,45 %  
Středočeský kraj3412,88 %12,88 %  
Ústecký kraj228,33 %8,33 %  
Jihomoravský kraj186,82 %6,82 %  
Moravskoslezký kraj124,55 %4,55 %  
Olomoucký kraj114,17 %4,17 %  
Královéhradecký kraj114,17 %4,17 %  
Zlínský kraj83,03 %3,03 %  
Karlovarský kraj72,65 %2,65 %  
Jihočeský kraj62,27 %2,27 %  
Pardubický kraj62,27 %2,27 %  
Liberecký kraj51,89 %1,89 %  
Nežiji v ČR51,89 %1,89 %  
Kraj Vysočina41,52 %1,52 %  

Graf

4. Je ve vašem okolí osoba vykonávající pěstounskou péči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, ale o pěstounské péči mám mírné povědomí12547,35 %47,35 %  
Ano, ve svém okolí jsem zaznamenal/a pěstounskou rodinu6022,73 %22,73 %  
Ano, v mém okolí je pěstounská rodina, jsme si blízcí3513,26 %13,26 %  
Ne, ale v problematice pěstounské péče se poměrně orientuji3212,12 %12,12 %  
Sám jsem pěstounem103,79 %3,79 %  
Ne, o pěstounské péči jsem nikdy neslyšel/a20,76 %0,76 %  

Graf

5. Pěstounská péče je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pěstoun je vychovatelem/osobou pečující, zákonným zástupcem zůstává biologický rodič dítěte21079,55 %79,55 %  
Stejná jako péče osvojitele (adopce), pouze je finančně ohodnocena státem4215,91 %15,91 %  
Pěstoun je osobou, která si dítě bere z dětského domova na návštěvy a občasně na něj výchovně působí72,65 %2,65 %  
Stejná jako péče osvojitele (adopce)51,89 %1,89 %  

Graf

6. Dítě svěřené do pěstounské rodiny vystřídá v průběhu života průměrně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dvě až tři rodiny, pokud není dítě s rodinou nebo rodina s dítětem spokojená, nebo je již nemůže dále vychovávat12848,48 %48,48 %  
Jednu rodinu, která převezme z DD a vychovává je až do doby, než dosáhne zletilosti10339,02 %39,02 %  
Několik rodin3312,5 %12,5 %  

Graf

7. Do pěstounské péče jsou umisťovány zejména děti které:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsou umístěny v DD, a rodiče se o ně dlouhodobě nezajímají nebo se zajímají minimálně12848,48 %48,48 %  
jsou umístěny v DD, jejich rodiče nemají podmínky pro výchovu dětí8431,82 %31,82 %  
nevím207,58 %7,58 %  
osiřely – jsou tzv. právně volné186,82 %6,82 %  
Jsou v DD,protože nemají rodiče,nebo se o ně rodiče nestarají10,38 %0,38 %  
nemůže rodič ze závažných důvodů vychovávat, nemusí to být nutně děti z DD.10,38 %0,38 %  
Děti, jejichž rodiče se o ně z nějakého důvodu nemohou starat, ale existuje naděje, že se časem situace upraví; často také děti postižené nebo větší sourozenecké skupiny, které nejsou považovány za vhodné k adopci.10,38 %0,38 %  
které nedojídají10,38 %0,38 %  
kombinace výše uvedených, umístění v DD není podmínkou10,38 %0,38 %  
jsou starší nebo je to více sourozenců např. 310,38 %0,38 %  
dlouhodobě se nezajímají, nebo se zajímají minimálně, nebo nemají podmínky pro výchovu dětí10,38 %0,38 %  
jakékoli děti o které se biologická rodina nedokáže či nemůže postarat. Do PP přichází děti nejen z DD, ale i z PPPD apod.10,38 %0,38 %  
NEJSOU PRÁVĚ VOLNÉ, ČI MAJÍ HENDICAP (ZDRAVOTNÍ ČI JSOU ČLENEM VĚTŠÍ SOUROYENECKÉ SKUPINY, ....)10,38 %0,38 %  
které nemohou jít do adopce z různých nejen právních důvodů10,38 %0,38 %  
muze platit vse10,38 %0,38 %  
Všetky možnosti10,38 %0,38 %  
jsou nevhodné (například ta verbež cikánská)10,38 %0,38 %  
je to pochopitelně zčásti pro děti bez rodičů z různých důvodů, ale zároveň je to úlitba pro mnohé hnědočechy, kteří dojí stát tím, že si děti "pěstují" křížem !10,38 %0,38 %  

Graf

8. Biologičtí rodiče, kteří mají umístěné děti v pěstounské péči:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mají právo na veškeré informace, mohou se na své děti dotazovat u lékařů, ve škole aj. Mohou s dětmi udržovat kontakt.20778,41 %78,41 %  
Smějí se s dětmi stýkat, ale nemají nárok na informace týkající se momentální osobní situace dětí (zdravotní stav, školní prospěch, aj.)4818,18 %18,18 %  
Nemají nárok na žádné informace o těchto dětech, nesmějí se s nimi stýkat93,41 %3,41 %  

Graf

9. Co myslíte, že vede člověka k tomu, že přijme cizí dítě a stane se pěstounem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Touha pomoci dítěti, které by za jiných okolností vyrůstalo v dětském domově, nebo obdobném zařízení23087,12 %87,12 %  
Absence vlastního biologického dítěte14454,55 %54,55 %  
Finanční motivace5922,35 %22,35 %  
Dlouhodobá nezaměstnanost186,82 %6,82 %  
blízký člen rodiny10,38 %0,38 %  
kromě trojky z každého trochu10,38 %0,38 %  
Větší šance dítě dostat než při adopci.10,38 %0,38 %  
chce už konečně vyhrávat v šachách10,38 %0,38 %  
měla by to být to, že se tomu dítěti pomůže, ale v dnešní době to může být i klidně kvůli financím, což je moc špatné a mělo by to být státně ošetřeno velice dobře, což si myslím, že není10,38 %0,38 %  
Bohužel také finance, které pěstoun pobírá za dost často špatnou péči!10,38 %0,38 %  
Určitě hraje roli více faktorů, u někoho všechny zmíněné, u někoho jen některé, ale určitě se nejedná jen o jeden důvod.10,38 %0,38 %  
dobrá vůle, pomoc dětem10,38 %0,38 %  
všechny možnosti10,38 %0,38 %  
zpravidla více faktorů10,38 %0,38 %  
z nudy10,38 %0,38 %  
poslání10,38 %0,38 %  

Graf

10. Pro profesní dráhu pěstouna se nejčastěji rozhodují lidé věku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36 – 45 let19774,62 %74,62 %  
46 – 55 let4517,05 %17,05 %  
20 – 35 let217,95 %7,95 %  
56 let a více10,38 %0,38 %  

Graf

11. Příjem pěstouna při péči o 3 děti je dle vašeho názoru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cca 20 000,- Kč/měs. hrubého13952,65 %52,65 %  
cca 30 000,- Kč/měs. hrubého6524,62 %24,62 %  
cca 10 000,- Kč/měs. hrubého4517,05 %17,05 %  
pěstoun nemá nárok na žádnou finanční odměnu83,03 %3,03 %  
cca 40 000,- Kč/měs. hrubého62,27 %2,27 %  
cca 50 000,- Kč/měs. hrubého10,38 %0,38 %  

Graf

12. Pěstounství je dle zákona charakterizováno:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pěstounství není povolání v pravém slova smyslu, pěstoun při výchově dětí musí vykonávat další civilní povolání, nebo se evidovat na ÚP12848,48 %48,48 %  
jako povolání - sociální a zdravotní pojištění za pěstouna odvádí stát9937,5 %37,5 %  
jako povolání - sociální a zdravotní pojištění si však pěstoun musí hradit sám3714,02 %14,02 %  

Graf

13. Dozor nad výkonem pěstounské péče vykonává orgán sociálně-právní ochrany dětí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v pravidelných půlročních intervalech až do zletilosti dítěte – nestanový-li soud jinak19172,35 %72,35 %  
v pravidelných půlročních intervalech po dobu dvou let od svěření dítěte do pěstounské péče – nestanový-li soud jinak3111,74 %11,74 %  
v pravidelných půlročních intervalech po dobu pěsti let od svěření dítěte do pěstounské péče – nestanový-li soud jinak3011,36 %11,36 %  
pouze v průběhu soudního řízení o svěření dítěte do pěstounské péče124,55 %4,55 %  

Graf

14. Pěstoun má v rámci povolání pěstouna nárok na dovolenou.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím10539,77 %39,77 %  
Ne9937,5 %37,5 %  
Ano6022,73 %22,73 %  

Graf

15. Pěstounem se může stát:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každá plnoletá osoba, která splnila náležitosti stanovené zákonem a prošla vstupním vzděláváním pěstouna19373,11 %73,11 %  
Pouze manželský pár, který splnil podmínky stanovené zákonem a prošel vstupním řízením6022,73 %22,73 %  
Každý plnoletý člověk bez výhrady83,03 %3,03 %  
Pouze příbuzný dítěte, pokud rodiče nejsou schopni zajišťovat péči o dítě sami31,14 %1,14 %  

Graf

16. O pěstounské péči si myslím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jde o dobrou věc, je třeba, aby toto povolání vykonávalo větší množství lidí, a děti nemusely vyrůstat v ústavních zařízeních, pokud je to možné20376,89 %76,89 %  
myslím, že by se pěstounství mělo vykonávat na základě dobrovolnosti a nemělo by být finančně ohodnoceno2710,23 %10,23 %  
nevím, nedokážu posoudit145,3 %5,3 %  
myslím, že dětské domovy plní svou funkci dostatečně a že není třeba pěstounů41,52 %1,52 %  
jde o dobrou věc, která by měla být čistě dobrovolná a nijak veřejně nucená (reklamní a propagační kampaně) k tomu, aby lidé tuto činnost dělali, jen kvůli tomu, že by všude viděli propagaci o pěstounské péči (pak by to dělali lidi jen pro peníze)10,38 %0,38 %  
myslím, že by se pěstounství mělo vykonávat na základě dobrovolnosti a nemělo by být finančně ohodnoceno jako zisk pěstouna, nýbrž jen příspěvek na "provoz" dítěte10,38 %0,38 %  
něco mezi - myslím že odpovědi jsou špatně formulované10,38 %0,38 %  
mám rád kameny10,38 %0,38 %  
že každé dítě by mělo mít právo vyrůstat v RODINĚ10,38 %0,38 %  
Určitě dobrá věc. Jen je potřeba více všímavých a zodpovědných soc. pracovnic, které situaci okamžitě řeší, pokud je problém. Zkrátka pracovnice, které nezavírají oči!10,38 %0,38 %  
Vždy záleží na kvalitě osobnosti pěstouna. Stát nesmyslně chrlí další a další pěstouny, kteří nemají dostateční předpoklady. Také představa o tom, že je každé dítě umístitelné (nemusí být v ústavní péči) je utopie.10,38 %0,38 %  
myslím, že by bylo lépe, kdyby bylo více adopcí a minimum pěstounství10,38 %0,38 %  
dobrá myšlenka, ale finanční ohodnocení určitěano10,38 %0,38 %  
Jde jistě o dobrou a prospěšnou věc, ale mělo by být řádně prověřováno, kdo se pěstounem stane a nejen to, i názor jeho okolí, biologické děti budoucích pěstounů mohou být například proti,10,38 %0,38 %  
Jde o dobrou věc, ale právně i zdrojově nedořešenou, podobně jako spoustu dalších věcí v oblasti péče o děti - ať už jde o motivaci pěstounů, omezení počtu dětí na jednoho pěstouna, finanční odměna, fakt, způsob, jakým je pěst. nabízeno na úřadu práce aj.10,38 %0,38 %  
Pěstounská péče je nejlepším řešením pro opuštěné děti, které mají to štěstí, že mohou do rodiny jít. Bohužel stát stále hledá nějaká negativa, nesmyslně se vytváří zákony o pěstounské péči místo toho, aby byli tito "dobří" lidé ohodnoceni, jak se patří.10,38 %0,38 %  
Víc dobrých pěstounů, co to dělají z čisté pomoci, né pro prachy, viz USA10,38 %0,38 %  
vždycky záleží na pěstounech- mohou to být dobří ale i zlí lidé10,38 %0,38 %  
je to na píču, stejně jako tenhle dotazník a vy10,38 %0,38 %  
jak jsem řekl, skvělá věc, bohužel žiju v domění, že některými hnědočechy zneužívaná10,38 %0,38 %  

Graf

17. Pěstounských rodin je dle mého názoru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek19975,38 %75,38 %  
nevím5922,35 %22,35 %  
dostatek62,27 %2,27 %  

Graf

18. Počet pěstounských rodin by dle mého názoru vzrostl:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na základě větší informovanosti obyvatel ČR o této problematice13651,52 %51,52 %  
na základě lepší finanční nebo hmotné motivace (např. pronájem domu pro pěstounskou rodinu)8732,95 %32,95 %  
na základě propagační kampaně v médiích217,95 %7,95 %  
při kombinace všech třech možností najednou10,38 %0,38 %  
Zaškrtla bych druhou a třetí odpověď dohromady.10,38 %0,38 %  
všechny tři možnosti v součinnosti10,38 %0,38 %  
kdyby všechny děti v ČR přerozděloval stát rodinám pomocí losování10,38 %0,38 %  
zvěřejňování osobních příběhů10,38 %0,38 %  
vyšší prestiž pěstounské práce a povědomí u veřejnosti10,38 %0,38 %  
myslím, že třetí odpověď je nejvýstižnější, ovšem otázka je, je-li žádoucí aby k pěstounství byly rodiny motivovány materiálně - v podstatě to může vést k "využívání" dětí10,38 %0,38 %  
kvůlly jedenáctému září které ale nnebylo : ALLAH AKBAR10,38 %0,38 %  
Ano, finanční motivace. Teď jde o to, zda je to tak správně!10,38 %0,38 %  
informovanost, možnost pěstounsví pro homosexuální páry, finanční a hmotná motivace také (bohužel) funguje10,38 %0,38 %  
Myslím, že se postupně bude počet zvyšovat se zvyšování osvěty a žel i kvůli problematické ekonomické situaci, kdy se "vyplatí" být pěstounem profesionálem10,38 %0,38 %  
lepší finance + větší právní jistoty (ne že hrozí, že o dítě přijdu)10,38 %0,38 %  
Vsechny tri10,38 %0,38 %  
na základě dobrého osobního svědectví pěstounských rodin10,38 %0,38 %  
informovanost, motivace10,38 %0,38 %  
Informace+kratší schvalovací-testovací období10,38 %0,38 %  
vůbec se v tomto oboru nevyznám, příjde mi to spíš jako test znalostí od profesora než test pro normální lidi10,38 %0,38 %  
zjednodušením byrokracie10,38 %0,38 %  
lepší finanční ohodnocení není špatné, ale trochu mám obavy, aby to mnoho lidí nedělalo jen kvůli penězům. Myslím, že by bylo třeba upravit některé podmínky pro to stát se pěstounem. 10,38 %0,38 %  
a počet cikánů klesl10,38 %0,38 %  

Graf

19. Sám/a bych o tom, stát se pěstounem uvažoval:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pokud by někdo z mých známých/přátel/rodiny nebyl schopen se o své dítě postarat sám15558,71 %58,71 %  
pokud bych nemohl/a mít vlastní děti11643,94 %43,94 %  
pokud bych sám/a již měl/a dospělé děti, ale stále bych se na výchovu dalších dětí cítil/a kompetentní8732,95 %32,95 %  
pokud bych poznala dítě v dětském domově, které bych si oblíbil/a7227,27 %27,27 %  
nevím, prozatím jsem o tom nikdy nepřemýšlel/a, záleželo by na okolnostech4617,42 %17,42 %  
nikdy bych se pro pěstounskou péči nerozhodl/a124,55 %4,55 %  
pouze adopci10,38 %0,38 %  
protože chci pomoci a dát dítěti možnost vyrůstat v rodině10,38 %0,38 %  
Již uvažuji o pěstounství10,38 %0,38 %  
pokud bych měla už starší (samostatnější) děti a měla možnost stát se dočasným pěstounem - namísto umístění dítěte v DD nebo kojeneckém ústavu před adopcí nebo dlouhodobou pěstounskou péčí 10,38 %0,38 %  
kdybych za to dostal pořádnou mašinu a jednu noc v hot peppers10,38 %0,38 %  
jsem pěstoun 2 dětí již 7 let10,38 %0,38 %  
JSEM PĚSTOUN A ANI JEDEN Z DŮVODŮ VÝŠE NEBYL PRO MĚ PŘI ROZHODOVÁNÍ DŮLEŽITÝ10,38 %0,38 %  
možná se pro pěstounství rozhodnu nezávisle na okolnostech, jako svoje životní poslání10,38 %0,38 %  
jsem jiz pestounkou10,38 %0,38 %  
O pěstounství přemýšlím jako o pomoci těm nejmenším, kteří si své rodiče nevybrali a zaslouží si též žít plnohodnotný život.10,38 %0,38 %  
uvazuji o tom z moralnich duvodu10,38 %0,38 %  
Mám podanou žádost o pěstounskou péči a čekají mě psychologické testy a přijímací pohovor na KÚ. Chci pomoci dětem, které nemají svého "dospěláka".10,38 %0,38 %  
přemýšlela jsem o tom 10,38 %0,38 %  
jenom, když jsem nasráč10,38 %0,38 %  
velice těžká otázka 10,38 %0,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Kraj:

4. Je ve vašem okolí osoba vykonávající pěstounskou péči?

5. Pěstounská péče je:

6. Dítě svěřené do pěstounské rodiny vystřídá v průběhu života průměrně

7. Do pěstounské péče jsou umisťovány zejména děti které:

8. Biologičtí rodiče, kteří mají umístěné děti v pěstounské péči:

9. Co myslíte, že vede člověka k tomu, že přijme cizí dítě a stane se pěstounem?

10. Pro profesní dráhu pěstouna se nejčastěji rozhodují lidé věku:

11. Příjem pěstouna při péči o 3 děti je dle vašeho názoru:

12. Pěstounství je dle zákona charakterizováno:

13. Dozor nad výkonem pěstounské péče vykonává orgán sociálně-právní ochrany dětí:

14. Pěstoun má v rámci povolání pěstouna nárok na dovolenou.

15. Pěstounem se může stát:

16. O pěstounské péči si myslím:

17. Pěstounských rodin je dle mého názoru:

18. Počet pěstounských rodin by dle mého názoru vzrostl:

19. Sám/a bych o tom, stát se pěstounem uvažoval:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Kraj:

4. Je ve vašem okolí osoba vykonávající pěstounskou péči?

5. Pěstounská péče je:

6. Dítě svěřené do pěstounské rodiny vystřídá v průběhu života průměrně

7. Do pěstounské péče jsou umisťovány zejména děti které:

8. Biologičtí rodiče, kteří mají umístěné děti v pěstounské péči:

9. Co myslíte, že vede člověka k tomu, že přijme cizí dítě a stane se pěstounem?

10. Pro profesní dráhu pěstouna se nejčastěji rozhodují lidé věku:

11. Příjem pěstouna při péči o 3 děti je dle vašeho názoru:

12. Pěstounství je dle zákona charakterizováno:

13. Dozor nad výkonem pěstounské péče vykonává orgán sociálně-právní ochrany dětí:

14. Pěstoun má v rámci povolání pěstouna nárok na dovolenou.

15. Pěstounem se může stát:

16. O pěstounské péči si myslím:

17. Pěstounských rodin je dle mého názoru:

18. Počet pěstounských rodin by dle mého názoru vzrostl:

19. Sám/a bych o tom, stát se pěstounem uvažoval:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kopecká, M.Pěstouství - povědomí o problematice v širší veřejnosti (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://pestounstvi-pruzkum-2014.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.