Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pocity při odchodu do důchodu

Pocity při odchodu do důchodu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Kurovská
Šetření:25. 11. 2008 - 09. 12. 2008
Počet respondentů:10
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:15,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěla bych poprosit o pomoc při výzkumu ty, kteří ještě nejsou v důchodovém věku, tím, aby přizvali k vyplnění dotazníku své babičky, dědečky či popř. rodiče a ty, kteří již důchodového věku užívají, o účast při výzkumu na téma "Pocity seniorů při odchodu do důchodu a vliv faktorů ovlivňujících jejich rozhodování". Cílem tohoto výzkumu je zjistit:

- jaké pocity provázejí české seniory při odchodu do důchodu

- co seniory nejvíce ovlivňuje při jejich rozhodnutí odejít do důchodu a jaký je hlavní důvod k odchodu do důchodu.

Tento krátký dotazník je součástí mé bakalářské práce na téma "Subjektivní vnímání důchodového věku seniory".

Předem všem děkuji za spolupráci.

Kurovská Kateřina

Odpovědi respondentů

1. Jaké byly Vaše pocity při odchodu do důchodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do důchodu jsem odcházel(a) rád(a)770 %70 %  
Nechtělo se mi odejít, ale musel(a) jsem ze zdravotních důvodů110 %10 %  
Nechtělo se mi, ale potřeboval(a) jsem se věnovat rodině110 %10 %  
Nechtělo se mi odejít, ale podnik mě už nepotřeboval110 %10 %  

Graf

2. Zaškrtněte, která z variant nejvíce odpovídá Vašim pocitům.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bylo by vhodné snížit věkovou hranici pro odchod do důchodu. Zasloužený nárok na odpočinek má člověk již dříve. 440 %40 %  
Nastavená věková hranice pro odchod do důchodu se mi jeví jako nejvhodnější. V tomto věku už má člověk nárok na odpočinek.330 %30 %  
Nastavená věková hranice pro odchod do důchodu se mi jeví jako nejvhodnější. V tomto věku už má člověk nárok na odpočinek.220 %20 %  
jine varianty, kazdej to ma jinak110 %10 %  

Graf

3. Zaškrtněte jak jste pociťoval(a) svůj věk v době odchodu do důchodu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jako střední věk660 %60 %  
Jako vyšší střední věk330 %30 %  
Jako stáří110 %10 %  

Graf

4. Co Vás nejvíce ovlivnilo při rozhodování k odchodu do důchodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zdravotní stav330 %30 %  
Věk330 %30 %  
Zaměstnavatel330 %30 %  
Rodina (partner/ka, děti)110 %10 %  

Graf

5. Hlavní důvod odchodu do důchodu nebo do předčasného důchodu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dosažení věku pro odchod do důchodu 550 %50 %  
Problémy v souvislosti s prací 220 %20 %  
Zdravotní stav nebo zdravotní postižení110 %10 %  
Péče o jiné osoby110 %10 %  
Ztráta práce 110 %10 %  

Graf

6. Váš věk v době odchodu do důchodu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
56 – 62 let770 %70 %  
méně než - 55 let220 %20 %  
66 - a více let110 %10 %  

Graf

7. Jaký důchod pobíráte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Starobní řádný990 %90 %  
Starobní předčasný110 %10 %  

Graf

8. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena880 %80 %  
muž220 %20 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Kurovská, K.Pocity při odchodu do důchodu (výsledky průzkumu), 2008. Dostupné online na https://pocity-pri-odchodu-do-duchodu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.