Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Počítače v zaměstnání a doma

Počítače v zaměstnání a doma

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ludmila Mašková
Šetření:29. 01. 2012 - 05. 02. 2012
Počet respondentů:66
Počet otázek (max/průměr):21 / 19.23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku. Otázky jsou i nepovinné, přesto budu ráda, pokud vyplníte všechny :-), jistě Vám to nezabere ani 5 minut.

Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Ve kterém regionu pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Prahaotázka č. 2, Středočeský krajotázka č. 2, Pardubický krajotázka č. 2, Královéhradecký krajotázka č. 2, Liberecký krajotázka č. 2, Ústecký krajotázka č. 2, Karlovarský krajotázka č. 2, Plzeňský krajotázka č. 2, Jihočeský krajotázka č. 2, Vysočinaotázka č. 2, Olomoucký krajotázka č. 2, Moravskoslezský krajotázka č. 2, Zlínský krajotázka č. 2, Jihomoravský krajotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha2233,33 %33,33 %  
Jihomoravský kraj1421,21 %21,21 %  
Moravskoslezský kraj1015,15 %15,15 %  
Středočeský kraj46,06 %6,06 %  
Olomoucký kraj34,55 %4,55 %  
Jihočeský kraj34,55 %4,55 %  
Zlínský kraj34,55 %4,55 %  
Ústecký kraj23,03 %3,03 %  
Královéhradecký kraj11,52 %1,52 %  
Vysočina11,52 %1,52 %  
Pardubický kraj11,52 %1,52 %  
Plzeňský kraj11,52 %1,52 %  
Karlovarský kraj11,52 %1,52 %  

Graf

2. Kolik let pracujete ve svém nynějším zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [méně než jeden rokotázka č. 3, 1-5 letotázka č. 3, 6-15 letotázka č. 3, 16 let a víceotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-5 let2943,94 %43,94 %  
méně než jeden rok2740,91 %40,91 %  
6-15 let710,61 %10,61 %  
16 let a více34,55 %4,55 %  

Graf

3. V jakém oboru jste zaměstnán/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
administrativa2030,3 %30,3 %  
jiné1522,73 %22,73 %  
IT710,61 %10,61 %  
nic34,55 %4,55 %  
bankovnictví34,55 %4,55 %  
telekomunikace23,03 %3,03 %  
potravinářství23,03 %3,03 %  
média23,03 %3,03 %  
ekonomické oddělení11,52 %1,52 %  
pošta , služby11,52 %1,52 %  
zahradkareni11,52 %1,52 %  
farmacie11,52 %1,52 %  
jsem student - chemie11,52 %1,52 %  
student11,52 %1,52 %  
bar11,52 %1,52 %  
zdravotnictví11,52 %1,52 %  
stavebnictví11,52 %1,52 %  
HR11,52 %1,52 %  
sociální služby11,52 %1,52 %  
zdravotnictví, farmacie11,52 %1,52 %  

Graf

4. Přál/a byste si, aby Vaše děti, vnuci pracovali ve stejném oboru jako Vy?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4263,64 %63,64 %  
ne1725,76 %25,76 %  
ano710,61 %10,61 %  

Graf

5. Došlo podle Vašeho názoru v posledních letech ke zlepšení situace ve Vašem oboru, či nikoliv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [zlepšeníotázka č. 7, beze změnotázka č. 7, zhoršeníotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
beze změn3654,55 %54,55 %  
zlepšení2030,3 %30,3 %  
zhoršení1015,15 %15,15 %  

Graf

6. Pokud jste odpověděl/a "zhoršení", co by podle Vás mohlo přispět k pozitivnímu vývoji v budoucnu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Braní farm. asistentů ne jako prodavačů v lékárně, nýbrž jako specialisty, kteří musí mít náročné vzdělání. Také zlepšení platového ohodnocení pracovníků v lékárně

je krize a tak jsou nároky vyšší, mnohdy nesplnitelné, je to ale ve všech oborech. v práci mnohy skoro !přespávám"

konec ekonomické krize

Ukončení ekonomické krize, zvýšení počtu pracovních míst, méně propouštění

7. Uvažoval/a jste někdy o samostatném podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, vážněotázka č. 8, ano, ale byly to jen chvilkové myšlenkyotázka č. 8, ne, neuvažoval/aotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, neuvažoval/a2639,39 %39,39 %  
ano, ale byly to jen chvilkové myšlenky2537,88 %37,88 %  
ano, vážně1522,73 %22,73 %  

Graf

8. Podnikal/a byste v oboru Vašeho současného zaměstnání?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1744,74 %25,76 %  
ano1539,47 %22,73 %  
nevím615,79 %9,09 %  

Graf

9. Jak dlouho Vám trvá cesta do zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do 10 minutotázka č. 10, 30 minutotázka č. 10, 1 hodinuotázka č. 10, více jak hodinuotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 minut2842,42 %42,42 %  
1 hodinu1624,24 %24,24 %  
do 10 minut1522,73 %22,73 %  
více jak hodinu710,61 %10,61 %  

Graf

10. Jak se do svého zaměstnání dopravujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [pěškyotázka č. 11, autemotázka č. 11, autobusemotázka č. 11, vlakemotázka č. 11, letadlemotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
autobusem2842,42 %42,42 %  
pěšky1827,27 %27,27 %  
autem1319,7 %19,7 %  
vlakem69,09 %9,09 %  
letadlem11,52 %1,52 %  

Graf

11. Používáte ve svém zaměstnání počítač?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6090,91 %90,91 %  
ne69,09 %9,09 %  

Graf

12. Jaký čas své pracovní doby denně trávíte u počítače?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [pár minutotázka č. 13, asi hodinuotázka č. 13, více jak polovinu pracovní dobyotázka č. 13, celou pracovní dobuotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
celou pracovní dobu3253,33 %48,48 %  
více jak polovinu pracovní doby1626,67 %24,24 %  
asi hodinu711,67 %10,61 %  
pár minut58,33 %7,58 %  

Graf

13. Máte v zaměstnání připojení k internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 15, nevímotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5490 %81,82 %  
ne58,33 %7,58 %  
nevím11,67 %1,52 %  

Graf

14. Dbáte při práci na internetu základních bezpečnostních opatření jako nestahování neověřené pošty?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3870,37 %57,58 %  
ne1018,52 %15,15 %  
nevím611,11 %9,09 %  

Graf

15. Používáte počítač doma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 16, neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6598,48 %98,48 %  
ne11,52 %1,52 %  

Graf

16. Jaký čas strávíte doma u počítače?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [hodinu týdněotázka č. 17, hodinu denněotázka č. 17, dvě hodiny denněotázka č. 17, více jak dvě hodiny denněotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více jak dvě hodiny denně3452,31 %51,52 %  
dvě hodiny denně1726,15 %25,76 %  
hodinu denně1116,92 %16,67 %  
hodinu týdně34,62 %4,55 %  

Graf

17. Jakým způsobem trávíte čas u počítače?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
komunikace s přáteli5889,23 %87,88 %  
vyhledávání informací5686,15 %84,85 %  
škola3756,92 %56,06 %  
práce3249,23 %48,48 %  
komunikace s rodinou2335,38 %34,85 %  
hry1624,62 %24,24 %  
jiné812,31 %12,12 %  

Graf

18. Jak byste zhodnotil/a svou zdatnost práce na počítači?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný3249,23 %48,48 %  
výborný1726,15 %25,76 %  
dobrý1523,08 %22,73 %  
dostatečný11,54 %1,52 %  

Graf

19. Jste:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5481,82 %81,82 %  
muž1218,18 %18,18 %  

Graf

20. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [15-20otázka č. 21, 21-30otázka č. 21, 31-40otázka č. 21, 41-50otázka č. 21, 51-60otázka č. 21, nad 60otázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-304872,73 %72,73 %  
41-5069,09 %9,09 %  
15-2069,09 %9,09 %  
31-4057,58 %7,58 %  
nad 6011,52 %1,52 %  

Graf

21. Tento dotazník vyplňuji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [doma → konec dotazníku, v práci → konec dotazníku, u známých → konec dotazníku, v knihovně → konec dotazníku, v internetové kavárně → konec dotazníku, jinde → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doma4974,24 %74,24 %  
v práci1522,73 %22,73 %  
jinde11,52 %1,52 %  
u známých11,52 %1,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ve kterém regionu pracujete?

2. Kolik let pracujete ve svém nynějším zaměstnání?

3. V jakém oboru jste zaměstnán/a?

4. Přál/a byste si, aby Vaše děti, vnuci pracovali ve stejném oboru jako Vy?

5. Došlo podle Vašeho názoru v posledních letech ke zlepšení situace ve Vašem oboru, či nikoliv?

7. Uvažoval/a jste někdy o samostatném podnikání?

8. Podnikal/a byste v oboru Vašeho současného zaměstnání?

9. Jak dlouho Vám trvá cesta do zaměstnání?

10. Jak se do svého zaměstnání dopravujete?

11. Používáte ve svém zaměstnání počítač?

12. Jaký čas své pracovní doby denně trávíte u počítače?

13. Máte v zaměstnání připojení k internetu?

14. Dbáte při práci na internetu základních bezpečnostních opatření jako nestahování neověřené pošty?

15. Používáte počítač doma?

16. Jaký čas strávíte doma u počítače?

17. Jakým způsobem trávíte čas u počítače?

18. Jak byste zhodnotil/a svou zdatnost práce na počítači?

19. Jste:

20. Kolik Vám je let?

21. Tento dotazník vyplňuji:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ve kterém regionu pracujete?

2. Kolik let pracujete ve svém nynějším zaměstnání?

3. V jakém oboru jste zaměstnán/a?

4. Přál/a byste si, aby Vaše děti, vnuci pracovali ve stejném oboru jako Vy?

5. Došlo podle Vašeho názoru v posledních letech ke zlepšení situace ve Vašem oboru, či nikoliv?

7. Uvažoval/a jste někdy o samostatném podnikání?

8. Podnikal/a byste v oboru Vašeho současného zaměstnání?

9. Jak dlouho Vám trvá cesta do zaměstnání?

10. Jak se do svého zaměstnání dopravujete?

11. Používáte ve svém zaměstnání počítač?

12. Jaký čas své pracovní doby denně trávíte u počítače?

13. Máte v zaměstnání připojení k internetu?

14. Dbáte při práci na internetu základních bezpečnostních opatření jako nestahování neověřené pošty?

15. Používáte počítač doma?

16. Jaký čas strávíte doma u počítače?

17. Jakým způsobem trávíte čas u počítače?

18. Jak byste zhodnotil/a svou zdatnost práce na počítači?

19. Jste:

20. Kolik Vám je let?

21. Tento dotazník vyplňuji:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mašková, L.Počítače v zaměstnání a doma (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://pocitace-v-zamestnani-a-doma.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.