Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Plní Česká televize funkci veřejnoprávního média?

Plní Česká televize funkci veřejnoprávního média?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Vítkovská
Šetření:20. 04. 2014 - 23. 04. 2014
Počet respondentů:78
Počet otázek (max/průměr):19 / 19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení,

 

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění jednoduchého dotazníku. Cílem tohoto šetření je získat Váš názor na to, zda Česká televize skutečně slouží svým občanům a plní své poslání. Aby toto šetření bylo co možná nejobjektivnější, prosím Vás o zaškrtnutí odpovědí, které nejlépe vyjadřují Váš osobní názor či postoj. Dotazníkové šetření je zcela anonymní. Dotazník obsahuje 18 jednoduchých otázek a jeho vyplnění nepřesáhne cca 7 minut.

 

 

Odpovědi respondentů

1. Sledujete vysílání některých programů České televize?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7697,44 %97,44 %  
ne22,56 %2,56 %  

Graf

2. Který z následujících programů České televize preferujete jako zdroj získávaní důležitých informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 2).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ČT15469,23 %69,23 %  
ČT245367,95 %67,95 %  
ČT23139,74 %39,74 %  
ČT sport2430,77 %30,77 %  
ČT art810,26 %10,26 %  
ČT :D33,85 %3,85 %  

Graf

3. Poskytuje, podle vás Česká televize objektivní, vyvážené a všestranné informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5064,1 %64,1 %  
Určitě ano1114,1 %14,1 %  
Spíše ne1012,82 %12,82 %  
Určitě ne78,97 %8,97 %  

Graf

4. Zastáváte názor, že Česká televize významně přispívá ke vzdělanosti svých diváků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4962,82 %62,82 %  
ne2937,18 %37,18 %  

Graf

5. Nabízí, podle vás Česká televize pořady, ze kterých se přiučíte něčemu novému?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7191,03 %91,03 %  
ne78,97 %8,97 %  

Graf

6. Souhlasíte s tím, že Česká televize přispívá k právnímu vědomí obyvatel?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5570,51 %70,51 %  
ne2329,49 %29,49 %  

Graf

7. Domníváte se, že nabídka pořadů České televize je vyvážená pro všechny skupiny obyvatel (tj. bere zřetel na jejich náboženství, kulturu, původ, národní totožnost, věk nebo pohlaví)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4355,13 %55,13 %  
Spíše ne2430,77 %30,77 %  
Určitě ano78,97 %8,97 %  
Určitě ne45,13 %5,13 %  

Graf

8. Nabízí, podle vás Česká televize divákům žánrově i svým zaměřením rozmanité pořady?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5469,23 %69,23 %  
ne2430,77 %30,77 %  

Graf

9. Souhlasíte s tím, že Česká televize přináší divákům i pořady, které komerční TV nevysílají?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6684,62 %84,62 %  
ne1215,38 %15,38 %  

Graf

10. Domníváte se, že ve vysílání České televize je dostatečný prostor pro diskusi a konfrontaci názorů na jednotlivá témata?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5165,38 %65,38 %  
Spíše ne1721,79 %21,79 %  
Určitě ano56,41 %6,41 %  
Určitě ne56,41 %6,41 %  

Graf

11. Vnímáte Českou televizi jako instituci, která přispívá k dobrým vztahům ve společnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3950 %50 %  
ne3950 %50 %  

Graf

12. Přispívá Česká televize k pěstování a rozvoji kultury a umění v České republice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6178,21 %78,21 %  
ne1721,79 %21,79 %  

Graf

13. Domníváte se, že Česká televize skutečně slouží svým občanům a plní své poslání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5165,38 %65,38 %  
Spíše ne1721,79 %21,79 %  
Určitě ano56,41 %6,41 %  
Určitě ne56,41 %6,41 %  

Graf

14. Naplňuje Česká televize vaše očekávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3646,15 %46,15 %  
Spíše ne2633,33 %33,33 %  
Určitě ano810,26 %10,26 %  
Určitě ne810,26 %10,26 %  

Graf

15. Zastáváte názor, že Česká republika potřebuje veřejnou službu České televize?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5773,08 %73,08 %  
ne2126,92 %26,92 %  

Graf

16. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž4456,41 %56,41 %  
žena3443,59 %43,59 %  

Graf

17. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 – 342633,33 %33,33 %  
15 – 242126,92 %26,92 %  
35 – 441519,23 %19,23 %  
45 – 54911,54 %11,54 %  
55 – 6456,41 %6,41 %  
65 nebo více let22,56 %2,56 %  

Graf

18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou4152,56 %52,56 %  
vysokoškolské2329,49 %29,49 %  
vyučen/a78,97 %8,97 %  
základní67,69 %7,69 %  
středoškolské bez maturity11,28 %1,28 %  

Graf

19. Kde bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město6482,05 %82,05 %  
vesnice1417,95 %17,95 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Vnímáte Českou televizi jako instituci, která přispívá k dobrým vztahům ve společnosti?

  • odpověď ano:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určitě ano na otázku 3. Poskytuje, podle vás Česká televize objektivní, vyvážené a všestranné informace?
  • odpověď ne:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Souhlasíte s tím, že Česká televize přispívá k právnímu vědomí obyvatel?
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Souhlasíte s tím, že Česká televize přináší divákům i pořady, které komerční TV nevysílají?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Sledujete vysílání některých programů České televize?

2. Který z následujících programů České televize preferujete jako zdroj získávaní důležitých informací?

3. Poskytuje, podle vás Česká televize objektivní, vyvážené a všestranné informace?

4. Zastáváte názor, že Česká televize významně přispívá ke vzdělanosti svých diváků?

5. Nabízí, podle vás Česká televize pořady, ze kterých se přiučíte něčemu novému?

6. Souhlasíte s tím, že Česká televize přispívá k právnímu vědomí obyvatel?

7. Domníváte se, že nabídka pořadů České televize je vyvážená pro všechny skupiny obyvatel (tj. bere zřetel na jejich náboženství, kulturu, původ, národní totožnost, věk nebo pohlaví)?

8. Nabízí, podle vás Česká televize divákům žánrově i svým zaměřením rozmanité pořady?

9. Souhlasíte s tím, že Česká televize přináší divákům i pořady, které komerční TV nevysílají?

10. Domníváte se, že ve vysílání České televize je dostatečný prostor pro diskusi a konfrontaci názorů na jednotlivá témata?

11. Vnímáte Českou televizi jako instituci, která přispívá k dobrým vztahům ve společnosti?

12. Přispívá Česká televize k pěstování a rozvoji kultury a umění v České republice?

13. Domníváte se, že Česká televize skutečně slouží svým občanům a plní své poslání?

14. Naplňuje Česká televize vaše očekávání?

15. Zastáváte názor, že Česká republika potřebuje veřejnou službu České televize?

16. Jste:

17. Jaký je Váš věk?

18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

19. Kde bydlíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Sledujete vysílání některých programů České televize?

2. Který z následujících programů České televize preferujete jako zdroj získávaní důležitých informací?

3. Poskytuje, podle vás Česká televize objektivní, vyvážené a všestranné informace?

4. Zastáváte názor, že Česká televize významně přispívá ke vzdělanosti svých diváků?

5. Nabízí, podle vás Česká televize pořady, ze kterých se přiučíte něčemu novému?

6. Souhlasíte s tím, že Česká televize přispívá k právnímu vědomí obyvatel?

7. Domníváte se, že nabídka pořadů České televize je vyvážená pro všechny skupiny obyvatel (tj. bere zřetel na jejich náboženství, kulturu, původ, národní totožnost, věk nebo pohlaví)?

8. Nabízí, podle vás Česká televize divákům žánrově i svým zaměřením rozmanité pořady?

9. Souhlasíte s tím, že Česká televize přináší divákům i pořady, které komerční TV nevysílají?

10. Domníváte se, že ve vysílání České televize je dostatečný prostor pro diskusi a konfrontaci názorů na jednotlivá témata?

11. Vnímáte Českou televizi jako instituci, která přispívá k dobrým vztahům ve společnosti?

12. Přispívá Česká televize k pěstování a rozvoji kultury a umění v České republice?

13. Domníváte se, že Česká televize skutečně slouží svým občanům a plní své poslání?

14. Naplňuje Česká televize vaše očekávání?

15. Zastáváte názor, že Česká republika potřebuje veřejnou službu České televize?

16. Jste:

17. Jaký je Váš věk?

18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

19. Kde bydlíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vítkovská, M.Plní Česká televize funkci veřejnoprávního média? (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://plni-ceska-televize-svoufunk.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.