Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Počítač v domácnosti

Počítač v domácnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniel Samotný
Šetření:20. 03. 2012 - 27. 03. 2012
Počet respondentů:262
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milí respondenti,


rádi se na Vás obracíme s žádostí o vyplnění dotazníku, který je naší součástí seminární práce. Dotazník je anonymní. Nezabere Vám moc času.
Výsledky dotazníku budou sloužit jako podklad k semestrální práci na téma "Počítač v domácnosti".
Předem Vám děkujme za Váš čas a ochotu při vyplňování tohoto dotazníku.
 

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena16161,45 %61,45 %  
Muž10138,55 %38,55 %  

Graf

2. Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední odborné s maturitou10740,84 %40,84 %  
základní7729,39 %29,39 %  
vysokoškolské6123,28 %23,28 %  
střední odborné s vyučením93,44 %3,44 %  
vyšší odborné83,05 %3,05 %  

Graf

3. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-2512949,24 %49,24 %  
15-187327,86 %27,86 %  
25-455019,08 %19,08 %  
Méně než 1572,67 %2,67 %  
46-6020,76 %0,76 %  
61 a více 10,38 %0,38 %  

Graf

4. Jakou značku počítačů preferujete? (více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný9837,4 %37,4 %  
HP9335,5 %35,5 %  
Asus7729,39 %29,39 %  
Acer7026,72 %26,72 %  
Apple3513,36 %13,36 %  

Graf

5. Kolik máte doma zařízení (PC, Tablety, Notebooky, Ultrabook, Netbook)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-314956,87 %56,87 %  
4-55520,99 %20,99 %  
13312,6 %12,6 %  
Více něž 5259,54 %9,54 %  

Graf

6. Máte multimediální domácnost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13250,38 %50,38 %  
nevím8030,53 %30,53 %  
ne5019,08 %19,08 %  

Graf

7. Máte počítač připojený k internetu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano25998,85 %98,85 %  
ne31,15 %1,15 %  

Graf

8. Jak často surfujete na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 a více11945,42 %45,42 %  
2-4 hod10339,31 %39,31 %  
1-2 hod3814,5 %14,5 %  
Nesurfuji20,76 %0,76 %  

Graf

9. Vedete si elektronické účetnictví?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne20176,72 %76,72 %  
ano6123,28 %23,28 %  

Graf

10. Jaké preferujete v domácnosti zařízení připojené k internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Notebook16964,5 %64,5 %  
Desktop (PC)8733,21 %33,21 %  
Netbook41,53 %1,53 %  
Jiný20,76 %0,76 %  

Graf

11. Myslíte si, že v Česku je dobrá dostupnost výpočetní techniky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím12949,24 %49,24 %  
souhlasím9737,02 %37,02 %  
nevím2810,69 %10,69 %  
spíše nesouhlasím83,05 %3,05 %  

Graf

12. Používáte počítač na: (více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyhledání studijní a pracovních materiálů23690,08 %90,08 %  
Přehrávání videa a audia22284,73 %84,73 %  
Sociální sítě21080,15 %80,15 %  
Hry13551,53 %51,53 %  
Jiné12045,8 %45,8 %  

Graf

13. Jaký preferujete prohlížeč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Google Chrome11845,04 %45,04 %  
Firefox8532,44 %32,44 %  
Opera3011,45 %11,45 %  
Internet Explorer228,4 %8,4 %  
Safari51,91 %1,91 %  
Jiný20,76 %0,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání ?

  • odpověď základní:
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15-18 na otázku 3. Kolik je vám let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání ?

3. Kolik je vám let?

4. Jakou značku počítačů preferujete? (více odpovědí)

5. Kolik máte doma zařízení (PC, Tablety, Notebooky, Ultrabook, Netbook)

6. Máte multimediální domácnost?

7. Máte počítač připojený k internetu?

8. Jak často surfujete na internetu?

9. Vedete si elektronické účetnictví?

10. Jaké preferujete v domácnosti zařízení připojené k internetu?

11. Myslíte si, že v Česku je dobrá dostupnost výpočetní techniky?

12. Používáte počítač na: (více odpovědí)

13. Jaký preferujete prohlížeč?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání ?

3. Kolik je vám let?

4. Jakou značku počítačů preferujete? (více odpovědí)

5. Kolik máte doma zařízení (PC, Tablety, Notebooky, Ultrabook, Netbook)

6. Máte multimediální domácnost?

7. Máte počítač připojený k internetu?

8. Jak často surfujete na internetu?

9. Vedete si elektronické účetnictví?

10. Jaké preferujete v domácnosti zařízení připojené k internetu?

11. Myslíte si, že v Česku je dobrá dostupnost výpočetní techniky?

12. Používáte počítač na: (více odpovědí)

13. Jaký preferujete prohlížeč?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Samotný, D.Počítač v domácnosti (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://pocitac-v-domacnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.