Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Podnikání a jeho ukončení

Podnikání a jeho ukončení

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Štolová
Šetření:03. 01. 2016 - 20. 01. 2016
Počet respondentů:15
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Pro podnikatele - hlavně pro ty, co podnikání ukončili.

Tento dotazník je sestaven za účelem zjistit nejčastější důvod ukončení podnikání, a jak je náročné ukončit podnikání.

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž853,33 %53,33 %  
Žena746,67 %46,67 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-35533,33 %33,33 %  
19-25533,33 %33,33 %  
36-50426,67 %26,67 %  
51 a více16,67 %6,67 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské - maturita853,33 %53,33 %  
vysokoškolské vzdělání533,33 %33,33 %  
středoškolské - výuční list16,67 %6,67 %  
pouze základní16,67 %6,67 %  

Graf

4. Jaký byl Váš motiv začít podnikat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevyhovovala mi pasivní role zaměstnance640 %40 %  
chtěl(a) jsem zvýšit své osobní přijmy640 %40 %  
byl(a) jsem nadšený/á pro určitou činnost, a proto jsem se rozhodl(a) v této oblasti podnikat533,33 %33,33 %  
zkusit si, zda dokážu podnikat426,67 %26,67 %  
jiné důvody320 %20 %  

Graf

5. a) Podnikal(a) jste jako: // b) Podnikáte jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) fyzická osoba (živnostník)1280 %80 %  
b) právnická osoba (s. r. o., v. o. s., ..)16,67 %6,67 %  
b) fyzická osoba (živnostník)16,67 %6,67 %  
a) právnická osoba (s. r. o., v. o. s., ..)16,67 %6,67 %  

Graf

6. a) V jakém oboru jste podnikal(a)? // b) V jakém oboru podnikáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) služby1066,67 %66,67 %  
b) služby320 %20 %  
a) výroba16,67 %6,67 %  
a) obchod16,67 %6,67 %  

Graf

7. a) Jak dlouho jste podnikal(a)? // b) Jak dlouho podnikáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) 2 - 5 let853,33 %53,33 %  
b) 5 let a více426,67 %26,67 %  
b) 2 - 5 let213,33 %13,33 %  
a) 5 let a více16,67 %6,67 %  

Graf

8. Víte jaké povinnosti má podnikatel, pokud se rozhodne ukončit podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano640 %40 %  
ano320 %20 %  
zjistil(a) bych si na živnostenském úřadě320 %20 %  
ne213,33 %13,33 %  
spíše ne16,67 %6,67 %  

Graf

9. a) Jaké problémy jste řešil(a) při ukončení podnikání? // b) Jaké problémy byste musel(a) pravděpodobně řešit při ukončení podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) platba daní853,33 %53,33 %  
a) vymáhat pohledávky za odběrateli426,67 %26,67 %  
b) vymáhat pohledávky za odběrateli213,33 %13,33 %  
a) splácení úvěru213,33 %13,33 %  
b) výplata dlužných mezd213,33 %13,33 %  
a) výplata dlužných mezd213,33 %13,33 %  
a) úhrada závazků dodavatelům213,33 %13,33 %  
b) platba daní16,67 %6,67 %  
b) splácení úvěru16,67 %6,67 %  

Graf

10. a) Jaké byly důvody ukončení Vašeho podnikání? // b) Co by mohlo být důvodem ukončení podnikání, pokud stále podnikáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) jiný důvod533,33 %33,33 %  
a) platební neschopnost426,67 %26,67 %  
a) přechod na závislou činnost320 %20 %  
a) prodej podílu213,33 %13,33 %  
b) prodej podílu213,33 %13,33 %  
a) předlužení213,33 %13,33 %  
b) přechod na závislou činnost16,67 %6,67 %  
b) platební neschopnost16,67 %6,67 %  
a) podnikal(a) jsem při studiu, škola byla však vyšší priorita16,67 %6,67 %  
b) uplynutí doby, na kterou podnikání vzniklo16,67 %6,67 %  
b) splnění cíle, pro které jsem začal(a) podnikat16,67 %6,67 %  
a) exekuce16,67 %6,67 %  
a) splnění cíle, pro které jsem začal(a) podnikat16,67 %6,67 %  

Graf

11. Domníváte se, že je výhodnější podnikání nebo zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podnikání960 %60 %  
zaměstnání640 %40 %  

Graf

12. (doplnění otázky č. 9) Z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podnikání: "pán svého času"960 %60 %  
podnikání: "sám sobě pánem"853,33 %53,33 %  
podnikání: možnost ovlivnit výši svých přijmů746,67 %46,67 %  
zaměstnání: nemusím řešit chod firmy640 %40 %  
zaměstnání: nemusím vést účetnictví533,33 %33,33 %  
zaměstnání: pravidelná mzda426,67 %26,67 %  
zaměstnání: jiné320 %20 %  
podnikání: možnost uzpůsobit si práci svým potřebám320 %20 %  
podnikání: žádná kritika za odvedenou práci320 %20 %  
podnikání: jiné16,67 %6,67 %  

Graf

13. Rozhodl(a) byste se v budoucnu znovu podnikat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano640 %40 %  
ne320 %20 %  
ano320 %20 %  
spíše ne320 %20 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Štolová, L.Podnikání a jeho ukončení (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://podnikani-a-jeho-ukonceni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.