Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pobyt ve vysokohorském prostředí 2

Pobyt ve vysokohorském prostředí 2

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Nyč
Šetření:25. 03. 2012 - 31. 03. 2012
Počet respondentů:31
Počet otázek (max/průměr):14 / 10.26
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

prosím o vyplnění dotazníku, jehož výsledky využiji v absolventské práci zaměřené na zdravotní problémy spojené s vysokou nadmořskou výškou.

 

Děkuji moc..

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1754,84 %54,84 %  
muž1445,16 %45,16 %  

Graf

2. Věk ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-351961,29 %61,29 %  
36-50619,35 %19,35 %  
do 25619,35 %19,35 %  

Graf

3. Jaká byla Vaše maximální dosažená výška na horách ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3500 - 5300 m n.m.825,81 %25,81 %  
2500 - 3500 m n.m.825,81 %25,81 %  
5300 - 7000 m n.m.722,58 %22,58 %  
do 2500 m n.m.516,13 %16,13 %  
nad 7000 m n.m.39,68 %9,68 %  

Graf

4. Pociťovali jste někdy v těchto vyšších nadmořských výškách tělesné potíže/symptomy vysokohorské nemoci ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1754,84 %54,84 %  
ano1445,16 %45,16 %  

Graf

5. Které ze symptomů jste při pobytu v těchto výškách pociťoval/a ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bolest hlavy964,29 %29,03 %  
Zvýšená únava964,29 %29,03 %  
Dechová nedostatečnost při pohybu 964,29 %29,03 %  
Motání hlavy642,86 %19,35 %  
Problémy se spánkem535,71 %16,13 %  
Bušení srdce535,71 %16,13 %  
Halucinace428,57 %12,9 %  
Nechutenství 428,57 %12,9 %  
Zvýšené močení321,43 %9,68 %  
Nevolnost321,43 %9,68 %  
Malátnost321,43 %9,68 %  
Pocit na zvracení 214,29 %6,45 %  
Dechová nedostatečnost v klidu214,29 %6,45 %  
Jiné symptomy17,14 %3,23 %  

Graf

6. Pokud jste v předchozí otázce zaškrtl/a "Jiné symptomy", prosím uvedtě které ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

7. V jaké výšce se začali symptomy objevovat ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4000321,43 %9,68 %  
4000 m17,14 %3,23 %  
550017,14 %3,23 %  
4.50017,14 %3,23 %  
cca 6.500 m.n.m17,14 %3,23 %  
nad 4500m AMSL17,14 %3,23 %  
To bylo ruzne pri ruznych akcich, pri ruzne kvalitni aklimatizaci. 17,14 %3,23 %  
cca 4500 m17,14 %3,23 %  
cca 3000 mnm17,14 %3,23 %  
4500-500017,14 %3,23 %  
ostatní odpovědi 4500
200
214,29 %6,45 % 

Graf

8. Jak jste se zbavil/a potíží ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přešly samy bez žádných opatření857,14 %25,81 %  
Musel/a jsem sestoupit do nižší výšky428,57 %12,9 %  
Musel/a jsem si vzít prášky na úlevu321,43 %9,68 %  
Musel/a jsem den-dva zůstat ve stejné výšce17,14 %3,23 %  

Graf

9. Byla Vám diagnostikována nějaká z těchto nemocí ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádná1178,57 %35,48 %  
Akutní horská nemoc214,29 %6,45 %  
Výškový otok mozku17,14 %3,23 %  

Graf

10. Opakují se potíže pokaždé, když dosáhnete vysokých nadmořských výšek ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stalo se to jen jednou 642,86 %19,35 %  
Jen někdy535,71 %16,13 %  
Ano pokaždé214,29 %6,45 %  
Nevím17,14 %3,23 %  

Graf

11. Věděli jste před výstupem, jaké zdravotní potíže Vás mohou v těchto výškách potkat ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano věděl/a, nic mě nepřekvapilo2167,74 %67,74 %  
Něco málo jsem tušil/a619,35 %19,35 %  
Neměl/a jsem ponětí 412,9 %12,9 %  

Graf

12. Připravoval/a jste se nějakým způsobem na pobyt ve vysoké výšce ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, chodil/a jsem běhat, cvičit...1341,94 %41,94 %  
Vůbec1135,48 %35,48 %  
Občas jsem se trochu pohnul/a722,58 %22,58 %  

Graf

13. Respektoval/a jste pravidla bezpečného postupu při výstupu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stoupal/a jsem pomalu2374,19 %74,19 %  
Zhruba po každém nastoupaném kilometru jsem si dal/a den aklimatizační pauzu1754,84 %54,84 %  
Stoupal/a jsem postupně (max 400 výškových metrů/den)1651,61 %51,61 %  
Aklimatizační pauzy jsem nedělal/a1548,39 %48,39 %  
Stoupal/a jsem každý den co nejvýše 1341,94 %41,94 %  
Stoupal/a jsem rychle 929,03 %29,03 %  

Graf

14. Jak byste definal/a Váší fyzickou kondici od 1(nejslabší) do 5(nejsilnější) ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41445,16 %45,16 %  
3929,03 %29,03 %  
2619,35 %19,35 %  
126,45 %6,45 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.17
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.79
Směrodatná odchylka:0.89
Medián:3
Modus:4

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (80,8 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nyč, P.Pobyt ve vysokohorském prostředí 2 (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://pobyt-ve-vysokohorskem-prost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.