Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Platební karty a jejich využití

Platební karty a jejich využití

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka M.
Šetření:21. 08. 2012 - 01. 09. 2012
Počet respondentů:137
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.61
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentka 3. ročníku Provozně ekonomické fakulty na ČZU. Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala téma "Platební karty a jejich využití". Vaše názory jsou pro mě velmi důležité, proto se na Vás obracím s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku. Zaškrtněte, prosím tu odpověď, která je Vám nejbližší, nebo doplňte. Předem děkuji za Vaši spolupráci.

PS: Dotazník je anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9468,61 %68,61 %  
muž4331,39 %31,39 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let9367,88 %67,88 %  
11-20 let2014,6 %14,6 %  
31-40 let1410,22 %10,22 %  
41-50 let75,11 %5,11 %  
51-60 let21,46 %1,46 %  
61-70 let10,73 %0,73 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou7151,82 %51,82 %  
vysokoškolské5439,42 %39,42 %  
základní53,65 %3,65 %  
vyučen(a) s maturitou32,19 %2,19 %  
vyšší odborné32,19 %2,19 %  
vyučen(a)10,73 %0,73 %  

Graf

4. Povolání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student7756,2 %56,2 %  
práce na plný úvazek4129,93 %29,93 %  
nezaměstnaný1611,68 %11,68 %  
práce na částečný úvazek1410,22 %10,22 %  
podnikatel, OSVČ1410,22 %10,22 %  
mateřská/rodičovská dovolená42,92 %2,92 %  
důchodce32,19 %2,19 %  

Graf

5. Kraj ve, kterém bydlíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha3727,01 %27,01 %  
Plzeňský kraj2316,79 %16,79 %  
Středočeský kraj1611,68 %11,68 %  
Moravskoslezský kraj85,84 %5,84 %  
Pardubický kraj85,84 %5,84 %  
Jihomoravský kraj85,84 %5,84 %  
Liberecký kraj75,11 %5,11 %  
Jihočeský kraj64,38 %4,38 %  
Ústecký kraj53,65 %3,65 %  
kraj Vysočina53,65 %3,65 %  
Královehradecký kraj42,92 %2,92 %  
Zlínský kraj42,92 %2,92 %  
Olomoucký kraj42,92 %2,92 %  
Karlovarský kraj21,46 %1,46 %  

Graf

6. Vlastníte platební kartu? (pokud ne dále nevyplňujte)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13497,81 %97,81 %  
ne32,19 %2,19 %  

Graf

7. Kolik z toho je kreditních? (kreditní = čerpání půjčených peněz)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
010379,84 %75,18 %  
12418,6 %17,52 %  
221,55 %1,46 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.17
Minimum:0
Maximum:1
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.14
Směrodatná odchylka:0.38
Medián:0
Modus:0

Graf

8. Kolik z toho je debetních? (debetní = čerpání peněz z vašeho účtu)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19069,23 %65,69 %  
22317,69 %16,79 %  
086,15 %5,84 %  
353,85 %3,65 %  
432,31 %2,19 %  
510,77 %0,73 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.23
Minimum:0
Maximum:3
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.26
Směrodatná odchylka:0.51
Medián:1
Modus:1

Graf

9. Využíváte kontokorent? (možnost čerpání peněz do mínusu)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11182,84 %81,02 %  
ano2216,42 %16,06 %  
nevím10,75 %0,73 %  

Graf

10. Od které banky vlastníte platební kartu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká spořitelna 5038,46 %36,5 %  
KB2519,23 %18,25 %  
ČSOB2216,92 %16,06 %  
GE Money Bank1813,85 %13,14 %  
mBank1713,08 %12,41 %  
Poštovní spořitelna107,69 %7,3 %  
Raiffeisenbank53,85 %3,65 %  

Graf

11. Od které asociace vlastníte platební kartu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Visa6146,56 %44,53 %  
MasterCard4937,4 %35,77 %  
Visa Electron3728,24 %27,01 %  
MasterCard - Maestro2015,27 %14,6 %  

Graf

12. Za jakým účelem využíváte platební kartu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
k platbě běžných nákupů12291,73 %89,05 %  
výběr z hotovosti12190,98 %88,32 %  
internetové transakce8362,41 %60,58 %  
transakce v zahraničí4433,08 %32,12 %  
finanční rezerva2921,8 %21,17 %  

Graf

13. Jak často kartou platíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát týdně5440,3 %39,42 %  
3x až 5x měsíčně 2720,15 %19,71 %  
nepravidělně/několikrát ročně2619,4 %18,98 %  
1x týdně1511,19 %10,95 %  
denně128,96 %8,76 %  

Graf

14. Při platbě kartou nejčastěji utratíte:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
300-500 Kč4836,64 %35,04 %  
500-1000 Kč4131,3 %29,93 %  
do 300 Kč2519,08 %18,25 %  
1000-3000 Kč139,92 %9,49 %  
více43,05 %2,92 %  

Graf

15. Jak často vybíráte hotovost?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3x až 5x měsíčně5440,3 %39,42 %  
nepravidelně/několikrát ročně4835,82 %35,04 %  
1x týdně2014,93 %14,6 %  
několikrát týdně128,96 %8,76 %  

Graf

16. Kolik peněz nejčastěji z bankomatu vybíráte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
500-1000 Kč4130,83 %29,93 %  
200-500 Kč3224,06 %23,36 %  
1000-2000 Kč3123,31 %22,63 %  
2000-5000 Kč1914,29 %13,87 %  
Více96,77 %6,57 %  
2000-500010,75 %0,73 %  

Graf

17. Jak jste spokojeni se svojí platební kartou a službami, které jsou Vám poskytovány? (1- nejmeně spokojeni, 10 - nejvíce spokojeni)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
82921,48 %21,17 %  
72216,3 %16,06 %  
102216,3 %16,06 %  
91914,07 %13,87 %  
5118,15 %8,03 %  
1107,41 %7,3 %  
685,93 %5,84 %  
264,44 %4,38 %  
442,96 %2,92 %  
342,96 %2,92 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.02
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:5.7
Směrodatná odchylka:2.39
Medián:8
Modus:8

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Povolání:

  • odpověď student:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 11-20 let na otázku 2. Věk:

12. Za jakým účelem využíváte platební kartu?

  • odpověď internetové transakce:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 7. Kolik z toho je kreditních? (kreditní = čerpání půjčených peněz)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Povolání:

5. Kraj ve, kterém bydlíte:

6. Vlastníte platební kartu? (pokud ne dále nevyplňujte)

7. Kolik z toho je kreditních? (kreditní = čerpání půjčených peněz)

8. Kolik z toho je debetních? (debetní = čerpání peněz z vašeho účtu)

9. Využíváte kontokorent? (možnost čerpání peněz do mínusu)

10. Od které banky vlastníte platební kartu?

11. Od které asociace vlastníte platební kartu?

12. Za jakým účelem využíváte platební kartu?

13. Jak často kartou platíte?

14. Při platbě kartou nejčastěji utratíte:

15. Jak často vybíráte hotovost?

16. Kolik peněz nejčastěji z bankomatu vybíráte?

17. Jak jste spokojeni se svojí platební kartou a službami, které jsou Vám poskytovány? (1- nejmeně spokojeni, 10 - nejvíce spokojeni)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Povolání:

5. Kraj ve, kterém bydlíte:

6. Vlastníte platební kartu? (pokud ne dále nevyplňujte)

7. Kolik z toho je kreditních? (kreditní = čerpání půjčených peněz)

8. Kolik z toho je debetních? (debetní = čerpání peněz z vašeho účtu)

9. Využíváte kontokorent? (možnost čerpání peněz do mínusu)

10. Od které banky vlastníte platební kartu?

11. Od které asociace vlastníte platební kartu?

12. Za jakým účelem využíváte platební kartu?

13. Jak často kartou platíte?

14. Při platbě kartou nejčastěji utratíte:

15. Jak často vybíráte hotovost?

16. Kolik peněz nejčastěji z bankomatu vybíráte?

17. Jak jste spokojeni se svojí platební kartou a službami, které jsou Vám poskytovány? (1- nejmeně spokojeni, 10 - nejvíce spokojeni)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

M., L.Platební karty a jejich využití (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://platebni-karty-a-jejich-vyuz.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.