Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Podnikatelská etika

Podnikatelská etika

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Holečková
Šetření:24. 04. 2009 - 01. 05. 2009
Počet respondentů:103
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.61
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:24,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou Vysoké školy hotelové v Praze 8, s. r. o. a píši diplomovou práci na téma "Etika v podnikání". Tento dotazník jsem sestavila s cílem analyzovat vnímání podnikatelské etiky a etických problémů občany ČR.

Předem děkuji za zodpovězení otázek

Odpovědi respondentů

1. Domníváte se, že podnikatelské subjekty v ČR se chovají:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přiměřeně neeticky5250 %50,49 %  
převážně eticky2927,88 %28,16 %  
výrazně neeticky, až protizákonně1817,31 %17,48 %  
záleží, jaký je přínos pro danýz podnik..10,96 %0,97 %  
podnikatelské subjekty se chovají v rámci zákona10,96 %0,97 %  
Záleží na tom co je etické chování stojí10,96 %0,97 %  
přiměřeně eticky10,96 %0,97 %  
už aby se naučili chovat jak se má10,96 %0,97 %  

Graf

2. Setkali jste se s/slyšeli jste o neetickém chování některé společnosti v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Častootázka č. 3, Párkrátotázka č. 3, Jednouotázka č. 3, Nikdyotázka č. 4, Nevím co si pod tím představitotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Párkrát6057,69 %58,25 %  
Často3634,62 %34,95 %  
Nikdy54,81 %4,85 %  
Nevím co si pod tím představit21,92 %1,94 %  
Jednou10,96 %0,97 %  

Graf

3. S jakým etickým problémem jste se setkali, nebo o něm slyšeli?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

korupce

- především korupční lobbing, např. některé směrnice HACCP - některé potravinářské firmy podlácejí vedoucí, zejména školních jídelen, aby odebírali jejich produkty. úplatky jsou buďto finanční nebo materiální (výměna oken v bytu, zájezdy, ...)

-vyplacení čísti mzdy mimo smlouvu -zneužívání postavení

Častá je diskriminace - rasová, pohlaví. Daňové podvody.

čierne kontá podnikateľov v zahraničí

ČSA vůči zaměstnancům při uzavírání smluv s odbory často porušovalo dohodnuté body, záměrně vedení vnášelo do smluv výrazy s nejednotným výkladem, který následně podle svých potřeb manipulovalo. Zaměstnanci jsou nuceni při uzavírání kolektivních smluv platit vlastní právní oddělení, aby k podobným kolizím nedocházelo.

daňové podvody, neprůhlednost při nakládání se státními či evropskými dotacemi - poslední výrazný příklad - MS v klasickém lyžování v Liberci

Delaji ze zakazniku blbce. Okradaji.

diskriminace

Diskriminace

Diskriminace zaměstnanců jiných národů

diskriminace, upřednostnování osob, zneužívání postavení, sexuální harašení, neetické chování...

Ekonomická likvidace zakládajícího společníka společnosti. Rozkrádání firemního majetku převodem na jinou společnost. Podvodné chování společnosti od samého začátku, obdoba RH.

etické problemi jsou skoro všechný. Hlavne v politice!

Firma nechce uznat pochybení ze svojí strany , které je evidentní, vyhýbá se přímé konfrontaci, zdržuje a odkládá jednání.

Hlavně mám jednoho podnikatele známého, souseda a vidím a slyším, jak přemýšlí, jak to vede a jak to chodí.

hlavne-spatná platební moralka

Iná interpretácia informácií ako boli poskytnuté

Jednalo se prevazne o klamavou reklamu, neeticke/neuctihodne chovani k zamestanacum, ale i nacionalismus...

jsou toho plné informační servry, tunelování , okrádání, špatné chování ke zaměstnancům převážně přicházející z východu a jiné.

klamavá reklama

Klamavá reklama, nedodržování nebo obcházení smluvních podmínek, politická sféra - popírání výroků, nepravdy, obcházení zákona za účelem volebních preferencí, korupce apod.

Klamavá reklama, špatné podmínky na pracovišti, korupce, xenofobie

klasicky pripad neetickeho chovani spolecnosti v CR se da najit prevazne u velkych spolecnosti, jako je O2, CEZ...a dalsi spolecnosti, ktere vykoristuji svym monopolnim jednanim spolecnost.

korupce

korupce

korupce

korupce

korupce

Korupce,

korupce, diskriminace pohlaví, finanční zpronevěra

korupce, nedodržování obchodních podmínek usnesených ve smlouvě, diskriminace, nedodržování reklamačních směrnic, klamání spotřebitele, krácení daní,

korupce, rasismus, hrubé jednání, neplacení faktur

korupce, šedá ekonomika, špatně odvedená práce, kličky ve smlouvách

krácení daní, nekalá soutěž, korupce

krácení daní,zneužívání postavení,vyplácení mzdy mimo smlouvu

krádež, korupce, diskriminace

Např. když ze stavebního pozemku stavební firma odebere ornici aby ji prodala jiným, které jsou již ve fázi budování zahrady a ornici již nemají.

např. vyzrazování soukromých dat

Např.: společnosti týkající se půjčkami a jejich přemrštěné úroky, dále firmy které se stěhují do Prahy, aby místní finanční úřady neměli nad nimi takovou kontrolu atd.

Nátlak na zaměstnance, kterému bylo sděleno ukončení pracovního poměru - z organizačních důvodů. Nátlak ve smyslu "dohody", kterou nebylo možné odmítnout.

Nedodržení slibů ohl. technické udržby, oprav, pokus zamírnout opravu v době záruky nebo zdůvodnit, proč na to a ovo se záruka nevztahuje.

nedodržování ústních dohod

Nedodržování zákoníku práce zejména velkými supermarkety - jednalo se až o šikanování zaměstnanců

nedodření termínu, spožděné uhrady faktur (když vůbec uhrazeno), vyžadovaní provizí, úplatkynendodání zboží, nedodržení smluvních dohod ... prakticky vše co je jde se u nas praktikuje

Neetické chování různých společností ke svým zaměstnancům, záměrné skreslování informací ve vztazích k veřejnosti. Tzv. "zlaté padáky" pro členy TOP managementu i přesto, že dotyční nesplnili své závazky vůči společnosti. Diskriminace žen v zaměstnání z hlediska jejich nadřízených.

Neetické chování vůči zaměstnancům ale i naopak zaměstnanců vůči zaměstnavateli

nekalá soutěž, zacházení se zaměstnanci, diskriminace, podvodná výběrová řízení

nelegální skládky odpadu, zapalování těchto skládek, zacházení se zaměstnanci u firem provozujících mezinárodní dopravu - nucení k nedodržování předpisů (povinné přestávky), úplatky...

není tam firemní kultura, tudíž nevědí jak se chovat v některých situacích. Vyzradili osobní údaje, zveřejnili data týkající se účetnictví v podniku atd.

neopodstatněné zvýhodnění jedné společnosti před druhou, neproplacní odevzdané práce pro pofidérní pochybení, nedodržení sjednaného plnění , skryté obezličky ve smlouvě umožňující nesplnění dojednaných bodů, neproplacení dodávek z titulu platební neschopnosti a insolvence, neadekvátní požitky nefunkčího majitele firmy a managementu na úkor úhrady mezd dělníkům, zneužívání informací k vlastnímu obohacení na úkor obce, zneužití momentální nepřítomnosti společníka,úplatky a další.

neoprávněné používaní softwaru, korupce...

neoprávněné vybírání poplatků za zprostředkování obchodu, podvodné účetnictví,

nepamatuju sorry

neplacení daní, diskriminace, korupce, dohazování zakázek

neproplácení presčasu

Neprůhlednost výběrových řízení, státní zakázky atd....

Neúpné až zavádějící informace v reklamách a reklamních materiálech, Jednání bez ohledu na zájmy a blaho klientů

neuznani reklamace...neochota vec resit...arogance....klamstvo

neuznávání právoplatných reklamací ze strany dodavatelů, korupce, klamavá reklama, neznávání nároků z vad, porušování smluv, krácení daní, neplacení finančních závazků, obecně pozdní placení faktru, podvod

nevhodné chování, tunelování

nížší přiznaná mzda a zbytek penez načerno, práce přesčas , svatek, noční nezaplacena

Obcházaní zákona, protiprávní jednání, nedodržování smluv . . . .

obírání klientů ve prospěch zaměstnanců

Okrádání zákazníků, zaměstnanců, diskriminace žen, homosexuálů

podplácení při získání zakázky

podvod klienta - nedostání závazků, nevrácení záloh a tak

Podvod klienta při finanční správě rozkradení zboží během přepravy ...

podvod, krácení daní, lež, diskriminace, protekcionizmus

podvody, korupce, uplácení, krácení daní, já tobě ty na oplátku mě...

Podvody,korupce,zneuzivani postaveni,lhani

Poskytovani sluzeb ktere neodpovidaji nakonec npr. reklame / (obchody, cestovky)

postavení na trhu, lživé informace o produktu

povrchní chování k malým ( menším )podnikatelům ( podnikům )

Při pracovních pohovorech, jsem často pocítila diskriminaci, že jsem žena, což mi přišlo neetické a nemorální. Přednost dostali vždy muži, a to i přesto, že všemi pohovory a příslušnými psychologickými, znalostními a jazykovými testy jsem prošla na stejné úrovni a mnohdy i s lepšími výsledky. Často zazněly argumenty, že se blížím do reprodukčního věku a že školení jsou drahá, a pro firmu by to mohlo být ztrátové mě příjmout,přestože jsem právě ukončila vzdělání na vysoké škole, měla jsem ambice se věnovat plně práci. Přestože jsem splňovala požadavky, kvalifikaci i prošla všemi testy, jsem bohužel žena a to se dnes nenosí :o((((. Dnes již takové ambice nemám, začala jsem pracovat zcela mimo obor, který jsem studovala, a dnes jsem již matkou syna a má snaha směřuje k tomu, z něj vychovat člověka, který třeba bude jednou řídit firmu, ve které budou ženám vycházet vstříc, i při poskytování zkrácených úvazků či firemní školce.

Reklama na auta, podomní prodej, zásilkové služby ...

reklamce

se vsemi

sexuální harašení,lhaní,majetková zpronevěra, v podstatě se všemi,které jsou v bodě 4.

šikana zaměstnanců

špatné chování

úmyslné poškozování zboží konkurence v obchodních domech, úplatky

úmyslné zatajování informací klientům za účelem, aby jim klient podlehl

V pisemnem dotazovani u zajemcu o zamestnani povinna kolonka STAV

Většinou nevhodné chování k zákazníkovi, zapírání skutečností, vyhýbání se uznání viny a nevyhovění i přesto, že chyba byla na jejich straně, nebo se problém dal řešit.

Vnucování zboží a služeb ke kterým jsem několikrát řekl, že to nechci a případně nepotřebuji, přesto byl dále vyvíjen nátlak k okamžitému podpisu smlouvy bez možnosti důkladného přečtání a zvážení všech důsledků. Vnucování platebních karet, přemluvání k přechodu na jiného telef. operátora a to několikrát týdně. Často lživé informace, které ubepečují o výhodnosti nabízeného produktu, který je v podstatě dražší a méně funkční než můj předchozí, který jsem užíval.

vsechny co jsou uvedeny v bode 4.

vydírání dodavatelů, vydírání a šikanování zaměstnanců

vyplácení části mezd načerno, vymáhání pojistného za zrušené auto-likvidované po pojistné události, zamlčování základních informací o prodávaných nemovitostech

Využívání nevhodného - pohoršujícího obsahu, diskriminace národnostních menšin, nedodržení obchodních podmínek,

zájem společnosti resp. jedince upřednostňován nad zájmem celospolečenským

zamlčování informací o finančních produktech, autorské právo

Znečišťování životního prostředí, zkreslení finančních výkazů, neplacení

zneužití dominantního postavení na trhu pletichy kolem výběrových řízení

Zneužívání postavení, korupce

zneužívání postavení, korupce, věková diskriminace, klamavá reklama

způsob prodeje služeb mob. operátorů

4. Které etické prohřešky považujete za ojedinělé (1) a které za velmi časté (5) ?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Krácení daní4.0290.97
Zneužívání postavení3.8460.919
Korupce4.0381.037
Podvod3.2981.171
Znečišťování životního prostředí3.3170.986
Diskriminace3.0771.013
Klamné informace o produktu/službě3.7311.158
Vyplácení části mzdy mimo smlouvu3.8171.13
Sexuální harašení2.1540.976
Lhaní3.4131.435
Majetková zpronevěra2.7211.124
Porušení autorských a jiných duševních práv3.0871.31
Neplacení finančních závazků3.4711.288

Graf

5. Které etické prohřešky považujete za nejméně (1) a nejvíce (5) závažné?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Krácení daní3.3651.251
Zneužívání postavení3.6831.14
Korupce4.5380.556
Podvod4.4230.59
Znečišťování životního prostředí4.0291.028
Diskriminace3.7881.013
Klamné informace o produktu/službě4.0580.804
Vyplácení části mzdy mimo smlouvu2.7211.413
Sexuální harašení3.1831.245
Lhaní3.5961.26
Majetková zpronevěra3.9521.046
Porušení autorských a jiných duševních práv3.3461.419
Neplacení finančních závazků4.2020.95

Graf

6. Pro zlepšení etického prostředí a prevenci neetického jednání existují mnohé nástroje, např.: etický kodex, etický a sociální audit, speciální útvary a funkce zabývající se etikou v dané firmě, etický leadership, výchova zaměstnanců k etickému jednání, a další. Které nástroje znáte, nebo jste o nich alespoň slyšeli?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
etický kodex3028,85 %29,13 %  
etický kodex, výchova zaměstnanců65,77 %5,83 %  
výchova zaměstnanců21,92 %1,94 %  
kodex, audit10,96 %0,97 %  
etický kodex novinářů, etický kodex ve firmě10,96 %0,97 %  
etický kodex, výchova zaměstnanců k etickému jedná10,96 %0,97 %  
etický kodex, etický leadership10,96 %0,97 %  
všechny10,96 %0,97 %  
vybrat si jen takové zaměstnan, kt. etiku dodržují10,96 %0,97 %  
etický a sociální audit10,96 %0,97 %  
ostatní odpovědi treba jednotlivá skolení,kurzy etiky u firem atd.
zviditelnenie neetickeho skutku firmy cez media
etický kodex, sociální audit, výchova...
Eticky kodex, specialni utvary, leadership
etický kodex, audity et. chování
etický a sociální audit , etický kodex
asi všechny
výchova od dětství do dospělosti
etický kodex, spec útvr, výchova zaměstn
audit, etický kodex
slyela jsem o všech
!
etický kodex, výchova zaměstnanců k etickému chová
etiský kodex, výchova zaměstnanců
etický kodex, etický a sociální audit
etický kodex, výchova
eticky kodex, spec. utvary ve firmach
Výchova k etickému jednání od dětství a ve školách
Výše zmíněné... příklad vedení společnosti...
Nejlepší nástroj je kvalitní nadřízený pracovník
etický kodex, školení zaměstnanců
etický kodex, výchova zaměstnanců...
etický kodex, audit, semináře
Všechny.
etický kodex,výchova zaměstnanců
výchova zamestnancu, eticky kodex
fungující právní prostředí - to není
etický kodex, speciální útvary, výchova zaměstnanc
etický kodex, etický a sociální audit,
etický kodex,výchova zaměstnanců k etickému jednán
neslyšel jsem o účinných nástrojích.
zadne
kodex, audit, výchova
všechny uvedené
Erticky kodex
vězení
Výchova zaměstnanců, etiketou v dané firme,
Etický kodex firmy
výše jmenované
příroda nas sama jedním vybavila - svědomím, kdo h
bez motivaci nemá smysl ani etická vychova!!!!
et. kodex, audit
Zamestanci by meli byt "nauceni" k etickemu chovan
výchova zaměstnanců, speciální útvar zabývající se
etický kodex, výchova zaměstnanců,
všechny výše zmíněné
training zaměstnanců
etický kodex, ústava ČR
etický kodex zaměstnance, firmy, pravidelný audit
Znam vsechny jmenovane, ale v nasem "Cechacskem" p
všechny (absolvent marketingu)
nic
slyšel o všech
znám a slyšel jsem o všech výše uvedených
eticky audit
všecho jsou to žvást, viz odpověď na otázku č.7
etický kodex na úřadech
neslyšela jsem o žádném
etický kodexmvýchova zaměstnanců,spec.útvar
5956,73 %57,28 % 

Graf

7. Jaký nástroj považujete za nejúčinější, a proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

kurz etiky, vzdy se hodí

??

1. kontrolní mechanizmy uvnitř firmy a 2. auditorské kontroly 1. vhodné nastavení a důslednost eliminuje 99% nekalostí, trest viníků je výstrahou pro všechny 2. odhalení toho, co 1. nezvládne, následky obdobné (audit je samozřejmě doporučením, ne povinností)

asi audit, je to posouzeno osobou zvenku

asi kodex, snad se tim zamestnanci z velke casti ridi

asi to bude výchova zaměstnanců k etickému jednání

asi výchova lidí, protože všechno je to o lidech

asi žádný není nijak zvlášť účinný. Lidi mají asi v povaze chovat se jako zmetci

audit

audit - kontrola zda je vše dodržováno

bic

Dle mého názoru je to etický leadership a především etické chování nadřízených a TOP managementu, které by mělo jít příkladem ostatním zaměstnancům.

dodržování etického kodexu, jiný nástroj neznám

etický a sociální audit

etický a sociální audit - možnosť punishmentu

etický a sociální audit - nejúčinější

etický a sociální audit,výchova zaměstnanců

etický audit

etický audit - vědomí, že firma může být kdykoliv přezkoumávána vede jednotlivce k větší etičnosti leadership - vedoucí by měl být vždy vzorem, není li tomu tak, vede to jen k problémům

etický audit- protoze zjisti skutecný stav ve firme, potom je mozne zridit specialni utvar a zavest eticky kodex

etický kodex - globální

etický kodex - podpisem stvrzuji že jej musím dodržovat - nedodržení lze účinně trestat

etický kodex - pokud se k němu firma zaváže, poškodilo by její jméno, kdyby jej nedodržrela.

etický kodex - udává pravidla

etický kodex - výchova zaměstnanců...stanovená pravidla, kterými se musí zaměstnanec a vůbec celá fa řídit, aby spl\\\\\\\ńovala očekávání okolí

etický kodex a výchova zaměstnanců

etický kodex a výchovu zaměstnanců

etický kodex firmy, který je vyhlášen a udržován v povědomí zaměstnanců

etický kodex, následně finanční napomenutí

Etický kodex, pokud je kontrolovatelny, kontrolovan a postihovan

etický kodex, speciální útvary a funkce zabývající se etikou v dané firmě

etický leadership, výchova zaměstnanců k etickému jednání

finanční pokuty, protože to platí na všechny nejlépe

finanční sankce

Firemní prostředí, pokud je toto nadstandardní (myšleno vztahy na pracovišti, vztahy nadřízený podřízený, systém ohodnocování, možnost růstu apod.), samo dokáže eliminovat neetické chování. Samozřejmostí je základní povědomí o etickém chování.

hm, nejdůležitější je výchova v rodině a klima ve společnosti, že jo :-) Tak třeba ta výchova zaměstnanců by mohla mít nějaký účinek, jestli je smysluplně dělaná, protože dolehne na kůži jednotlivce.

Jedině zákon, kodexy a ostatní ujednání, které jsou na bázi dobrovolného závazku, který lze jen těžko ověřit, nepovažuji za platný nástroj.

Když je člověk ,,hajzl´´ nepomůže žádný a slušný člověk je zase nepotřebuje.

kodex a výchova zaměstnanců vč. managerů

kodex jako soucast pracovni smlouvy - zde asi lze uplatnit i nejaky postih eticky a socialni audit - zcela dobrovolne, tudiz k nicemu

kodex-lze do jisté míry kontrolovat

kontrola a prevence, tvrdé tresty pokud se nebudou řešit prohřešky, následující generace nebude mít důvod chovat se eticky

Leadership...........ale zalezi na velikosti podniku

Manažer příkladem - když se vedení bude chovat neeticky, nemůže to požadovat po podřízených

motivace pomocí peněz, když to tak nebudete dělat, nedostanete premie...proč?protože peníze jsou nejspolehlivějším manipulačním prostředkem.

motivace zamestnancu!!!-pokud maji zajem o usoech sve spolecnosti, eticke chovani jde odsebe

myslím si, že státní audit - měl by být nestranný

myslím, že kdyby se společnost jako takova (nemyslím firma, ale všichni lidé) chovala eticky mezi sebou, nemuseli bychom uvažovat o nástrojích podpory etického chování, takže myslím že největším nastrojem je rodičovská výchova.

Nejdřív domluva, potom pokuta a pak vyhazov. Každý občas něco zkazí a když nechápe, že dostal šanci se zlepšit, tak není důvod přemlouvat k nápravě.

nejprve naučit etiky vedení firmy - to je hlavní a pak zaměstnance - důležité je změnit mentalitu českého národa

nejúčinnější nástroj je slušné vychování

Nejúčinnějším nástrojem k ozdravění společnosti obecně považuji slušnost získanou v rodině a vzdělání, které vede člověka k nadhledu. Jenomže slušnost je na tom stejně jako demokracie. Končí všude tam, kde narazí na jediného lotra, stejně tak jako demokracie končí tam kde vznikne nekontrolovatelné násilí a to třeba i dočasně.

nevidím velkou účinnost ani v jednom

nevím

nevim

Nevím, jestli vůbec nějaký nástroj je účinný, každý člověk by měl mít v sobě sám určitou mírou etiky, pokud se pohybuje a pracuje s lidmi. Určité formy etického tréningu mohou zesilít etické a morální chování, ale nikdy nenahradí charater zaměstnance. Myslím, že nejdůležitější je vzor vedoucího pracovníka či právě etický leadership, jak působí na své zaměstnace, obchodní partnery i klienty.

Od majetkového postihu až po zakázání činnosti

odhalení pachatelů, pokud bude odhalení časté, ostatní si budou dávat pozor

podlé mého mínění je vše na morálce každého jedince a žádný z nástrojů nemůže nijak výrazně chování ovlivnit. Maximálně důkladná kontrola.

postupná výchova

práce se zaměstnanci, jejich vzdělávání a výchova, jejich začlenění.

Právě příklad vedoucích pracovníků. Dále povědomí o "obecné spravedlnosti" ve společnosti.

Propojení všech možných nástrojů, aby bylo vůbec možné se k nějakému zlepšení dostat a zároveň, aby bylo možné vůbec zkontrolovat to, že tomu tak skutečně je, že je to dodržováno.

proškolení zaměstnanců - jedině dobře motivovaný zaměstnanec má chu´t dobře pracovat a kvalitně pracovat bez jakýchkoliv postranní úmyslů

především samozvolené etické chování firmy, kterým se všichni zaměstnanci řídí - etický kodex

Přirozene fungující trh pracovnich sil. Jenze na malem trhu , jako je ten cesky, kde hraje bracha na brachu je to asi utopie. Sam osobne neverim v nejakou silu etickzch kodexu. Leda, že jejich dodržovaní je pčímo spojeno s finančním ohodnocením zamestnance

Rychlé a nezkorumpované soudnictví, jednoznačná legislativa, rovný příístup, rychlý konkurs

sankce zejmena penezni...Kazdy pracuje za ucelem ziskani penez, ubytek penez by je mohl alespon castecne "ubrzdit".

sociální audit, etický kodex. Když už se to děje ve firmě, tak si možná uvědomí, že je něco špatně a naprava na sebe nenechá dlouho čekat. Kodex je závazný, ale musí se říci, že pokud nebude respektovám - přijde trest

Speciální útvar - je nejblíž realitě (pokud někde existuje)

speciální útvar - má dozorčí činnost, budí alespoň trochu respektu oproti etickému kodexu, který je jen na papíře

speciální útvary a funkce zabývající se etikou v dané firmě,

těžko říci, mám pocit, že záleží na výchově jedince již od ranného věku, ve stáří budu těžko někoho přesvědčovat, že se chová nemorálně, neeticky, když jemu to tak nepřipadá

učinné jsou všechny, hlavně je prospěsné, pokud se nějaká firma tímto vubec zabýva

V tomto jsem "Klausista" - dobře, podotýkám dobře, fungující trh je samoregulační a o špatné práci, podvodu či jiné levotě se šíří zprávy všemi směry. Firma, která chce fungovat dlouhodobě na trhu, se těchto neduhů nedopouští a to jak směrem ven vůči zákazníkům, tak uvnitř směrem k zaměstnancům. Nejsem možná ten pro tebe zprávný posuzovatel, zatím jsem ve výběru zaměstnavatelů měl docela štěstí.

Veřejné zostuzení a zvýrazňování neeticky se chovajících subjektů

vhodná je kombinace

výchova

výchova z-ců k etickému jednání. Pokud toto nebude zaměstnanec umět a chovat se takto, je to špatná vizitka pro tu danou firmu.

výchova zaměstanaců. Pokud lidé budou vědět jak se mají chovat, je pravděpodobnější, že se jejich chování zlepší. Někdy je prostě problémem fakt, že si lidé ani neuvědomují, že je jejich chování neeteické

výchova zaměstanců k etickému jednání: je důležité pro image firmy

výchova zaměstnanců

výchova zaměstnanců

výchova zaměstnanců - je to preventivní prostředek, nesnaží se problémy řešit až když nastanou

výchova zaměstnanců a nejlépe jít příkladem, začít se musí u lidí ve firmě

vychova zamestnancu a zdravy rozum klientu

výchova zaměstnanců k etickému chování - lze přímo působit a ovlivnit chování lidí nastavením správného motivačního programu

výchova zaměstnanců k etickému jednání

výchova zaměstnanců k etickému jednání - když je k etice cíleně vedena celá firma, snaží se všichni jednat podle pravidel, případné odměny a image společnosti motivují zaměstnance k etickému chování

Vychova zamestnancu muze byt ponekud velice ucina,ale bohuzel jen jestlize se ti zamestnanci tim take ridi.

výchova zaměstnanců nebo studentů k etickému jednání....někde se začít musí

výchova zaměstnanců, speciální útvary, tresty

výchova zmestnancov k etickému jednání, systematický prístup

výchovu, zákony, čest spojená s hrdostí, příklad "das vorbild, nulovou toleranci při nedodržování, přesná definice imunity pro politiky a postihy za pochybení.

vytvoření speciálních útvarů ve firmě, které budou např. etický kodex důsledně doddržovat

využití více nástrojů najednou

xxx

začít již výchovou v rodině, od dětství

zákon, např. o ochraně osobních údajů - za porušení je trest

Zákon. Etika v podnikání existuje do té míry, dokud si ji subjekt může finančně dovolit. Obecně etika v podnikání neexistuje, aneb za co vás nezavřou, s tím si není třeba lámat hlavu.

zveřejnění neetického chování v prostředí kde se firma pohybuje, což jí poškodí odrazením zákazníkům a v lepším případě se její chování změní

zviditelnenie neetického skutku firmy cez media - pretože to môže ohoroziť celkový odbyt firmy

žadný nastroj neni moc dobrý

žádný, etika je spojena s morálkou jedince, která se s přibívajícím věkem stále hůře formuje.

8. Co byste doporučili k potlačení neetického chování firem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

vysoké tresty v pripade vědoméno a záměrného poruseni

-

"vychovu" zamestnancu, pripadne penezni sankce, vypoved ze strany zamestanavatele...

aby bylo porušení více vymahatelné zákonem

Aby fungovalo soudnictví a z chování společnosti jasně vyplynulo, že každyý jak v podnikání tak např. na silnici si musí uvědomit, že tu není sám, a že ti druzí mají taky svá práva, která musí respektovat, protože nikdy neví v které skupině v zápětí bude.

audit, leadership

brutální stíhání

častejší etický audit

častější kontroly úřadů práce, inspekcí životního prostředí apod. ale také nastavení přijatelnějšího rámce pro podnikání

častější kontroly? těžká otázka, záleží na konkrétní situaci

dobre vypracovaný etický kodex, dôverihodných manažérov

doporučila bych velké pokuty, popř vězení a veřejné zostuzení

doporučuji vypsané body v otázce čí. 6

důraznější kontrola a sankce při porušení legislativy

důslednější kontrola a postihy

Finanční a jiné disciplinární postihy ze strany příslušných orgánů. Takové aby si příště své jednání dobře rozmysleli.

finanční pokuty

finanční postihy

finanční sankce

hodně tvrdé sankce za prohřešky. Ne ty pakatele, co jsou teď

kontroly, sankce, pokuty, vetsi vymahatelnost prava, zrychleni agendy. Kdyz si vezmeme ze nejvic majetku rozkrade spravce konkurzni podstaty a likvidator tak se pak nemuzeme divit, ze normalni podnikatel chce pro sebe urvat co se da. Takze dokud se nezmeni mysleni lidi jako ze ten kdo nekrade okrada vlastni rodinu tak se asi nepohneme z mista.

kvalitní výběr zaměstnanců, razantní zasáhnutí v případě porušení etiky

kvalitní znění zákonů a jejich dodržování

Lepší zákony, aby bylo zbytečné je obcházet.

management musí jít příkladem

Mnohe neeticke prestupky (korupce, kraceni dani...) vychazeji z prilisneho postaveni statni moci, jednoznacne omezit.

motivace zaměstnanců, vytvoření pozitivního image o firmě nejen pro zákazníky, ale i pro interní zaměstnance, posílení loayality k firmě a cílům, důvěra k vedení, nastavení správné interní komunikace

musíme se srovnat se západními ekonomikami. Porevoluční doba nahrávala tomuto neetickému chování a ještě je brzy na to, se s tím vyrovnat.

najmout kvalitni a renomovany management ktery bude budovat firemni kulturu a uchovavat dobre jmeno firmy

najmout kvalitní managment se zkušenostmi

nastavit pravidla a kontrolovat jejich dodržování

Nastavit zákony tak, aby konečně fungovaly - nebyly v nich bílá místa pro šikovné právníky. Zajistily rychlou vymahatelnost práva - v řádu jednotek měsíců.

Naš zakazník nas pan

Nedá se nic doporučit. Pokud se někdo chce chovat neeticky, tak se tak chovat bude.

nemám tušení, těžko něco pomůže.

neustálou kontrolu a transparentnost firem

nevím

nevím

Obtížná odpověď. Jde o kolizi loajality a svědomí. Jediná možnost je jít dobrým příkladem..., při překročení osobní meze odejít...

peklo

Poněmčit tzv. Český národ": doporučil bych přísný zákaz pouřívání českého jazyka na pracovišti a v komunikaci se zákazníkem. Nebo spíš používat angličtinu.

pozitivní prístup a komunikaci

přísnější legislativu

přísnější normy a zákony

Řádně vybírat své zaměstnace, vytvořit nejen testy znalostní a psychologické, ale také emoční.Při vykonávání jejich povolání je pozorovat, diskutovat, proč jednali tak či onak. A motivovat je vlastním jednáním. Při hrubém porušení etickým pravidel používat i represi a tresty. Každý zaměstnace ať už v podnikatelské sféře či veřejném sektoru si musí uvědomit, že nepoškozuje jen firmu ale i sám sebe svým neetickým jednáním.

Sami zákazníci by měli vyžadovat etické chování těch od nichž požadují služby / zboží. Speciálně v gastronomii se denně setkávám s tím, jak jsou zákazníci neinformováni a absolutně neznalí práv a povinností provozovatelů restarací a odobných podniků. Pokud sami zákazníci nebudou vyžadovat kvalitní služby se vším co k tomu patří, bude stále fungovat neetické chování podnikatelů.

sankce

skutečný dohled, přístné tresty za porušení

speciální útvary a funkce zabývající se etikou v dané firmě,

stabilní politická a ekonomickou situace v zemi

stanovit si ve vlastni firme urcita pravidla hry (eticky kodex) a jeho nasledna prubezna kontrola dodrzovani

Širší právní povědomí o možnostech vymáhat své nároky - některé druhy neetického chování - zejména podvod, zpronevěra, atd. by bylo lze omezit.

Testovat zaměstnance v narafičených situacích.

těžko říct, když se budeme chtít chovat všichni eticky, vždycky se najde někdo kdo to kvůli zisku poruší

Tvrdé sankce

tvrdsi postihy

tvrdšie postihy

U nás není vyvinut smysl pro toto chování, stále převyšuje profit nad tímto chováním.

Uzákonit trestnost neetického chování a nejen firem. Příkladně i střet zájmů, který je sice obecně definován, ale ještě jsem neslyšel, že by si ho byl, kdo vědom. Etika není politika a neměla by být poplatná excesům, které nám naši politici i zastupitelé beztrestně předvádějí

v prvni rade je to prace vlady-zlepseni podminek pro podnikani-pokudstat da podnikatelum moznost vydelku, povede to i k poklesu kraceni dani......

Větší dohled a vyšší pokuty...

větší konkurenci

větší trestní zodpocědnost v oblasti etiky

větší zásah státu

viz bod 7

viz bod 7.

viz odpověď na otázku č.7

vsimavost klientu

vydržet pracovat na pokřiveném myšlení lidí ještě dalších 100 let

výchova zaměstnanců - dotazníkové akce

výraznější tresty

vyšší postihy i ze strany ostatních firem

vyšší sankce a postihy

Za zločiny střílet a popravovat, za přestupky sekat ruce nebo pálit cejchy :-D A vážně bych se zabýval otázkou důsledné kontroly vyšší autoritou, s tím že nálezy jsou závazné a tresty přísné. Nejsou u nás autority (ČNB, NKÚ, FÚ nebo Celní správa jsou opravdu k smíchu když nemají aparát nebo prostředy s oporou v zákoně)

začít s etickým kodexem už v nejužším vedení

zákonné postihy

změnu přístupu k zaměstnancům

zpřísnění legislativy

zpřísnění trestů při neetickém jednání, důsledné vykonání trestu

zveřejňování informací o chování firem, sledování spokojenosti zaměstnanců

Zveřejňování nepravostí na internetu.

zvýšit kontroly

Zvýšit všeobecné povědomí o podnikatelské etice, prohřešcích proti ní a jejich následcích

9. V roli manažera/zaměstnance/obchodního partnera: Chovali byste se vždy za všech okolností eticky? I přes to, že by to pro vás bylo nevýhodné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zvažoval/a bych pro a proti a rozhodl/a se pro přijatelnější variantu6966,35 %66,99 %  
Ano, za každou cenu3230,77 %31,07 %  
Ne, můj osobní zájem/zájem firmy je přednější32,88 %2,91 %  

Graf

10. Jaké etické pravidlo byste byli ochotni porušit? Případně za jaké situace?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

- já bych se snažila je plnit na 100% ale bohužel jsou případy kdy je nutné asertivně ustoupit - nenapadá mě teď příklad

asi žádne bych neporušil

Autorská práva na drahý software

část mzdy bokem, je to výhodné, ale když přijde kontrola, musím to mít pořešené

Čím je vymezená etika? Kde jsou mantinely etického a neetického chování? Jaká jsou etická pravidla v podnikatelském prostředí? Velice těžká otázka. Je možné že nějaké porušuji a myslím si, že je vše vše v pořádku. Samozřejmostí je nelhat, nepodvádět apod., ale není možné se vyhnout polopravdě např. při obchodním jednání, braní úplatku např. jednání v top restauraci, v lázních, které organizuje protistrana za účelem přesvědčit, uzavřít kontrakt. Také otázky týkající se rodiny.

Daně a jiné platby státu - ze stávajicí situace, kdy jsou neadekvátní.

Etiku nelze porušovat. Je obdobná jako pieta. Ta buď člověk ctí, nebo není dobře vychován a tedy by neměl mít možnost rozhodovat.

harašení považuji za dvornost ne za pochybení,

je jich vic!

Jednať eticky neni vždy jednoduché, muselo by sa jednať o spôsobenie " mänšieho zla". Napr. v zdravotníctve, resp. v nemocnici.

Kdybych podnikal tak asi tato: diskriminace - vsude slysime o diskriminaci romskeho etnika, ale kdo s nimi doopravdy pracoval tak vi, ze je pouzitelnej tak jeden z deseti, jako podnikatel bych je pro svou firmu asi nevyhledaval. kraceni dani - deje se vsude, kazdy ma dobreho ucetniho, odpisy i veci jako je dovolena v cizine neni problem. vyplaceni casti mzdy mimo smlouvu - tak toto je snad u kazdeho podnikatele, nejhorsi je na tom to ze s tim souhlasi i zamestnanci. Ale na tento nesvar by stacila jedna vec, prokazovani prijmu. Franta koupi auto a financak se ho zepta kde na to auto vzal, kdyz ma plat jen 8000.-. zneuzivani postaveni a neplaceni zavazku - tak toto praktikuje snad kazdy hypermarket vuci svym dodavatelum, nejenze musi davat uplatky aby se od nich zbozi odebiral, ale jeste diktuji cenu a plati s vyraznym zpozdenim Takze pokud by se nekdo chtel dnes chovat korektne a slusne tak podle me nema nejmensi sanci uspet v konkurencnim boji.

Klamavou informaci, když bych zjistil, že i na mne se šije "bouda".

krácení daní švarcsystém pozdní placení finančních závazků porušení autorských práv

krácení daní

Krácení daní - v některých případech je jejich placení nesmyslné a pro podnik příliš zátěžové. Neříkám, že neplatit vůbec.

kraceni dani (byl-li by k tomu duvod), zivotni prostredi

Kraceni dani- v pripade ze by to znamenalo problem s existenci firmy

Krátkodobé plnění finančních závazků.

Lhaní - když bych mohl dosáhnout většího zisku, ale možná i jiných, zaleželo by na situaci. Asi jako většina čechů

Lhani v pripade, ze by to byla tzv. "mala neskodna lez"

Lhaní v případě, že pravda by nikomu neprospěla

lhaní, např. v roli diplomatických vztahů, kde diplomacie = ,,lhaní ve prospěch panovníka,,

lhani....pro dobrou vec, vyhnuti se zbytecnemu konfliktu

lobování za veřejně prospěšnou či neziskovou věc

Maličkosti - např. nezaplacení autorského poplatku za veřejnou hudební produkci

milosrdná lež, kdykoli, kdy by mi to pomohlo, ale jiným neublížilo

N/A

Například diskriminace - pakliže budu potřebovat kvalitní pracovnici nadelši dobu, dym přednost ženám již s dětmi, ketre mi neodejdou na mateřskou.

některé formy diskriminace jsou v určitých případech přijatelné

nesmyslnou smlouvu o dvojím zdanění, která znevýhodňuje rezidenty ČR

nesprávné údaje o produktu - v práci jako obchodní zástupce

netuším, podle situace. Pokud je člověk ohrožen, tak poruší mnoho pravidel.

nevím

nevím

nevim

nevim neuvazovala jsem o tom

Nevím o žádném, nicméně nemůžu vyloučit, že v zájmu ochrany vyšších hodnot nebo za cenu morálních ústupků poruším etiku abych zachoval hodnoty mě bližší.

nevím,situace mohou být ruzné

otázka je nesmyslná. Vždy rozhoduje to co je na druhé straně vah. Co znamená dodržení etiky. Často může znamenat dodržení etiky, ustup z biojového pole a uvolnění prostoru pro objekty které vúči Vám už nemají vůbec žádnou etiku. Protože často dopady nejsou jenom na moji osobu, nelze na tuto otázku řádně odpovědět.

porušila bych pravidlo nelhat, kdyz by to situace vyzadovala

Poskytnutí úplných informací o produktu. U dodavatele software je to záležitost velmi pravidelná.

při hledání optimalizace mzdových nákladů - výplata motivační části mimo mzdu

přiměřená lež; pokud by to mělo někomu ublížit, zvážila bych, zda řeknu vše

Sdělit "celou" pravdu, popř. využívání technik vyjednávání, které se mohou přibližovat manipulaci.

sexualni haraseni - pokud by byla fakt pekna a vyzivava :)

sexualni obtezovani. No kdyby byla fakt "hot"

Takové, které by nikomu ve větší míře neuškodilo a nešlo by tím o porušení zákona

To záleží na konkrétní situaci, takhle nevim.

v případě, že by se jednalo o můj či život někoho jiného

v tuto chvíli nevím, podle situace

věřím, že žádné

vyplacení části mzdy, mimo smlouvu....těžká sociální situace....tato odpověď záleží na konkrétní situaci

vyplácení mzdy mimo smlouvu

vyplácení mzdy mimo smlouvu

záleželo by na okolnostech, těžko stanovit dopředu

záleží na okolnostech

záleží na situaci, konkrétně si nevybavuji..

zkreslovani informaci o produktu, ale do prijatelne miry, jen za predpokladu, ze by to firme pomohlo zvysit jeji financni stranku, pri krizi.

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné mě zrovna nenapadá

Žádné, proto nejsem manažerem, ale technikem. Výsledky své práce hovoří samy za sebe a případné chyby se projeví velice záhy a zřetelně. Na lhaní a výmluvy není místo

11. Zadejte svůj věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-35 let4543,27 %43,69 %  
19-25 let4240,38 %40,78 %  
36-45 let98,65 %8,74 %  
56-65 let54,81 %4,85 %  
46-55 let32,88 %2,91 %  

Graf

12. Zadejte své povolání

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student2120,19 %20,39 %  
recepční32,88 %2,91 %  
Manager21,92 %1,94 %  
programátor21,92 %1,94 %  
zaměstnanec státní správy 21,92 %1,94 %  
osvč - finance10,96 %0,97 %  
account manager10,96 %0,97 %  
podnikatel10,96 %0,97 %  
zástupce vedoucí na ÚP, nyní mateřská dov.10,96 %0,97 %  
barmanka10,96 %0,97 %  
ostatní odpovědi ředitel hotelu
PR pracovník
account executive v PR agentuře
ředitel softwarové firmy v.v.
mzdová ucetní
finančny poradca
účetní
Corinthia hotel Prague
bar manager
student.:o)
asistent
urednik statni spravy
Gastronomický poradce
menager
Event Coordinator
manager v hotelnictví
student VŠH
DSPB manager
podnikatelka
žena
studentka
student i zaměstnanec
státní správa
hotelovy operator zakaznickeho centra
Svářeč
Projektový specialista
stavební inženýr
vysokoškolský pedagog
ošetřovatel
manažer recepce
muž
Key account manager
soukromý podnikatel
vedoucí kabiny
OSVČ - programátor
ramp control spvr
FB Manager
student VŠ
státní zaměstnanec
majitelka firmy
Bike guide
student, spoluvlastník firmy
OSVČ, provozovatel kavárny
Vedouci pracovnik v nemocnici
Rodinná firma
IT specialista
obchodní referentka
Student VŠ, recepční
personalistka
to není podstatné
productmanager
hotel management/cest.ruch/gastronomie
mateřská dovolená
finanční poradce
analytik v biochemické laboratoři
vysoká manažerská funkce
sales and marketing manager
projektant a realizátor velkokuchyňských provozů
manažer baru
personalistika
nezamestnany
marketing analytist
student, firemní právník
študent
Technik (oblast letectví)
administrativní pracovník
farář
osvc
QM
6966,35 %66,99 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Setkali jste se s/slyšeli jste o neetickém chování některé společnosti v ČR?

  • odpověď Párkrát:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Majetková zpronevěra=1 na otázku 4. Které etické prohřešky považujete za ojedinělé (1) a které za velmi časté (5) ?

5. Které etické prohřešky považujete za nejméně (1) a nejvíce (5) závažné?

  • odpověď Podvod=5:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyplácení části mzdy mimo smlouvu=5 na otázku 5. Které etické prohřešky považujete za nejméně (1) a nejvíce (5) závažné?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Domníváte se, že podnikatelské subjekty v ČR se chovají:

2. Setkali jste se s/slyšeli jste o neetickém chování některé společnosti v ČR?

4. Které etické prohřešky považujete za ojedinělé (1) a které za velmi časté (5) ?

5. Které etické prohřešky považujete za nejméně (1) a nejvíce (5) závažné?

6. Pro zlepšení etického prostředí a prevenci neetického jednání existují mnohé nástroje, např.: etický kodex, etický a sociální audit, speciální útvary a funkce zabývající se etikou v dané firmě, etický leadership, výchova zaměstnanců k etickému jednání, a další. Které nástroje znáte, nebo jste o nich alespoň slyšeli?

9. V roli manažera/zaměstnance/obchodního partnera: Chovali byste se vždy za všech okolností eticky? I přes to, že by to pro vás bylo nevýhodné?

11. Zadejte svůj věk

12. Zadejte své povolání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Domníváte se, že podnikatelské subjekty v ČR se chovají:

2. Setkali jste se s/slyšeli jste o neetickém chování některé společnosti v ČR?

4. Které etické prohřešky považujete za ojedinělé (1) a které za velmi časté (5) ?

5. Které etické prohřešky považujete za nejméně (1) a nejvíce (5) závažné?

6. Pro zlepšení etického prostředí a prevenci neetického jednání existují mnohé nástroje, např.: etický kodex, etický a sociální audit, speciální útvary a funkce zabývající se etikou v dané firmě, etický leadership, výchova zaměstnanců k etickému jednání, a další. Které nástroje znáte, nebo jste o nich alespoň slyšeli?

9. V roli manažera/zaměstnance/obchodního partnera: Chovali byste se vždy za všech okolností eticky? I přes to, že by to pro vás bylo nevýhodné?

11. Zadejte svůj věk

12. Zadejte své povolání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Holečková, I.Podnikatelská etika (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://podnikatelska-etika-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.