Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Počítačová gramotnost a její vliv na nezaměstnanost

Počítačová gramotnost a její vliv na nezaměstnanost

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Vlach
Šetření:14. 01. 2012 - 10. 02. 2012
Počet respondentů:84
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Podnětem vytvoření tohoto dotazníku bylo získání informací pro bakalářskou práci. S jejich pomocí může být dosaženo zlepšení situace na trhu práce, proto je pro mě Váš názor velmi důležitý!!

Dotazník je určen nezaměstnaným okresu Náchod!

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5869,05 %69,05 %  
muž2630,95 %30,95 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 24 let4452,38 %52,38 %  
25 - 34 let2934,52 %34,52 %  
35 - 44 let78,33 %8,33 %  
nad 44 let44,76 %4,76 %  

Graf

3. Pocházím z obce o velikosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 10000 obyvatel4250 %50 %  
od 3000 do 10000 obyvatel1821,43 %21,43 %  
od 501 do 3000 obyvatel1315,48 %15,48 %  
do 500 obyvatel1113,1 %13,1 %  

Graf

4. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou4654,76 %54,76 %  
vyšší a vysokoškolské3136,9 %36,9 %  
základní44,76 %4,76 %  
středoškolské bez maturity33,57 %3,57 %  

Graf

5. Jste zaregistrován(a) na úřadu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7285,71 %85,71 %  
déle než půl roku55,95 %5,95 %  
ano, déle než měsíc, maximálně půl roku44,76 %4,76 %  
ano, méně než měsíc33,57 %3,57 %  

Graf

6. Máte doma vlastní počítač?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8398,81 %98,81 %  
ne11,19 %1,19 %  

Graf

7. V práci s počítačem jste dle Vašeho názoru

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pokročilý(á)3744,05 %44,05 %  
vysoce pokročilý(á)2934,52 %34,52 %  
mírně pokročilý(á)1113,1 %13,1 %  
expert67,14 %7,14 %  
začátečník11,19 %1,19 %  

Graf

8. Zvládám (zaškrtněte)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zapnout, vypnout počítač8398,81 %98,81 %  
najít, spouštět a ukončovat jednotlivé programy a pohybovat se mezi nimi8398,81 %98,81 %  
vytvářet složky a přistupovat k informacím v nich8398,81 %98,81 %  
ukládat dokumenty na pevný disk8398,81 %98,81 %  
pracovat s mailovou poštou8398,81 %98,81 %  
pracovat s webovým prohlížečem8398,81 %98,81 %  
pracovat s wordem8297,62 %97,62 %  
pracovat s excelem7994,05 %94,05 %  
vytvořit prezentaci (v powerpointu nebo jiném programu)7994,05 %94,05 %  
rozumím základním součástem počítače (monitor, procesor, HDD..)7690,48 %90,48 %  
instalovat a spravovat programy v počítači7690,48 %90,48 %  
osvojit si práci téměř s kterýmkoliv programem v krátké době (vyžaduje hodně zkušeností)4553,57 %53,57 %  
pracovat s více operačními systémy4148,81 %48,81 %  

Graf

9. Byl jste propuštěn(a), nebo jste opustil(a) povolání z důvodu zavádění počítačů na vaši pracovní pozici (byl(a) jste nucen(a) pracovat s počítačem – nechtěl(a) jste, nebo Vám to nešlo)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8398,81 %98,81 %  
ano11,19 %1,19 %  

Graf

10. Dostal(a) jste někdy nabídku na místo, které vyžadovalo práci s počítačem? Pokud ano, splnil(a) jste požadavky kladené na práci s počítačem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, dostal(a) a splňoval(a) jsem požadavky kladené na práci s počítačem5059,52 %59,52 %  
nedostal(a)2934,52 %34,52 %  
ano, dostal(a), ale nesplňoval(a) jsem požadavky kladené na práci s počítačem55,95 %5,95 %  

Graf

11. Chtěl(a) jste pracovat na místě, které vyžadovalo práci s počítačem? Pokud ano, splnil(a) jste požadavky kladené na práci s počítačem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, chtěl(a) a splňoval(a) jsem požadavky na práci s počítačemotázka č. 13, ano, chtěl(a), ale nesplňoval(a) jsem požadavky na práci s počítačemotázka č. 12, nechtěl(a)otázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, chtěl(a) a splňoval(a) jsem požadavky na práci s počítačem5666,67 %66,67 %  
nechtěl(a)2327,38 %27,38 %  
ano, chtěl(a), ale nesplňoval(a) jsem požadavky na práci s počítačem55,95 %5,95 %  

Graf

12. Nesplňoval(a) jste požadavky, protože (zaškrtněte)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podmínkou byla znalost práce se specializovaným programem, který jsem nebyl(a) schopen(a) se naučit sám(a)480 %4,76 %  
podmínkou byla znalost práce se specializovaným programem a neexistoval kurz, který by byl zaměřený na zvládnutí tohoto programu240 %2,38 %  

Graf

13. Byl(a) byste ochoten(a) kvůli zlepšení svého postavení na trhu práce rozšiřovat si znalosti v oblasti informačních technologií (počítačů)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7892,86 %92,86 %  
ne67,14 %7,14 %  

Graf

14. Kterému způsobu získávání informací byste dal(a) přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kurzům3747,44 %44,05 %  
elektronickým publikacím (na počítači)2734,62 %32,14 %  
soukromému doučování810,26 %9,52 %  
knižním publikacím67,69 %7,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Pocházím z obce o velikosti

4. Nejvyšší dosažené vzdělání

5. Jste zaregistrován(a) na úřadu práce?

6. Máte doma vlastní počítač?

7. V práci s počítačem jste dle Vašeho názoru

8. Zvládám (zaškrtněte)

9. Byl jste propuštěn(a), nebo jste opustil(a) povolání z důvodu zavádění počítačů na vaši pracovní pozici (byl(a) jste nucen(a) pracovat s počítačem – nechtěl(a) jste, nebo Vám to nešlo)?

10. Dostal(a) jste někdy nabídku na místo, které vyžadovalo práci s počítačem? Pokud ano, splnil(a) jste požadavky kladené na práci s počítačem?

11. Chtěl(a) jste pracovat na místě, které vyžadovalo práci s počítačem? Pokud ano, splnil(a) jste požadavky kladené na práci s počítačem?

13. Byl(a) byste ochoten(a) kvůli zlepšení svého postavení na trhu práce rozšiřovat si znalosti v oblasti informačních technologií (počítačů)?

14. Kterému způsobu získávání informací byste dal(a) přednost?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Pocházím z obce o velikosti

4. Nejvyšší dosažené vzdělání

5. Jste zaregistrován(a) na úřadu práce?

6. Máte doma vlastní počítač?

7. V práci s počítačem jste dle Vašeho názoru

8. Zvládám (zaškrtněte)

9. Byl jste propuštěn(a), nebo jste opustil(a) povolání z důvodu zavádění počítačů na vaši pracovní pozici (byl(a) jste nucen(a) pracovat s počítačem – nechtěl(a) jste, nebo Vám to nešlo)?

10. Dostal(a) jste někdy nabídku na místo, které vyžadovalo práci s počítačem? Pokud ano, splnil(a) jste požadavky kladené na práci s počítačem?

11. Chtěl(a) jste pracovat na místě, které vyžadovalo práci s počítačem? Pokud ano, splnil(a) jste požadavky kladené na práci s počítačem?

13. Byl(a) byste ochoten(a) kvůli zlepšení svého postavení na trhu práce rozšiřovat si znalosti v oblasti informačních technologií (počítačů)?

14. Kterému způsobu získávání informací byste dal(a) přednost?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vlach, J.Počítačová gramotnost a její vliv na nezaměstnanost (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://pocitacova-gramotnost-a-jeji.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.