Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Podíl neziskových organizací v oblasti lidských práv

Podíl neziskových organizací v oblasti lidských práv

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Hrnčířová
Šetření:26. 03. 2009 - 19. 04. 2009
Počet respondentů:54
Počet otázek (max/průměr):24 / 19.15
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:13,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Tento dotazník je součástí výzkumu pro závěrečnou bakalářskou práci

 Odpovědi, které nejvíce vystihuj Váš názor, prosím kroužkujte, v případě, že jste tento dotazník obdrželi e-mailem, odpovědi barevně vyznačte

 Dotazník je zcela anonymní, to znamená, že můžete odpovídat zcela popravdě a nemusíte se bát, že by Vaše informace byly komukoli z okolí vyzrazeny.

 Cílem tohoto dotazníku je zjistit, zda víte, co je to neziskový sektor, zda jste se někdy setkali s danými neziskovými organizacemi, zjistit Váš názor na dané neziskové organizace a také zjistit Váš názor na akce či programy, které tyto neziskové organizace pořádají.

 U odpovědí, kde Vás prosím o Váš konkrétní názor, snažte se vždy něco napsat, nenechávejte, prosím, řádky prázdné

Předem Vám chci poděkovat za ochotu a vstřícnost při vyplňování tohoto dotazníku
 

Odpovědi respondentů

1. Co si představujete pod pojmem „neziskový sektor“?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

bez pravidelnych dotaci

Část trhu, která zahrnuje společnosti, jejichž primárním cílem není zisk, ale nějaká služba.

Do neziskového sektoru se řadí organizace, které se snaží pomáhat ruzných oblastech života a nedělají to za účelem zisku.

dobročinný akce, charita, pomoc v tísní

charita

jsou to firmy, jejichž cílem je vytvářet zisk. Tento zisk je však poskytován třetím osobám/firmám, obvykle pod záštitou dobročinných účelů atd.

Jsou to nevlásní neziskové organizace, tzv. "občanský sektor", který se zaměřuje na nějakou problematiku ve společnosti.

na rozdil od ziskoveho sektoru neni jejich zajmem dosahovat zisku, ale urcity "verejny" zajem

Nadace a organizace nevytvářející profit, které podporují lidi v nouzi.

nadace, města, kraje

Nestátní neziskové organizace a fondy (sdružení lidí nebo majetku), mající jednu z konkrétních právních forem (například: OS, o.p.s., nadace, fond atp.) zřízené za účelem dosahování celospolečenského užitku narozdíl od zisku. V praxi to znamená, že všechny získané zdroje musí být využity pro hlavní účel činnosti neziskové organizace.

nevýdělačná organizace, pomoc lidem, tam kde je potřeba

nevytváří zisk, ze kterého by financovala svůj chod - žije z příspěvků dárců měl by sloužit prospěchu společnosti

neziskové organizace

Neziskové organizace, které pomáhají dětem, starým lidem, lidem s postižením, po záplavách apod.

Neziskovou organizaci, která pomáhá lidem aniž by za to požadovala peníze.

Neziskový sektor je soubor institucí, organizací či podobných složek, které jsou zaměřeny na činnost neziskovou. Jejím hlavním údělem není zisk.

organizace zrizene ke konkretnimu ucelu, vetsinou na pomoc necemu / nekomu, financovane bud na zaklade vlastni cinnosti nebo z prostredku napr. regionalni vlady nebo kombinaci obeho

organizace, které dostávají příspěvky ze kterých financují svojí činnost

organizace, které fungují ne za účelem tvorby zisku, ale za účelem prospět "dobré věci"

organizace, které jsou tvořeny ne za účelem vytváření zisku a spadají sem různé nadace, nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti. Vykonávají nějakou prospěšnou činnost pro občany.

organizace, které nedostávají žádné příjmy, existují pouze díky dotací od státu

Organizace, které neexistují za účelem zisku, ale jiných důvodů - většinou socialních, ekologických,..

organizace, které nemusí generovat zisk. jejich cílem není udržet se na trhu, maximalizovat zisk ani nic podobneho.

organizace, které pomáhají určité skupině lidí

organizace, které sice vytváří zisk, respektive mohou vytvářet, ale nemohou si ho rozdělovat mezi sebe jako v klasické společnosti...a jsou nezávislé na vládě/státu ve smyslu, že to nejsou státní orgaizace...vpodstatě součást občanské společnosti

Organizace,ktere se zabyvaji dobrocinnosti, tzn. ze organizuji akce ve prospech lidi, kteri si sami nemohou pomoci. A to bud z nedostatku financi nebo z fyzicke nemohoucnosti( tel. postizeni).

patří tam instituce, jejichž primárním cílem není vytváření zisku, poskytují péči a služby zejména v oblasti sociální

podle mne je to sektor nějaké činnosti, kde je cílená činnost dělána ne za účelem výdělku.Ale na pomoc něčemu/někomu.

pomoc sociálním případům v naší republice a vyčůranost některých lidí

Pomoc veřejnosti, financované státem. Organizace neusiluje o zisk, žádného nedosahuje.

poskytování služeb, za jiným účelem než zisk, peníze získávájí z dotací, darů, veřejných sbírek...

poskytovaný sektor služeb, kde není cílem zisk dané firmy, ale poskytnutí služby

prispevkove organizace

prostě neziskový.....:D

různé sociální práce, nadacni fondy

sdružení, jejichž hlavním cílem není zisk

sektor poskytující určité sociální a jiné služby a financovaný především z dotací (ale i formou příspěvků od soukromých subjektů)

sektor tykajici se ruznych nadaci, charit

Sektor, kde není účelem fungování organizace tvorba zisku, ale prospívání společnosti. Sociální funkce - jako pomoc chudým, nemocným, atd.

sektor, který vypomáhá lidem, kterým nemůže zcela vypomoci sektor veřejný

sektor, ve které není pro firmy a společnosti prvořadý zisk

Sféru, která doplňuje služby nabízené státem v oblasti především sociální nebo humanitární, není státem organizována, je jím však spolufinancována.

skupina organizací, které nemají vlastní příjmy z podnikání, ale žijí z dotací, příspěvků a státního rozpočtu

služby pořádáně bez nároku na zisk

soubor nebo obor do kterého spadají firmy jejímž primárním cílem podle zákona není vytváření zisku

Souhrn organizací, které fungují s cílem zajistit lidem služby, které jsou pro společnost potřebné, ale z různých důvodů nejsou pokryty z jiných sektorů.

Společnos která je financována sponzory dejme tomu

společnosti, sdružení, které nejsou zřizovány za účelem dosažení zisku

Spolek lidí zajímající se o okrajové problémy společnosti, řadím mezi ně i pseudohumanisty.

Svou budoucnost

Ta část organizací a společností, jejichž primárním účelem není vytvářet zisk pro své majitele.

ucelem podnikani v neziskovem sektoru neni zisk, ale nejaky verejne prospesny cil

účel podnikání není zisk

2. Znáte některou z těchto organizací?(Pokud ano, zakroužkujte buď jednu nebo obě)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neznám žádnou z uvedených3462,96 %62,96 %  
Dům Světla2037,04 %37,04 %  
Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (SPRSV)23,7 %3,7 %  
Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (SPRSV)11,85 %1,85 %  

Graf

3. Pokud neznáte ani jednu z výše uvedených neziskových organizací, znáte nějakou jinou neziskovou organizaci? (pokud ano, napište kterou/které)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

...

adopce na dálku, kapku naděje, unicef, adra, člověk v tísni

adra, clovek v tisni, cesky svaz ochrancu prirody

Akce Cihla, fond ohrožených dětí, Arnika, Gender studies, Člověk v tísni, Camino, Nová škola, Elpida, INEX-SDA

ano

asi různé nadace (Olgy Havlové, pak různé projekty jako Kuře, Světluška)

BEZK, Junák a podobné organizace

Bílý kruh bezpečí, Linka bezpečí

Clovek v tísní

Clovek v tisni, Adra, Světlo pro svět, Glopolis, Pro-Contact, Společnost pro Fair trade atd....

Clovek v tisni, Nadace Terezy Maxove, Kapka Nadeje...

CvT, OPU, Světlo pro svět, Linka bezpečí, Společnosti pro fair trade a rozvojové vzdělávání, Asociace pro fair trade, Multikulturní centrum Praha, Arcidiecézní charita, NROS, Human Rights Watch, atd atd

Český červený kříž, Člověk v tísni, SOS vesničky

člověk v tísni charita čevený kříž armáda spásy nadace Adra nadace Paraple

Člověk v tísni, Amnesty International, Greenpeace, Děti Země, Nadace Duha, Nadace Terezy Maxové, sbírka Kuře atd.

Člověk v tísni, Kapka naděje, Světluška, Adra

družstva, charitativní společnosti

duha arnika dál nevím

Dům světla

fórum dárců

Kapka naděje Pražský spolek ochránců zvířat DUHA

kapka naděje apod.

Kapka naděje, Život dětem

Lékaři bez hranic, KD mlejn, Kavárna Vesmírna, Centrum Drop In, fond ohrožených dětí, nadace naděje, pokud lze jmenovat i státní NO, tak prakticky všechny územně správní celky a organizace jimi zřízené, odborové organizace, profesní komory, česká televize, český rozhlas, fond státních hmotných rezerv

Liga proti rakovině, Člověk v tísni, Fond ohrožených dětí

linka bezpeci, zivot detem, nadace terezy maxove, kapka nadeje

Mám zaškrtnuto, že znám Dům Světla, je tu špatný filtr!!!

Máme otevřeno

Nadace Adra, Kapka naděje, Světluška ti co pořádají Kytičkový den - na pomoc proti rakovině

Nadace Olgy Havlove, Kapka nadeje,

nadace Terezy Maxové

Nadace Terezy Maxové, Nadace Olgy Havlové, Nadace Kuře, Bílá pastelka....

nadace TM, nadace Slunecnice, bila pastelka...

Naše dítě

ne

ne

Nedá se svítit, ale ne ...

nevím

nevim

parplíčko, kuře, kapka naděje

ROI, ochránci všeho, jména mi jdou jedním uchem dovnitř, druhým ven.

Rolnička Soběslav Klíček Auritus

ruzne nadace, o.p.s, aj., ale lze sem zaradit i prispevkove organizace, az uz "statni", nebo soukrome...

SOZE

Světluška, Armáda spásy, Kuře

unicef, greenpeace, kapka nadeje, nadace terezy maxove, sweethearts

z

Znám Dům světla

znám Dům světla

znám výše uvedenou

Život dětem

4. Myslíte si, že jsou neziskové organizace, které se zabývají zdravím a plánováním rodiny důležité?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2648,15 %48,15 %  
Nevím2240,74 %40,74 %  
Ne35,56 %5,56 %  
Mají něco do sebe ...11,85 %1,85 %  
možná11,85 %1,85 %  
záleží konkrétně u každé organizace11,85 %1,85 %  

Graf

5. Slyšel/a jste někdy o organizaci, která testuje lidi na HIV zcela zdarma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3055,56 %55,56 %  
Ne2342,59 %42,59 %  
snad kazda nemocnice?11,85 %1,85 %  

Graf

6. Důvěřujete neziskovým organizacím při pořádání dobročinných akcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jak kdy3972,22 %72,22 %  
Ano1120,37 %20,37 %  
Ne35,56 %5,56 %  
jak kterým11,85 %1,85 %  

Graf

7. Přispíváte někdy na dobročinné akce pořádané neziskovými organizacemi? (např. kupováním různých upomínkových předmětů)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy2953,7 %53,7 %  
Ano1629,63 %29,63 %  
Ne712,96 %12,96 %  
Liga proti rakovině - symbol žluté květiny11,85 %1,85 %  
na dobročinné akce ano,nemusí být od NZS11,85 %1,85 %  

Graf

8. Pokud ano, rozmýšlíte se na jakou akci a jaké organizaci přispějete?(pokud jste na otázku č. 7 odpověděli ne, tuto otázku vynechejte)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano rozmýšlím, přispívám jen známým organizacím, které dobře znám a kterým důvěřuji3470,83 %62,96 %  
Jak kdy1020,83 %18,52 %  
prispivam kazdy mesic12,08 %1,85 %  
NE12,08 %1,85 %  
ne,protoze prispivam jen na 2 "osvedcene" :-)12,08 %1,85 %  
podle náhody12,08 %1,85 %  

Graf

9. Pokud přispíváte na dobročinné akce, tak v jaké výši? (pokud ne, otázku vynechejte)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-50.-2858,33 %51,85 %  
50-100.-1020,83 %18,52 %  
20.-918,75 %16,67 %  
100-500.-612,5 %11,11 %  

Graf

10. Jakou formou přispíváte nejraději? (pokud nepřispíváte otázku vynechejte)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dárcovská SMS1735,42 %31,48 %  
Hotově (přímo daným pracovníkům organizace1735,42 %31,48 %  
Na účet neziskové organizace612,5 %11,11 %  
zakoupením rúzných předmětů12,08 %1,85 %  
koupením předmětu12,08 %1,85 %  
SMS, nebo na ucet12,08 %1,85 %  
hotově, zakoupením symbolické žluté květiny12,08 %1,85 %  
na účet + hotově nákupem různ.předmětů12,08 %1,85 %  
snažím se nepřispívat12,08 %1,85 %  
SMS nebo hotově12,08 %1,85 %  
co dát to přímo tomu kdo to potřebuje12,08 %1,85 %  

Graf

11. O kterých neziskových organizací se podle Vás nejvíce mluví (jsou hodně prezentovány v médiích, tisku, rozhlase)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?

adra

Akce Cihla, fond ohrožených dětí, Arnika, Gender studies, Člověk v tísni

Bílý kruh bezpečí,Linka bezpečí

Clovek v tisni treba...nevim, moc ceska media nesleduji

CvT (Člověk v tísni), NROS (hl.projekt Pomozte dětem), Světluška

člověk v tísni

Člověk v tísni, Amnesty International, Greenpeace, Děti Země, Nadace Duha, Nadace Terezy Maxové, sbírka Kuře atd.

Člověk v tísni, Bílý kruh bezpečí. Nevím, média moc nesleduju.

Člověk v tísni, Kapka naděje, Světluška

Člověk v tísni? nadace Světluška

dětské neziskové organizace

Dům roztroušené sklerózy ...

Fond ohrožených dětí, Člověk v tísni

fond ohrožených dětí, nadace naděje

Fórum dárců, Nadace Terezy Maxové, Kapka naděje, takový ten kytičkový den

greenpeace, amnesty international

Greenpeace, Duha

humanitární pomoc, pomoc dětem

Kapka naděje, Klokánek

kapka naděje, světluška

konkrétně nevím-obecně ty co jsou zaměřené na děti

Kuře, Pomozte dětem

Kuře, Světluška, Člověk v tísni

Kuře, Světluška, Nadace Terezy Maxové, některé příspěvkové organizace - divadla, knihovny

momentálně si nevybavuji

nadace jako Kuře

nadace Naše dítě, Linka bezpečí

nadace terezy maxove, kapka nadeje

Nadace Terezy Maxové, Kapka naděje, Paraple

nadace TM

Nadace verejne znamych lidi: Nadace prezidentskych paru, nadace Venduly Svobodove

nadační fondy (např. Terezy Maxové), Kapka naděje, Život dětem, Dům Světla

Nadační fondy? např. Kapka naděje, Nadace Výbor dobré vůle, atd.

nepamatuji si

nevím

nevím

nevím

nevzpomenu si na názvy... dávají to na ČT1 nějaké Kuře

organizace, které pomáhají dětem

Pomozte dětem

pomozte detem, clovek v tisni

pro pomoc dětem

ruzne nadace

různé nadace modelek (Nadace Terezy Maxové atd)

Světluška, Kapka Naděje

ted zrovna nevím

Týkající se zdraví, rodiny zvířat.

UNICEF

unicef, greenpeace, kapka nadeje

V paměti mi nezůstala stopa po nějaké NO, o které by se mluvilo nějak výrazně.

Viz. otazka c.3

vláda ČR ( prakticky to je nezisková organizace co ji obdarovávaje mi všichni )

zajímám se o ziskové společnosti a organizace

12. Myslíte si, že je správné, že stát financuje některé neziskové organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, je to správné, bez státní pomoci by neziskové organizace nemohly fungovat4074,07 %74,07 %  
Myslím si, že jsou to zbytečně vyhozené státní peníze47,41 %7,41 %  
Ano, ovšem musí si velmi dobře rozmyslet, které.11,85 %1,85 %  
záleží na typu organizace a jejím poslání11,85 %1,85 %  
jak kdy11,85 %1,85 %  
měl by pouze spolufinancovat, ne vyloženě financov11,85 %1,85 %  
Stát by měl podporovat pouze výjimečné a dobře org11,85 %1,85 %  
Ano,ale bez st.penez by nefungovala jen část znich11,85 %1,85 %  
Stát by se o to měl starat sám i bez organizací.11,85 %1,85 %  
nechci to raději vědět11,85 %1,85 %  
ano, ale do určité míry11,85 %1,85 %  
obecně ano, v praxi je třeba zvažovat případ od př11,85 %1,85 %  

Graf

13. Na tyto otázky odpovídejte pouze v případě, že jste na otázku č. 2 odpověděli, že znáte Dům Světla-Jak jste se o Domě Světla dozvěděl/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z tisku nebo jiných médií (internet, rozhlas,televize)1252,17 %22,22 %  
Už si to nepamatuji521,74 %9,26 %  
Od kamarádů, známých313,04 %5,56 %  
neznam, ale musim odpovedet, jinak me to nepusti14,35 %1,85 %  
nevím14,35 %1,85 %  
Chodila jsem kolem jejich sídla do školy14,35 %1,85 %  

Graf

14. Víte, že Dům Světla nabízí testování na HIV pro veřejnost zcela zdarma?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2167,74 %38,89 %  
Ano1032,26 %18,52 %  

Graf

15. Myslíte si, že je dobře, že Dům Světla nabízí tuto možnost testování na HIV?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3096,77 %55,56 %  
Ne13,23 %1,85 %  

Graf

16. Co si myslíte o takovéto organizaci, která se zabývá HIV pozitivními a nemocnými AIDS?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je dobře, že tato organizace existuje a pomáhá lidem nakaženým touto smrtící chorobou3188,57 %57,41 %  
Je mi to lhostejné, nemám na to žádný názor25,71 %3,7 %  
nevím12,86 %1,85 %  
normální lidé si za to mohou zaplatit12,86 %1,85 %  

Graf

17. Na tyto otázky odpovídejte pouze v případě, že jste na otázku č. 2 odpověděli, že znáte Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu(SPRSV)-Jak jste se o SPRSV dozvěděl/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Už si to nepamatuji444,44 %7,41 %  
Od kamarádů, známých222,22 %3,7 %  
neznam, ale musim odpovedet, jinak me to nepusti111,11 %1,85 %  
nevím111,11 %1,85 %  
neznám ji111,11 %1,85 %  

Graf

18. Využíváte nějak služeb SPRSV?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1789,47 %31,48 %  
nevím15,26 %1,85 %  
ne, protože ji neznám 15,26 %1,85 %  

Graf

19. Co si myslíte o problematice plánování rodiny?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je dobře, že se touto problematikou SPRSV zabývá836,36 %14,81 %  
Nemám na to žádný názor 836,36 %14,81 %  
Problematika plánování rodiny mi nic neříká 313,64 %5,56 %  
nevím14,55 %1,85 %  
Nevím, jak organizace v této věci pracuje.14,55 %1,85 %  
za všechno si může slušný člověk zaplatit14,55 %1,85 %  

Graf

20. Víte, že v této organizaci působí pan Radim Uzel

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nevím1881,82 %33,33 %  
Něco jsem o tom slyšel/a29,09 %3,7 %  
Neznám Radima Uzla14,55 %1,85 %  
Ano, vím14,55 %1,85 %  

Graf

21. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4277,78 %77,78 %  
Muž1222,22 %22,22 %  

Graf

22. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-30 let5092,59 %92,59 %  
30-60 let35,56 %5,56 %  
do 1811,85 %1,85 %  

Graf

23. Dokončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské3768,52 %68,52 %  
Vysokoškolské1629,63 %29,63 %  
Základní11,85 %1,85 %  

Graf

24. Sociální postavení

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student3566,04 %64,81 %  
Pracuijící1018,87 %18,52 %  
pracující student47,55 %7,41 %  
Na mateřské dovolené23,77 %3,7 %  
student, který pracuje11,89 %1,85 %  
pracující student :)11,89 %1,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hrnčířová, P.Podíl neziskových organizací v oblasti lidských práv (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://podil-neziskovych-organizaci-v-oblasti-lidskych-prav.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.