Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Podnikatel vs. zaměstnanec

Podnikatel vs. zaměstnanec

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Richtrová
Šetření:14. 01. 2011 - 16. 01. 2011
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.5
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2856 %56 %  
muž2142 %42 %  
Hermafrodit12 %2 %  

Graf

2. Jakou školu navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Gymnázium2244 %44 %  
Střední odborná škola2142 %42 %  
Střední školu jsem již dokončil/a36 %6 %  
Střední odborné učiliště s maturitou36 %6 %  
Obchodní akademie12 %2 %  

Graf

3. Jaký ročník navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Druhý1836 %36 %  
Třetí1734 %34 %  
Čtvrtý918 %18 %  
První36 %6 %  
navštěvuji vysokou školu12 %2 %  
2. ročník VŠ12 %2 %  
již dokončila12 %2 %  

Graf

4. Máte již představu, co budete dělat po ukončení střední školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokračovat ve studiu (jít na vysokou školu)4590 %90 %  
Začít pracovat714 %14 %  
Začít podnikat36 %6 %  
Ještě nevím12 %2 %  

Graf

5. Uveďte alespoň dva klady pro zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Peníze, zkušenosti24 %4 %  
pevná pracovní doba, možnost výběru zaměstnání12 %2 %  
dělat jen určitou práci12 %2 %  
stálé peníze12 %2 %  
jisté peníze, méňe starostí12 %2 %  
stálý finanční příjem12 %2 %  
jistý zisk, menší odpovědnost12 %2 %  
trvalý příjem, volne vikendy12 %2 %  
Nemůže jít do krachu, Za práci dostane peníze12 %2 %  
jistý výdělek, zamest. platí soc. a zdr. pojištění12 %2 %  
ostatní odpovědi jistota příjmu, pomoc od kolektivu
pravidelný denní rytmus, snadná organizace volna
jistý plat, pevná pracovní doba
stálý plat, méně starosti
vydělané peníze,větší důchod
peníze, zábava
stálý příjem, dělání něčeho, co mě baví
jistota měsíčního příjmu,
peníze, prestiž
peníze možnost potkat nový okruh lidí
stálý plat, jistota výdělku
Nemáte moc starostí, ste borcííí
Jistota měsíčního příjmu, bude dáno co mám dělat
penize a nove zkušenosti
Aby mě práce bavila, dostatek peněz
Jistota platu; menší možnost problémů s papíry
jistota, pohodlnost
peníze, neučení
peníze,nový kamarádi
stálý plat, jistota
pevná pracovní doba; klidnější než podnikání
o žádném kladu nevím
spolehlivost, flexibilita
vic lidi
relativně stálý příjem a stálá práce
stálý příjem,zaměstnanecké výhody
stálí příjem, zázemí
Strojvedoucí, řidič MHD
zaměstnavatel za nás platí sociální a zdravotní po
plat,nový kolektiv
peníze,zázemí
plat, praxe
stabilní plat, přesně dané úkoly, jež mám splnit
spolehnutí na určitý přísun peněz, neřeším daně
Kolektiv lidí a slušné zajištění
Prace
vlastní peníze,čas bez učení a stresování se na zk
mzda
Stálý příjem, menší starosti
3978 %78 % 

Graf

6. Uveďte alespoň dva klady pro podnikání

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
volná pracovní doba, nemusím poslouchat nadřízené12 %2 %  
vlastní pracovní doba, volno12 %2 %  
větší volno12 %2 %  
Peníze, "volnost" (pracovat v pohodlí domova)12 %2 %  
být pánem svého času, vydělávat sám pro sebe12 %2 %  
pasivní příjem, flexibilní příjmy 12 %2 %  
určuju si svoji pracovní dobu12 %2 %  
samostatnost,flexibilní pracovní doba12 %2 %  
Někdy nemusí pracovat, může mít Vysoký výdělek12 %2 %  
vlastní pracovní doba12 %2 %  
ostatní odpovědi organizace svého času, slušné výdělky
svoboda, dobrodružství
"pán svého času", možný větší výdělek
vyšší příjem, částečná volnost
dělám sama na sebe,víc peněz
volnost, peníze
svoboda, řídím si sama své lidi
fkexibilní pracovní doba,
byznys, peníze
zkušenosti a výdělek
nejsem na nikom závislý, pracuji podle sebe
Vládnete světu, můžete si dělat co chcete
Moje schopnosti => moje zisky
vice možností a dobrá orientace s obchodem
vysoký zisk, samostatnost
Vlastní pracovní doba; velký výběr druhů podnikání
svoboda, seberealizace
víc peněz, vlastní pracovní doba
nevim
možnost většího zisku, svoboda
zajištěná budoucnost, peníze
Možost dělat věci "po svém"; Závisející jen na mně
Nebudu lhát žádný není
děláš to pro sebe, nikomu se nezodpovídáš
penize muzu oracovat jak chci
volnost práce-žádní nadřízení, časová flexibilita
libovolná pracovní doba,neomezené výdělky
stát na vlastních nohách, dělat si co chci
Být svým vlastním pánem.Možnost rozvoje.
seš svým pánem, můžem mít hodně peněz
není nadřízený,onezení pracovní dobou
peníze,samostatnost
praxe, možnost seberealizace
vše záleží jen na mých rozhodnutích, vyšší plat
výhodná dovolená, víc peněz
Vlastní právnická osoba a větší finance
Prace
vlastní peníze,možnosti rozhodování
samostatnost
Můžete si víceméně rozhodovat o svém životě
4080 %80 % 

Graf

7. Uveďte alespoň dva zápory pro zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
musím poslouchat nadřízené12 %2 %  
pracovní doba, volno jen na určitou dobu12 %2 %  
možnost vyhazovu12 %2 %  
Pevná pracovní doba, často malá mzda12 %2 %  
šéf, 12 %2 %  
platba za odvedenou práci, respektovat nadřízené12 %2 %  
možnost výpovědi ze strany zaměstnavatele12 %2 %  
stálá pracovní doba, stereotyp12 %2 %  
Nemusí sehnat práci, může mít nízký plat12 %2 %  
určená pracovní doba, 12 %2 %  
ostatní odpovědi zaměstnanecké neshody, "buzerace" od šéfa
brždění vlastního rozvoje, podřízenost šéfovi
šéf, pevná pracovní doba
pevná pracovní doba, nížší plat
neurčitá pracovní doba,málo času
pracovní doba, nadřízení
určená pracovní doba a určité dny dovolených
pevná pracovní doba
stráta času, dlouhá pracovní doba
čas i možnost nepříjemného prostředí
jsem závislý na nadřízených, pevná pracovní doba
práce, málo dovolený
Možný špatný pracovní kolektiv, menší příjmy
některá časově moc naročná a málo placená
špatná pracovní doba, neshody se zaměstnavatelem
Špatný kolektiv/nadřízený; pevně daná prac. doba
Nadřízení, nuda
práce, práce
nuda,hodně práce
omezenost, personální nespokojenost
nedostatek volného času, nevyberu si kolegy
pevná pracovní doba; Nutnost spoléhat se na jiné
nuda a vopruz
ranní vstávání, návrat pozdě domů
buzerace nuda
nadřízení-poslušnost,
dodržování požadavků zaměstnavatel,omezené výdělky
poslouchat nadřízeného, daná pracovní doba
Stres, dlouhá pracovní doba.
problémy se zaměstnavatelem, nejde si vydělat víc
nadřízený,pracovní doba
špatný šéf a tým
bez vysokoškolského vzdělání, méně finanč. výhod
práce může být stereotypní, můžu být vyhozen
dovolená, nemůžu si odejít kdy chci a kam chci
Nadřízení a stereotyp
Prace
ztráta výhod student.života,a někdy volného času
čas,
nejsou
4080 %80 % 

Graf

8. Uveďte alespoň dva zápory pro podnikání

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevim24 %4 %  
přesčasy, řešení problémů12 %2 %  
nejsou 12 %2 %  
nestálý příjem12 %2 %  
Konkurence, šance neúspěchu12 %2 %  
malá jistota, vytíženost12 %2 %  
nejasná mzda, možnost pádu vlastní firmy12 %2 %  
možnost bankrotu12 %2 %  
mnoho odpovědnosti, velká investice12 %2 %  
Krach - RISK, Nemusí být čas na nic ostatní12 %2 %  
ostatní odpovědi počáteční investice, nejistota výdělku
nejistota výdělku, jedu na svojí odpovědnost
velká zodpovědnost, nárazová přepracovanost
není pevná prac. doba, nejistý "plat"
větší zodpovědnost, pohyblivý plat
Placení danní,odvádění zdravotního a sociálního
daně, -
velká konkurence, nejistý ( nestálý ) příjem
nejistý příjem
tunelářství, snobství
možnost ztracení financí i času při neúspěchu
nejistota výdělku, problémy se zaměstnanci
práce, nuda
finanční nejistota, možnost bankrotu
moc odpovědnosti, nestabilní peníze
Nestálost platu; těžké prosazení
riziko, čas
vlastní náklady, neuspění
zaneprázdněnost
risk, méně času
ze začátku dost náročné na finance, zařizování
Může být psychicky a časově náročné
moc práce
velká zodpovědnost, nespolehlivost
nestálá pracovní a příjem
daňové přiznání,možnost krachu
možný neúspěch, nikdo nám nepomůže
Těžký začátek.Dlouhé navrácení výdajů.
musíme se starat, a nikdo za nás nic neplatí
náklady na vlastní pěst,není stálý příjem
zodpovědnost,risk
odpovědnost na podnikateli, daně
mohu přijít o své jmění, práce vyžaduje mnoho času
zařizovat daně,pokud zaměstnám lidi,starat se oto
Investice a nejistá budoucnost
Prace
starosti o firmu,ztráta student.života
peníze
Neustálé zaměstnání, nejistá budoucnost
3978 %78 % 

Graf

9. Až úplně dokončíte studium (střední nebo vysokou školu) upřednostníte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Začít podnikatotázka č. 11, Stát se zaměstnancemotázka č. 10, Ještě nevím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ještě nevím2550 %50 %  
Začít podnikat1530 %30 %  
Stát se zaměstnancem1020 %20 %  

Graf

10. Uveďte prosím alespoň dva argumenty, které Vás vedly k odpovědi, stát se zaměstnancem

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chci pracovat ve výzkumu, tam to jinak nejde110 %2 %  
menší konkurence, spolupráce s lidmi110 %2 %  
nepřímá zodpovědnost a možnost získání zkušeností 110 %2 %  
Nerad riskuji, stabilní přijem110 %2 %  
stálý plat, jistota110 %2 %  
práce v rodinné firmě,stálý plat110 %2 %  
stabilní plat, práce mě bude zároveň bavit110 %2 %  
jednodušší, pracovní doba, jistota110 %2 %  
Skušenosti, znalosti,praxe110 %2 %  
Nerada řeším zbytečné problémy110 %2 %  

Graf

11. Uveďte prosím alespoň dva argumenty, které Vás vedly k odpovědi začít podnikat.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vlastní podnik, nemuset poslouchat nadřízené.16,67 %2 %  
protože nechci dělat pod někým16,67 %2 %  
hodně peněz16,67 %2 %  
Nechci pracovat pro jiné lidi, ale sám pro sebe16,67 %2 %  
Rád zkouším riskovat a vymýšlet nové věci16,67 %2 %  
organizace času, vyšší příjem (při dobré myšlence)16,67 %2 %  
nemám povahu na to být zaměstnána, strůjce sv. čas16,67 %2 %  
finančně výnosnější, časově lépe mi vyhovující16,67 %2 %  
flexibilní pracovní doba16,67 %2 %  
chci vlastní firmu, chci být šéfem16,67 %2 %  
ostatní odpovědi Mohu použít vlastní nápad; pracovní dobu si určím
IT
neodpověděla jsem
nevim
peníze,nezávislost
533,33 %10 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste

2. Jakou školu navštěvujete?

3. Jaký ročník navštěvujete?

4. Máte již představu, co budete dělat po ukončení střední školy?

9. Až úplně dokončíte studium (střední nebo vysokou školu) upřednostníte

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste

2. Jakou školu navštěvujete?

3. Jaký ročník navštěvujete?

4. Máte již představu, co budete dělat po ukončení střední školy?

9. Až úplně dokončíte studium (střední nebo vysokou školu) upřednostníte

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Richtrová, L.Podnikatel vs. zaměstnanec (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://podnikatel-vs-zamest.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.