Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pocity národní příslušnosti vs. evropanství

Pocity národní příslušnosti vs. evropanství

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Rozsypalová
Šetření:09. 10. 2011 - 23. 10. 2011
Počet respondentů:111
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den!

Tento dotazník vznikl v rámci školního projektu na český jazyk. Mým cílem je porovnat odpovědi českých a německých respondentů na stejné otázky.

Tématem průzkumu je "evropské povědomí" českého/ německého obyvatelstva. Osobně navštěvuji binacionální gymnázium, jež by bez podpory EU patrně nebylo ani vzniklo. Žáci našeho gymnázia mají být vychováváni vícejazyčně a otevřeně vůči jiným kulturám. Proto chci zjistit, kolik lidí v obou zemích by bylo ochotno sledovat stejný cíl nebo podporovat tuto "evropskou myšlenku."
Průzkum je zcela anonymní a shrnutí výsledků má být prezentováno v mém kurzu českého jazyka. V případě zájmu samozřejmě mohu svou výslednou práci zaslat i Vám.

Děkuji za Váš zájem a cennou pomoc

Jana Rozsypalová

Odpovědi respondentů

1. Cítíte se více jako Čech/ Češka, příp. jiná národnost NEBO jako Evropan/-ka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čech/ Češka či jiné 8778,38 %78,38 %  
Evropan/-ka1513,51 %13,51 %  
Není to pro mne důležité.76,31 %6,31 %  
Ještě jsem o tom nepřemýšlel/-a.21,8 %1,8 %  

Graf

2. Jaké je Vaše mínění o EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozitivní až neutrální - nejsem si vědom/-a žádných výhod, ale EU mi nevadí3228,83 %28,83 %  
pozitivní - přináší převážně výhody jako zjednodušení cestování, jednotnou měnu atd.3228,83 %28,83 %  
negativní - se vstupem mé země do EU jsem nesouhlasil/-a2724,32 %24,32 %  
Víceméně neutrální, prvotní nápad už ale nefunguje10,9 %0,9 %  
negativní i když jsem se vstupem souhlasil10,9 %0,9 %  
nic10,9 %0,9 %  
neutrální, jsou zde výhody i nevýhody10,9 %0,9 %  
má své klady i zápory10,9 %0,9 %  
pro vstup jsem nehlasovala, nyní jsem pro.10,9 %0,9 %  
negativní - se vstupem jsem souhlasil, již bych to10,9 %0,9 %  
nutnost, která přináší jak negativa, tak pozitiva10,9 %0,9 %  
nesouhlasim s jednotnou menou a centralni politiko10,9 %0,9 %  
spíše negativní, neboť EU je nástrojem globalizace10,9 %0,9 %  
Pozitivní dle odpovědi č. 1, ale spoustu negativ10,9 %0,9 %  
má své výhody (Schengen), euro je špatné10,9 %0,9 %  
vše má klady i zápory, zatím klady převažují10,9 %0,9 %  
spíše pozitivní, avšak ne jednoznačně10,9 %0,9 %  
můj přístup byl pozitivní, poslední rok spíše nega10,9 %0,9 %  
v základu dobrý nápad, v praxi bohužel s často ne10,9 %0,9 %  
má to sv= výhody, ale nevýhody převažují10,9 %0,9 %  
Cekala jsem od vstupu vic - info, jazyky, prace,..10,9 %0,9 %  
Začíná se to srát .. 10,9 %0,9 %  
jsem si vědoma výhod, ale EU mě vadí10,9 %0,9 %  

Graf

3. Dokážete se identifikovat s "evropskou myšlenkou"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4036,04 %36,04 %  
Co je to "evropská myšlenka"?2926,13 %26,13 %  
spíše ne2825,23 %25,23 %  
ano76,31 %6,31 %  
vůbec ne76,31 %6,31 %  

Graf

4. Jak důležitá je pro Vás národní příslušnost? Dovedete si představit, že byste vycestovali do jiné země (např. hned příští týden) a žili tam?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rád/-a bych někdy vycestoval/-a nebo již žiji v cizině.4843,24 %43,24 %  
Pravděpodobně bych se v žádné jiné zemi nemohl/-a cítit doma.2825,23 %25,23 %  
Měl/-a bych strach, že si s životem v jiné zemi nebudu vědět rady.1715,32 %15,32 %  
Něco takového si vůbec nedovedu představit.1210,81 %10,81 %  
zatím to neplánuji; představit si to umím dobře10,9 %0,9 %  
již vyzkoušeno, ráda bych zkusila znovu i napořád10,9 %0,9 %  
I když budu žít jinde, pořád budu Češka.10,9 %0,9 %  
Sice nerad ale možná budu socialisty donucen odejí10,9 %0,9 %  
Dovedu si to představit, ale jsem na to moc línej.10,9 %0,9 %  
žil jsem v cizině10,9 %0,9 %  

Graf

5. Umíte si představit, že by v Evropě už neexistovaly žádné oficiálně definované státní hranice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne.3632,43 %32,43 %  
Ne, to se mi zdá nemožné.2926,13 %26,13 %  
Ano, možná.2522,52 %22,52 %  
Ano, k tomu by v budoucnosti mohlo dojít.2118,92 %18,92 %  

Graf

6. Vznik EU výrazně zjednodušil migraci. Podpořili byste aktivně vznik multikulturní společnosti ve Vašem státě, např. vlastní tolerancí či ochotou pomoci migrantům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano.2926,13 %26,13 %  
Spíše ne.2522,52 %22,52 %  
Ještě nejsem rozhodnut/-a.2018,02 %18,02 %  
Ne, v žádném případě.1917,12 %17,12 %  
Ano, určitě.1816,22 %16,22 %  

Graf

7. Jak byste označili své politické mínění?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
liberální/ demokratické4137,27 %36,94 %  
spíše konzervativní/ vpravo2724,55 %24,32 %  
nerozhodné2724,55 %24,32 %  
spíše vlevo76,36 %6,31 %  
svobodné, dbání na vlastní stát10,91 %0,9 %  
libertariánsky napravo10,91 %0,9 %  
nic10,91 %0,9 %  
rozhodně levicové10,91 %0,9 %  
o politiku se zatím nezajímám10,91 %0,9 %  
terceristické, národně anarcho-socialistické10,91 %0,9 %  
demokratické, ale to co je zde nyní není demokraci10,91 %0,9 %  
libertariánské10,91 %0,9 %  

Graf

8. Kolik cizích řečí ovládáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24944,14 %44,14 %  
3 a více3127,93 %27,93 %  
12623,42 %23,42 %  
žádnou54,5 %4,5 %  

Graf

9. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 307466,67 %66,67 %  
31 - 501917,12 %17,12 %  
méně než 181311,71 %11,71 %  
51 a více54,5 %4,5 %  

Graf

10. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7264,86 %64,86 %  
muž3935,14 %35,14 %  

Graf

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stále studuji4641,44 %41,44 %  
SŠ s maturitou/ výučním listem2926,13 %26,13 %  
2320,72 %20,72 %  
základní1311,71 %11,71 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jak důležitá je pro Vás národní příslušnost? Dovedete si představit, že byste vycestovali do jiné země (např. hned příští týden) a žili tam?

  • odpověď Rád/-a bych někdy vycestoval/-a nebo již žiji v cizině.:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 18 na otázku 9. Váš věk

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Cítíte se více jako Čech/ Češka, příp. jiná národnost NEBO jako Evropan/-ka?

2. Jaké je Vaše mínění o EU?

3. Dokážete se identifikovat s "evropskou myšlenkou"?

4. Jak důležitá je pro Vás národní příslušnost? Dovedete si představit, že byste vycestovali do jiné země (např. hned příští týden) a žili tam?

5. Umíte si představit, že by v Evropě už neexistovaly žádné oficiálně definované státní hranice?

6. Vznik EU výrazně zjednodušil migraci. Podpořili byste aktivně vznik multikulturní společnosti ve Vašem státě, např. vlastní tolerancí či ochotou pomoci migrantům?

7. Jak byste označili své politické mínění?

8. Kolik cizích řečí ovládáte?

9. Váš věk

10. Jste

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Cítíte se více jako Čech/ Češka, příp. jiná národnost NEBO jako Evropan/-ka?

2. Jaké je Vaše mínění o EU?

3. Dokážete se identifikovat s "evropskou myšlenkou"?

4. Jak důležitá je pro Vás národní příslušnost? Dovedete si představit, že byste vycestovali do jiné země (např. hned příští týden) a žili tam?

5. Umíte si představit, že by v Evropě už neexistovaly žádné oficiálně definované státní hranice?

6. Vznik EU výrazně zjednodušil migraci. Podpořili byste aktivně vznik multikulturní společnosti ve Vašem státě, např. vlastní tolerancí či ochotou pomoci migrantům?

7. Jak byste označili své politické mínění?

8. Kolik cizích řečí ovládáte?

9. Váš věk

10. Jste

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Rozsypalová, J.Pocity národní příslušnosti vs. evropanství (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pocity-narodni-prislusnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.