Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Po jakém muži ženy touží - pro muže

Po jakém muži ženy touží - pro muže

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Kaše
Šetření:09. 04. 2009 - 30. 04. 2009
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:17,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jsme studenti gymnázia, navštěvujeme Společenskovědní seminář a rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku.
Jeho výsledky budou sloužit jako podklad pro seminární práci. Cílem naší práce je zjistit, „po jakém muži ženy touží“. A co si pod pojmem“ideální muž“ představují sami muži. Věříme, že Vás problematika stará jako lidstvo samo zaujme a že se proto nemusíme bát o nevyplnění dotazníků.
Předem děkujeme za čas, který nám při vyplnění dotazníku věnujete.
 

 

Tato část je určena pouze pro muže

Zakřížkujte vždy jen jednu možnost !

Odpovědi respondentů

1. Při prvním setkání vás zaujme vzhled nebo vás ovlivní první dojem =charakteristická vlastnost ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vzhled3362,26 %62,26 %  
Dojem2037,74 %37,74 %  

Graf

2. Jakou ženu hledáte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s podobnými vlastnostmi2852,83 %52,83 %  
s vlastnostmi mně chybějícími (=vzájemné doplňování)2241,51 %41,51 %  
s naprosto odlišnými vlastnostmi35,66 %5,66 %  

Graf

3. Která z těchto vlastností by měla u mužů být na prvním místě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spolehlivost1630,19 %30,19 %  
zodpovědnost1120,75 %20,75 %  
upřímnost713,21 %13,21 %  
vnímavost611,32 %11,32 %  
smysl pro humor611,32 %11,32 %  
rozhodnost23,77 %3,77 %  
chrabrost23,77 %3,77 %  
oddanost11,89 %1,89 %  
cílevědomost11,89 %1,89 %  
rozvážnost11,89 %1,89 %  

Graf

4. Jaká vlastnost by měla následovat:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zodpovědnost1324,53 %24,53 %  
smysl pro humor1120,75 %20,75 %  
oddanost713,21 %13,21 %  
upřímnost611,32 %11,32 %  
rozhodnost59,43 %9,43 %  
spolehlivost59,43 %9,43 %  
vnímavost47,55 %7,55 %  
cílevědomost11,89 %1,89 %  
rozvážnost11,89 %1,89 %  

Graf

5. Která je pro vás třetí nejdůležitější:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
smysl pro humor1120,75 %20,75 %  
spolehlivost815,09 %15,09 %  
zodpovědnost713,21 %13,21 %  
upřímnost713,21 %13,21 %  
vnímavost59,43 %9,43 %  
rozvážnost47,55 %7,55 %  
oddanost35,66 %5,66 %  
mazanost35,66 %5,66 %  
cílevědomost35,66 %5,66 %  
rozhodnost23,77 %3,77 %  

Graf

6. Co je nejhorší vlastností muže:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sobeckost1324,53 %24,53 %  
nespolehlivost1018,87 %18,87 %  
žárlivost713,21 %13,21 %  
bojácnost59,43 %9,43 %  
chlácholivost47,55 %7,55 %  
chladnost47,55 %7,55 %  
stydlivost35,66 %5,66 %  
koketnost23,77 %3,77 %  
vznětlivost23,77 %3,77 %  
nerozhodnost11,89 %1,89 %  
nerozvážnost11,89 %1,89 %  
nepředvídatelnost11,89 %1,89 %  

Graf

7. Jaký typ muže jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čestný samotář2037,74 %37,74 %  
veselý extrovert2037,74 %37,74 %  
starostlivý otec59,43 %9,43 %  
odvážný dobrodruh35,66 %5,66 %  
veselý introvert11,89 %1,89 %  
stydlivý11,89 %1,89 %  
veselý samotář11,89 %1,89 %  
jo11,89 %1,89 %  
cílevědomý workoholik11,89 %1,89 %  

Graf

8. Jakou roli by měl muž v rodině plnit především:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měl by si najít čas, neměl by rodinu zanedbávat2954,72 %54,72 %  
otec podílející se na výchově2139,62 %39,62 %  
pouze jako zdroj rodinných financí35,66 %5,66 %  

Graf

9. Souhlasíte s tím, aby muž šel místo ženy na mateřskou dovolenou:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2954,72 %54,72 %  
ne2445,28 %45,28 %  

Graf

10. Pokud má žena přání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
necháte si prostor na vlastní názor a vyplníte ho jen, když budete nuceni2750,94 %50,94 %  
vyplníte ho podle ženiných představ2649,06 %49,06 %  

Graf

11. Mužskou lež:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pokud je v rámci vyššího dobra tak souhlasím4381,13 %81,13 %  
nerespektuji611,32 %11,32 %  
respektuji47,55 %7,55 %  

Graf

12. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-222547,17 %47,17 %  
22-302241,51 %41,51 %  
30-4559,43 %9,43 %  
45-6011,89 %1,89 %  

Graf

13. Stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný4686,79 %86,79 %  
ženatý713,21 %13,21 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kaše, M.Po jakém muži ženy touží - pro muže (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://po-jakem-muzi-zeny-touzi-pro-muze.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.