Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Platby přes internet

Platby přes internet

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Drechsler
Šetření:22. 02. 2012 - 01. 03. 2012
Počet respondentů:62
Počet otázek (max/průměr):13 / 3.08
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem student vysoké školy a v rámci realizace své bakalářské práce na téma "Vznik a vývoj peněz" provádím dotazníkové šetření ohledně internetových plateb.

 

Děkuji za váš čas!

Odpovědi respondentů

1. Jaký elektronický platební systém používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Paypalotázka č. 2, Paysecotázka č. 8, Žádný → konec dotazníku, Jiný → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádný2946,77 %46,77 %  
Jiný1524,19 %24,19 %  
Paypal1117,74 %17,74 %  
Paysec711,29 %11,29 %  

Graf

2. Jak často používáte službu paypal?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [1-3 krát do rokaotázka č. 3, 4-7 krát do rokaotázka č. 3, 8-10 krát do rokaotázka č. 3, 11-13 krát do rokaotázka č. 3, 14-17 krát do rokaotázka č. 3, Vícekrátotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4-7 krát do roka436,36 %6,45 %  
1-3 krát do roka327,27 %4,84 %  
Vícekrát218,18 %3,23 %  
14-17 krát do roka 19,09 %1,61 %  
11-13 krát do roka19,09 %1,61 %  

Graf

3. Jaký typ účtu ve službě paypal používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Personal (osobní)otázka č. 4, Premier (zvýhodněný)otázka č. 4, Bussines (obchodní)otázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Personal (osobní)1090,91 %16,13 %  
Bussines (obchodní)19,09 %1,61 %  

Graf

4. Máte účet paypal propojený (spárovaný) s platební kartou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1090,91 %16,13 %  
Ne19,09 %1,61 %  

Graf

5. Za jakým účelem používáte službu paypal? (např. Aukce, doprava, apod.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aukce327,27 %4,84 %  
nákup zboží218,18 %3,23 %  
ebay218,18 %3,23 %  
nekompromisný business19,09 %1,61 %  
platby u e-commerce produktů19,09 %1,61 %  
nákupy ze zahraničních eshopů19,09 %1,61 %  
nákup zboží z cizích zemí19,09 %1,61 %  

Graf

6. Jste spokojený s poplatky u služby paypal?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, poplatky nejsou vysoké1090,91 %16,13 %  
Ne, poplatky jsou vysoké19,09 %1,61 %  

Graf

7. Váš osobní názor na služnu paypal?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

dobrá služba

dobrý

8. Jak často používáte službu paysec?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [1-3 krát do rokaotázka č. 9, 4-7 krát do rokaotázka č. 9, 8-10 krát do rokaotázka č. 9, 11-13 krát do rokaotázka č. 9, 14-17 krát do rokaotázka č. 9, Vícekrátotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3 krát do roka457,14 %6,45 %  
14-17 krát do roka228,57 %3,23 %  
8-10 krát do roka114,29 %1,61 %  

Graf

9. Za jakým účelem používáte službu paysec? (Doprava, cestování, apod.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doprava342,86 %4,84 %  
Obchod114,29 %1,61 %  
cestování, služby114,29 %1,61 %  
cestování114,29 %1,61 %  
doprava, cestování114,29 %1,61 %  

Graf

10. Jaký je váš osobní názor na službu paysec?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Fajn služba

nepřehledná, pokaždé hledám hesla. Nemám ho ráda

spokojenost

určitě dobrá věc

11. Jaké jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 12, ženaotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž1055,56 %16,13 %  
žena844,44 %12,9 %  

Graf

12. Jaká je vaše věková kategorie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [0-18 letotázka č. 13, 19-26 letotázka č. 13, 27-50 letotázka č. 13, 50 a více letotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-26 let1477,78 %22,58 %  
27-50 let316,67 %4,84 %  
0-18 let15,56 %1,61 %  

Graf

13. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [student → konec dotazníku, pracující člověk → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student1477,78 %22,58 %  
pracující člověk422,22 %6,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jaký elektronický platební systém používáte?

 • odpověď Paypal:
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Personal (osobní) na otázku 3. Jaký typ účtu ve službě paypal používáte?
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 4. Máte účet paypal propojený (spárovaný) s platební kartou?
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, poplatky nejsou vysoké na otázku 6. Jste spokojený s poplatky u služby paypal?

3. Jaký typ účtu ve službě paypal používáte?

 • odpověď Personal (osobní):
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Paypal na otázku 1. Jaký elektronický platební systém používáte?

4. Máte účet paypal propojený (spárovaný) s platební kartou?

 • odpověď Ano:
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Paypal na otázku 1. Jaký elektronický platební systém používáte?

6. Jste spokojený s poplatky u služby paypal?

 • odpověď Ano, poplatky nejsou vysoké:
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Paypal na otázku 1. Jaký elektronický platební systém používáte?

12. Jaká je vaše věková kategorie?

 • odpověď 19-26 let:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 13. Jste?

13. Jste?

 • odpověď student:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 19-26 let na otázku 12. Jaká je vaše věková kategorie?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký elektronický platební systém používáte?

3. Jaký typ účtu ve službě paypal používáte?

4. Máte účet paypal propojený (spárovaný) s platební kartou?

6. Jste spokojený s poplatky u služby paypal?

11. Jaké jste pohlaví?

12. Jaká je vaše věková kategorie?

13. Jste?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký elektronický platební systém používáte?

3. Jaký typ účtu ve službě paypal používáte?

4. Máte účet paypal propojený (spárovaný) s platební kartou?

6. Jste spokojený s poplatky u služby paypal?

11. Jaké jste pohlaví?

12. Jaká je vaše věková kategorie?

13. Jste?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Drechsler, M.Platby přes internet (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://platby-pres-internet.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.