Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > pobyt venku - strava- v ms

pobyt venku - strava- v ms

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marcela Palfi
Šetření:17. 01. 2015 - 27. 01. 2015
Počet respondentů:102
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Marcela Palfi,

studuji na Vyšší odborné škole, obor předškolní a mimoškolní pedagogika.

Ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku pro účely seminární práce.

Dotazník je  především určen pro rodiče dětí předškolního věku.

Odpovědi respondentů

1. Navštěvuje nebo navštěvovalo Vaše dítě MŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9694,12 %94,12 %  
ne65,88 %5,88 %  

Graf

2. Jste muž/žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ženaotázka č. 3, mužotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8386,46 %81,37 %  
muž1313,54 %12,75 %  

Graf

3. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-395456,25 %52,94 %  
40-492829,17 %27,45 %  
18-291010,42 %9,8 %  
50 a více44,17 %3,92 %  

Graf

4. Vaše dosažené vzdělání:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou4750 %46,08 %  
vysokoškolské2728,72 %26,47 %  
střední s výučním listem1414,89 %13,73 %  
základní66,38 %5,88 %  

Graf

5. Kdy nejčastěji vyzvedáváte dítě ze školky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
po spaní6264,58 %60,78 %  
po obědě3435,42 %33,33 %  

Graf

6. Jaký režim pro odpočinek po obědě v MŠ byste preferovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiná forma odpočinku ( např. poslech pohádky )6365,63 %61,76 %  
spánek3334,38 %32,35 %  

Graf

7. Víte kolik času tráví děti v MŠ denně venku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 hodiny5658,33 %54,9 %  
1 hodinu2829,17 %27,45 %  
2 hodiny a více1212,5 %11,76 %  

Graf

8. Chodí děti ve Vaší MŠ po klidovém režimu ( spaní ) ještě ven na zahradu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4445,83 %43,14 %  
ano2930,21 %28,43 %  
nevím2323,96 %22,55 %  

Graf

9. Myslíte si, že by děti v MŠ měli trávit venku více času než dosud?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4850 %47,06 %  
ne4850 %47,06 %  

Graf

10. Kolik času Vaše dítě tráví denně venku mimo pobyt v MŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 hodiny7376,04 %71,57 %  
méně jak 1 hodinu1313,54 %12,75 %  
více jak 2 hodiny1010,42 %9,8 %  

Graf

11. Jste spokojeni se stravou ve Vaší MŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7982,29 %77,45 %  
ne1717,71 %16,67 %  

Graf

12. Co byste změnili ve stravování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nechci nic měnit4445,83 %43,14 %  
více zeleniny a ovoce2930,21 %28,43 %  
více mlečných výrobků1313,54 %12,75 %  
více luštěnin1010,42 %9,8 %  

Graf

13. Je Vaše dítě hladové po příchodu ze školky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6264,58 %60,78 %  
ano3435,42 %33,33 %  

Graf

14. Myslíte si, že strava v MŠ je výživově a energeticky plnohodnotná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano7072,92 %68,63 %  
spíše ne1515,63 %14,71 %  
nevím1111,46 %10,78 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Navštěvuje nebo navštěvovalo Vaše dítě MŠ?

2. Jste muž/žena?

3. Váš věk:

4. Vaše dosažené vzdělání:

5. Kdy nejčastěji vyzvedáváte dítě ze školky?

6. Jaký režim pro odpočinek po obědě v MŠ byste preferovali?

7. Víte kolik času tráví děti v MŠ denně venku?

8. Chodí děti ve Vaší MŠ po klidovém režimu ( spaní ) ještě ven na zahradu?

9. Myslíte si, že by děti v MŠ měli trávit venku více času než dosud?

10. Kolik času Vaše dítě tráví denně venku mimo pobyt v MŠ?

11. Jste spokojeni se stravou ve Vaší MŠ?

12. Co byste změnili ve stravování?

13. Je Vaše dítě hladové po příchodu ze školky?

14. Myslíte si, že strava v MŠ je výživově a energeticky plnohodnotná?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Navštěvuje nebo navštěvovalo Vaše dítě MŠ?

2. Jste muž/žena?

3. Váš věk:

4. Vaše dosažené vzdělání:

5. Kdy nejčastěji vyzvedáváte dítě ze školky?

6. Jaký režim pro odpočinek po obědě v MŠ byste preferovali?

7. Víte kolik času tráví děti v MŠ denně venku?

8. Chodí děti ve Vaší MŠ po klidovém režimu ( spaní ) ještě ven na zahradu?

9. Myslíte si, že by děti v MŠ měli trávit venku více času než dosud?

10. Kolik času Vaše dítě tráví denně venku mimo pobyt v MŠ?

11. Jste spokojeni se stravou ve Vaší MŠ?

12. Co byste změnili ve stravování?

13. Je Vaše dítě hladové po příchodu ze školky?

14. Myslíte si, že strava v MŠ je výživově a energeticky plnohodnotná?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Palfi, M.pobyt venku - strava- v ms (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://pobyt-venku-strava-v-ms.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.