Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Plánování hodin výtvarné výchovy

Plánování hodin výtvarné výchovy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Králová
Šetření:12. 03. 2013 - 24. 03. 2013
Počet respondentů:37
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentka 5. ročníku pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci. Součástí mého studia je diplomové práce na téma PLÁNOVÁNÍ HODIN VÝTVARNÉ VÝCHOVY A JEJICH SKUTEČNÁ REALIZACE: SROVNÁVACÍ STUDIE.

Dotazník je určen pro učitele výtvarné výchovy na 1. stupni.
Tímto si Vás dovoluji požádat o vyplnění následujícího dotazníku. Vyplněné dotazníky následně zpracuji a odpovědi vyhodnotím ve své diplomové práci, proto prosím o pravdivé informace, aby byly výsledky průzkumu objektivní.
Vyplnění dotazníku Vám zabere maximálně 10 minut. U otázek je možně zakroužkovat i více odpovědí.
Předem děkuji za Váš čas strávený vyplňováním dotazníku.
 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3389,19 %89,19 %  
Muž410,81 %10,81 %  

Graf

2. V Jaké věkové kategorii se pohybujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20–30 let3081,08 %81,08 %  
41–50 let513,51 %13,51 %  
31–40 let25,41 %5,41 %  

Graf

3. Délka praxe, po kterou působíte jako učitel/ učitelka na ZŠ

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0–5 let2772,97 %72,97 %  
16–30 let513,51 %13,51 %  
6–15 let513,51 %13,51 %  

Graf

4. Máte kvalifikaci učitelství pro 1. stupeň ZŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, s jinou specializací2362,16 %62,16 %  
Ano, se specializací Vv924,32 %24,32 %  
Ne513,51 %13,51 %  

Graf

5. Ve kterém ročníku vyučujete Vv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31437,84 %37,84 %  
11335,14 %35,14 %  
21232,43 %32,43 %  
5821,62 %21,62 %  
4616,22 %16,22 %  

Graf

6. Vyučujete ve stejném ročníku i jiné předměty mimo Vv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Všechny-jsem třídní učitelkou2670,27 %70,27 %  
Jiné-uveďte, které _________________________________821,62 %21,62 %  
ne25,41 %5,41 %  
Prvouka, hudební výchova, tělesná výchova12,7 %2,7 %  
ve 4. ročníku JČ, M, Př, Vl, HV, VV, PČ, TV, v 5. ročníku VV a PČ12,7 %2,7 %  

Graf

7. Kde nejčastěji čerpáte inspiraci pro své hodiny Vv? (zhodnoťte: 0-vůbec; 5- velice často)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
vlastní nápady3.272.522
od jiných učitelů2.4051.755
internet3.7841.845
knihy2.9461.835
časopisy2.4861.871
z předchozích ročníků2.4052.836
dle učiva2.8381.541

Graf

8. Podle čeho nejčastěji volíte výtvarné práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
téma2156,76 %56,76 %  
materiál513,51 %13,51 %  
finanční stránka410,81 %10,81 %  
učivo410,81 %10,81 %  
vzhled38,11 %8,11 %  

Graf

9. Tvoříte si na Vv tematické plány?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2567,57 %67,57 %  
Ne1232,43 %32,43 %  

Graf

10. Pokud jste v otázce číslo 9 odpověděli Ano, tak jak často?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měsíční1437,84 %37,84 %  
roční1335,14 %35,14 %  
týdenní616,22 %16,22 %  
ne38,11 %8,11 %  
.12,7 %2,7 %  

Graf

11. Pokud jste v otázce číslo 9 odpověděli Ano, co obsahuje Váš tematický plán?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
technika1848,65 %48,65 %  
námět1745,95 %45,95 %  
materiál1745,95 %45,95 %  
cíl1129,73 %29,73 %  
úkol718,92 %18,92 %  
očekávané výstupy718,92 %18,92 %  
tematický projekt616,22 %16,22 %  
učivo513,51 %13,51 %  
ne25,41 %5,41 %  
, .12,7 %2,7 %  

Graf

12. Liší se plánování Vv od jiných předmětů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, příprava je obdobná1848,65 %48,65 %  
ano, příprava nevyžaduje, takovou důslednost1129,73 %29,73 %  
ano, je důležité promyslet učivo a úkol, věnuji tomu mnohem více času821,62 %21,62 %  

Graf

13. Co Vám přijde obtížné na plánování hodiny Vv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přiměřená náročnost pro žáky1745,95 %45,95 %  
časová dotace1745,95 %45,95 %  
zkombinovat učivo s úkolem616,22 %16,22 %  
motivace513,51 %13,51 %  
výtvarný úkol25,41 %5,41 %  
výtvarné učivo25,41 %5,41 %  
najít námět12,7 %2,7 %  
zajistit si materiál12,7 %2,7 %  

Graf

14. Zaměřujete své výtvarné práce tematicky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, často2156,76 %56,76 %  
ano, vždy1027,03 %27,03 %  
jen občas513,51 %13,51 %  
ne, nikdy12,7 %2,7 %  

Graf

15. Splňuje každá výtvarná práce, předepsané učivo, které se žáci mají naučit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ano2464,86 %64,86 %  
jen občas718,92 %18,92 %  
ano, vždy616,22 %16,22 %  

Graf

16. Propojujete výtvarnou výchovu a pracovní činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, často1951,35 %51,35 %  
jen občas1027,03 %27,03 %  
ano, vždy513,51 %13,51 %  
ne, vůbec25,41 %5,41 %  
zřídka kdy12,7 %2,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Králová, L.Plánování hodin výtvarné výchovy (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://planovani-hodin-vytvarne-vyc.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.