Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015

Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Hlaváčová
Šetření:12. 01. 2015 - 26. 01. 2015
Počet respondentů:193
Počet otázek (max/průměr):23 / 18.47
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem mého výzkumu je zjistit míru úspěšnosti marketingové komunikace projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015. Dotazník je určen především obyvatelům Plzeňského kraje, zodpovědět jej však může každý. Bude sloužit pro účely diplomové práce a jeho výsledky budou dostupné veřejně. 

Odpovědi respondentů

1. Jak jste celkově spokojen/nespokojen se současným kulturním životem v místě Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen10152,33 %52,33 %  
velmi spokojen4925,39 %25,39 %  
spíše nespokojen3719,17 %19,17 %  
velmi nespokojen63,11 %3,11 %  

Graf

2. Jak moc se zajímáte o kulturu obecně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se zajímám10051,81 %51,81 %  
velmi se zajímám6131,61 %31,61 %  
spíše se nezajímám3015,54 %15,54 %  
vůbec se nezajímám21,04 %1,04 %  

Graf

3. Víte o tom, že se město Plzeň stalo v roce 2015 Evropským hlavním městem kultury?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, vímotázka č. 4, Ne, nevímotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vím17892,23 %92,23 %  
Ne, nevím157,77 %7,77 %  

Graf

4. Jak jste se o projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury dozvěděl/a?

Uveďte, prosím, všechny zdroje, kde jste výše uvedenou informaci zaznamenal/a.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet11966,85 %61,66 %  
Televize10156,74 %52,33 %  
Tisk8648,31 %44,56 %  
Informace od příbuzných či známých7642,7 %39,38 %  
Venkovní reklama (poutače)6435,96 %33,16 %  
Rozhlas5933,15 %30,57 %  
Propagační materiál5028,09 %25,91 %  

Graf

5. Z jakého konkrétního zdroje prostřednictvím internetu jste se o projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury dozvěděl/a?

V případě, že jste v otázce výše zaškrtl/a odpověď internet. V opačném případě otázku přeskočte.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sociální sítě (Facebook, Twitter, Instagram)8767,97 %45,08 %  
Internetové vyhledávače (Google, Seznam, atd.)5744,53 %29,53 %  
Oficiální stránky města Plzně4132,03 %21,24 %  
Oficiální internetové stránky projektu3829,69 %19,69 %  
Turistické informační portály1310,16 %6,74 %  

Graf

6. Pokud to dokážete určit, z jakého zdroje jste se o projektu EHMK 2015 dozvídal/a nejčastěji?

Pokud nedokážete určit nejvýznamnější zdroj informací, otázku přeskočte.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Televize ZAK,internet,televize Nova,tisk

ZAK Plzeň,internetové stránky města Plzně,Domažlický deník

??? Předpokládám, že z moravskoslezského deníku, ale jistý si nejsem, je to nějaký rok zpět, že? :)

Facebook

facebook

Facebook

Facebook

Facebook

facebook

facebook

facebook

Facebook, oficiální internetové stránky projektu

Facebook, Žurnál

http://www.plzen2015.cz

Internet

internet

Internet

internet

internet

Internet

Internet

internet, reklamy ve městě

internetové vyhledávače

media

mezi lidmi, na různých kulturních akcích

Možná z venkovních reklam.

Můj manžel.

Návštěva v Plzni-propagace projektu, rádio,internet

O projektu jsem se dozvěděla z jiných akcí , které ji delší dobu probíhali. A zaroveň jsem účastnici jednoho z projektu EHNK 2015.

od kolegů, přátel a známých, z nichž se mnozí aktivně zapojili do přípravy projektu výše uvedené zdroje sice posloužili účely, ale spíše v případě, že jsem se zajímala, samotná reklama např. na slavnostní otevření a jeho organizaci byla z mého pohledu slabá

Od koordinátorky dobrovolníků.

Od příbizných

od známých

Oficiální internetové stránky projektu, oficiální internetové stránky města Plzně,obecnými informacemi o městě Plzeň, návštěvami města Plzně atd.

Plzeňský deník, QAP

PMDP, televize, bilbordy

pocházím z PLzně, takže všude okolo mě ;-)

poutače na ulicích

Propagační materiály v centru města, tramvajích,..

Především je to místo mého pracoviště. Pracuji v Městské knihovně v Praze, mám zde i kolegy, kteří v Plzni studují/bydlí. A celkově se zajímám o kulturu, takže i z debat s jinými kolegy, přáteli...

Přes Facebook.

přímo ve městě (poutače, propagační materiály apod.)

Reklama na ulici, jsem z Plzně

Reklama v metru.

reklama, mhd

rozhlas

S EHMK spolupracuji.

Seznam.cz

sociální sítě

Sociální sítě

Sociální sítě (konkrétně Facebook)

Stránky města Plzně, Internetové zpravodajské portály

televise, známí

televize

Televize

Televize

Televize

televize, reklama

televize, tisk

Televize.

tisk

tisk

tv

tv a facebook

TV Nova

Venkovní poutače

venkovní reklama

Venkovní reklama-poutače

VŠ ekonomická

Web

Web plzen.eu, facebook, web plzen2015.cz

Z info centra

Z měsíčníku o kulturním dění v Plzni Magazín a z ofic. stránek města Plzně, www.plzen.eu - z rubriky novinky, které mi chodí každý den na e-mail.

z televize

Z televize - ze zpráv

z televizního zpravodajství

ZAK TV

ZAK TV

zaznamenal jsem titulek na portálu idnes.cz

Zdroj matka.

Ze školy, studuji Cestovní ruch.

ze zpráv

známí

známí, kamarádi - vesměs "namočení" v kultuře

zpravodajství- např. informace o soutěžení o titul s Ostravou, porovnávání soutěžních projektů

zúčastnil jsem se přípravy projektu, byl jsem v dozorčí radě

7. Jak často využíváte následující média?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. Máte pocit, že jste informováni o projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury dostatečně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, jsemotázka č. 10, Ne, nejsemotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jsem13475,28 %69,43 %  
Ne, nejsem4424,72 %22,8 %  

Graf

9. Jaké informace Vám chybí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

co se bude dít

co to všechno znamená

f

Financování

jaký je koncept celé akce

Kdo, co , kde, proc

Kdybych si sám nevyhledal program, nedostalo by se ke mě nic než pouze to, že je Plzeň hlavním Evropským městem kultury.

komplexní o projektu konkrétní - o jednotlivých akcích informovanost několik týdnů předem

Konkrétní koncept akce, program atd.

konkrétní obsah programu (na co je se těšit)

konkrétní projekty

konkurence Plzně, na základě čeho byla Plzeň zvolena

N

na internetových stránkách jsou neaktuální informace, chybí víc propagace v tisku

Nemám zájem

Nevím

Nevím

Neznám program, není dohledatelny; nic extra se nedeje

O aktuálních akcích, místech konání. Celkově mi připadá, že ta akce tu probíhá ale pro ty, co se o to přímo nezajímají a sami si to nenajdou, je to téměř neimplikovatelné.

O co vůbec jde, proč byla zvolena Plzeň a ne jiné město. Co je na Plzni tak uchvatného, jaké byly kritéria pro zvolení.

o tom, jaký bude program

podrobnější

podrobnosti o jednotlivých programech

podrobný program (pro mimoplzeňské)

prakticky všechny, kromě té, že tomu tak je

proaktivní pozvánky s přicházejícími akcemi, blížícími se termíny jednotlivých programů organizační (kde vstupenky, jak se dostat atp.)

Proc se stalo, co je k videni...vice clanku, vice reportazi...cizinci co si mysli..

program

program

program

Program

Přehled všech akcí v době konání Projektu

Přesný, podrobný rozvrh akci během roku

příprava akcí, celkový harmonogram

skoro všechny

stručný rozpis - kdy kde co.. seřazeno kalendářně, co kde je...

Tyto informace jsou ale asi vyhledatelné - Trošku mi unikala informace procesu výběru, kdo vybíral, co všechno se bralo v potaz, jestli historie města nebo až to co se dělo po vybrání do "finále", či za jakou dobu vývoje nebo jaká doba se sledovala apod..

všechny

Všechny

všechny.

všeobecný přehled, co se chystá, abych si mohla vybrat, kdy je nejlepší Plzeň navštívit informaci, které plzeňské památky navštívit, kdy se bude provázet (např. po kostelech, židovské památky) akční nabídku ubytování, ceny mimo sezónu, ve všední den apod. akční slevněné jízdné (vlak, autobus) v kombinaci s nějakým vstupem apod.

Zejména jasny,stručný a poutavý přehled jednotlivych akci. Ne jen ne zajímavé foto s pekelne dlouhým textem ze kterého se dozvíte to co se dá říct pouze několika větami. Nejdříve dat stručně vědet Co,kde,kdy,za kolik a od kolika a pak teprve perlit zajímavostmi.Moderni člověk opravdu nemá času nazbyt.

Žádné informace nehledám.

10. Obtěžuje Vás komunikační kampaň a propagace projektu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne14782,58 %76,17 %  
Ano3117,42 %16,06 %  

Graf

11. Domníváte se, že je dobře, že Plzeň získala titul Evropské hlavní město kultury 2015?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13374,72 %68,91 %  
Ne4525,28 %23,32 %  

Graf

12. Proč ano/ proč ne?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

.

.

.

alespoň se zviditelní náš kraj, potažmo ČR

ano

ano - jsem rodák

ano - oživení různorodé kultury, přísn turistů a finančních prostředků, zaměstnání, aktivita pro každého a probuzení se z mírného kulturního úpadku

Ano - rozkvět města, zvýšení povědomí o Plzni Ne - ukáže čas, ale bojím se zadlužení města

Ano .. dobré pro město a Čr

ano-zviditelnění

ano, ale nejsem si po sobotním zahájení jistá, že to bylo dobře - nevyužitá možnost prezentace v sobotu

Ano, bydlím tady.

Ano, kvůli propagaci města i v zahraničí

Ano, protože se tu oživí dění.

ano: posílení turistického ruchu v ČR, povědomí o památkách ve městě nic záporného nevidím

Ano: zviditelnění města. Přínos něčeho nového do kulturního života. Lepší propagace kultury v Plzni.

aspon něco kladného co má město plzen a ne jen nechvalně proslulou vysokou školu

ať kultura vzkvétá :D

blízko mého bydliště

Bude víc zajímavých kulturních akcí, koncertů.

Bude více akcí na které se těšit...doufám

Budem tu mít víc kultury a turistu

Budou s tím problémy

České město

dobrý projekt

Fandil jsem Ostravě :) Ale je pravda, že v Plzni jsem nikdy nebyl, takže nemohu soudit.

fandila jsem Ostravě, nečestně byla vybrána Plzeň

Fandila jsem Ostravě, více potřebuje příliv financí.

inovace v kulturním prostředí, zpestření nabídky kulturního dění, zviditelnění města Plzně, vyšší turistický ruch

je dobré,že se ví,že v Česku je také jiné velké město,kde se něco děje

je mnoho kulturnějších měst

Je to blbost. V hlavním městě sídlí Ústřední orgány a řídí. Co se řídí z Plzně resp. Monsu?

Je to cest

Je to dobrá propagace města, a celého regionu ale i celé republiky

Je to hezké město a publicita mu jistě prospěje.

Je to krásné město, kde jsou kulturní památky, kina, divadla, sportovní akce. Zaměstnanost je v tomto městě také docela dobrá.

je to něco navíc

je to pocta

Je to skvělé - jednak kvůli Plzni samotné a jednak kvůli ČR.

Je to zároveň propagace ČR.

Je velice kulturní.

Jednak při rozhodování mezi OVA a PLZ, šlo vidět, komu z těch měst na té kultuře záleží více (srov. 3 000 lidí v Ostravě očekávající výsledek vs. 300 lidí v Plzni). No a výsledky tomu nasvědčují. Plzeň nezvládla uskutečnit své hlavní projekty ani s podporou MKČR a EU, Ostrava to zvládla i bez nich (vyjma klastru Černá louka).

Jelikož kulturní úroveň obyvatel a také původních realizatoru zásadně selhala v oblasti,která zde ma turisty především udržet svoji stabilní, dlouhodobou a "vtipnou" naplní. Bohužel je program včetně nového depa nezajímavý a bez hlubšího zapamatovatelné ho obsahu.V následujících letech nebude na co koho lákat a proč se do Plzně opět krom pivovaru vracet.

jsem y plzne

Jsem z blízkého okolí.

K ničemu, krade peníze!!!

Kdyby tam radeji lepe jezdilytlramvaje

Konečně je soustředěna pozornost v médiích na jiné město,než je hlavní město Praha

konečně pronikla Česka republika kulturou a ne hokejem

krásně město plné kulturních akcí.

krásné město, dobří lidé, mám to tam ráda

lepší povědomí o České republice

Měla jej získat Ostrava. Ta potřeba rozvoj kultury víc a naneštěstí hlavně peníze.

Měla to mi Ostrava. Proc Plzeň?

Město bude více žít a bude lépe vypadat, bude více kulturních akcí, plus dojde k opravám a renovaci různých objektů (parků, opravám budov, případně vzniknou nové budovy ke kulturním účelům), více turistů.

Město je kulturně aktivní, nabízí mnoho kulturních akcí, nebojí se mladých tvůrců, nemá potřebu sázet na superslavná jména, ale sází na neotřelou kvalitu.

město Plzeň si to zaslouží

Moc rozruchu pro nic.

možná, že to vzbudí u lidí věčší zájem o kulturu

Myslím si, že i v rámci České republiky máme daleko zajímavější města a místa a když do tohoto soupisu zahrnu i zahraniční města, tak si myslím, že Plzeň by byla kdesi níže v tomto pomyslném pořadníku.

Myslím si, že jsou lepší města

Myslím si, že proto nedělá dostatek.

myslím si, že světovar byl jedním z pilířů vyhrané kandidatury a to, že se aktuálně zakonzervuje a nic se stavět nebude podkopává výhru Plzně.. dále slavnostní zahájení se mi nelíbilo.. Když se řekne Plzeň, lidi si vybaví buď pivo, nebo škodovku.. a kde se při zahájení objevily tyto znaky? nikde.. místo toho tam byli francoužští artisté, co tam různě hopsali.. možná, že se snažili o světovost, ale osobně bych byl raději, kdyby to bylo domácí - plzeňské! jo a to jak tam létala ta ženská sem/tam a lezla na toho panáka - já to teda nepochopil..

Myslím si, že v Čmáměme mnohem kulturnejsi města

Myslím si, že v Plzeňském kraji tudíž i v Plzni se odehrává nesčetné množství kulturních akcí - i proto byl tento kraj zvolený jako jeden z nejlepších místem pro život - a zároveň tuto skutečnost mohu potvrdit - jsem tady spokojena!!!

Myslím si, že z hlediska kultury si to Plzeň zaslouží. Je to krásné město nejen po této stránce.

Myslím že jsou aktivnější města v Evropě co do kulturního programu.

Myslím, že Ostrava byla na titul Evropské město kultury lépe připravená. Měla propracovanější projekty i zázemí.

Nabídne široký program pro veřejnost, hodně zajímavých kulturních akcí a zvýší se návštěvnost lidí a město se dostane do podvědomí mnoha lidí.

nádherný historický střed obecně hezké město

Naše město se dostane do obecného povědomí. Zvýší se, pravděpodobně, turismus, zájem, bude to tu víc žít! Snad :-D

Ne. Zbytečné vyhazování peněz v době obrovského a narůstajícího zadlužení všude v EU.

nemá na to

Nemá podmínky,nemá dobrou komcepci,má arogantní a nevzdělané pracovníky......

Nemám ráda kampaně v kultuře, myslím, že kultura má být kvalitní stále ne jen jeden "kulturní" rok

Nemyslím si, že je Plzeň tak uctyhodná tomuto titulu

nerekla bych ze zrovna plzen je vyznamnym kulturnim prostorem

Nesmyslné plýtvání penězi již tak zadluženého města.

nevím

nezaslouží si ho

Nikdy jsem neslyšel o kultuře v Plzni, ani ničem jiném zajímavém (kromě piva a právnické fakulty)

O Plzni/ČR se dozví více lidí z ostatních států EU

Obohatil se kulturní život města,je pestřejší.

Obyvatelům Plzně to přinese zbytečné výdaje z městské kasy, které zaplatíme ze svých daní. Krom toho komplikace v dopravě a megalomanské předražené projekty.

opraví se různé budovy, zvýší se prestiž města

Ostrava

Ostrava byla lepsim kandidatem, coz ukazuje i rozdil mnozstvi kulturnich akci a moznosti

ostrava si na nic nehraje kdež to plzen přehrává

Označuji ne, ale rád bych odpověděl, že je mi to uplně jedno.

Pěkné město.

Plzeň je krajské město místa, kde bydlím.

Plzeň je krásné město a myslím, že si to zaslouží. Navíc to může přilákat více turistů do ČR a Evropa se o ČR bude více zajímat.

Plzen je krasne mesto, ktere by se meli zviditelnit, navic bylo vzdy plne kultury i bez teto alce

Plzeň je krásné město, které si tento titul zaslouží. Věřím, že z toho vzejde hodně dobrého pro Plzeň jako město i pro občany z Plzně a okolí (např. vznikem nových pracovních příležitostí)

Plzeň je můj domov a je to velmi pěkné město. Zasloužila si to.

Plzeň navštíví víc lidí

Plzeň není kulturně dostatečně vybavená

Plzeň se tím zviditelní, pozná a navštíví ji mnoho zahraničních turistů.

Podpora kultury, zvýraznění Plzně

pomůže to k dalšímu rozvoji Plzně a okolí a k lepší informovanosti občanů o všem, co Plzeň nabízí

Pomůže to rozvoji CR.

Postavilo se Nové divadlo, budme slavit 70 let osvobození US armádou, do Plzně dorazí nějaké evropské dotace

Priliv turistu, propagace mesta v CR tak i ve svete, velky prinos do budoucnosti

proc by nemohla :P

Proc ne..

propagace České republiky, Plzeňského kraje

Propagace města Plzně ve světě. Zvýšení návštěvnosti města a kulturní oživení Plzně.

propagace města Plzně, Plzeňského kraje i celé naší republiky

Proti Plzni nic nemám, ale co mě naštvalo byl jeden poutač ve vagonu metra, na kterém stálo "žít v Praze je fajn - je to kousek od Plzně". Tak si říkám, aby se z toho svého titulu ta Plzeň s prominutím neposr*la.

protočí se tu peníze

protože jsem z Plzně a znám tamější bohaté kulturní vyžití

Protože dojde ke zviditelnění Plzně v rámci EU a celé Evropy, přitáhne více návštěvníků a prolomí se zažité destinace Cestovního ruchu: Praha- Karlštejn-Karlovy Vary. Česká republika má co nabídnout.

Protože je nejlepší :-)

Protože je to moderní město, které má v kultuře co nabídnout

Protože je to zajímavější město než Ostrava.

Protože jsem z Plzně a myslím si, že si to Plzeň zaslouží, protože člověk tu může prožít každý den kulturní zážitek.

protože Plzeň určitě má co ukázat

Protože se tam nekoná dostatek kulturních akcí. EHMK 2015 by podle mě měla být Ostrava.

Protože se v Plzni zlepší kultura.

Protože se zviditelní v ČR i ve světě a i pro své občany bude muset něco víc v této oblasti dělat. Je smutné, když lidé o tomto krásném městě ví jen to, že odtamtud pochází pivo.

Protože v ní žiji :)

Protože žádné jiné město by nepřipadalo v úvahu. Praha už je dost navštěvovaná.

Předpokládám, že dojde k oživení města, zvýšení počtu různých kulturních akcí, investice do kulturních zařízení a s tím spojené zvýšení turistického ruchu, což bude mít příznivý vliv i na ostatní města a obce v okolí.

Představení města Evropě.

přiláká návštěvníky možnost vidět zajímavé kulturní programy, zážitky dostane se do podvědomí lidem v celé Evropě zlepší jméno ČR

přilákání investic do regionu, povnuzení zájmu o navštěvu ČR a Plzni.

Přínos mediální, finanční, turistický...

reprezentace ČR

rozkrade se to

snad každý si tu najde akci, která ho zajímá

spíš nevím

šance pro oživení města

Tento titul získala neopravnene; lobbing, zvláštní toky peněž, financování, ne atraktivní program, podpora "vysokém kultury na rozdíl např. Od studentských projektů. ...

Tok investic

Trošku tápu jestli se berou v potaz změny které v poslední době nastaly nebo i historie města? .. Nové divadlo, opravené centrum, Štruncovy sady, festivaly, vzpomínám na kontejnery k světu..

Určitě to zvýší úroveň života v Plzeňském kraji a doufám, že to přitáhne velké množství lidí, kteří si zajisté potřebují odpočinout od práce a denního shonu.

Úsilí bylo značné, jsme hezčí město než Ostrava. Někomu se to nemusí zdát dobré, nemůžete se zavděčit všem.

V městě a okoli pozvedla o kulturu zajem.

V Plzni bydlím, takže jsme přímo v centru dění a vše je pro nás dostupnější, než kdyby titul vyhrála Ostrava či jiné město

v Plzni není nic až tak zajímavého

Větší kulturní vyžítí v Plzni. Více akcí, které se budou v Plzni pořádat (snad i po roce 2015). EHMK je přínosem pro Plzeň i z hlediska turismu. Cizinci i lidé z jiných měst budou mít větší povědomí o Plzni jako takové.

Větší povědomí o jiných městech ČR

Více kulturních akcí v Plzni

Výběr ve finále nebyl proveden relevantně !!!

výrazně se zlepšilo kvalita prostředí i kultury

Vzhledem k tomu, že je vybudovala novou scénu divadla J.K.Tyla, nové kašny na nám. Republiky, celkově je to velice vzhledné město s mnoha možnostmi kulturního vyžití

Vznika prostor uvest do zivota (nebo upevnit pozici) radu ruznych projektu. Diky EHMK lze snadneji sehnat finance a ziskat publicitu. To lze vyuzit jako start pro dalsi roky.

zajímavé nápady

Západočeská obdoba Pragocentrismu

Zásadní propagace města, regionu ale i ČR

zaslouží si to všemi těmi akcemi

Zaslouží si to. Je tu líheň hudebních skupin a vůbec se tu klade na kulturu velký důraz

Zbytečně vyhozené peníze.

Zlepšilo se tím kulturní vyžití a do kultury se dostaly finanční prostředky, které chyběly.

zvidetelnění Plzně, Plzeškého kraje i Česka, jde o prestiž

Zviditelneni i jinych mest CR krome prahy

zviditelnění města

zviditelnění města

zviditelnění města i ČR

Zviditelnění města Plzně, přidá ČR na důležitosti. Více turistů, osobností, atd.

Zviditelnění města pro cestovní ruch, podpora kulturních projektů, úprava prostorů ...

zviditelnění Plzně

zviditelnění Plzně, Plzeňského kraje

Zviditelnění v rámci ČR a zvýšení zájmu o kulturu u místních.

zviditelnění, důvod k různým opravám a údržbám ve městě

zviditelní ČR

Zviditelní naši zemi

zviditelní se

Zviditelní to ČR v rámci Evropy, i Plzeňslý kraj v rámci České republiky.

Zviditelní to zase o trochu více ČR, ovlivní to možná více peněz do rozpočtu jak samotnému městu, tak i republice na otázku proč ne nedokážu odpovědět

zvýší se její návštěvnost zahraničními turisty, budou znát z ČR i jiné město, než je Praha

Zvýší se nabídka kulturních akcí v Plzni, zvýší se turismus, lepší se povědomí o ČR v zahraničí

ZVÝŠÍ SE NÁVŠTĚVNOST KRAJE

Žiji v Plzni, je dobře, že tu bude dělat i něco víc než chodit do Cinema City a ZOO.

Žiju zde

13. V čem podle Vás spočívá přínos projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

.

.

alespoň se zviditelní náš kraj, potažmo ČR

bude více kulturních akcí, plus dojde k opravám a renovaci různých objektů (parků, opravám budov, případně vzniknou nové budovy ke kulturním účelům)

Budou o našem městě vědet ..

business pro o.p.s., prostor pro politická dojednávání,

Cestovní ruch

Diky finančnímu příslibu se Plzeň postarala o vice kulturních zazitku.

Do Plzně se přijede podívat více lidí. Vznikne větší zájem o toto město.

Dobry pro skoda auto

dotace, zábavné programy po celý rok, větší přínos peněz z návštěvnosti turistů města

ekonomický přínos

ekonomický přínos

EU si dělá reklamu?

Evropa se dozví, že existuje i ČR :).

financni

Hlavně propagace města, regionu a ČR a dále zlepšení kulturního života regionu

I lidé, kteří normálně kulturou moc nežijí, se myslím v tomto roce zapojí. Více se budou zajímat o dění v Plzni nebo se o dění snáze dovědí, jelikož je v rámci EHMK 2015 lepší propagace kulturního dění.

info do zahraničí: máme pro turisty nejen Prahu

Investice

Je to dobrá propagace města, a celého regionu ale i celé republiky

je to hlavně reklama pro Plzeň a Plzeňský kraj

Je to zároveň propagace ČR.

ještě před 15 lety v Evropě pořadně nikdo nevěděl kde ČR leží ted je tomu jinak a naše děti se nemusí stydět ,že jsou českými občany

ještě více to podpoří kukturu v Plzni, přivede to turisty, cizince...

kdo vi

kulturní obohacení obyvatel, větší povědomí o Plzni v Evropě

kulturní přínos pro široké spektrum lidí, ekonomický přínos, rozvoj města

Maximálně v tom, že se někteří lidé v Evropě dozvědí, kde leží Plzeň.

Mělo by být více peněz na kulturní akce

Město by se mělo otevřít prostřednictvím kultury světu/alespoň Evropě/ a nabídnout něco, pro co se sem budou lidé vracet a co dude jedinečné nebo alespoň typické a tradiční pro Plzeň. Ve chvíli, kdy odjedou Formanovy kolotoče a cirkusy tak zbude pouze předražené a architektonicky zprzněné divadlo. Je to velká ostuda a smutek,ale tento projekt nevyšel.

Město se zviditelní ve světě, reklama naláká turisty, kteří přinesou pár korun do městského rozpočtu atd.

možná, že to vzbudí u lidí věčší zájem o různé druhy kulturních akcí ( třeba nový cirkus)

Myslím si, že lidé vezmou více v povědomí kulturní vyžití a začnou se více sdružovat.

na to jsem sama zvědavá

Naše město se dostane do obecného povědomí. Zvýší se, pravděpodobně, turismus, zájem, bude to tu víc žít! Snad :-D

nejvíce oceňuji finance získané na obnovu památek

nekdo si nahrabe

Někdo zbohatne

Nemyslím si; ze by bylo prinosem

Není žádný

netuším

Netuším.

Nevidím přínos.

Nevidím žádný přínos

nevím

nevím

Nevím

nevím

Nevim

nevím

nevím

nevím

Nové destinace Cestovního ruchu, zviditelnění měst, která nemusejí být hlavní města daného státu, ukázání kultury v dané zemi/regionu.

nové divadlo

O Plzni/ČR se dozví více lidí z ostatních států EU

Obecně platí, že čím víc kultury v Čechách - myšleno mimo Prahu, tím líp pro ČR!

Obrovská propagace - i zahraniční, tím pádem zviditelnění města.

Otevření '' dveří '' kultury pro širší veřejnost

Oživení města Plzeň.

Penize

peníze

peníze

peníze

peníze a zviditelnění ČR snad v dobrém slova smyslu

Peníze?

Pivo, fotbal

Plzeň bude více známá, zvýše se turistický ruch, lidé budou rádi bydlet ve městě, kde je dostatek kultury,...

Plzeň má konečně možnost se představit i celé republice,ale i celému světu

Plzeň se ještě více zviditelní, přiláká turisty

Podporovat kulturní akce, zlepšovat vnímání Plzně v rámci Evropy.

Pomůže k rozvoji turistického ruchu ve městě.

pomůže to k dalšímu rozvoji Plzně a okolí a k lepší informovanosti občanů o všem, co Plzeň nabízí, také to zviditelní Plzeň pro návštěvníky odjinud, přispěje k zvýšení turismu a cestovního ruchu v Plzni a okolí a udělá městu výbornou reklamu u nás i v zahraničí

Popularizace.

Prezentace v Evropě i ve světě.

Prilaka pozornost na sebe a tedy i na celou ČR, zvysi návštěvnost Plze a ostatních mist v ČR

Priliv turistu, propagace mesta v CR tak i ve svete, velky prinos do budoucnosti

Pro nás na Moravě k ničemu !!!

propagace

propagace města i v zahraničí, přilákání turistů/návštěvníků

Propagace města Plzně ve světě.

Propagace města ve světě, možnost účastnit se mnoha kulturních akcí jako jsou výstavy, koncerty, divadla apod. nejen domácích, ale i zahraničních účastníků.

propagace města, kultury, čr

Propagace města, přiláká to turisty, určitě se v tom městě pozvedne kulturní život - bude se konat víc akcí.

Propagace města, příliv turistů a investic

propagace města, příliv turistů/investrotů

Propagace města.

Propagace Plzně v Evropě/světě, Plzeň už nebude tolik přehlížená.

přibude turistů-->více peněz pro město

přilákání investic do regionu, povnuzení zájmu o navštěvu ČR a Plzni.

Přilákání turistů.

přilákat turisty = kapitál do města

Příliv prostředků skrze větší návštěvnost města

příliv turismu

příliv turistů, podpora města

Přínos už je v osobnosti šéfa - Formana a hlavně přehlídka kvalitních kulturních pořadů, akcí - možnost zviditelnění Plzně, České republiky v Evropě, ve světě, turismus,...

přitáhne návštěvníky ze zahraničí, sponzory...

reprezentace ČR

Rozhodně dotace na stavbu nového divadla, ať už je tato stavba jakkoliv kontroverzní. Komorní divadlo bylo v dezolátním stavu a naprosto už nevyhovovalo svému účelu.

Rozhodně k rozvoji plzeňské kultury i města jako takového, tím pádem i k osobnímu rozvoji obyvatel tohoto města. Velký přínos je rozhodně i z hlediska cestovního ruchu.

rozšíření cestovního ruchu

Růst turismu

souvisí s předchozí odpovědí, Plzeň má možnost ukázat Evropě, že jí také má co "dát", je zajímavá pro turisty, aktuálně pro média, dalším přínosem je, že se Plzeň může zviditelnit, jestli a jak to udělá, už je věc názoru

Spíše zábava než umělecký přínos. A v moderní konzumní společnosti je zábava a volný čas důležitou částí života.

tak to nevim

turismus český i zahraniční, tzn. příliv peněz a Plzeń se více dostane do povědomí lidí...

Turisté

turistika, vzdělání

Turistů kultura a penize

turisty

Urcite pro rozvoj kultury pro nas vsechny

Uspíšení rekonstrukcí komunikací uprostřed města?

Utratí se peníze, aby se utratily.

v ekonomice

v ničem

V ničem - viz výše. Miliony Kč byly vyhozeny za cirkus na náměstí, ale raději bych přivítala z hlediska dlouhodobé prospěšnosti lávku z centra ke Kauflandu.

V ničem.

V podstatě jsem popsala v otázce č. 12.

v přívalu turistů, rozšíření povědomí o město mezi světovou veřejností

V současném provedeni pouze ve vyšlapani cestičky k úřadům pro ostatní organizátory.Bohuzel svým neodpovědným plýtváním dotací místo investic do opravdu fungujících dlouhodobých projektu vesměs devalvovala stávající přirozený trh například mezi kluby.Nove divadlo,je do budoucna finanční koule na noze pro Plzen a Svetovar?Nejvetsi průšvih zameteny pod koberec.

V teoreticke moznosti, ze obyvatelum Plzne zacne pripadat kultura jako normalni soucast zivota a budou ji i v dalsich letech po vedeni mesta pozadovat

Ve vsem

ve zvýšeném turistickém ruchu a zájmu o kulturu

větší množství kulturních pořadů ve městě

Více kulturního vyžití pro obyvatele města Plzně a blízkého okolí.příliv turistů a zviditelnění města Plzně.

Více kulturních akcí, město se zviditelní, nové projekty a realizace

VÍCE KULTURNÍCH PROGRAMŮ

více kultury, turistů, peněz, zviditelnění se

Více kultury.

více peněz na kulturní projekty

Více peněz v kraji.

více projektů, které se týkají kultury, více turistů a zájemců o kulturní dění

Více se proslaví

více turistů

vice turistu, zrenovovani kulturnich oblasti, vice akci

Více turistů.

Více turistů.

Více umělců dostane příležitost se projevit.

viz č.12

Viz odpověď č.12. Vnímám i osobní přínos, protože kultura je pro mě důležitá.

Viz odpověď na otázku č. 12

viz otázka 12

Viz otázka č. 12

viz výše

Viz výše.

Všechny peníze z EU, které jdou na obnovu neudržovaných objektů v městech jsou přínosem. Bohužel z programu projektu v Plzni mám dojem, že spousta peněz šla také na přitáhnutí cizí kultury (z okolních zemí a z USA) do Plzně formou vystoupení, než-li na propagaci plzeňské či české kultury.

Vybudování větší informovanosti o Plzni a větší hrdosti (myšleno mezi plzeňany), Obohacení kulturního vyžití, oprava dopravních komunikací apod, dotace, ekonomický a sociální přínos, dostala se více do podvědomí EU - sblížení s ostatními kulturními městy, vyšší atraktivita pro návštěvníky, mnoho kulturních akcí, projekcí...

výdělek města rozšíření obzorů

zapojení občanských iniciativ

Zkulturnění města, inovace a také příjem peněz z turistů.

zlepseni kultury v plz

Zlepšení kultury v Plzni.

Zviditelnění

zviditelnění a tedy možnost navázat nové spolupráce do budoucna atd.

Zviditelnění města a přísun turistů nejen z ČR, ale i z Evropy.

zviditelnění města a snad posun města směrem k oživení centra

Zviditelnění města Plzně, přidá ČR na důležitosti. Více turistů, osobností, atd.

Zviditelnění města, kraje a přitáhnutí investorů.

zviditelnění města, podpora turismu, finanční přínos

zviditelnění města, rozvoj

zviditelnění Plzně i České republiky v Evropě

Zviditelnění před zahraničními turisty + zajímavé kulturní akce pro místní i ostatní obyvatelé ČR.

Zviditelnění v Evropě.

Zviditelnění v rámci ČR a zvýšení zájmu o kulturu u místních.

zviditelnění, důvod k různým opravám a údržbám ve městě

Zviditelnění, investice do kultury

Zvyseni cestovniho ruchu aktivniho

Zvýšení cr

zvýšení návštěvnosti města

Zvýšení počtu návštěvníků, bohatá nabídka kulturních akcí.

zvýšení prestiže města, oživení veřejného prostoru- plovárna, náplavka atd.

Zvýší se nabídka kulturních akcí v Plzni, zvýší se turismus, lepší se povědomí o ČR v zahraničí

Že je v Plzni více možností, kam zajít za kulturou, než tomu bylo dříve.

Že se bude o Plzni více vědět i ve svěrě.

že si pár lidí zaplatí hypotéku

14. Zapojil/a jste se někdy do projektu Plzeň - EHMK 2015?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 15, Neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne15385,96 %79,27 %  
Ano2514,04 %12,95 %  

Graf

15. Pokud ano, jakým způsobem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Byla jsem tam půl roku na stáži.

dobrovolnictví

Dobrovolnictví.

hlídal jsem jej

jako divák na zahájení, chodím do Mázhausu plzeňské radnice, navštívím některé akce, mám předplatné do divadla

na světovaru jsem uspořádal s přáteli 4 dení happening - udělej si sám který navštívylo 2000 lidí

Organizačně,spolupraci, podporou.

Pochod dětí zš

Pořádání výstav, workshopů, zapojování střední školy do projektu.

Pořadatel jednoho z programů při zahájení - expozice geocachingu.

pozitivně jsem podporovala Plzeň a celý projekt mezi svým okolím

Praci na nekolika projektech, ktere jsou soucasti programu.

průvod

Psaním článků a fotografováním, rozšiřování informací na Facebooku.

Spoluprácie na několika vystavach v rámci ehmk a par projektu spejenych s fdu v rámci ehmk

srovnáváním s Linzem, kde jsem tou dobou byla

Starám se o WO-CO Husovka

Tak jestli myslíte zapojit se = účastnit se nějakých projektů, pak jsem se zapojila.

Ucasti

účastí na akcích, které se v rámci toho pořádají, min. týden například účast v průvodu - pokud se to dá použít jako zapojení se do projektu

účastním se jejich programů a realizuji v plzni různé projekty

V ramci projektu Chaloupka strýčka Toma (což je také projekt EHMK) byl otevřen projekt "Sám mezi lidmi". Jsem účastnící projektu "Sám mezi lidmi". http://www.plzen2015.cz/cs/akce/chaloupka-strycka-toma-0

vystoupení při zahájení a ještě to bude v průběhu roku pokračovat

zúčastnil jsem se přípravy projektu, byl jsem v dozorčí radě, déle se snažím podílet na projektu

16. Cítíte se hrdý/á na to, že je město Plzeň v roce 2015 Evropským hlavním městem kultury?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11162,36 %57,51 %  
Ne6737,64 %34,72 %  

Graf

17. Jaké tři kulturní události z poslední doby považujete Vy osobně za nejvýznamnější?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

-

- oslavy osvobození - otevření nového divadla - koncert Lucie

- otevření nového divadla - zahájení Plzeň 2015 (video projekce na náměstí, doprovodné akce,...)

---

?

?

.

.

.

.

...

...

...

1) Muzikál Kočky na nové scéně DJKT. 2) Zahajovací ceremoniál projektu Plzeň - EHMK 2015. 3) Koncert Lenky Filipové ve Velké Synagoze.

16.1 FDU Ladislav sutnar 17.1 zahájení Nasledujci vystavy a různé koncerty Každá akce je svym způsobem důležitá....

40. ročník filmového festivalu Karlovy Vary Kavka 24 v Dejvickém divadle výstavy v centru DOX

Akce 17.1., Nové divadlo, akce v Plzni

Bohemia jazz fest, Festival Bonjour Plzeň.....nic co by významnějším způsobem podpořila Plzeň 2015

Brutal Assault Metalfest koncert In Flames v Praze

Celkově spuštění oslav Plzně jako hl. města kultury, rozeznění zvonů; výstava Šangri-la ukončená po začátku nového roku; prapodivný železný kolotoč, který v každém určitě vzbudil nějaké emoce, byť byly sebedivnější

Cena Jindřicha Chalupeckého, Electronic Beats, koncerty Pražské filharmonie

Colours of Ostrava, Signal festival, Rock for People

Colours of Ostrava, Tedx, ?

Divadelni leto pod plzenskym nebem Filmfest Finale Festival Na ulici

divadlo koncerty kino

EHMK

Evropský den sousedů, Zahájení 17.ledna, Anděl fest.

feqfwef

Festival svetla, pecha kucha, festival trutnov

filmový festival Finále, Slavnosti svobody, koncert kapely Lucie

gastro festivaly

Kamenné divadlo v Plzni, Japonské kulturní dny, Odhalení první české sochy Švejka v Putimi

Karneval, moravské kroje

každý má ty svoje kulturní události ,které považuje za nejvýznamnější myslím ,že to je široký pojem

Koncert kapely Lucie, Slavnosti svobody, Majáles

koncert Karla Gotta, Vánoční výstava v Betlémské kapli, koncert Jakuba Smolíka

Koncert Lucie v Plzni v loňském roce,

koncerty plzeňské filharmonie, výstava Šangri-la, vánoční trhy s nejhezčím stromem

Koncerty u Anděla /mimo projekt EHMK/, revitalizace Papírny /též mimo EHMK/, zahájení EHMK 2015

koncerty zahraničních hvězd, olympiská vesnice, česká filmová tvorba

krajinná výstava cheb plzen město kultury film fotograf

Kultura se v poslední době moc neřeší, když se člověk podívá do světa, co se děje v Paříži a Bruselu a vůbec u nás v ČR.

kulturní akce ve školách a školkách, rok hudby, výstavy

kulturní události příliš nesleduji

MEDITERCANEA FESTIVAL ,MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL, FESTIVAL SVĚTLA

Měřit význam kulturních událostí mě nikdy nenapadlo. Nemyslím, že kulturní události jsou nějakým způsobem tzv. významné.

Muzeum Jiřího Trnky Nové divadlo - - když má spoustu much Zahajovací seremonial (kromě koncertů večer - Jiří Suchý, ač ho mám ráda, moc provenciální - Koller moc specifický a jen pro jen jeden druh publika)

na žádnouzásadně

Napada me jen vystava Jiriho Trnky v GMP

Návrat muzikálu Kleopatra, nadcházející koncert Katy Perry, vznik festivalu Kryštof Kemp.

Návštěva dráždanského divadla v Plzni, historický kolotoč v Plzni, Zahájení EHMK

Ne nejvýznamnější ale nic mi nenapadá..Otevření nového divadla, Festival světla, projekce na náměstí EHMK s francouzským kolotočem - tolik lidí na náměstí jsem nikdy neviděla,

Nedokáži odpovědět.

Nedokážu posoudit

Nedokážu říci, jaké jsou nejvýznamnější

nedokážu zodpovědět

nejasná formulace, nerozumím? týká se celé ČR? Ostrava - výstava B.Kubišta, Zářivý krystal Brno - moravský Manchester Brno - Jaroslav Král - výstava

Nejkrásnějším ze všech akcí bylo zahájení,něco překrásného

Nejpřínosnější: Divadlo pod otevřeným nebem, Výstavy v ZČM, besedy v Měšťanské besedě

nejsem z Plzně :), ale byly to divadelní představení Brno Bezhlavě!, promítání filmu Sama nocí tmou v kině a divadelni představení Biskupický elixír

Nemam momentalne moc casu k zodpovezeni a premysleni nad touto otazkou,ale co se naseho regionu tyce,urcite pripomenuti 17listopadu u nas v klatovech. Vyznamna a dulezita vec

Nemám osobně žádné kulturní události za nejvýznamnější.

nemohu říci

Nesleduji příliš kulturu

netuším

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

Nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevim

nevim

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

Nevím.

Nevím.

Nevzpomínám si.

Nové divadlo, kolotoč z Francie, zahájení projektu Plzeň- hlavní město kultury 2015

nové divadlo, koncert skupiny Lucie, Živá ulice

Opening na náměstí Zahajovací plesy v besedě a v pekle Koncerty

osazení zvonů, oživení říčních břehů, folklorní festival

otevření divadla, francouzský kolotoč, zahájení Plzeň EHM

Otevření města kultury Koncerty Phoenix Pecha Kucha události

Otevření města.

Otevření nové galerie v Klatovech. Výstava na Kampě u paní Medy Mládkové.Koncert Gabriely Demeterové.

Otevření nové scény v Plzni, koncert Lucie v Plzni

Otevření Nového divadla Zahájení akce na náměstí. Úprava centra města před zahájením.

otevření Nového divadla

Otevření nového divadla v Plzni, adventní koncerty, zahájení EHMK 2015.

Otevření nového divadla, oslavy osvobození, rozsviceni vánočního stromu

Otevření nového divadla, Plzeň město kultury víkend...

otevření Nového divadla, Smetanovské dny, Mezinárodní klavírní soutěž, koncert zvonů na kostele Sv.Bartoloměje

Otevření nového divadla,zahájení projektu - to ne,protože větší show je v Plzni i při slavnostech svobody a výhled ukonceni instituce Plzen 2015.

Otevření nového divadla. Zahajovací ceremoniál Plzeň 2015.

Otevření Plzně

Pan prstenů 1, 2 a 3.

Plzeň - hlavní město kultury 2015, Praha - město literatury a pak to je knižní svět celkově (z osobního hlediska)

Podzimní festival duchovní hudby Olomouc, Předvánoční kultura náměstí Olomouc, Pražské jaro 2015

Poměrně zavádějící otázka, kde není stanoveno, zda-li v rámci EHMK2015 nebo obecně. Obecně: Katy Perry a Ed Sheeran v Praze, Adamsova rodina v Karlíně EHMK 2015: do budoucna - Festival světla, Rock for Europe, Cirkus

postavení nového divadla, kolotoč z Francie na náměstí a zahájení EHMK 2015

Pražské jaro a další netuším

Premiéra hry Čára Slam Poetry Dny vědy a techniky

Prodaná nevěsta - při otevření Nového divadla, slavnostní zahájení EHMK2015, bratři Bubeničkové

projekt Žvot na ulici, nové divadlo, EHMK

představení Rusalka v areálu Bolfánek u Chudenic

předvánoční koncerty (Hradišťan, Rybova mše vánoční), sourozenci Ulrychovi, Ondřej Havelka

příjezd Dalajlámy, íránský filmový festival

rekonstrukvce ulic kolem náměstí. není to kulturní alce, ale pro mne nejpodstatnější změna v poslední době

Shakeaspearovské slavnosti, Janáčkův máj, Colors of Ostrava

slavnostní otevření EHMK, Nové divadlo v Plzni, festival Živá ulice

slavnostní zahájení

Slavnostní zahájení Plzeň 2015, hlavní město kultury

Slavnostní zahájení Plzeň město kultury

Slavnostní zahájení, Evropský den sousedství, PechaKucha

Smetanova Litomyšl

Smetanovské dny Metalfest openair (Megadeath, Alice Cooper, aj.), koncert Sepultura a celkové oživení Amfiteátru Lochotín Slam poetry - velmi zajímavé akce Andel kafé Pecha kucha a její zajímavá místa

stavba nového divadla,

Struny na ulici, Pilsner fest, Metalfest

Tohle si skutečně vybavit nedokážu z hlavy, nicméně, podíváme-li se na novinky na internetu, tak bych za významnou skutečnost považoval, že se české loutkařství dostalo na seznam nemateriálních statků lidové kultury v ČR. Za významné považuji také zachování některých architektonicky hodnotných budov (z mého regionu například prozatimní zachování nádražní budovy v Havířově). Z hudebních festivalů považuji za kulturně nejpřínosnější Colours of Ostrava.

Úmrtí Petra Hapky, nový film Fotograf, výstavní cyklus Velká válka 1914-1918 s doprovodnými akcemi

uvítací program divadelní představení propagace na náměstí republiky

Uvodni ceromonial, ruznorodost koncertu, cirkus Dimitriho

Vsechny

vybudování nové scény divadla J.K.Tyla

výstava a koncert a dívadlo

výstava nového divadla, Divadelní léto, Majáles

výstava terakotové armády, výstava I. Lendla-Alfons Mucha, kocert P. Šporcla

výstava Tima Burtona otevření Nového divadla v Plzni natočení všech 9 symfonií Antonína Dvořáka Českou filharmonií

Výstavba a otevření nového divadla, zahajovací program EMK, a magický kolotoč v Plzni

výstavy v Ostravě

výstavy v západočeské galerii, představení festivalu Divadlo a projekce Finále (s rezervou)

výstavy, koncerty, divadlo

xxxxxxxxxxxx

yayks

Z dílny Plzně 2015 nic.. Ale jinak se mi líbil Kryštof kemp, freddie the king of queen v novém divadle, Majáles

Z poslední doby asi Galavečer Baletu s bratry Bubeníčkovi, Opera Nabucco v areálu zámku Lednice a festival Zlatá Praha.

zahájení

Zahájení

zahájení

Zahájení EHMK 2015, Festival Finále, double titulů FC Viktoria Plzeň a HC Škoda

Zahájení EHMK 2015, koncert Lucie, promítání na kostel

zahájení EHMK s přenosem v TV, Pillsner fest, Apeitit festival

Zahájení EHMK, francouzský kolotoč, pechaKucha...

Zahájení EHMK, otevření nového divadla v Plzni

Zahájení EHMK, taneční vystoupení v divadle a výstava J. Trnky.

Zahájení Plzeň 2015 Obnova zvonů a jejich slavnostní křest Výtvarný kolotoč Le Manége Carré Sénart

Zahájení projektu EHMK, Živá ulice - Živá ulice Plzeň a Festival Mediterránea Pilsen

Zahájení, divadlo, cirkus

Zahájení, otevření divadla, ...

Zahájení, výstavba Nového divadla, připomenutí J. Trnky

Zahájení.

Zahájení. Majales. Otevření Nového divadla

zahajovací ceremoniál, svěcení zvonů

zastavení projektu světovar nedostavění galerie a zpoplatnění wc na náměstí

Zatím jsem mohl,vzhledem k pracovního zatížení sledovat pouze zahájení Projektu

Zatím nic

zmrtvýchvstání ústeckého Činoheráku výstava Muchových obrazů Listování

žádné

Žádné!

Žádné.

že bude rfp v plzni, smrt Robina Williamse, koncert Blink 182 v Praze

18. Víte o jedné nebo více kulturních akcích, které by měly v roce 2015 proběhnout?

Pokud ano, uveďte, které to jsou. V opačném případě otázku přeskočte.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

9 týdnů baroka Festival Divadlo Slavnosti svobody Autobus 2015

9 týdnů baroka

ano cirkus Dimitriho vystavy

Ano, cely život tady ziju

ano, cirkus provazochodce

ano, koncert Deep Purple, obří loutky v ulicích, festival světel

Ano, koncerty (např. Lynyrd Skynyrd), výstavy (Trnka, Skupa), cirkusové představení, akce v DEPO2015, atd.

ano, Trnka, Skupa,

Brno - otevření Löw Beerovy vily

Cirkus

Cirkus

Cirkusová vystoupení - D. Dimitriho Vernisáž výstavy v Západ. gal. - Mnichov Světelná show - rozsvícení světel podél Radbuzy v únoru

Colours of Ostrava, Signal festival, Rock for People, spousta koncertů-nechce se mi to vypisovat

Deep Purple v ČEZ Areně cirkus + ruský provazochodec Dimitri Lynyrd Skynyrd koncert + uvedené z 17, těším se, že nezapadnou a budou pokračovat i po 2015

Den Meliny Mercouri, 9 týdnů baroka, Živá hudba v restauracích každý den,...

divadelní představení

Dny baroka Smetanovské dny výstava Jiřího Trnky filmový festival Finále Plzeň 21.ročník filmového Projektu 100 9 týdnů baroka Živá ulice - Plzeň zpřístupnění bytových interiérů Adolfa Loose

Electronic Beats

fafafaf ano

Festival hudebního divadla opera 2015, Svět knihy 2015, různé koncerty a jiná vystoupení významných osobností.... atd

FESTIVAL ŽIVÁ ULICE

free party a několik dekadentních večírků proti EHMK 2115

Jako každý rok Colours of Ostrava. Pak by měli vystoupit Deep Purple několikrát v ČR, zbytek se týká spíše sportovních akcí.

Klubová noc Plzeň 2015, Festival světla

Klubová noc, další teď v merku nemám

klubova noc, festival svetla, vystava trnky, prcha kucha a otevreni depa

koncert Deep Purple, Lynyrd Skynyrd

Koncert Lynyrd Skynyrd

Koncerty ZAZ, Adelle.

Koncerty,výstavy, divadelní představeni.

Lynyrd Skynyrd Metalfest

např. cirkus, oživení veřejného prostoru

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

ne moc

ne zatím ne

Ne.

Nebudu to všechno vypisovat. Mám ten "milion" akcí zapsaný v kalendáři.

Několikero plesů, Plzeňské notování...

nevím

nevím

Nevím nic, nejsem informován!!

novy cirkus

odlavy jara?

oslavy májových dnů

oslavy osvobození

Otevření kulturního prostoru DEPO. Rock for people, Živá ulice

Pechakucha night, taneční představení Les Slovaks, baletní představení Les Ballets Bubeníček, Literární večery v Loosových interiérech, hudební a taneční akce v Papírně,vystoupení cirkusů (př. David Dimitri), prohlídky Skryté město, výstavy (př. Jiří Trnka), cestovatelský festival a jiné.

PechaKucha, deset moderních cirkusových představení

Plzeň 2015 má spoustu programů,ale spoustu jich také svým chováním promarnila a byly by to krásný akce.

Plzeň EHMK 2015, MS v hokeji v ČR, 50. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.

Pražské jaro, jako ostatně každý rok.

Premiéra očekávaného filmu 50 odstínů šedi, jakžto velký haló

putování loutek městem, cirkus, festival světla

rock for europe

Rock for People

Rock for People Europe, Otevření plovárny

Rock For People, Arabfest, Apetitfestival

S programem jsem poměrně dobře obeznámen - mimo předchozích 3 (Festival světla, Rock for Europe, Cirkus) také živá ulice, Smetanovy dny, Finále, návraty do minulosti, přednášky,...

slavnosti světla

Slavnosti svobody 2015 (70. výročí osvobození)

Slavnosti svobody, baletní představení v Novém divadle o prázdninách.

slavnostní zahájení, les Slovaks, divadlo Trotolla

Slibovali toho hodbe; ale sešlo z toho.Nic o programu nevím. ...

Smetanova Litomyšl

Smetanovské dny, Festival divadlo, Živá ulice, Festival polévky.

Smetanovské dny, Majáles, Živá ulice a Apetit festival (asi jako každý rok?), Rock for people (asi?), kulturou jen políbený Pilsner fest...

světelná show chození na laně koncerty (RFP a jiné)

to je právě to, co se jednoduchým způsobem vůbec nepodařilo lidu sdělit. propagace probíhala jen v duchu "2015, rok kultury" pro naše město, ale propagace KONKRÉTNÍCH akcí nulová (nalákávání?-vůbec)

Toho je moc...

vánoční romance Andrea Bocelliho na začátku adventu 2015 turné Alexandrovců

Vím minimálně o zmíněném koncertu Katty Perry. Je toho ale mnohem více.

vím o několika koncertech

výstava Caracci, Pěstuj prostor, Skryté město, akce na Zastávce, výstava v synagoze 1945 ve fotografii

výstava J.Trnky, festival RockForPeopleople Europe

výstava Jiří Trnka

výstavy Jiřího Trnky, bratři Bubeníčkové, cirkusy a akrobati (P. Forman), další akce a výstavy v depu

Vystoupeni v ramcí projektu ""Sám mezi lidmi"

Z dílny Plzeň 2015: David Dimitri - cirkus (právě probíhajicí) Rock for the people Lynyrd Skynyrd Festival světla ...

za pár dní se spouští Cirkus v parku za Plazou

Zatím jsem nebyl seznámen s programem ,z kterého bych si vybral nějakou akci

Zatím jsem se ještě o jednotlivých akcích neinformovala,ale připravuji si sehnat celý program

Zatím nejsem obeznámen

Žebřík, festival arabské kultury,free fest,živá ulice-chabá náhrada za struny,jazz a divadlo,Pilsner fest,Cats,Škoda,dny meliny mercouri,busker fest- stejným způsobem jako minule, výtečná akce,slavnosti svobody a škoda, ze nebude slet bubeníků.

Živá hudba by měla hrát každý den v nějaké plzeňské hospodě.

Živé hospody Plzně 2015,přednášky např.Češi patří k Vídni

19. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12966,84 %66,84 %  
muž6433,16 %33,16 %  

Graf

20. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 246332,64 %32,64 %  
25 - 346131,61 %31,61 %  
35 - 554925,39 %25,39 %  
56 a více2010,36 %10,36 %  

Graf

21. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou6835,23 %35,23 %  
magisterské5830,05 %30,05 %  
bakalářské3518,13 %18,13 %  
základní škola168,29 %8,29 %  
vyšší odborné84,15 %4,15 %  
střední bez maturity52,59 %2,59 %  
vyučení31,55 %1,55 %  

Graf

22. V jakém okrese Plzeňského kraje žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Domažlice → konec dotazníku, Klatovy → konec dotazníku, Plzeň - jih → konec dotazníku, Plzeň - městootázka č. 23, Plzeň - sever → konec dotazníku, Rokycany → konec dotazníku, Tachov → konec dotazníku, Žiji v jiném kraji ČR → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žiji v jiném kraji ČR7438,34 %38,34 %  
Plzeň - město6935,75 %35,75 %  
Klatovy199,84 %9,84 %  
Rokycany94,66 %4,66 %  
Plzeň - jih84,15 %4,15 %  
Plzeň - sever73,63 %3,63 %  
Domažlice42,07 %2,07 %  
Tachov31,55 %1,55 %  

Graf

23. Pokud žijete v Plzni, v jakém městském obvodu?

Pokud nežijete v Plzni, otázku přeskočte.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MO Plzeň 12335,94 %11,92 %  
MO Plzeň 32031,25 %10,36 %  
MO Plzeň 2 - Slovany1117,19 %5,7 %  
MO Plzeň 457,81 %2,59 %  
UMO 8 - Černice23,13 %1,04 %  
MO Plzeň 6 - Litice11,56 %0,52 %  
UMO 7 - Radči11,56 %0,52 %  
MO Plzeň 5 - Křimice11,56 %0,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jak jste se o projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury dozvěděl/a?

 • odpověď Internet:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociální sítě (Facebook, Twitter, Instagram) na otázku 5. Z jakého konkrétního zdroje prostřednictvím internetu jste se o projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury dozvěděl/a?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Internetové vyhledávače (Google, Seznam, atd.) na otázku 5. Z jakého konkrétního zdroje prostřednictvím internetu jste se o projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury dozvěděl/a?

5. Z jakého konkrétního zdroje prostřednictvím internetu jste se o projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury dozvěděl/a?

 • odpověď Sociální sítě (Facebook, Twitter, Instagram):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi MO Plzeň 2 - Slovany na otázku 23. Pokud žijete v Plzni, v jakém městském obvodu?

7. Jak často využíváte následující média?

 • odpověď Facebook=denně:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi MO Plzeň 2 - Slovany na otázku 23. Pokud žijete v Plzni, v jakém městském obvodu?

16. Cítíte se hrdý/á na to, že je město Plzeň v roce 2015 Evropským hlavním městem kultury?

 • odpověď Ne:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. Obtěžuje Vás komunikační kampaň a propagace projektu?

20. Kolik je Vám let?

 • odpověď 15 - 24:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní škola na otázku 21. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

22. V jakém okrese Plzeňského kraje žijete?

 • odpověď Plzeň - město:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi MO Plzeň 1 na otázku 23. Pokud žijete v Plzni, v jakém městském obvodu?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi MO Plzeň 2 - Slovany na otázku 23. Pokud žijete v Plzni, v jakém městském obvodu?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi MO Plzeň 3 na otázku 23. Pokud žijete v Plzni, v jakém městském obvodu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak jste celkově spokojen/nespokojen se současným kulturním životem v místě Vašeho bydliště?

2. Jak moc se zajímáte o kulturu obecně?

3. Víte o tom, že se město Plzeň stalo v roce 2015 Evropským hlavním městem kultury?

4. Jak jste se o projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury dozvěděl/a?

5. Z jakého konkrétního zdroje prostřednictvím internetu jste se o projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury dozvěděl/a?

7. Jak často využíváte následující média?

8. Máte pocit, že jste informováni o projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury dostatečně?

10. Obtěžuje Vás komunikační kampaň a propagace projektu?

11. Domníváte se, že je dobře, že Plzeň získala titul Evropské hlavní město kultury 2015?

14. Zapojil/a jste se někdy do projektu Plzeň - EHMK 2015?

16. Cítíte se hrdý/á na to, že je město Plzeň v roce 2015 Evropským hlavním městem kultury?

17. Jaké tři kulturní události z poslední doby považujete Vy osobně za nejvýznamnější?

19. Jste:

20. Kolik je Vám let?

21. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

22. V jakém okrese Plzeňského kraje žijete?

23. Pokud žijete v Plzni, v jakém městském obvodu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak jste celkově spokojen/nespokojen se současným kulturním životem v místě Vašeho bydliště?

2. Jak moc se zajímáte o kulturu obecně?

3. Víte o tom, že se město Plzeň stalo v roce 2015 Evropským hlavním městem kultury?

4. Jak jste se o projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury dozvěděl/a?

5. Z jakého konkrétního zdroje prostřednictvím internetu jste se o projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury dozvěděl/a?

7. Jak často využíváte následující média?

8. Máte pocit, že jste informováni o projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury dostatečně?

10. Obtěžuje Vás komunikační kampaň a propagace projektu?

11. Domníváte se, že je dobře, že Plzeň získala titul Evropské hlavní město kultury 2015?

14. Zapojil/a jste se někdy do projektu Plzeň - EHMK 2015?

16. Cítíte se hrdý/á na to, že je město Plzeň v roce 2015 Evropským hlavním městem kultury?

17. Jaké tři kulturní události z poslední doby považujete Vy osobně za nejvýznamnější?

19. Jste:

20. Kolik je Vám let?

21. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

22. V jakém okrese Plzeňského kraje žijete?

23. Pokud žijete v Plzni, v jakém městském obvodu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hlaváčová, Š.Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://plzen-mesto-kultury-2015.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.