Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Podnikatelské strategie a jejich využití

Podnikatelské strategie a jejich využití

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Diana Vaňková
Šetření:20. 03. 2009 - 10. 04. 2009
Počet respondentů:5
Počet otázek (max/průměr):23 / 22.8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den

tetnto dotazník slouží jako součát mé diplomové práce.  Vše je naprosto anonymní, nemusíte se tedy bát, že se někde objeví vaše jméno. Ráda bych vás proto požádala, abyste vyplňovali dotazník svědomitě, dle vlastního rozumu a chování.

 

Předem bych vám ráda poděkovala, že věnujete několik minut tomuto dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Jakou jste si zvolili právní formu podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s.r.o.360 %60 %  
osvč240 %40 %  

Graf

2. Na jakém trhu působí Vaše firma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
místním480 %80 %  
národním120 %20 %  

Graf

3. Na jaké cílové skupiny se zaměřujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
české firmy a podnikatelé360 %60 %  
běžní občané360 %60 %  

Graf

4. Kolik let Vaše firma působí na trhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-5 let240 %40 %  
10-20 let120 %20 %  
5-10 let120 %20 %  
více120 %20 %  

Graf

5. Jaký je Váš přibližný roční obrat

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 000 000 - 3 000 000360 %60 %  
5 000 000 a více120 %20 %  
500 000 - 1 000 000120 %20 %  

Graf

6. V jaké oblasti podnikáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
služby375 %60 %  
auto - moto125 %20 %  

Graf

7. Jaké marketingové strategie používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
identifikace tržní situace (=výrobek, zákazník, sortiment, trh)360 %60 %  
výchozí analýza vyráběného sortimentu, struktura výrobního programu (=co dál budu vyrábět)240 %40 %  
identifikace podnikatelského prostoru (=šance a rizika)120 %20 %  
formulace cílů (=proč a jakou cestu zvolit)120 %20 %  

Graf

8. Kdo je ve Vaší firmě odpovědný za nákup a prodej výrobků příp. služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
majitel480 %80 %  
obchodní oddělení240 %40 %  

Graf

9. Jak řídíte kvalitu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dle ISO norem360 %60 %  
dotazníky spokojenosti klientů120 %20 %  
auditem120 %20 %  

Graf

10. Kdo se u Vás zabývá problematikou řízení lidských zdrojů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
personální oddělení240 %40 %  
majitel240 %40 %  
vedení120 %20 %  

Graf

11. Které z uvedených faktorů nejvíce omezují a negativně působí na současný a budoucí vývoj Vašeho podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
současná ekonomická situace v ČR240 %40 %  
zahraniční konkurence120 %20 %  
domácí konkurence120 %20 %  
ekonomická situace v našem regionu120 %20 %  

Graf

12. Zvažujete v posledních letech o rozšíření podnikatelské činnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano360 %60 %  
ne240 %40 %  

Graf

13. Odkud čerpáte informace potřebné k Vašim podnikatelským činnostem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v odborných časopisech a v tisku480 %80 %  
náhodně na Internetu360 %60 %  
na webových stránkách specializovaných institucí240 %40 %  
na úřadech120 %20 %  

Graf

14. Současným trendem v posilování konkurenceschopnosti nabídky Vašich výstupů na trhu jsou pravidelné inovace, podpora výzkumu a vývoje, spolupráce s vědeckotechnologickými parky, apod. Jak jste na tom s inovacemi Vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Inovace považujeme za prioritní k dlouhodobému udržení se na trhu.360 %60 %  
Inovacím jsme zatím nevěnovali žádnou pozornost.120 %20 %  
Uvítali bychom nějaké poradenství v oblasti inovací.120 %20 %  
Máme s inovacemi zkušenosti.120 %20 %  

Graf

15. Je ve Vašem podnikání účast zahraničních investorů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5100 %100 %  

Graf

16. Máte stanovený dlouhodobý cíl ( cíle )podniku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano 5100 %100 %  

Graf

17. Jakou podnikatelskou strategií má Váš podnik nyní nastavenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
strategie ofenzivní = je spjata se snahou být lepší480 %80 %  
strategie defenzivní = soustřeďuje se na udržení dosažené pozice120 %20 %  

Graf

18. Implementace Vaší strategie proběhla:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v nově vzniklém subjektu 240 %40 %  
ve stádiu vývoje podniku 240 %40 %  
při krizi podniku120 %20 %  

Graf

19. Jaké faktory ovlivňují Vaší finanční strukturu v podniku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomické (úroková míra, inflace, cla, daně, vývoj devizového kurzu),360 %60 %  
politické (politické události, zásahy státu), které neovlivníte360 %60 %  
přírodní (živelné pohromy) 240 %40 %  
výrobní a technické (znehodnocení zásob, nedbalost, chyby v zavádění nových výrobků)240 %40 %  
manažerské (odhad poptávky, nedostatečné znalosti aj.)120 %20 %  
obchodní (výše cen, kolísání výše prodeje)120 %20 %  

Graf

20. Dokážete včas a vhodným způsobem reagovat na finanční rizika?Jaký způsob ochrany volíte ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nechávám to na štěstí240 %40 %  
vymezením hranic, ve kterých může dané riziko působit240 %40 %  
pojištěním, tvorbou ostatních forem rezerv120 %20 %  

Graf

21. Řídíte nějakým způsobem své pohledávky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano 480 %80 %  
prodej pohledávek inkasní firmě120 %20 %  

Graf

22. Jaké ukazatele finanční analýzy vypovídající o finančním hospodaření sledujete ve vaší firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
platební schopnost – vyjadřuje likviditu, tzn. schopnost přeměnit majetek firmy na prostředky, které je možné použít k úhradě závazků firmy240 %40 %  
všechny120 %20 %  
aktivita – měří efektivnost podnikatelské činnosti v souvislosti s využitím majetku firmy120 %20 %  
rentabilita – výnosnost vloženého kapitálu resp. schopnost podniku dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu120 %20 %  

Graf

23. Jaký způsob financování využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zisk480 %80 %  
vlastní kapitál360 %60 %  
bankovní úvěry240 %40 %  
leasing240 %40 %  
rezervy120 %20 %  
půjčky od známých120 %20 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vaňková, D.Podnikatelské strategie a jejich využití (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://podnikatelaske-strategie-a-jejich-vyuziti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.