Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Plánování dětí

Plánování dětí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Vachová
Šetření:24. 03. 2015 - 12. 04. 2015
Počet respondentů:227
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den všem,

jsme studentky navazujícího magisterského studia Demografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

Rády bychom Vás požádaly o vyplnění krátkého dotazníku na téma: Plány mít děti. 

Zajímá nás Vás názor, který nám pomůže odpovědět si na otázku, jak uvažuje česká populace o dětech.

Odpovědi respondentů

1. Máte v úmyslu mít (další) dítě v nejbližších 3 letech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ne8336,56 %36,56 %  
Pravděpodobně ne6227,31 %27,31 %  
Určitě ano4821,15 %21,15 %  
Pravděpodobně ano3414,98 %14,98 %  

Graf

2. Za předpokladu, že nebudete mít (další) dítě v nejbližších 3 letech, zamýšlíte mít ještě někdy (další) dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano13459,03 %59,03 %  
Pravděpodobně ano3414,98 %14,98 %  
Určitě ne3013,22 %13,22 %  
Pravděpodobně ne2912,78 %12,78 %  

Graf

3. Přál/a byste si, aby Vaše první/další dítě byl chlapec nebo děvče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezáleží na tom13659,91 %59,91 %  
Chlapec4821,15 %21,15 %  
Děvče4318,94 %18,94 %  

Graf

4. Kolik dalších dětí ještě chcete mít?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27834,36 %34,36 %  
15925,99 %25,99 %  
34118,06 %18,06 %  
03615,86 %15,86 %  
473,08 %3,08 %  
0.131,32 %1,32 %  
10010,44 %0,44 %  
610,44 %0,44 %  
1510,44 %0,44 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.64
Minimum:0
Maximum:3
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.9
Směrodatná odchylka:0.95
Medián:2
Modus:2

Graf

5. Do jaké míry by rozhodnutí zda mít nebo nemít (další) dítě v nejbližších 3 letech záleželo na následujících okolnostech?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

6. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena18581,5 %81,5 %  
muž4218,5 %18,5 %  

Graf

7. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
233013,22 %13,22 %  
252711,89 %11,89 %  
242410,57 %10,57 %  
22177,49 %7,49 %  
21156,61 %6,61 %  
27146,17 %6,17 %  
20114,85 %4,85 %  
2683,52 %3,52 %  
1873,08 %3,08 %  
3273,08 %3,08 %  
ostatní odpovědi 29
19
33
35
17
28
30
37
36
38
16
39
31
40
34
45
13
1
15
14
42
46
49
43
6729,52 %29,52 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:25.13
Minimum:17
Maximum:38
Variační rozpětí:21
Rozptyl:21.39
Směrodatná odchylka:4.62
Medián:24
Modus:23

Graf

8. V kterém kraji se nachází Vaše bydliště (de facto)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha7733,92 %33,92 %  
Středočeský2711,89 %11,89 %  
Jihomoravský208,81 %8,81 %  
Zlínský167,05 %7,05 %  
Plzeňský156,61 %6,61 %  
Moravskoslezský146,17 %6,17 %  
Kraj Vysočina125,29 %5,29 %  
Jihočeský114,85 %4,85 %  
Ústecký114,85 %4,85 %  
Olomoucký93,96 %3,96 %  
Pardubický73,08 %3,08 %  
Liberecký41,76 %1,76 %  
Královéhradecký31,32 %1,32 %  
Karlovarský10,44 %0,44 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Máte v úmyslu mít (další) dítě v nejbližších 3 letech?

  • odpověď Určitě ne:
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určitě ne na otázku 2. Za předpokladu, že nebudete mít (další) dítě v nejbližších 3 letech, zamýšlíte mít ještě někdy (další) dítě?

4. Kolik dalších dětí ještě chcete mít?

  • odpověď < 0 - 1 >:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určitě ne na otázku 2. Za předpokladu, že nebudete mít (další) dítě v nejbližších 3 letech, zamýšlíte mít ještě někdy (další) dítě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte v úmyslu mít (další) dítě v nejbližších 3 letech?

2. Za předpokladu, že nebudete mít (další) dítě v nejbližších 3 letech, zamýšlíte mít ještě někdy (další) dítě?

3. Přál/a byste si, aby Vaše první/další dítě byl chlapec nebo děvče?

4. Kolik dalších dětí ještě chcete mít?

5. Do jaké míry by rozhodnutí zda mít nebo nemít (další) dítě v nejbližších 3 letech záleželo na následujících okolnostech?

6. Jste:

7. Kolik je Vám let?

8. V kterém kraji se nachází Vaše bydliště (de facto)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte v úmyslu mít (další) dítě v nejbližších 3 letech?

2. Za předpokladu, že nebudete mít (další) dítě v nejbližších 3 letech, zamýšlíte mít ještě někdy (další) dítě?

3. Přál/a byste si, aby Vaše první/další dítě byl chlapec nebo děvče?

4. Kolik dalších dětí ještě chcete mít?

5. Do jaké míry by rozhodnutí zda mít nebo nemít (další) dítě v nejbližších 3 letech záleželo na následujících okolnostech?

6. Jste:

7. Kolik je Vám let?

8. V kterém kraji se nachází Vaše bydliště (de facto)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vachová, A.Plánování dětí (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://planovani-deti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.