Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Podle jakých kritériích si lidé vybírají CK a dovolenou

Podle jakých kritériích si lidé vybírají CK a dovolenou

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Katarína Svobodová
Šetření:23. 03. 2011 - 28. 03. 2011
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):11 / 8.48
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj,

ráda bych Vás touto cestou poprosila o vyplnění dotazníku, který se zabývá tím, jaké mají lidé kritéria při výběru dovolených a cestovních kanceláří.

Předem děkuji za vyplnění :-)

Odpovědi respondentů

1. Využíváte služeb CK ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano (alespoň jednou do roka)otázka č. 3, Méně častootázka č. 3, Nevyužívámotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano (alespoň jednou do roka)2236,67 %36,67 %  
Méně často2033,33 %33,33 %  
Nevyužívám1830 %30 %  

Graf

2. Pokud ne proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dávám přednost individuálnímu cestování 1477,78 %23,33 %  
nedostatek financí 527,78 %8,33 %  
jiný důvod211,11 %3,33 %  

Graf

3. Využíváte raději služeb

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
známých cestovních kanceláří3071,43 %50 %  
je mi to jedno1126,19 %18,33 %  
méně známých cestovních kanceláří12,38 %1,67 %  

Graf

4. Na dovolenou jezdím nejčastěji s:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodinou1945,24 %31,67 %  
partnerem/ partnerkou1330,95 %21,67 %  
přáteli921,43 %15 %  
sám12,38 %1,67 %  

Graf

5. Jaký typ zájezdu nejčastěji kupujete od CK?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
relaxační2866,67 %46,67 %  
poznávací819,05 %13,33 %  
pobytový37,14 %5 %  
sportovní 24,76 %3,33 %  
polopoznávací12,38 %1,67 %  

Graf

6. Podle jakých nejdůležitějších kritérií si vybíráte cestovní kancelář? (vyberte max 3 možnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podle aktuální nabídky poskytovaných slev ( last minute, děti do 10 let zdarma, …) 2969,05 %48,33 %  
doporučení známých 1945,24 %31,67 %  
předchozí zkušenosti1842,86 %30 %  
prestiž, známost CK 1535,71 %25 %  
podle místa bydliště, preferuji kamenný obchod 716,67 %11,67 %  
předchozí zkušenosti716,67 %11,67 %  
jezdím pouze s jednou CK, s kterou jsem spokojen 49,52 %6,67 %  

Graf

7. Seřaďte následující služby poskytované cestovní kanceláři podle toho jak jsou pro Vás osobně důležité (1= nejdůležitější)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
možnost online rezervace přes internet2.4052.193
možnost výběru z tištěného katalogu2.8331.663
porovnání cen2.2861.49
zajištění výletů ve vybrané destinaci3.0711.495
služby delegáta v místě pobytu2.7141.823

Graf

8. Jakým způsobem si nejčastěji objednáváte (nikoliv pouhá rezervace) zájezd?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
online přes internet 1842,86 %30 %  
v kamenném obchodě 1842,86 %30 %  
prostřednictvím tištěného katalogu 49,52 %6,67 %  
telefonicky 12,38 %1,67 %  
telefonicky 12,38 %1,67 %  

Graf

9. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4778,33 %78,33 %  
muž1321,67 %21,67 %  

Graf

10. Věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-243355,93 %55 %  
25-341118,64 %18,33 %  
35-4458,47 %8,33 %  
16-2046,78 %6,67 %  
45-5423,39 %3,33 %  
nad 5523,39 %3,33 %  
20-2511,69 %1,67 %  
25-3511,69 %1,67 %  

Graf

11. Jste

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student VŠ3863,33 %63,33 %  
pracující1118,33 %18,33 %  
student SŠ58,33 %8,33 %  
v důchodu23,33 %3,33 %  
studentka VŠ při zaměstnání11,67 %1,67 %  
na mateřské dovolené11,67 %1,67 %  
nezaměstnaný11,67 %1,67 %  
rodičovská dovolená11,67 %1,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Využíváte služeb CK ?

 • odpověď Nevyužívám:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dávám přednost individuálnímu cestování na otázku 2. Pokud ne proč?

3. Využíváte raději služeb

 • odpověď známých cestovních kanceláří:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi prestiž, známost CK na otázku 6. Podle jakých nejdůležitějších kritérií si vybíráte cestovní kancelář? (vyberte max 3 možnosti)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi služby delegáta v místě pobytu=1 na otázku 7. Seřaďte následující služby poskytované cestovní kanceláři podle toho jak jsou pro Vás osobně důležité (1= nejdůležitější)

6. Podle jakých nejdůležitějších kritérií si vybíráte cestovní kancelář? (vyberte max 3 možnosti)

 • odpověď podle aktuální nabídky poskytovaných slev ( last minute, děti do 10 let zdarma, …) :
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi porovnání cen =1 na otázku 7. Seřaďte následující služby poskytované cestovní kanceláři podle toho jak jsou pro Vás osobně důležité (1= nejdůležitější)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi je mi to jedno na otázku 3. Využíváte raději služeb

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Využíváte služeb CK ?

2. Pokud ne proč?

3. Využíváte raději služeb

4. Na dovolenou jezdím nejčastěji s:

5. Jaký typ zájezdu nejčastěji kupujete od CK?

6. Podle jakých nejdůležitějších kritérií si vybíráte cestovní kancelář? (vyberte max 3 možnosti)

7. Seřaďte následující služby poskytované cestovní kanceláři podle toho jak jsou pro Vás osobně důležité (1= nejdůležitější)

8. Jakým způsobem si nejčastěji objednáváte (nikoliv pouhá rezervace) zájezd?

9. Pohlaví

10. Věk

11. Jste

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Využíváte služeb CK ?

2. Pokud ne proč?

3. Využíváte raději služeb

4. Na dovolenou jezdím nejčastěji s:

5. Jaký typ zájezdu nejčastěji kupujete od CK?

6. Podle jakých nejdůležitějších kritérií si vybíráte cestovní kancelář? (vyberte max 3 možnosti)

7. Seřaďte následující služby poskytované cestovní kanceláři podle toho jak jsou pro Vás osobně důležité (1= nejdůležitější)

8. Jakým způsobem si nejčastěji objednáváte (nikoliv pouhá rezervace) zájezd?

9. Pohlaví

10. Věk

11. Jste

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Svobodová, K.Podle jakých kritériích si lidé vybírají CK a dovolenou (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://podle-jakych-kriteriich-si-l.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.