Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Plýtváme potravinami?

Plýtváme potravinami?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Mokrejšová
Šetření:20. 10. 2014 - 18. 11. 2014
Počet respondentů:207
Počet otázek (max/průměr):29 / 26.48
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

Obracíme se na Vás s prosbou o pomoc při výzkumu, který se týká zacházení s potravinami v domácnostech. Na rozdíl od zahraničí podobný výzkum v České republice chybí. Prosíme tedy o chvilku Vašeho času, abyste se s námi zamysleli, jak se v českých domácnostech zachází s potravinami.

Prosíme, aby VŽDY odpovídala ta osoba, která nese v dané domácnosti největší odpovědnost za zacházení s potravinami. Všechny otázky se tedy týkají této osoby, včetně třídících otázek v závěru dotazníku.

Velice děkujeme

Ing. Alena Filipová, Ph. D., Ing. Veronika Mokrejšová, Ph. D. a Ing. Jiří Zeman, Ph. D.

Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací Vysoké školy ekonomické v Praze

 

 

Odpovědi respondentů

1. Jsem osobou, která je v domácnosti zodpovědná za (zaškrtněte všechny odpovědi, které se Vás týkají):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nákup potravin16988,48 %81,64 %  
uchovávání (skladování) potravin16787,43 %80,68 %  
vaření15279,58 %73,43 %  

Graf

2. Převažující část potravin nakupuji (vyberte možnost, která se nejvíce blíží Vaší situaci):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zhruba třikrát týdně8541,87 %41,06 %  
jednou týdně8240,39 %39,61 %  
v podstatě denně209,85 %9,66 %  
jednou za čtrnáct dní125,91 %5,8 %  
méně často41,97 %1,93 %  

Graf

3. Zaškrtněte všechny výroky, které se podle Vašeho názoru týkají Vaší domácnosti:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas nakoupíme potraviny, které nestačíme spotřebovat, a vyhodíme je do odpadků13073,86 %62,8 %  
občas kupujeme oblečení, které moc nenosíme8548,3 %41,06 %  
spotřebováváme více elektrické elektřiny, než je nezbytné6235,23 %29,95 %  
nakupujeme noviny, časopisy či knihy, které nestačíme přečíst2111,93 %10,14 %  
nakupujeme balené vody a minerálky, které občas nedopijeme158,52 %7,25 %  
k nákupu běžného spotřebního zboží využíváme půjčky31,7 %1,45 %  

Graf

4. Kolik odpadu (včetně tříděného odpadu) vyprodukuje podle Vašeho názoru Vaše domácnost:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přiměřeně12159,31 %58,45 %  
více, než bych chtěl/a6029,41 %28,99 %  
mnohem více, než bych chtěl/a125,88 %5,8 %  
velmi málo104,9 %4,83 %  
prakticky nic10,49 %0,48 %  

Graf

5. Kolik potravin vyhazuje podle Vašeho názoru Vaše domácnost do odpadků:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi málo7034,65 %33,82 %  
více, než bych chtěl/a5024,75 %24,15 %  
prakticky nic3818,81 %18,36 %  
přiměřeně3215,84 %15,46 %  
mnohem více, než bych chtěl/a125,94 %5,8 %  

Graf

6. Zaškrtněte všechny možnosti, které považujete za plýtvání potravinami:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nespotřebované potraviny skončí v odpadcích19596,53 %94,2 %  
nespotřebované potraviny skončí v kompostu6130,2 %29,47 %  
nespotřebované potraviny skončí jako žrádlo pro zvířata (např. tvrdý chléb pro slepice)136,44 %6,28 %  

Graf

7. Za plýtvání potravinami považuji, pokud v odpadcích skončí (je možné zaškrtnout více možností):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesnědené (nenaservírované) jídlo, kterého bylo uvařeného víc, než domácnost snědla18390,59 %88,41 %  
potraviny po datu minimální trvanlivosti13667,33 %65,7 %  
nedojedené jídlo (z talíře)12461,39 %59,9 %  
potraviny po datu spotřeby12360,89 %59,42 %  
nedopité nápoje11456,44 %55,07 %  
dlouho mražené potraviny v mrazničce10652,48 %51,21 %  
jinak zkažené potraviny (např. zkysané)6130,2 %29,47 %  
nahnilé potraviny, kde by šlo nahnilou část odstranit4421,78 %21,26 %  
plesnivé potraviny, kde by šlo plesnivou část odstranit3316,34 %15,94 %  
okrájené slupky ze zeleniny136,44 %6,28 %  
vyhazování čerstvých potravin jen proto, že se někomu zdá, že leží doma "příliš dlouho"10,5 %0,48 %  
jidlo ktery se zkazilo protoze se nestihlo snist10,5 %0,48 %  
nic z výše uvedeného nepovažuji za plýtvání10,5 %0,48 %  
i ty plesnivé či jinak zkažené potreviny jsou plýtváním, protože ideální by bylo, kdyby se zkažení zamezilo10,5 %0,48 %  
nechat je zkazit10,5 %0,48 %  
Potraviny bychom neměly nechat plesnivět či nahnít. Rozhodně je neokrajuji, ale pokud připustím, že je nezkonzumuji dříve, než plesniví či hnijí, je to plýtvání.10,5 %0,48 %  
Nakupování potravin, které domácnost nestihne spotřebovat a následně je vyhodí.10,5 %0,48 %  
Vše, co se dá zužitkovat - např. pro domácí zvířata.10,5 %0,48 %  
přejídání10,5 %0,48 %  
příliš mnoho obalů z potravin 10,5 %0,48 %  
tvrdé pečivo, které se nestačilo sníst10,5 %0,48 %  

Graf

8. Vyberte výrok, který podle Vašeho názoru nejlépe vystihuje označení na potravině "Datum minimální doby trvanlivosti" (zaškrtněte jednu odpověď):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
potravina může být spotřebována i po tomto datu za předpokladu, že nevykazuje známky zkaženosti18290,1 %87,92 %  
potravina musí být spotřebována do uvedeného data209,9 %9,66 %  

Graf

9. Vyberte výrok, který podle Vašeho názoru nejlépe vystihuje označení na potravině "Spotřebujte do...(datum)..." (zaškrtněte jednu odpověď):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
potravina musí být spotřebována do uvedeného data14170,15 %68,12 %  
potravina může být spotřebována i po tomto datu za předpokladu, že nevykazuje známky zkaženosti6029,85 %28,99 %  

Graf

10. Kolik v průměru stojí podle Vašeho názoru ČESKOU DOMÁCNOST potraviny, které měsíčně skončí v odpadcích? Uveďte prosím částku v korunách.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5004928,16 %23,67 %  
10002816,09 %13,53 %  
20001910,92 %9,18 %  
200158,62 %7,25 %  
30095,17 %4,35 %  
40074,02 %3,38 %  
150063,45 %2,9 %  
10052,87 %2,42 %  
80052,87 %2,42 %  
500042,3 %1,93 %  
ostatní odpovědi 250
3000
2500
600
50
100000000
30
350
10
5
700
750
1200
5001000
679
0
77
531
11000
2715,52 %13,04 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:835.82
Minimum:100
Maximum:3000
Variační rozpětí:2900
Rozptyl:421380.54
Směrodatná odchylka:649.14
Medián:500
Modus:500

Graf

11. Kolik korun zhruba utratí VAŠE DOMÁCNOST za nákup potravin za měsíc? Uveďte prosím částku v korunách.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50003217,2 %15,46 %  
40003016,13 %14,49 %  
30002010,75 %9,66 %  
6000179,14 %8,21 %  
2000126,45 %5,8 %  
7000126,45 %5,8 %  
10000126,45 %5,8 %  
8000105,38 %4,83 %  
450063,23 %2,9 %  
250063,23 %2,9 %  
ostatní odpovědi 1000
3500
12000
1500
15000
20000
9000
5500
1200
00000000000
100
6200
2800
11000
2915,59 %14,01 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4982.14
Minimum:1500
Maximum:10000
Variační rozpětí:8500
Rozptyl:4546266.04
Směrodatná odchylka:2132.2
Medián:5000
Modus:5000

Graf

12. Odhadněte, kolik potravin ve VAŠÍ DOMÁCNOSTI za měsíc vyhodíte. Uveďte prosím v LITRECH, kdy 1 litr si můžete představit jako krabici od mléka.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14625,56 %22,22 %  
23921,67 %18,84 %  
32011,11 %9,66 %  
5168,89 %7,73 %  
0147,78 %6,76 %  
1095 %4,35 %  
484,44 %3,86 %  
2031,67 %1,45 %  
631,67 %1,45 %  
0.531,67 %1,45 %  
ostatní odpovědi 15
1.5
7
0.1
12
0.3
30
1,5
200
25
300
14
1910,56 %9,18 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.95
Minimum:0
Maximum:15
Variační rozpětí:15
Rozptyl:8.23
Směrodatná odchylka:2.87
Medián:2
Modus:1

Graf

13. Kolik Vaši domácnost měsíčně tyto nesnědené potraviny přibližně stojí? Uveďte prosím částku v korunách.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1003318,64 %15,94 %  
2002312,99 %11,11 %  
502111,86 %10,14 %  
5002011,3 %9,66 %  
3001910,73 %9,18 %  
150105,65 %4,83 %  
0105,65 %4,83 %  
100084,52 %3,86 %  
150063,39 %2,9 %  
40042,26 %1,93 %  
ostatní odpovědi 20
2000
30
120
80
800
5
3000
10
40
1
1200
2500
6000
60
2312,99 %11,11 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:275.88
Minimum:0
Maximum:1500
Variační rozpětí:1500
Rozptyl:98468.92
Směrodatná odchylka:313.8
Medián:150
Modus:100

Graf

14. Kolik zhruba Vaši domácnost měsíčně stojí ty vyhozené potraviny, které skončí vyloženě v odpadcích (tj. nedáte je na kompost ani zvířatům...)? Uveďte prosím částku v korunách.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
502816,09 %13,53 %  
2002514,37 %12,08 %  
1002413,79 %11,59 %  
01910,92 %9,18 %  
500158,62 %7,25 %  
300158,62 %7,25 %  
15084,6 %3,86 %  
100063,45 %2,9 %  
2052,87 %2,42 %  
3031,72 %1,45 %  
ostatní odpovědi 2000
400
1500
60
40
80
120
700
5
800
350
10
3000
15
1200
2500
2614,94 %12,56 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:208.92
Minimum:0
Maximum:1200
Variační rozpětí:1200
Rozptyl:56765.4
Směrodatná odchylka:238.25
Medián:100
Modus:50

Graf

15. Na potravinovém odpadu Vaší domácnosti se zejména podílí (je možné zaškrtnout více možností):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pečivo12364,06 %59,42 %  
zelenina12364,06 %59,42 %  
ovoce9851,04 %47,34 %  
mléčné výrobky7438,54 %35,75 %  
masné výrobky3518,23 %16,91 %  
trvanlivé potraviny115,73 %5,31 %  
nápoje105,21 %4,83 %  
dovážená hotová jídla84,17 %3,86 %  
nejvíce - hotové již uvařené/připravené pokrmy10,52 %0,48 %  
nedojedná uvařená jídla10,52 %0,48 %  
nevyhazujeme10,52 %0,48 %  
dětské příkrmy10,52 %0,48 %  
nemáme tento odpad10,52 %0,48 %  
nelze určit10,52 %0,48 %  
nesnědené zbytky, které již nikdo nejí a já je dál nevyužiji10,52 %0,48 %  
uvařené, ale nedojené jídlo10,52 %0,48 %  
hlavní jídla, např zbytek omáčky nebo přílohy10,52 %0,48 %  
Slupky od zeleniny, ovoce10,52 %0,48 %  
slupky a jiny odpad pri zpracovani, ktery se neda zkonzumovat10,52 %0,48 %  
zbytečky nedojedeného jídla z talíře dítěte10,52 %0,48 %  
nesnědené vařené jídlo10,52 %0,48 %  
Nedojedená vařená jídla 10,52 %0,48 %  

Graf

16. Pokud ve Vaší domácnosti skončí nějaké potraviny v odpadcích, je to zejména proto, že (je možné zaškrtnout více možností):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nestihnete jídlo spotřebovat dříve, než je prošlé11156,35 %53,62 %  
máte obavy o zdraví při konzumaci staršího jídla5427,41 %26,09 %  
nakupujete příliš mnoho potravin, protože neodhadnete potřebné množství5226,4 %25,12 %  
jídlo skladujete nepřehledně4221,32 %20,29 %  
potraviny nejsou vhodně skladovány v prodejnách a po nákupu se rychle zkazí4020,3 %19,32 %  
neplánujete jídelníček dopředu4020,3 %19,32 %  
nakupujete potraviny „v akci“3517,77 %16,91 %  
nenakupujete podle předem připraveného seznamu3216,24 %15,46 %  
vaříte příliš mnoho jídla3115,74 %14,98 %  
před nákupem nekontrolujete zásoby potravin v domácnosti3015,23 %14,49 %  
nakupujete příliš mnoho potravin, protože chcete mít dostatečné zásoby (pro jistotu)2512,69 %12,08 %  
nevhodně jídlo skladujete2211,17 %10,63 %  
nakupujete velká balení potravin kvůli nižší ceně2110,66 %10,14 %  
potraviny nevyhazuji189,14 %8,7 %  
neohříváte zbylé jídlo (např. jídlo od oběda k večeři)115,58 %5,31 %  
potraviny v odpadcích nepovažujete za problém52,54 %2,42 %  
nestihnete jídlo spotřebovat dříve, než se zkazí10,51 %0,48 %  
zkazí se přes odpovídající uchování10,51 %0,48 %  
manžel nakoupí nesmysly10,51 %0,48 %  
Nestihnu zeleninu sníst než zvadne / zhnije / zplesniví. 10,51 %0,48 %  
Potraviny nakoupí nekoordinovaně více členů rodiny. Porvainy se zkazí dříve, než se očekávalo při koupi.10,51 %0,48 %  
nájezdy molů a brouků10,51 %0,48 %  
potraviny nejsou kvalitní10,51 %0,48 %  
nečekaná změna - nemoc => menší spotřeba, nebo neplánovaný odjezd mimo domácnost10,51 %0,48 %  
protože jsem student, často přijedu z domu nabalená hotovým jídlem, které nejsem schopná do týdne sníst a proto ho musím nejčastěji zkažené vyhodit10,51 %0,48 %  
občas se musí neplánovaně odjet na pár dní a nakoupené potraviny se nepodaří zpracovat a spotřebovat10,51 %0,48 %  
zapomenu, že jsem jej koupil (ovoce)10,51 %0,48 %  
Vyhazuji naprosto minimalne10,51 %0,48 %  
náhodou se zkazí10,51 %0,48 %  

Graf

17. Po kolika dnech vyhodíte uvařené jídlo, které skladujete v chladničce, pokud ho nespotřebujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36839,31 %32,85 %  
43017,34 %14,49 %  
22313,29 %11,11 %  
52212,72 %10,63 %  
7148,09 %6,76 %  
052,89 %2,42 %  
131,73 %1,45 %  
631,73 %1,45 %  
1510,58 %0,48 %  
5010,58 %0,48 %  
ostatní odpovědi 2.5
10
2000
31,73 %1,45 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.63
Minimum:2
Maximum:7
Variační rozpětí:5
Rozptyl:1.7
Směrodatná odchylka:1.3
Medián:3
Modus:3

Graf

18. Po kolika měsících vyhodíte uvařené jídlo, které skladujete v mrazničce, pokud ho nespotřebujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
123423,45 %16,43 %  
62215,17 %10,63 %  
02013,79 %9,66 %  
1138,97 %6,28 %  
3106,9 %4,83 %  
596,21 %4,35 %  
474,83 %3,38 %  
2464,14 %2,9 %  
1053,45 %2,42 %  
242,76 %1,93 %  
ostatní odpovědi 8
30
100
14
15
18
50
400
36
7
48
1510,34 %7,25 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.37
Minimum:0
Maximum:30
Variační rozpětí:30
Rozptyl:37.41
Směrodatná odchylka:6.12
Medián:6
Modus:12

Graf

19. Označte svůj přístup (zaškrtněte):

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

20. Promyslete, nakolik souhlasíte s následujícím výrokem (zaškrtněte):

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

21. Některé organizace zabývající se ochranou životního prostředí tvrdí, že plýtvání potravinami je nemorální vzhledem k tomu, že v mnoha zemích mají lidé hlad. Označte, nakolik souhlasíte s tímto názorem:

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7739,49 %37,2 %  
souhlasím6030,77 %28,99 %  
spíše nesouhlasím2713,85 %13,04 %  
nesouhlasím178,72 %8,21 %  
nevím147,18 %6,76 %  

Graf

22. Jsem (zaškrtněte):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena16080,4 %77,29 %  
muž3919,6 %18,84 %  

Graf

23. Jsem (zaškrtněte):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
studující8744,16 %42,03 %  
zaměstnanec/kyně8543,15 %41,06 %  
na mateřské či rodičovské dovolené199,64 %9,18 %  
podnikatel/ka126,09 %5,8 %  
nezaměstnaný/á73,55 %3,38 %  
důchodce/kyně42,03 %1,93 %  
rentiér10,51 %0,48 %  
těhotná na nemocenské10,51 %0,48 %  
Zaměstnankyně na dlouhodobé nemocenské10,51 %0,48 %  

Graf

24. Doplňte PSČ svého bydliště:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1010042,52 %1,93 %  
6340042,52 %1,93 %  
4150131,89 %1,45 %  
1900031,89 %1,45 %  
1400031,89 %1,45 %  
1300031,89 %1,45 %  
7960121,26 %0,97 %  
7460121,26 %0,97 %  
6020021,26 %0,97 %  
1990021,26 %0,97 %  
ostatní odpovědi 76005
63500
77900
75364
28201
46001
43401
14200
27201
40001
28802
53009
62800
16000
75002
46014
37005
54401
74401
14300
70010
15000
53012
25245
70800
53002
61600
25430
70900
28127
53341
10200
67801
66484
25084
16200
76000
34201
51101
39165
61800
28166
78332
11001
43111
19300
54701
37006
63900
58601
15800
59401
56501
79201
25722
73401
53701
41113
25724
62300
4077
27735
75117
34805
10000
9999999999
33141
25000
38101
33401
41301
1200
30100
39181
18100
25219
25162
46007
53901
37001
70030
14800
62500
73514
36301
11000
60300
40502
53313
37004
16900
38226
14900
50002
76901
32600
43601
37701
63700
56802
58001
73801
76701
40711
16500
78701
70200
43000
68501
40007
15200
37344
47002
13182,39 %63,29 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:43660.06
Minimum:10200
Maximum:77900
Variační rozpětí:67700
Rozptyl:417010241.66
Směrodatná odchylka:20420.83
Medián:41501
Modus:10100

Graf

25. Patřím do věkové skupiny (zaškrtněte):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 2510151,79 %48,79 %  
26 - 355930,26 %28,5 %  
36 - 45178,72 %8,21 %  
46 - 55115,64 %5,31 %  
56 - 6573,59 %3,38 %  

Graf

26. Mám ukončené vzdělání (zaškrtněte):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské9046,39 %43,48 %  
středoškolské s maturitou8744,85 %42,03 %  
vyšší odborné63,09 %2,9 %  
základní42,06 %1,93 %  
vyučen/a42,06 %1,93 %  
vyučen/a s maturitou31,55 %1,45 %  

Graf

27. Kolik členů má Vaše domácnost včetně Vás?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
28745,31 %42,03 %  
34020,83 %19,32 %  
43116,15 %14,98 %  
12211,46 %10,63 %  
584,17 %3,86 %  
631,56 %1,45 %  
1010,52 %0,48 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.56
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.86
Směrodatná odchylka:0.93
Medián:2
Modus:2

Graf

28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

29. Domácnost má hrubý měsíční příjem (zaškrtněte):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 001 - 30 0005630,27 %27,05 %  
30 001 - 40 0003317,84 %15,94 %  
40 001 - 50 0002815,14 %13,53 %  
10 001 - 20 0002513,51 %12,08 %  
do 10 000,- Kč147,57 %6,76 %  
70 001 a výše147,57 %6,76 %  
50 001 - 60 00094,86 %4,35 %  
60 001 - 70 00052,7 %2,42 %  
40 001 - 50 00010,54 %0,48 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 10 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Zaškrtněte všechny výroky, které se podle Vašeho názoru týkají Vaší domácnosti:

 • odpověď občas nakoupíme potraviny, které nestačíme spotřebovat, a vyhodíme je do odpadků:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi mnohem více, než bych chtěl/a na otázku 5. Kolik potravin vyhazuje podle Vašeho názoru Vaše domácnost do odpadků:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nápoje na otázku 15. Na potravinovém odpadu Vaší domácnosti se zejména podílí (je možné zaškrtnout více možností):
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nakupujete příliš mnoho potravin, protože chcete mít dostatečné zásoby (pro jistotu) na otázku 16. Pokud ve Vaší domácnosti skončí nějaké potraviny v odpadcích, je to zejména proto, že (je možné zaškrtnout více možností):
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 500 - 3000 > na otázku 13. Kolik Vaši domácnost měsíčně tyto nesnědené potraviny přibližně stojí? Uveďte prosím částku v korunách.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při nákupu pečlivě zvažuji každou potravinu, kterou koupím, a představuji si, k čemu ji využiji=výjimečně na otázku 19. Označte svůj přístup (zaškrtněte):
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nakupujete příliš mnoho potravin, protože neodhadnete potřebné množství na otázku 16. Pokud ve Vaší domácnosti skončí nějaké potraviny v odpadcích, je to zejména proto, že (je možné zaškrtnout více možností):

7. Za plýtvání potravinami považuji, pokud v odpadcích skončí (je možné zaškrtnout více možností):

 • odpověď nedojedené jídlo (z talíře):
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 500 - 800 > na otázku 10. Kolik v průměru stojí podle Vašeho názoru ČESKOU DOMÁCNOST potraviny, které měsíčně skončí v odpadcích? Uveďte prosím částku v korunách.

13. Kolik Vaši domácnost měsíčně tyto nesnědené potraviny přibližně stojí? Uveďte prosím částku v korunách.

 • odpověď ( 200 - 500 >:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 200 - 300 > na otázku 14. Kolik zhruba Vaši domácnost měsíčně stojí ty vyhozené potraviny, které skončí vyloženě v odpadcích (tj. nedáte je na kompost ani zvířatům...)? Uveďte prosím částku v korunách.
 • odpověď < 0 - 50 >:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi < - 0 > na otázku 12. Odhadněte, kolik potravin ve VAŠÍ DOMÁCNOSTI za měsíc vyhodíte. Uveďte prosím v LITRECH, kdy 1 litr si můžete představit jako krabici od mléka.

14. Kolik zhruba Vaši domácnost měsíčně stojí ty vyhozené potraviny, které skončí vyloženě v odpadcích (tj. nedáte je na kompost ani zvířatům...)? Uveďte prosím částku v korunách.

 • odpověď < 0 - 50 >:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi < 0 - 50 > na otázku 13. Kolik Vaši domácnost měsíčně tyto nesnědené potraviny přibližně stojí? Uveďte prosím částku v korunách.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi < - 0 > na otázku 12. Odhadněte, kolik potravin ve VAŠÍ DOMÁCNOSTI za měsíc vyhodíte. Uveďte prosím v LITRECH, kdy 1 litr si můžete představit jako krabici od mléka.

19. Označte svůj přístup (zaškrtněte):

 • odpověď Zužitkuji i potraviny, které jsou zdravotně nezávadné, ale mají určité vzhledové vady (např. zelenina má nepravidelný tvar)=vždy:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kompostuji potravinový odpad=vždy na otázku 19. Označte svůj přístup (zaškrtněte):

20. Promyslete, nakolik souhlasíte s následujícím výrokem (zaškrtněte):

 • odpověď Plýtvání potravinami je velký společenský problém=souhlasím:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Plýtvání potravinami má negativní dopad na ekonomiku státu=souhlasím na otázku 20. Promyslete, nakolik souhlasíte s následujícím výrokem (zaškrtněte):
 • odpověď Plýtvání potravinami má dopad na finanční situaci domácností=souhlasím:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Plýtvání potravinami se týká hlavně domácností s dětmi=nesouhlasím na otázku 20. Promyslete, nakolik souhlasíte s následujícím výrokem (zaškrtněte):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Plýtvání potravinami má negativní dopad na ekonomiku státu=souhlasím na otázku 20. Promyslete, nakolik souhlasíte s následujícím výrokem (zaškrtněte):

23. Jsem (zaškrtněte):

 • odpověď studující:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 10 000,- Kč na otázku 29. Domácnost má hrubý měsíční příjem (zaškrtněte):
 • odpověď zaměstnanec/kyně:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 46 - 55 na otázku 25. Patřím do věkové skupiny (zaškrtněte):

25. Patřím do věkové skupiny (zaškrtněte):

 • odpověď 18 - 25:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 10 000,- Kč na otázku 29. Domácnost má hrubý měsíční příjem (zaškrtněte):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi okrájené slupky ze zeleniny na otázku 7. Za plýtvání potravinami považuji, pokud v odpadcích skončí (je možné zaškrtnout více možností):

27. Kolik členů má Vaše domácnost včetně Vás?

 • odpověď < 1 - 2 >:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 10 000,- Kč na otázku 29. Domácnost má hrubý měsíční příjem (zaškrtněte):

28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:

 • odpověď 0-5 let=0:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 27-35 let=0 na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
 • odpověď 13-18 let=:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 19-26 let= na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 46-55 let= na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi neohříváte zbylé jídlo (např. jídlo od oběda k večeři) na otázku 16. Pokud ve Vaší domácnosti skončí nějaké potraviny v odpadcích, je to zejména proto, že (je možné zaškrtnout více možností):
 • odpověď 13-18 let=0:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 36-45 let=0 na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6-12 let=0 na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 46-55 let=0 na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 66-75 let=0 na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 76 let a více=0 na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 56-65 let=0 na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0-5 let=0 na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 27-35 let=0 na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
 • odpověď 56-65 let=0:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 76 let a více=0 na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 46-55 let=0 na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
 • odpověď 6-12 let=:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 27-35 let= na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 36-45 let= na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 13-18 let= na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 76 let a více= na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0-5 let= na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 19-26 let= na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 66-75 let= na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
 • odpověď 6-12 let=0:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 36-45 let=0 na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 13-18 let=0 na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 46-55 let=0 na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 66-75 let=0 na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 76 let a více=0 na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 56-65 let=0 na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0-5 let=0 na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
 • odpověď 66-75 let=:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 56-65 let= na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 76 let a více= na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6-12 let= na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 13-18 let= na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 46-55 let= na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 27-35 let= na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 19-26 let= na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 36-45 let= na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi neohříváte zbylé jídlo (např. jídlo od oběda k večeři) na otázku 16. Pokud ve Vaší domácnosti skončí nějaké potraviny v odpadcích, je to zejména proto, že (je možné zaškrtnout více možností):
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0-5 let= na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
 • odpověď 66-75 let=0:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 46-55 let=0 na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 76 let a více=0 na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 56-65 let=0 na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 36-45 let=0 na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 13-18 let=0 na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 27-35 let=0 na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6-12 let=0 na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0-5 let=0 na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
 • odpověď 76 let a více=:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 19-26 let= na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 46-55 let= na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 66-75 let= na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6-12 let= na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 13-18 let= na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 56-65 let= na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi neohříváte zbylé jídlo (např. jídlo od oběda k večeři) na otázku 16. Pokud ve Vaší domácnosti skončí nějaké potraviny v odpadcích, je to zejména proto, že (je možné zaškrtnout více možností):
 • odpověď 76 let a více=0:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 56-65 let=0 na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 46-55 let=0 na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 66-75 let=0 na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 36-45 let=0 na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 13-18 let=0 na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 27-35 let=0 na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6-12 let=0 na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0-5 let=0 na otázku 28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem osobou, která je v domácnosti zodpovědná za (zaškrtněte všechny odpovědi, které se Vás týkají):

2. Převažující část potravin nakupuji (vyberte možnost, která se nejvíce blíží Vaší situaci):

3. Zaškrtněte všechny výroky, které se podle Vašeho názoru týkají Vaší domácnosti:

4. Kolik odpadu (včetně tříděného odpadu) vyprodukuje podle Vašeho názoru Vaše domácnost:

5. Kolik potravin vyhazuje podle Vašeho názoru Vaše domácnost do odpadků:

6. Zaškrtněte všechny možnosti, které považujete za plýtvání potravinami:

7. Za plýtvání potravinami považuji, pokud v odpadcích skončí (je možné zaškrtnout více možností):

8. Vyberte výrok, který podle Vašeho názoru nejlépe vystihuje označení na potravině "Datum minimální doby trvanlivosti" (zaškrtněte jednu odpověď):

9. Vyberte výrok, který podle Vašeho názoru nejlépe vystihuje označení na potravině "Spotřebujte do...(datum)..." (zaškrtněte jednu odpověď):

10. Kolik v průměru stojí podle Vašeho názoru ČESKOU DOMÁCNOST potraviny, které měsíčně skončí v odpadcích? Uveďte prosím částku v korunách.

11. Kolik korun zhruba utratí VAŠE DOMÁCNOST za nákup potravin za měsíc? Uveďte prosím částku v korunách.

12. Odhadněte, kolik potravin ve VAŠÍ DOMÁCNOSTI za měsíc vyhodíte. Uveďte prosím v LITRECH, kdy 1 litr si můžete představit jako krabici od mléka.

13. Kolik Vaši domácnost měsíčně tyto nesnědené potraviny přibližně stojí? Uveďte prosím částku v korunách.

14. Kolik zhruba Vaši domácnost měsíčně stojí ty vyhozené potraviny, které skončí vyloženě v odpadcích (tj. nedáte je na kompost ani zvířatům...)? Uveďte prosím částku v korunách.

15. Na potravinovém odpadu Vaší domácnosti se zejména podílí (je možné zaškrtnout více možností):

16. Pokud ve Vaší domácnosti skončí nějaké potraviny v odpadcích, je to zejména proto, že (je možné zaškrtnout více možností):

17. Po kolika dnech vyhodíte uvařené jídlo, které skladujete v chladničce, pokud ho nespotřebujete?

18. Po kolika měsících vyhodíte uvařené jídlo, které skladujete v mrazničce, pokud ho nespotřebujete?

19. Označte svůj přístup (zaškrtněte):

20. Promyslete, nakolik souhlasíte s následujícím výrokem (zaškrtněte):

21. Některé organizace zabývající se ochranou životního prostředí tvrdí, že plýtvání potravinami je nemorální vzhledem k tomu, že v mnoha zemích mají lidé hlad. Označte, nakolik souhlasíte s tímto názorem:

22. Jsem (zaškrtněte):

24. Doplňte PSČ svého bydliště:

25. Patřím do věkové skupiny (zaškrtněte):

26. Mám ukončené vzdělání (zaškrtněte):

27. Kolik členů má Vaše domácnost včetně Vás?

28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:

29. Domácnost má hrubý měsíční příjem (zaškrtněte):

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem osobou, která je v domácnosti zodpovědná za (zaškrtněte všechny odpovědi, které se Vás týkají):

2. Převažující část potravin nakupuji (vyberte možnost, která se nejvíce blíží Vaší situaci):

3. Zaškrtněte všechny výroky, které se podle Vašeho názoru týkají Vaší domácnosti:

4. Kolik odpadu (včetně tříděného odpadu) vyprodukuje podle Vašeho názoru Vaše domácnost:

5. Kolik potravin vyhazuje podle Vašeho názoru Vaše domácnost do odpadků:

6. Zaškrtněte všechny možnosti, které považujete za plýtvání potravinami:

7. Za plýtvání potravinami považuji, pokud v odpadcích skončí (je možné zaškrtnout více možností):

8. Vyberte výrok, který podle Vašeho názoru nejlépe vystihuje označení na potravině "Datum minimální doby trvanlivosti" (zaškrtněte jednu odpověď):

9. Vyberte výrok, který podle Vašeho názoru nejlépe vystihuje označení na potravině "Spotřebujte do...(datum)..." (zaškrtněte jednu odpověď):

10. Kolik v průměru stojí podle Vašeho názoru ČESKOU DOMÁCNOST potraviny, které měsíčně skončí v odpadcích? Uveďte prosím částku v korunách.

11. Kolik korun zhruba utratí VAŠE DOMÁCNOST za nákup potravin za měsíc? Uveďte prosím částku v korunách.

12. Odhadněte, kolik potravin ve VAŠÍ DOMÁCNOSTI za měsíc vyhodíte. Uveďte prosím v LITRECH, kdy 1 litr si můžete představit jako krabici od mléka.

13. Kolik Vaši domácnost měsíčně tyto nesnědené potraviny přibližně stojí? Uveďte prosím částku v korunách.

14. Kolik zhruba Vaši domácnost měsíčně stojí ty vyhozené potraviny, které skončí vyloženě v odpadcích (tj. nedáte je na kompost ani zvířatům...)? Uveďte prosím částku v korunách.

15. Na potravinovém odpadu Vaší domácnosti se zejména podílí (je možné zaškrtnout více možností):

16. Pokud ve Vaší domácnosti skončí nějaké potraviny v odpadcích, je to zejména proto, že (je možné zaškrtnout více možností):

17. Po kolika dnech vyhodíte uvařené jídlo, které skladujete v chladničce, pokud ho nespotřebujete?

18. Po kolika měsících vyhodíte uvařené jídlo, které skladujete v mrazničce, pokud ho nespotřebujete?

19. Označte svůj přístup (zaškrtněte):

20. Promyslete, nakolik souhlasíte s následujícím výrokem (zaškrtněte):

21. Některé organizace zabývající se ochranou životního prostředí tvrdí, že plýtvání potravinami je nemorální vzhledem k tomu, že v mnoha zemích mají lidé hlad. Označte, nakolik souhlasíte s tímto názorem:

22. Jsem (zaškrtněte):

24. Doplňte PSČ svého bydliště:

25. Patřím do věkové skupiny (zaškrtněte):

26. Mám ukončené vzdělání (zaškrtněte):

27. Kolik členů má Vaše domácnost včetně Vás?

28. Prosím specifikujte rozložení počtu členů domácnosti dle věku:

29. Domácnost má hrubý měsíční příjem (zaškrtněte):

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mokrejšová, V.Plýtváme potravinami? (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://plytvame-potravinami.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.