Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Plavání jako volnočasová aktivita pro děti předškolního věku

Plavání jako volnočasová aktivita pro děti předškolního věku

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Kosydarová
Šetření:17. 01. 2024 - 12. 02. 2024
Počet respondentů:111
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené respondentky, vážení respondenti,

obracím se na vás s žádostí o vyplnění mého dotazníku, který bude sloužit pro mou absolventskou práci na téma "Plavání jako volnočasová aktivita pro děti předškolního věku". Tento dotazník je určen pro rodicče/zákonné zástupce dětí předškolního věku. V tomto dotazníkovém šetření Vám bude položeno 16 otázek. Dovoluji si Vás rovněž požádat o co nejpřesnější a pravdivé vyplnění dotazníku.

Cílem je zjistit, zda je plavání využíváno jako volnočasová aktivita u dětí předškolního věku a do jaké míry ovlivňuje jejich zdraví a psychiku. Výsledky tohoto dotazníkového šetření mohou přinést cenné poznatky a být prospěšné jak pro rodiče, tak pro pedagogy volnočasových aktivit a trenéry plavání.

Účast ve výzkumu je anonymní a dobrovolná. Předem vám děkuji za spolupráci.

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví vašeho dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dívka5852,25 %52,25 %  
Chlapec5347,75 %47,75 %  

Graf

2. Navštěvuje vaše dítě nějaký kroužek nebo zájmovou aktivitu ve svém volném čase?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10392,79 %92,79 %  
ne87,21 %7,21 %  

Graf

3. Kolik kroužků vaše dítě ve volném čase navštěvuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 a více6861,26 %61,26 %  
1 za týden4338,74 %38,74 %  

Graf

4. Umí vaše dítě plavat (tzv. ovládá základní plavecké dovednosti)?

za základní plavecké dovednosti považujeme:

 • výdechy do vody (plavecké dýchání)
 • vznášení se ve vodě (plavecká poloha, splývání)
 • pády a skoky do vody (skok)
 • ponoření, potápění (orientace ve vodě)
 • vnímání vodního prostředí a dílčích záběrových pohybů (pocit vody)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9484,68 %84,68 %  
ne1715,32 %15,32 %  

Graf

5. Jak často je vaše dítě zapojeno do plaveckých aktivit v průběhu týdne?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou týdně4540,54 %40,54 %  
Méně než jednou týdně3430,63 %30,63 %  
Dvakrát týdně2421,62 %21,62 %  
Častěji než dvakrát týdně87,21 %7,21 %  

Graf

6. Jakou formu volíte pro nauku plavání ve volném čase?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plavecký klub5246,85 %46,85 %  
Učíme dítě sami4439,64 %39,64 %  
Individuální kurzy1210,81 %10,81 %  
Se školou v rámci TV10,9 %0,9 %  
a plavecký klub10,9 %0,9 %  
dcera se naučila plavat brzy sama10,9 %0,9 %  

Graf

7. Jaký pozorujete vliv plavání na zdraví vašeho dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozoruji pozitivní vliv na zdraví8273,87 %73,87 %  
Nepozoruji žádný vliv na zdraví2522,52 %22,52 %  
Pozoruji negativní vliv na zdraví43,6 %3,6 %  

Graf

8. Jak hodnotíte celkový stav zdraví svého dítěte ve srovnání s obdobím před začátkem plaveckých aktivit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Trochu se zlepšil4136,94 %36,94 %  
Zůstal stejný3733,33 %33,33 %  
Výrazně se zlepšil3228,83 %28,83 %  
Zhoršil se10,9 %0,9 %  

Graf

9. Myslíte, že plavání ovlivnilo psychiku vašeho dítěte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7668,47 %68,47 %  
nevím2825,23 %25,23 %  
ne76,31 %6,31 %  

Graf

10. Jaké pozitivní změny jste pozorovali v chování nebo náladě vašeho dítěte od začátku pravidelného plavání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zvýšená radost a nadšení6861,26 %61,26 %  
Větší klid a sebedůvěra4944,14 %44,14 %  
Zlepšená koncentrace3531,53 %31,53 %  
Žádné výrazné změny2926,13 %26,13 %  

Graf

11. Máte pocit, že plavání přispívá k emocionální stabilitě vašeho dítěte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7567,57 %67,57 %  
nevím3430,63 %30,63 %  
ne21,8 %1,8 %  

Graf

12. Jak často si všímáte projevů radosti nebo nadšení spojených s plaváním u vašeho dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi často6861,26 %61,26 %  
Občas3531,53 %31,53 %  
Zřídka76,31 %6,31 %  
Nikdy10,9 %0,9 %  

Graf

13. Proč jste se rozhodli zařadit plavání do volného času vašeho dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podpora zdraví7163,96 %63,96 %  
Celkový rozvoj7163,96 %63,96 %  
Bezpečnost6154,95 %54,95 %  
Líbil se nám tento sport3733,33 %33,33 %  
Sociální interakce (začlenění dítěte do kolektivu, výběr podle kamarádů)3228,83 %28,83 %  
Podpora po psychické stránce3127,93 %27,93 %  
Dítě si vybralo samo1614,41 %14,41 %  
Rodinná tradice1513,51 %13,51 %  
Vyze velkého úspěchu a finačniho obnosu10,9 %0,9 %  
Fyzicka aktivita10,9 %0,9 %  
Normálně s ním plaveme od miminka a když byl čas na kroužky padla otázka: "chceš chodit plavat"? A odpověď byla Ano. Návodné.10,9 %0,9 %  
Na ZŠ je to povinné 1x týdně v hodinách TV10,9 %0,9 %  
Nevím10,9 %0,9 %  

Graf

14. Je podle vás plavání vhodnou aktivitou pro děti předškolního věku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano111100 %100 %  

Graf

15. Jak plavání ovlivnilo rozvoj motorických dovedností vašeho dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozitivně5549,55 %49,55 %  
Značně pozitivně3228,83 %28,83 %  
Neutrálně2421,62 %21,62 %  

Graf

16. Máte dojem, že pravidelné plavání přispělo k celkovému rozvoji dovedností a schopností vašeho dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, mírně4641,44 %41,44 %  
Ano, výrazně4540,54 %40,54 %  
Nevím1715,32 %15,32 %  
Neutrálně32,7 %2,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Jak hodnotíte celkový stav zdraví svého dítěte ve srovnání s obdobím před začátkem plaveckých aktivit?

 • odpověď Zůstal stejný:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepozoruji žádný vliv na zdraví na otázku 7. Jaký pozorujete vliv plavání na zdraví vašeho dítěte?

10. Jaké pozitivní změny jste pozorovali v chování nebo náladě vašeho dítěte od začátku pravidelného plavání?

 • odpověď Zvýšená radost a nadšení:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dítě si vybralo samo na otázku 13. Proč jste se rozhodli zařadit plavání do volného času vašeho dítěte?

12. Jak často si všímáte projevů radosti nebo nadšení spojených s plaváním u vašeho dítěte?

 • odpověď Velmi často:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Značně pozitivně na otázku 15. Jak plavání ovlivnilo rozvoj motorických dovedností vašeho dítěte?

16. Máte dojem, že pravidelné plavání přispělo k celkovému rozvoji dovedností a schopností vašeho dítěte?

 • odpověď Ano, výrazně:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Značně pozitivně na otázku 15. Jak plavání ovlivnilo rozvoj motorických dovedností vašeho dítěte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví vašeho dítěte?

2. Navštěvuje vaše dítě nějaký kroužek nebo zájmovou aktivitu ve svém volném čase?

3. Kolik kroužků vaše dítě ve volném čase navštěvuje?

4. Umí vaše dítě plavat (tzv. ovládá základní plavecké dovednosti)?

5. Jak často je vaše dítě zapojeno do plaveckých aktivit v průběhu týdne?

6. Jakou formu volíte pro nauku plavání ve volném čase?

7. Jaký pozorujete vliv plavání na zdraví vašeho dítěte?

8. Jak hodnotíte celkový stav zdraví svého dítěte ve srovnání s obdobím před začátkem plaveckých aktivit?

9. Myslíte, že plavání ovlivnilo psychiku vašeho dítěte?

10. Jaké pozitivní změny jste pozorovali v chování nebo náladě vašeho dítěte od začátku pravidelného plavání?

11. Máte pocit, že plavání přispívá k emocionální stabilitě vašeho dítěte?

12. Jak často si všímáte projevů radosti nebo nadšení spojených s plaváním u vašeho dítěte?

13. Proč jste se rozhodli zařadit plavání do volného času vašeho dítěte?

14. Je podle vás plavání vhodnou aktivitou pro děti předškolního věku?

15. Jak plavání ovlivnilo rozvoj motorických dovedností vašeho dítěte?

16. Máte dojem, že pravidelné plavání přispělo k celkovému rozvoji dovedností a schopností vašeho dítěte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví vašeho dítěte?

2. Navštěvuje vaše dítě nějaký kroužek nebo zájmovou aktivitu ve svém volném čase?

3. Kolik kroužků vaše dítě ve volném čase navštěvuje?

4. Umí vaše dítě plavat (tzv. ovládá základní plavecké dovednosti)?

5. Jak často je vaše dítě zapojeno do plaveckých aktivit v průběhu týdne?

6. Jakou formu volíte pro nauku plavání ve volném čase?

7. Jaký pozorujete vliv plavání na zdraví vašeho dítěte?

8. Jak hodnotíte celkový stav zdraví svého dítěte ve srovnání s obdobím před začátkem plaveckých aktivit?

9. Myslíte, že plavání ovlivnilo psychiku vašeho dítěte?

10. Jaké pozitivní změny jste pozorovali v chování nebo náladě vašeho dítěte od začátku pravidelného plavání?

11. Máte pocit, že plavání přispívá k emocionální stabilitě vašeho dítěte?

12. Jak často si všímáte projevů radosti nebo nadšení spojených s plaváním u vašeho dítěte?

13. Proč jste se rozhodli zařadit plavání do volného času vašeho dítěte?

14. Je podle vás plavání vhodnou aktivitou pro děti předškolního věku?

15. Jak plavání ovlivnilo rozvoj motorických dovedností vašeho dítěte?

16. Máte dojem, že pravidelné plavání přispělo k celkovému rozvoji dovedností a schopností vašeho dítěte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kosydarová, K.Plavání jako volnočasová aktivita pro děti předškolního věku (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://plavani-jako-volnocasova-akt.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.