Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Placené změny vzhledu

Placené změny vzhledu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Chladová
Šetření:23. 05. 2011 - 31. 05. 2011
Počet respondentů:96
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Moc prosím o vyplnění tohoto dotazníku, který mi velmi pomůže při mé domácí práci na ZSV (základy společenských věd).

Odpovědi respondentů

1. Jak jste spokojeni se svým vzhledem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem celkem spokojen/a, ale něco malého bych změnil/a6668,75 %68,75 %  
Nejsem spokojen/a2020,83 %20,83 %  
Jsem velmi spokojen/a1010,42 %10,42 %  

Graf

2. Jaký máte názor na plastickou chirurgii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejsem zrovna jejím příznivcem, ale nemám s ní zásadní problém6769,79 %69,79 %  
Pozitivní, menší úprava nezaškodí1818,75 %18,75 %  
Jsem absolutně proti, je to zásah proti přírodě1111,46 %11,46 %  

Graf

3. Byli byste ochotni podstoupit nějaký zákrok?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3738,54 %38,54 %  
ne3132,29 %32,29 %  
ano2829,17 %29,17 %  

Graf

4. Častá nespokojenost se svým vzhledem vede k nemocím typu Mentální anorexie. Myslíte si, že jste dostatečně informování o této duševní nemoci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8285,42 %85,42 %  
ne99,38 %9,38 %  
nevím55,21 %5,21 %  

Graf

5. Trpěl někdo ve vašem okolí touto nemocí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6365,63 %65,63 %  
ano3334,38 %34,38 %  

Graf

6. Jste žena nebo muž?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8386,46 %86,46 %  
Muž1313,54 %13,54 %  

Graf

7. Kolik je vám let?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
211111,83 %11,46 %  
2299,68 %9,38 %  
1888,6 %8,33 %  
2488,6 %8,33 %  
2377,53 %7,29 %  
2666,45 %6,25 %  
2555,38 %5,21 %  
2055,38 %5,21 %  
2744,3 %4,17 %  
1944,3 %4,17 %  
ostatní odpovědi 16
41
31
28
33
17
35
40
15
32
34
50
43
29
45
14
2627,96 %27,08 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.95
Minimum:16
Maximum:41
Variační rozpětí:25
Rozptyl:27.83
Směrodatná odchylka:5.28
Medián:23
Modus:21

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Byli byste ochotni podstoupit nějaký zákrok?

  • odpověď ano:
    • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozitivní, menší úprava nezaškodí na otázku 2. Jaký máte názor na plastickou chirurgii?
  • odpověď ne:
    • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem absolutně proti, je to zásah proti přírodě na otázku 2. Jaký máte názor na plastickou chirurgii?

5. Trpěl někdo ve vašem okolí touto nemocí?

  • odpověď ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 6. Jste žena nebo muž?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak jste spokojeni se svým vzhledem?

2. Jaký máte názor na plastickou chirurgii?

3. Byli byste ochotni podstoupit nějaký zákrok?

4. Častá nespokojenost se svým vzhledem vede k nemocím typu Mentální anorexie. Myslíte si, že jste dostatečně informování o této duševní nemoci?

5. Trpěl někdo ve vašem okolí touto nemocí?

6. Jste žena nebo muž?

7. Kolik je vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak jste spokojeni se svým vzhledem?

2. Jaký máte názor na plastickou chirurgii?

3. Byli byste ochotni podstoupit nějaký zákrok?

4. Častá nespokojenost se svým vzhledem vede k nemocím typu Mentální anorexie. Myslíte si, že jste dostatečně informování o této duševní nemoci?

5. Trpěl někdo ve vašem okolí touto nemocí?

6. Jste žena nebo muž?

7. Kolik je vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Chladová, M.Placené změny vzhledu (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://placene-zmeny-vzhledu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.