Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Plánovaný počet dětí

Plánovaný počet dětí

Jak se Vám líbí grafika krajiny ke hře World of Warcraft?
Podívejte se na krátké ukázky a zhodnoťte, která se Vám nejvíce líbí

(veřejné výsledky začátkem září)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniela Stloukalová
Šetření:24. 11. 2019 - 08. 12. 2019
Počet respondentů:183
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tímto bych Vás ráda požádala o vyplnění následujícího dotazníku zaměřeného na plánovaný počet dětí v dospělosti.

Odpovědi respondentů

1. Kolik plánujete mít v budoucnu dětí?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
28144,26 %44,26 %  
03519,13 %19,13 %  
33016,39 %16,39 %  
12312,57 %12,57 %  
4105,46 %5,46 %  
2710,55 %0,55 %  
2.510,55 %0,55 %  
510,55 %0,55 %  
710,55 %0,55 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.78
Minimum:0
Maximum:4
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.01
Směrodatná odchylka:1
Medián:2
Modus:2

Graf

2. S kolika sourozenci jste v dětství sdílel/a domácnost?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19954,1 %54,1 %  
03820,77 %20,77 %  
23116,94 %16,94 %  
3126,56 %6,56 %  
421,09 %1,09 %  
510,55 %0,55 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.08
Minimum:0
Maximum:3
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.5
Směrodatná odchylka:0.71
Medián:1
Modus:1

Graf

3. Jak hodnotíte Váš vztah k dětem? (1-negativní, 2-spíše negativní, 3 - neutrální, 4 - spíše pozitivní, 5 - pozitivní)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
56535,52 %35,52 %  
44424,04 %24,04 %  
33720,22 %20,22 %  
22614,21 %14,21 %  
1116,01 %6,01 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.76
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.25
Směrodatná odchylka:1.12
Medián:4
Modus:5

Graf

4. Považujete se za nábožensky založeného člověka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne14880,87 %80,87 %  
Ano3519,13 %19,13 %  

Graf

5. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena14981,42 %81,42 %  
Muž3418,58 %18,58 %  

Graf

6. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25168,74 %8,74 %  
23168,74 %8,74 %  
29158,2 %8,2 %  
27126,56 %6,56 %  
19126,56 %6,56 %  
22116,01 %6,01 %  
20105,46 %5,46 %  
2694,92 %4,92 %  
2494,92 %4,92 %  
2184,37 %4,37 %  
ostatní odpovědi 18
28
30
32
33
31
34
15
17
38
43
42
16
46
12
40
1000000000000000
48
39
37
13
47
36
6535,52 %35,52 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:25.34
Minimum:17
Maximum:39
Variační rozpětí:22
Rozptyl:22.95
Směrodatná odchylka:4.79
Medián:25
Modus:25

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Kolik plánujete mít v budoucnu dětí?

  • odpověď < 0 - 1 >:
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 3. Jak hodnotíte Váš vztah k dětem? (1-negativní, 2-spíše negativní, 3 - neutrální, 4 - spíše pozitivní, 5 - pozitivní)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik plánujete mít v budoucnu dětí?

2. S kolika sourozenci jste v dětství sdílel/a domácnost?

3. Jak hodnotíte Váš vztah k dětem? (1-negativní, 2-spíše negativní, 3 - neutrální, 4 - spíše pozitivní, 5 - pozitivní)

4. Považujete se za nábožensky založeného člověka?

5. Jaké je Vaše pohlaví?

6. Jaký je Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik plánujete mít v budoucnu dětí?

2. S kolika sourozenci jste v dětství sdílel/a domácnost?

3. Jak hodnotíte Váš vztah k dětem? (1-negativní, 2-spíše negativní, 3 - neutrální, 4 - spíše pozitivní, 5 - pozitivní)

4. Považujete se za nábožensky založeného člověka?

5. Jaké je Vaše pohlaví?

6. Jaký je Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Stloukalová, D.Plánovaný počet dětí (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://planovany-pocet-deti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.