Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pilotní ověření vzdělávání na úrovni vyšších odborných škol

Pilotní ověření vzdělávání na úrovni vyšších odborných škol

Vnímání popisků zboží v e-shopech
Jak Vás ovlivňují různé popisky zboží v e-shopu? Přesvědčí Vás víc parametry v tabulce, nebo grafický leták?

(cca 3 min., veřejné výsledky začátkem září)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radka Löwenhöfferová
Šetření:04. 07. 2019 - 18. 08. 2019
Počet respondentů:103
Počet otázek (max/průměr):3 / 3
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:45,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

pro svoji doktorskou práci potřebuji získat data pro pilotní průzkum o představách a potřebách ve vzdělávání na úrovni vyšší odborné školy. I když nejste přímo studentem/absolventem VOŠ jistě nějaké představy o vzdělávání máte. Prosím o vyplnění tří stručných otázek. Výsledky využiji jako vstupní data pro samotný výzkum v rámci doktorského studia. Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Výstupy studia – měkké dovednosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Samostatnost v plnění úkolů7774,76 %74,76 %  
Zběhlost v práci s informacemi6361,17 %61,17 %  
Schopnost řešit problémy6361,17 %61,17 %  
Motivace k dalšímu vzdělávání a osobnímu rozvoji5755,34 %55,34 %  
Schopnost týmové práce a efektivní komunikace5553,4 %53,4 %  
Schopnost rozhodovat5250,49 %50,49 %  
Aktivní přístup k plnění pracovních povinností5149,51 %49,51 %  
Komunikace v cizím jazyce5048,54 %48,54 %  
Zvládání pracovní zátěže a stresu4947,57 %47,57 %  
Adaptace a flexibilita v pracovním prostředí4038,83 %38,83 %  
Schopnost sebereflexe3735,92 %35,92 %  
Schopnost navazovat a udržovat kontakty3634,95 %34,95 %  
Dovednost práce s ICT3433,01 %33,01 %  
Strategické a koncepční myšlení3332,04 %32,04 %  

Graf

2. Způsob učení a vzdělávání – Jaké elektronické výukové prostředky jsou/byly ve studiu využívány

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Počítač9289,32 %89,32 %  
Dataprojektor7976,7 %76,7 %  
Internet7774,76 %74,76 %  
Interaktivní tabule5957,28 %57,28 %  
Video5452,43 %52,43 %  
Interaktivní pracovní listy3433,01 %33,01 %  
Sociální sítě2928,16 %28,16 %  
chytré telefony2625,24 %25,24 %  
Tablet1716,5 %16,5 %  
magnetofon1514,56 %14,56 %  
TV programy1514,56 %14,56 %  
Ipad43,88 %3,88 %  

Graf

3. Očekávaní studentů a absolventů VOŠ o vysokoškolském vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lepší uplatnění na trhu práce (lepší plat)8380,58 %80,58 %  
Posílení profesní způsobilosti8178,64 %78,64 %  
Prohloubení všeobecného vzdělání6058,25 %58,25 %  
Prodloužení studentského života4846,6 %46,6 %  
Upevnění informační gramotnosti3130,1 %30,1 %  
Získání manažerských kompetencí2019,42 %19,42 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Výstupy studia – měkké dovednosti

2. Způsob učení a vzdělávání – Jaké elektronické výukové prostředky jsou/byly ve studiu využívány

3. Očekávaní studentů a absolventů VOŠ o vysokoškolském vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Výstupy studia – měkké dovednosti

2. Způsob učení a vzdělávání – Jaké elektronické výukové prostředky jsou/byly ve studiu využívány

3. Očekávaní studentů a absolventů VOŠ o vysokoškolském vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Löwenhöfferová, R.Pilotní ověření vzdělávání na úrovni vyšších odborných škol (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://pilotni-overeni-vzdelavani-n.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.