Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Po stopách holocaustu

Po stopách holocaustu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Roman Piskač
Šetření:12. 11. 2009 - 19. 11. 2009
Počet respondentů:80
Počet otázek (max/průměr):9 / 7.83
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, touto cestou bych Vás chtěl požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který by měl sloužit k propojení návštěvy památníků Lidice a Terezín.

Jistě všichni znáte historii těchto objektů, proto Vás nebudu zdržovat dalšími informacemi.

Ujišťuji Vás, že se nejedná o sáhodlouhý dotazník, takže Vám to nezabere moc času.

Velice Vám děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Navšívil/a jste v minulosti památník Terezín?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4758,75 %58,75 %  
ano3341,25 %41,25 %  

Graf

2. Chystáte se navštívit památník Terezín?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4151,25 %51,25 %  
ne3948,75 %48,75 %  

Graf

3. Byl/a jste spokojen/á s výši vstupného v památníku Terezín

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2562,5 %31,25 %  
ne1537,5 %18,75 %  

Graf

4. Navšívil/a jste v minulosti památník Lidice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6277,5 %77,5 %  
ano1822,5 %22,5 %  

Graf

5. Chystáte se navštívit památník Lidice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4353,75 %53,75 %  
ano3746,25 %46,25 %  

Graf

6. Byl/a jste spokojen/á s výši vstupného v památníku Lidice

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1350 %16,25 %  
ano1350 %16,25 %  

Graf

7. Účastnil/a byste se spojené návštěvy památníků Terezín a Lidice v rámci společně konané akce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4151,25 %51,25 %  
ano3948,75 %48,75 %  

Graf

8. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5062,5 %62,5 %  
Muž3037,5 %37,5 %  

Graf

9. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let6075 %75 %  
18 - 20 let1215 %15 %  
31 - 40 let45 %5 %  
Nad 50 let22,5 %2,5 %  
41 - 50 let11,25 %1,25 %  
Méně jak 18 let11,25 %1,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Navšívil/a jste v minulosti památník Terezín?

  • odpověď ano:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Byl/a jste spokojen/á s výši vstupného v památníku Terezín

5. Chystáte se navštívit památník Lidice?

  • odpověď ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Byl/a jste spokojen/á s výši vstupného v památníku Terezín

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Navšívil/a jste v minulosti památník Terezín?

2. Chystáte se navštívit památník Terezín?

3. Byl/a jste spokojen/á s výši vstupného v památníku Terezín

4. Navšívil/a jste v minulosti památník Lidice?

5. Chystáte se navštívit památník Lidice?

6. Byl/a jste spokojen/á s výši vstupného v památníku Lidice

7. Účastnil/a byste se spojené návštěvy památníků Terezín a Lidice v rámci společně konané akce?

8. Pohlaví

9. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Navšívil/a jste v minulosti památník Terezín?

2. Chystáte se navštívit památník Terezín?

3. Byl/a jste spokojen/á s výši vstupného v památníku Terezín

4. Navšívil/a jste v minulosti památník Lidice?

5. Chystáte se navštívit památník Lidice?

6. Byl/a jste spokojen/á s výši vstupného v památníku Lidice

7. Účastnil/a byste se spojené návštěvy památníků Terezín a Lidice v rámci společně konané akce?

8. Pohlaví

9. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Piskač, R.Po stopách holocaustu (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://po-stopach-holocaustu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.