Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Podnikání při studiu

Podnikání při studiu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristina Jandíková
Šetření:13. 04. 2012 - 14. 04. 2012
Počet respondentů:178
Počet otázek (max/průměr):13 / 5.56
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Dobrý den,
v rámci své semestrální práce si dovoluji požádat především studenty vysokých škol o vyplnění krátkého dotazníku na téma podnikání při studiu.


Dotazník je zcela anonymní a není třeba žádné registrace.


Vaše odpovědi mi budou sloužit jako podklad k mé semestrální práci do předmětu Psaní a obhajoba odborné práce.

 

 

Předem děkuji za vyplnění :)

 

Odpovědi respondentů

1. Podnikáte nebo jste při studiu zaměstnán/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano – při studiu podnikámotázka č. 2, Ano – při studiu jsem zaměstnán/aotázka č. 9, Ne – při studiu nepodnikám ani nejsem zaměstnán/aotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne – při studiu nepodnikám ani nejsem zaměstnán/a9050,56 %50,56 %  
Ano – při studiu jsem zaměstnán/a 7441,57 %41,57 %  
Ano – při studiu podnikám147,87 %7,87 %  

Graf

2. Jak jste se k podnikání dostal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podnikám z vlastní iniciativy857,14 %4,49 %  
K podnikání mě přivedl známý321,43 %1,69 %  
Podnikám v rodinném podniku214,29 %1,12 %  
Rodinný i přes známého17,14 %0,56 %  

Graf

3. V jakém oboru podnikáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Finančnictví535,71 %2,81 %  
Zemědělství214,29 %1,12 %  
Marketing17,14 %0,56 %  
sport - fitness17,14 %0,56 %  
Zdravotnictví 17,14 %0,56 %  
Finančnictví a účetnictví17,14 %0,56 %  
reklama17,14 %0,56 %  
Obchod17,14 %0,56 %  
vzdělávání17,14 %0,56 %  

Graf

4. Prosím uveďte konkrétně, s čím podnikáte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

fin. plánování a audit stávajícího portfolia

Financování internetových start-upů. Doplňkové programátorské a grafické služby.

Finanční poradenství a účetnictví FO i PO

Internetový obchod s autodíly

Laserové přístroje pro operaci očí

Mám vlastní fitness studio.

Marketingové výzkumy a propagace

Partners

poskytování personálního poradenství a vedení mzdové agendy

tlumočnice, lektorka a překladatelka (anglický, německý a ruský jazyk)

účetnictví

účetnictví, daňové poradenství

výroba a prodej sena

výroba reklamních předmětů

5. Odkud jste čerpali finanční prostředky při rozjezdu Vašeho podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z vlastních uspořených zdrojů1071,43 %5,62 %  
Půjčka od příbuzných214,29 %1,12 %  
Využití státní podpory či dotací17,14 %0,56 %  
prostředky nebyly třeba17,14 %0,56 %  

Graf

6. Jaký je zhruba Váš roční obrat?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
500000428,57 %2,25 %  
1000000214,29 %1,12 %  
25000017,14 %0,56 %  
5000017,14 %0,56 %  
30000017,14 %0,56 %  
278503517,14 %0,56 %  
0000017,14 %0,56 %  
2000017,14 %0,56 %  
017,14 %0,56 %  
300.00017,14 %0,56 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:385025
Minimum:0
Maximum:1000000
Variační rozpětí:1000000
Rozptyl:125133552954.55
Směrodatná odchylka:353742.21
Medián:400000
Modus:500000

Graf

7. Hodláte s podnikáním pokračovat i po ukončení studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 8, Nevímotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1178,57 %6,18 %  
Nevím321,43 %1,69 %  

Graf

8. Jaké máte důvody pro pokračování/nepokračování v podnikání po ukončení Vašeho studia?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- díky studiu mám potřebné znalosti pro své podnikání a dále se profesně vzdělávám - proto v něm budu pokračovat

baví mě to

Je to mým koníčkem.

Minimálně jistota budoucího příjmu.

práce mě baví a naplňuje a živí relativně dostatečně

práce mě naplňuje, baví mě a mám díky ni co chci a potřebuji pro svůj život

studuji VŠ, abych si pak mohla udělat zkoušky na daňového poradce

Vhodný způsob, jak si zajistit příjem při studiu a zároveň být "pánem svého času".

vynáší to, baví mě to

Zájem o daný obor. Nezávislost na zaměstnavateli. Vlastní možnosti využít kreativitu.

živí mne to

9. Na jaké fakultě VŠE studujete? (v případě že nestudujete na VŠE vyplňte prosím jinou odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
F- 5 Národohospodářská fakulta6838,2 %38,2 %  
F-3 Fakulta podnikohospodářská3217,98 %17,98 %  
F-2 Fakulta mezinárodních vztahů1910,67 %10,67 %  
F-1 Fakulta financí a účetnictví158,43 %8,43 %  
F-6 Fakulta managementu52,81 %2,81 %  
VŠEM52,81 %2,81 %  
VŠTE42,25 %2,25 %  
VŠPJ31,69 %1,69 %  
nestuduji na vše21,12 %1,12 %  
VŠEM - podniková ekonomika21,12 %1,12 %  
F-4 Fakulta informatiky a statistiky21,12 %1,12 %  
VSEM21,12 %1,12 %  
řízení malého a středního podniku10,56 %0,56 %  
ČZU - Technická fakulta10,56 %0,56 %  
Jihočeská univerzita10,56 %0,56 %  
VŠTE - ekonomika podniku10,56 %0,56 %  
Ekonomika podniku na VŠTE10,56 %0,56 %  
VŠTE Management10,56 %0,56 %  
Komunikace a lidské zdroje10,56 %0,56 %  
VŠEM podniková ekonomie10,56 %0,56 %  
Ekonomika podniku10,56 %0,56 %  
VSPJ - finance a řízení10,56 %0,56 %  
VOŠ 10,56 %0,56 %  
Provozně ekonomická fakulta10,56 %0,56 %  
obor Finance a řízení10,56 %0,56 %  
VŠP Jihlava10,56 %0,56 %  
FHS UTB Zlín, FSV UK Praha10,56 %0,56 %  
VŠPJ finance a řízení10,56 %0,56 %  
Podniková ekonomika10,56 %0,56 %  
Vysoká škola ekonomie a managementu - Management fire 10,56 %0,56 %  
VŠ polytechnická Jihlava10,56 %0,56 %  

Graf

10. Jaký ročník studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1. ročník bakalářského studia6737,64 %37,64 %  
2. ročník bakalářského studia5631,46 %31,46 %  
3. ročník bakalářského studia3419,1 %19,1 %  
1. magisterského studia126,74 %6,74 %  
2. magisterského studia52,81 %2,81 %  
prodlužuji studium10,56 %0,56 %  
1. rošník dis. studia10,56 %0,56 %  
3. ročník bakalářského studia (již druhé), a 1. ročník nMgr10,56 %0,56 %  
4. ročník BS10,56 %0,56 %  

Graf

11. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13073,03 %73,03 %  
Muž4826,97 %26,97 %  

Graf

12. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 – 2515788,2 %88,2 %  
15 – 19158,43 %8,43 %  
26 – 3031,69 %1,69 %  
35 a více31,69 %1,69 %  

Graf

13. Vaše případné poznámky k dotazníku

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Je mi 33 let, nespadá do žádného políčka!

nepodnikám, nemám brigádu, ani nejsem nikde zaměstnaná protože studuji dvě školy a je to časově náročnější...ne že bych byla flákač :)

Nepracuji stále, ale využívám brigád a výpomocí

Podnikám i jsem zaměstnána.

V současné době si hledám práci, takovou možnost 1. otázka nenabízí :)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Podnikáte nebo jste při studiu zaměstnán/a?

  • odpověď Ano – při studiu podnikám:
    • 12.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z vlastních uspořených zdrojů na otázku 5. Odkud jste čerpali finanční prostředky při rozjezdu Vašeho podnikání?
    • 11.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Hodláte s podnikáním pokračovat i po ukončení studia?

10. Jaký ročník studujete?

  • odpověď 1. ročník bakalářského studia:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 – 19 na otázku 12. Jaký je Váš věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Podnikáte nebo jste při studiu zaměstnán/a?

5. Odkud jste čerpali finanční prostředky při rozjezdu Vašeho podnikání?

6. Jaký je zhruba Váš roční obrat?

7. Hodláte s podnikáním pokračovat i po ukončení studia?

9. Na jaké fakultě VŠE studujete? (v případě že nestudujete na VŠE vyplňte prosím jinou odpověď)

10. Jaký ročník studujete?

11. Jaké je Vaše pohlaví?

12. Jaký je Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Podnikáte nebo jste při studiu zaměstnán/a?

5. Odkud jste čerpali finanční prostředky při rozjezdu Vašeho podnikání?

6. Jaký je zhruba Váš roční obrat?

7. Hodláte s podnikáním pokračovat i po ukončení studia?

9. Na jaké fakultě VŠE studujete? (v případě že nestudujete na VŠE vyplňte prosím jinou odpověď)

10. Jaký ročník studujete?

11. Jaké je Vaše pohlaví?

12. Jaký je Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jandíková, K.Podnikání při studiu (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://podnikani-pri-studiu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.