Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pití alkoholu.

Pití alkoholu.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Gajdošík
Šetření:17. 01. 2012 - 22. 01. 2012
Počet respondentů:91
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.76
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:86 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

dotazník jsem stvořil, kvůli školní práci se sociologie. Doufám, že se mi podaří splnit limit minimalních 60-ti korespondetnů. Snad Vám i mě bude dávat alespoň trochu smysl. Předem děkuji za vyplněn.

Odpovědi respondentů

1. Konzumujete alkoholické nápoje ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7582,42 %82,42 %  
Ne1617,58 %17,58 %  

Graf

2. V kolika letech jste se poprvé opili ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
151722,67 %18,68 %  
141621,33 %17,58 %  
171114,67 %12,09 %  
181013,33 %10,99 %  
1679,33 %7,69 %  
1945,33 %4,4 %  
1334 %3,3 %  
1122,67 %2,2 %  
1211,33 %1,1 %  
2211,33 %1,1 %  
ostatní odpovědi 7
1
20
34 %3,3 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:15.61
Minimum:11
Maximum:19
Variační rozpětí:8
Rozptyl:3.18
Směrodatná odchylka:1.78
Medián:15
Modus:15

Graf

3. Jak často konzumujete alkoholické nápoje ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Alespoň 1x do týdne3749,33 %40,66 %  
Alespoň 1x do měsíce2736 %29,67 %  
Méně než je výše uvedeno810,67 %8,79 %  
Každý den34 %3,3 %  

Graf

4. Jaký typ alkoholických nápojů nejčastěji konzumujete ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Víno4053,33 %43,96 %  
Pivo2229,33 %24,18 %  
Tvrdý alkohol ( Vodka, Whiskey, Tequila, atd. )79,33 %7,69 %  
Míchané nápoje, koktejly68 %6,59 %  

Graf

5. Kde nejčastěji konzumujete alkoholické nápoje ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hospoda, bar, pivnice ...3242,67 %35,16 %  
Doma, soukromé párty v bytě/domě ...2837,33 %30,77 %  
Diskotea,klub ...1216 %13,19 %  
Kulturní akce ( plesy, koncerty, různé výstavy ... )34 %3,3 %  

Graf

6. Měli jste někdy po požití alkoholických nápojů problém si vzpomenout, co se behem konzumace událo ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5168 %56,04 %  
ne2330,67 %25,27 %  
nevím11,33 %1,1 %  

Graf

7. Máte problém v sobě udržet vetší množství alkoholu ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4763,51 %51,65 %  
ano1520,27 %16,48 %  
nevím1216,22 %13,19 %  

Graf

8. Míváte po požití alkoholických nápojů kocovinu ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4357,33 %47,25 %  
ne3242,67 %35,16 %  

Graf

9. Váš věk ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 18 let8896,7 %96,7 %  
Méně než 18 let33,3 %3,3 %  

Graf

10. Jste muž/žena

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6571,43 %71,43 %  
Muž2628,57 %28,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Konzumujete alkoholické nápoje ?

 • odpověď Ne:
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi < - 1 > na otázku 2. V kolika letech jste se poprvé opili ?

2. V kolika letech jste se poprvé opili ?

 • odpověď < - 1 >:
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 1. Konzumujete alkoholické nápoje ?

6. Měli jste někdy po požití alkoholických nápojů problém si vzpomenout, co se behem konzumace událo ?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 1 - 14 > na otázku 2. V kolika letech jste se poprvé opili ?

7. Máte problém v sobě udržet vetší množství alkoholu ?

 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Diskotea,klub ... na otázku 5. Kde nejčastěji konzumujete alkoholické nápoje ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Konzumujete alkoholické nápoje ?

2. V kolika letech jste se poprvé opili ?

3. Jak často konzumujete alkoholické nápoje ?

4. Jaký typ alkoholických nápojů nejčastěji konzumujete ?

5. Kde nejčastěji konzumujete alkoholické nápoje ?

6. Měli jste někdy po požití alkoholických nápojů problém si vzpomenout, co se behem konzumace událo ?

7. Máte problém v sobě udržet vetší množství alkoholu ?

8. Míváte po požití alkoholických nápojů kocovinu ?

9. Váš věk ?

10. Jste muž/žena

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Konzumujete alkoholické nápoje ?

2. V kolika letech jste se poprvé opili ?

3. Jak často konzumujete alkoholické nápoje ?

4. Jaký typ alkoholických nápojů nejčastěji konzumujete ?

5. Kde nejčastěji konzumujete alkoholické nápoje ?

6. Měli jste někdy po požití alkoholických nápojů problém si vzpomenout, co se behem konzumace událo ?

7. Máte problém v sobě udržet vetší množství alkoholu ?

8. Míváte po požití alkoholických nápojů kocovinu ?

9. Váš věk ?

10. Jste muž/žena

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Gajdošík, M.Pití alkoholu. (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://piti-alkoholu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.