Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pivo a spotřebitel

Pivo a spotřebitel

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Olbrichová
Šetření:26. 11. 2011 - 29. 11. 2011
Počet respondentů:93
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 Dobrý den,

 

děkuji, že jste se rozhodli vyplnit mnou pořádaný dotazník. Tento dotazník potřebuji jako podklad k zápočtovému projektu.

  

Olbrichová Eva

Odpovědi respondentů

1. Které z těchto piv nejčastěji pijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
světlé7883,87 %83,87 %  
jiné99,68 %9,68 %  
tmavé33,23 %3,23 %  
nealkoholické33,23 %3,23 %  

Graf

2. Kde nejčastěji pijete pivo

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v hospodě (restauraci, baru, ...)7782,8 %82,8 %  
doma1010,75 %10,75 %  
při volno časových aktivitách66,45 %6,45 %  

Graf

3. Jak často pijete pivo

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednou za týden2830,11 %30,11 %  
2 - 4x týdně2627,96 %27,96 %  
méně častěji2425,81 %25,81 %  
jednou za měsíc1516,13 %16,13 %  

Graf

4. Při výběru piva je pro Vás hlavní chuť piva?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8086,02 %86,02 %  
ne1313,98 %13,98 %  

Graf

5. Při výběru piva je pro Vás hlavní stupeň piva?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5862,37 %62,37 %  
ano3537,63 %37,63 %  

Graf

6. Při výběru piva je pro Vás hlavní značka piva?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5356,99 %56,99 %  
ne4043,01 %43,01 %  

Graf

7. Při výběru piva je pro Vás hlavní obal (design) piva?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8389,25 %89,25 %  
ano1010,75 %10,75 %  

Graf

8. Při výběru piva je pro Vás hlavní cena piva?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5660,22 %60,22 %  
ano3739,78 %39,78 %  

Graf

9. Při výběru piva je pro Vás hlavní, zda-li je pivo české výroby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5255,91 %55,91 %  
ano4144,09 %44,09 %  

Graf

10. Pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5862,37 %62,37 %  
muž3537,63 %37,63 %  

Graf

11. Věk.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
222526,88 %26,88 %  
211617,2 %17,2 %  
241111,83 %11,83 %  
2388,6 %8,6 %  
2588,6 %8,6 %  
2077,53 %7,53 %  
1933,23 %3,23 %  
2722,15 %2,15 %  
3322,15 %2,15 %  
6111,08 %1,08 %  
ostatní odpovědi 56
26
35
57
41
31
29
43
17
18
1010,75 %10,75 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.24
Minimum:19
Maximum:41
Variační rozpětí:22
Rozptyl:12.09
Směrodatná odchylka:3.48
Medián:22
Modus:22

Graf

12. Velikost obce, ze které pocházíte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 2000 obyvatel (město)7378,49 %78,49 %  
do 2000 obyvatel (vesnice)2021,51 %21,51 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Které z těchto piv nejčastěji pijete?

2. Kde nejčastěji pijete pivo

3. Jak často pijete pivo

4. Při výběru piva je pro Vás hlavní chuť piva?

5. Při výběru piva je pro Vás hlavní stupeň piva?

6. Při výběru piva je pro Vás hlavní značka piva?

7. Při výběru piva je pro Vás hlavní obal (design) piva?

8. Při výběru piva je pro Vás hlavní cena piva?

9. Při výběru piva je pro Vás hlavní, zda-li je pivo české výroby?

10. Pohlaví.

11. Věk.

12. Velikost obce, ze které pocházíte.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Které z těchto piv nejčastěji pijete?

2. Kde nejčastěji pijete pivo

3. Jak často pijete pivo

4. Při výběru piva je pro Vás hlavní chuť piva?

5. Při výběru piva je pro Vás hlavní stupeň piva?

6. Při výběru piva je pro Vás hlavní značka piva?

7. Při výběru piva je pro Vás hlavní obal (design) piva?

8. Při výběru piva je pro Vás hlavní cena piva?

9. Při výběru piva je pro Vás hlavní, zda-li je pivo české výroby?

10. Pohlaví.

11. Věk.

12. Velikost obce, ze které pocházíte.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Olbrichová, E.Pivo a spotřebitel (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pivo-a-spotrebitel.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.