Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Podle čeho vybíráte kam pojedete na závody?

Podle čeho vybíráte kam pojedete na závody?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nicole Rauvolfová
Šetření:18. 08. 2011 - 17. 09. 2011
Počet respondentů:34
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.56
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj všem parkurovým jezdcům, rodičům a přátelům, žádám Vás o pár minut věnovaných mému dotazníku, který bude sloužit jako podklad k bakalářské práci. Jedná se o téma výběru místa závodů a problematiky s tím spojené, z níž bude vytvořeno  doporučení pro pořadatele.

Odpovědi respondentů

1. Podle čeho vybíráte kam pojedete na závody?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Kvalita povrchu kolbiště2.3241.689
Vzdálenost od stáje2.0591.702
Výše startovného31
Výše cen3.6182.001
Stavitel parkuru3.7062.266

Graf

2. Jaká je pro Vás únosná výše startovného do st.L včetně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
201 - 4002472,73 %70,59 %  
401 - 600618,18 %17,65 %  
do 20026,06 %5,88 %  
více než 80013,03 %2,94 %  

Graf

3. Jaká je pro Vás únosná výše startovného v soutěžích S a vyšších?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
401 - 6001236,36 %35,29 %  
Nejezdím S a výš824,24 %23,53 %  
601 - 800618,18 %17,65 %  
201 - 400412,12 %11,76 %  
Více než 150026,06 %5,88 %  
800 - 100013,03 %2,94 %  

Graf

4. Jaký typ odměn upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kombinované (Věcná i finanční cena)1751,52 %50 %  
Finanční1236,36 %35,29 %  
Věcné39,09 %8,82 %  
finanční + pohár, medaile13,03 %2,94 %  

Graf

5. Jaký typ povrchu upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Písek s geotextilií2266,67 %64,71 %  
Tráva515,15 %14,71 %  
Písek bez geotextilie412,12 %11,76 %  
Tráva doplněná pískem26,06 %5,88 %  

Graf

6. Jaký typ soutěží upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kombinované (např. Z na čas, so 110, L s rozesk. atd)1133,33 %32,35 %  
Určitý stupeň s rozeskakováním/ i následným824,24 %23,53 %  
Dvoufázové skákání618,18 %17,65 %  
Určitý stupeň na čas39,09 %8,82 %  
Stupňované obtížnosti26,06 %5,88 %  
Určitý stupeň s rozeskakováním (ne následným)13,03 %2,94 %  
drezura13,03 %2,94 %  
Určitý stupeň na limitovaný čas13,03 %2,94 %  

Graf

7. Je pro vás důležitá velikost opracoviště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, čim větší tím lepší2781,82 %79,41 %  
Ne, je mi to jedno618,18 %17,65 %  

Graf

8. Vyhledáváte startovní listiny před začátkem závodu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2884,85 %82,35 %  
ne515,15 %14,71 %  

Graf

9. Používáte online přihlašování pokud je k dispozici a vyhledáváte ho? (myšlen online formulář, ne email)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Používám a vyhledávám1545,45 %44,12 %  
Používám a nevyhledávám927,27 %26,47 %  
Nepoužívám 927,27 %26,47 %  

Graf

10. Do jaké doby po ukončení závodu chcete znát kompletní výsledky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do druhého dne1442,42 %41,18 %  
Ještě ten den1133,33 %32,35 %  
Do týdne412,12 %11,76 %  
Výsledky mě nezajímají pokud jsem se neumístil/a39,09 %8,82 %  
Nevyhledávám výsledky13,03 %2,94 %  

Graf

11. Kdo platí výlohy na Vaši účast na závodech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vy částečně a rodina (rodiče, přítel, bratr, sestra...)1751,52 %50 %  
Jen Vy824,24 %23,53 %  
Vy částečně a majitel koně ( v případě že nejezdíte vlastního koně)39,09 %8,82 %  
Já ne, někdo jiný13,03 %2,94 %  
Vy částečně a sponzor13,03 %2,94 %  
já, rodina, majitel koně a bývalý majitel kamarád)13,03 %2,94 %  
svému koni já, druhému - kterého jezdím majitel13,03 %2,94 %  
rodiče13,03 %2,94 %  

Graf

12. Co by podle Vás měli pořadatelé v ČR obecně zlepšit?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

během závodu nebo alespoň u pár koní při dekorování informovat o chovateli, majiteli a trenérovi, aby došlo ke zviditelnění všech, kteří se podílí na úspěchu. Podporovat mládež a vyhodnocovat více soutěží pro děti a juniory.

Celkovou koordinaci a průběh závodů.

Celkovou organizovatnost, dostatečné zázemí pro koně i jezdce

Celkovou úroveň závodů ve smyslu občerstvení, záchodů apod..

Dodržování časů, ocenila bych, pokud by s každým koněm byl vyhlášen i jeho původ, dohlížení na dodržování slušného chování ke zvířeti, a také by se mi líbil pozdější začátek závodů(proč mám být na závodech už v osm/devět? Znamená to vstávat už v šest, to je jak do práce, proč, když to mám být především zábava??).

Dozor na opracovišti, dodržování pravidel jízdárny

Hlídat korektnost chování na opracovištích, organizace (časová, informační...)

Je to individuální.

Kvalita povrchu, hlídat opracoviště (povolený počet koní, bezpečnost)

Kvalita povrchů, nezaujatí rozhodčí, možnost hobby všestrannosti.

kvalitu opracovišť

Kvalitu povrchu jak na kolbišti, tak na opracovišti; nepodceňovat velikost opracoviště; všeobecně dbát na bezpečnost + rozšíření možnosti přihlašování se na závody elektronickou formou; zaměstnávat kvalitní hlasatele/komentátory, kteří byli například schopni správně vyslovovat jména koní a jezdců a třeba i (vkusně!) namotivovat publikum ke sledování soutěží.

levnější ustájení, lepší informovanost jezdců na opracovišti, dodržování času startů

měli by mít více soudnosti při rozdílení cen a cen startovného- ne vždy to odpovídá. A mnozí vynechávají princip- více startů= vyšší výhry, pak jdou peníze jen pořadateli a to je sprosté rýžování!

Někdy povrch

Nevím, obecně organizaci. Pořádat víc zajímavé soutěže...shánět více sponzorů..

nic

nic

nic

nic mě nenapadá

Občerstvení, podmínky pro koně.

ocenila bych orientační časy, v kolik by mohly jednotlivé soutěže začínat..

Opracoviště, informování, organizace, povrch

organizaci

Organizaci opracoviště

Organizaci, ceny, jinak jsem povětšinou spokojena, závody si vybírám, takže vím, do čeho jdu :)

Organizaci, kvalifikovanost rozhodčích a dalších osob

organozaci na samotných závodech

Pořadatelé velkých závodů (ČSP, MČR,...) už vědí, co a jak. Týká se to spíše menších regionálních závodů - občerstevní, zavlažování, včasné startky, sociální zařízení, hudba, hlasatel. Je mnoho aspektů, které se na většině regionálních závodech nedaří dodržet.

Rozhodně organizaci závodů. Nepřijde mi normální když je v soutěžím(nejčasteji Z a ZL) přes 100 koní +rozesk. je to pak na celý den.

stanovit maximální počet startujících na jednu soutěž (třeba 40)

To je těžké, někde s tím mají zkušenosti a někde ne a tím se pak odrazí kvalita závodů.

zvětšiš opracoviště popř. dohlížet na opracoviště, protože poslední dobou většina jezdců jezdí neohleduplně vůči ostatním

13. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3296,97 %94,12 %  
Muž13,03 %2,94 %  

Graf

14. Jaký vztah máte ke koni které jezdíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Majitel 1957,58 %55,88 %  
Jen jezdec927,27 %26,47 %  
Částečný majitel39,09 %8,82 %  
koně v majetku rodiny13,03 %2,94 %  
jezdec jiného než svého koně13,03 %2,94 %  
jezdec, koně ale máme doma a majitelem je taťka13,03 %2,94 %  
Momentálně nejsem aktivní jezdec/závodník.13,03 %2,94 %  
Jezdím koně soukromého majitele.13,03 %2,94 %  
žádný13,03 %2,94 %  

Graf

15. Kdo jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Majitel koně, jezdec1957,58 %55,88 %  
Jezdec bez vlastního koně927,27 %26,47 %  
jezdec, koně ale máme doma a majitelem je taťka13,03 %2,94 %  
bývalý majitel a jezdec13,03 %2,94 %  
viz 1413,03 %2,94 %  
Jana13,03 %2,94 %  
Rodič majitele13,03 %2,94 %  

Graf

16. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 201957,58 %55,88 %  
21 - 25927,27 %26,47 %  
41 - 5026,06 %5,88 %  
0 - 1513,03 %2,94 %  
26 - 3013,03 %2,94 %  
31 - 4013,03 %2,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rauvolfová, N.Podle čeho vybíráte kam pojedete na závody? (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://podle-ceho-vybirate-kam-poje.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.