Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Po jakém muži ženy touží - pro muže

Po jakém muži ženy touží - pro muže

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Kaše
Šetření:09. 04. 2009 - 30. 04. 2009
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:17,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jsme studenti gymnázia, navštěvujeme Společenskovědní seminář a rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku.
Jeho výsledky budou sloužit jako podklad pro seminární práci. Cílem naší práce je zjistit, „po jakém muži ženy touží“. A co si pod pojmem“ideální muž“ představují sami muži. Věříme, že Vás problematika stará jako lidstvo samo zaujme a že se proto nemusíme bát o nevyplnění dotazníků.
Předem děkujeme za čas, který nám při vyplnění dotazníku věnujete.
 

 

Tato část je určena pouze pro muže

Zakřížkujte vždy jen jednu možnost !

Odpovědi respondentů

1. Při prvním setkání vás zaujme vzhled nebo vás ovlivní první dojem =charakteristická vlastnost ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vzhled3362,26 %62,26 %  
Dojem2037,74 %37,74 %  

Graf

2. Jakou ženu hledáte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s podobnými vlastnostmi2852,83 %52,83 %  
s vlastnostmi mně chybějícími (=vzájemné doplňování)2241,51 %41,51 %  
s naprosto odlišnými vlastnostmi35,66 %5,66 %  

Graf

3. Která z těchto vlastností by měla u mužů být na prvním místě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spolehlivost1630,19 %30,19 %  
zodpovědnost1120,75 %20,75 %  
upřímnost713,21 %13,21 %  
vnímavost611,32 %11,32 %  
smysl pro humor611,32 %11,32 %  
rozhodnost23,77 %3,77 %  
chrabrost23,77 %3,77 %  
oddanost11,89 %1,89 %  
cílevědomost11,89 %1,89 %  
rozvážnost11,89 %1,89 %  

Graf

4. Jaká vlastnost by měla následovat:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zodpovědnost1324,53 %24,53 %  
smysl pro humor1120,75 %20,75 %  
oddanost713,21 %13,21 %  
upřímnost611,32 %11,32 %  
rozhodnost59,43 %9,43 %  
spolehlivost59,43 %9,43 %  
vnímavost47,55 %7,55 %  
cílevědomost11,89 %1,89 %  
rozvážnost11,89 %1,89 %  

Graf

5. Která je pro vás třetí nejdůležitější:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
smysl pro humor1120,75 %20,75 %  
spolehlivost815,09 %15,09 %  
zodpovědnost713,21 %13,21 %  
upřímnost713,21 %13,21 %  
vnímavost59,43 %9,43 %  
rozvážnost47,55 %7,55 %  
oddanost35,66 %5,66 %  
mazanost35,66 %5,66 %  
cílevědomost35,66 %5,66 %  
rozhodnost23,77 %3,77 %  

Graf

6. Co je nejhorší vlastností muže:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sobeckost1324,53 %24,53 %  
nespolehlivost1018,87 %18,87 %  
žárlivost713,21 %13,21 %  
bojácnost59,43 %9,43 %  
chlácholivost47,55 %7,55 %  
chladnost47,55 %7,55 %  
stydlivost35,66 %5,66 %  
koketnost23,77 %3,77 %  
vznětlivost23,77 %3,77 %  
nerozhodnost11,89 %1,89 %  
nerozvážnost11,89 %1,89 %  
nepředvídatelnost11,89 %1,89 %  

Graf

7. Jaký typ muže jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čestný samotář2037,74 %37,74 %  
veselý extrovert2037,74 %37,74 %  
starostlivý otec59,43 %9,43 %  
odvážný dobrodruh35,66 %5,66 %  
veselý introvert11,89 %1,89 %  
stydlivý11,89 %1,89 %  
veselý samotář11,89 %1,89 %  
jo11,89 %1,89 %  
cílevědomý workoholik11,89 %1,89 %  

Graf

8. Jakou roli by měl muž v rodině plnit především:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měl by si najít čas, neměl by rodinu zanedbávat2954,72 %54,72 %  
otec podílející se na výchově2139,62 %39,62 %  
pouze jako zdroj rodinných financí35,66 %5,66 %  

Graf

9. Souhlasíte s tím, aby muž šel místo ženy na mateřskou dovolenou:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2954,72 %54,72 %  
ne2445,28 %45,28 %  

Graf

10. Pokud má žena přání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
necháte si prostor na vlastní názor a vyplníte ho jen, když budete nuceni2750,94 %50,94 %  
vyplníte ho podle ženiných představ2649,06 %49,06 %  

Graf

11. Mužskou lež:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pokud je v rámci vyššího dobra tak souhlasím4381,13 %81,13 %  
nerespektuji611,32 %11,32 %  
respektuji47,55 %7,55 %  

Graf

12. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-222547,17 %47,17 %  
22-302241,51 %41,51 %  
30-4559,43 %9,43 %  
45-6011,89 %1,89 %  

Graf

13. Stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný4686,79 %86,79 %  
ženatý713,21 %13,21 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Kaše, M.Po jakém muži ženy touží - pro muže (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://po-jakem-muzi-zeny-touzi-pro-muze.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.