Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Plní Česká televize funkci veřejnoprávního média?

Plní Česká televize funkci veřejnoprávního média?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Vítkovská
Šetření:25. 04. 2014 - 27. 04. 2014
Počet respondentů:149
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:95,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení,

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění jednoduchého dotazníku. Cílem tohoto šetření je získat Váš názor na to, zda Česká televize skutečně slouží svým občanům a plní své poslání. Aby toto šetření bylo co možná nejobjektivnější, prosím Vás o zaškrtnutí odpovědí, které nejlépe vyjadřují Váš osobní názor či postoj. Dotazníkové šetření je zcela anonymní. Dotazník obsahuje 13 jednoduchých otázek a jeho vyplnění nepřesáhne cca 7 minut.

 

 

Odpovědi respondentů

1. Sledujete vysílání některých programů České televize?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13993,29 %93,29 %  
ne106,71 %6,71 %  

Graf

2. Který z následujících programů České televize považujete za zdroj důležitých informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ČT17651,01 %51,01 %  
ČT244429,53 %29,53 %  
ČT21912,75 %12,75 %  
ČT sport106,71 %6,71 %  

Graf

3. Poskytuje, podle vás Česká televize objektivní, vyvážené a všestranné informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano9563,76 %63,76 %  
Spíše ne2416,11 %16,11 %  
Určitě ano2416,11 %16,11 %  
Určitě ne64,03 %4,03 %  

Graf

4. Domníváte se, že nabídka pořadů České televize je vyvážená pro všechny skupiny obyvatel (tj. bere zřetel na jejich náboženství, kulturu, původ, národní totožnost, věk nebo pohlaví)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano8758,39 %58,39 %  
Spíše ne3926,17 %26,17 %  
Určitě ano138,72 %8,72 %  
Určitě ne106,71 %6,71 %  

Graf

5. Domníváte se, že ve vysílání České televize je dostatečný prostor pro diskusi a konfrontaci názorů na jednotlivá témata?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano8557,05 %57,05 %  
Spíše ne4127,52 %27,52 %  
Určitě ano1510,07 %10,07 %  
Určitě ne85,37 %5,37 %  

Graf

6. Zastáváte názor, že Česká televize významně přispívá ke vzdělanosti svých diváků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9463,09 %63,09 %  
ne5536,91 %36,91 %  

Graf

7. Zastáváte názor, že Česká televize přispívá k pěstování a rozvoji kultury a umění v České republice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10067,11 %67,11 %  
ne4932,89 %32,89 %  

Graf

8. Domníváte se, že Česká televize skutečně slouží svým občanům a plní své poslání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano9563,76 %63,76 %  
Spíše ne3624,16 %24,16 %  
Určitě ano117,38 %7,38 %  
Určitě ne74,7 %4,7 %  

Graf

9. Zastáváte názor, že Česká republika potřebuje veřejnou službu České televize?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10671,14 %71,14 %  
ne4328,86 %28,86 %  

Graf

10. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž8657,72 %57,72 %  
žena6342,28 %42,28 %  

Graf

11. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-344127,52 %27,52 %  
15-243322,15 %22,15 %  
35-443221,48 %21,48 %  
45-541812,08 %12,08 %  
55-64149,4 %9,4 %  
65 a více117,38 %7,38 %  

Graf

12. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou6442,95 %42,95 %  
Vysokoškolské4731,54 %31,54 %  
Vyučen/a2114,09 %14,09 %  
Základní117,38 %7,38 %  
Středoškolské bez maturity64,03 %4,03 %  

Graf

13. Kde bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Město11577,18 %77,18 %  
Venkov3422,82 %22,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Sledujete vysílání některých programů České televize?

2. Který z následujících programů České televize považujete za zdroj důležitých informací?

3. Poskytuje, podle vás Česká televize objektivní, vyvážené a všestranné informace?

4. Domníváte se, že nabídka pořadů České televize je vyvážená pro všechny skupiny obyvatel (tj. bere zřetel na jejich náboženství, kulturu, původ, národní totožnost, věk nebo pohlaví)?

5. Domníváte se, že ve vysílání České televize je dostatečný prostor pro diskusi a konfrontaci názorů na jednotlivá témata?

6. Zastáváte názor, že Česká televize významně přispívá ke vzdělanosti svých diváků?

7. Zastáváte názor, že Česká televize přispívá k pěstování a rozvoji kultury a umění v České republice?

8. Domníváte se, že Česká televize skutečně slouží svým občanům a plní své poslání?

9. Zastáváte názor, že Česká republika potřebuje veřejnou službu České televize?

10. Jste:

11. Jaký je váš věk?

12. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

13. Kde bydlíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Sledujete vysílání některých programů České televize?

2. Který z následujících programů České televize považujete za zdroj důležitých informací?

3. Poskytuje, podle vás Česká televize objektivní, vyvážené a všestranné informace?

4. Domníváte se, že nabídka pořadů České televize je vyvážená pro všechny skupiny obyvatel (tj. bere zřetel na jejich náboženství, kulturu, původ, národní totožnost, věk nebo pohlaví)?

5. Domníváte se, že ve vysílání České televize je dostatečný prostor pro diskusi a konfrontaci názorů na jednotlivá témata?

6. Zastáváte názor, že Česká televize významně přispívá ke vzdělanosti svých diváků?

7. Zastáváte názor, že Česká televize přispívá k pěstování a rozvoji kultury a umění v České republice?

8. Domníváte se, že Česká televize skutečně slouží svým občanům a plní své poslání?

9. Zastáváte názor, že Česká republika potřebuje veřejnou službu České televize?

10. Jste:

11. Jaký je váš věk?

12. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

13. Kde bydlíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vítkovská, M.Plní Česká televize funkci veřejnoprávního média? (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://plni-ceska-televize-funkci-v.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.