Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Podnikatelská praxe a počítače

Podnikatelská praxe a počítače

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Medková
Šetření:27. 11. 2011 - 04. 12. 2011
Počet respondentů:23
Počet otázek (max/průměr):21 / 20.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:40,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, jsem studentkou Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné a tento dotazník použiji pro svůj semestrální projekt do předmětu Počítače v podnikatelské praxi. Za vaše odpovědi budu vděčná.

 

Odpovědi respondentů

1. Ve kterém kraji pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moravskoslezský1043,48 %43,48 %  
Jihomoravský730,43 %30,43 %  
Praha313,04 %13,04 %  
Vysočina14,35 %4,35 %  
Ústecký14,35 %4,35 %  
Olomoucký14,35 %4,35 %  

Graf

2. Co je předmětem Vaší pracovní činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Administrativa626,09 %26,09 %  
Informatika313,04 %13,04 %  
Potravinářství28,7 %8,7 %  
obchodní činnost - e-shop14,35 %4,35 %  
výroba14,35 %4,35 %  
stavebnictví14,35 %4,35 %  
nábytkářství14,35 %4,35 %  
Monter14,35 %4,35 %  
ekonomické analýzy14,35 %4,35 %  
nic14,35 %4,35 %  
obchod - nákup a prodej14,35 %4,35 %  
provozovatelka jídelny14,35 %4,35 %  
Zdravotnictví14,35 %4,35 %  
finance14,35 %4,35 %  
Cestovní ruch14,35 %4,35 %  

Graf

3. Pracujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V kanceláři1147,83 %47,83 %  
Doma313,04 %13,04 %  
doma+sklad+terén14,35 %4,35 %  
v obchodním domě14,35 %4,35 %  
prodejna14,35 %4,35 %  
v kanceláři i doma14,35 %4,35 %  
Venku14,35 %4,35 %  
kuchyně, jídelna14,35 %4,35 %  
V dopravním prostředku14,35 %4,35 %  
nic14,35 %4,35 %  
student14,35 %4,35 %  

Graf

4. V jakém sektoru národního hospodářství pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Terciální (služby)1878,26 %78,26 %  
Sekundární (stavební výroba, průmysl)417,39 %17,39 %  
Primární (zemědělství, lesnictví, zpracování surovin)14,35 %4,35 %  

Graf

5. Jaký průběh ve Vaší práci v budoucnu očekáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zlepšení1565,22 %65,22 %  
Zhoršení521,74 %21,74 %  
Nedokážu posoudit313,04 %13,04 %  

Graf

6. Jak se dopravujete do zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Automobilem1252,17 %52,17 %  
Autobusem626,09 %26,09 %  
Pěšky626,09 %26,09 %  
Vlakem14,35 %4,35 %  

Graf

7. Jak dlouho Vám trvá cesta do zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 30 minut1982,61 %82,61 %  
Do 60 minut417,39 %17,39 %  

Graf

8. Kde se nachází místo Vašeho pracoviště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na okraji města1147,83 %47,83 %  
V centru města939,13 %39,13 %  
Mimo místo trvalého bydliště313,04 %13,04 %  

Graf

9. Ovlivňuje podle Vašeho názoru dopravní dostupnost ve Vašem regionu nezaměstnanost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně ano, není to však hlavní příčina834,78 %34,78 %  
Ne834,78 %34,78 %  
Nedokážu posoudit626,09 %26,09 %  
Ano, je zde přímá vazba14,35 %4,35 %  

Graf

10. Cítíte zlepšení v dopravní obslužnosti při cestě do zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedokážu posoudit1460,87 %60,87 %  
Zhoršení730,43 %30,43 %  
Zlepšení28,7 %8,7 %  

Graf

11. Je práce na počítači nezbytnou součástí Vaší pracovní náplně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2086,96 %86,96 %  
ne313,04 %13,04 %  

Graf

12. Využíváte při své pracovní činnosti Internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pravidelně1565,22 %65,22 %  
Ano, zdřídka521,74 %21,74 %  
Ne, pro svoji práci ho nepotřebuji28,7 %8,7 %  
Ne, protože nevyužívám počítač14,35 %4,35 %  

Graf

13. Vaše znalosti pro ovládaní software, který v práci využíváte jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dostačující1043,48 %43,48 %  
Výborné939,13 %39,13 %  
Nemohu posoudit, protože počítač nepoužívám313,04 %13,04 %  
Nedostačující, potřebuji školení či jinou pomoc14,35 %4,35 %  

Graf

14. Zajímáte se o zabezpečení Vašeho počítače?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, osobně1043,48 %43,48 %  
Spoléhám na odborníky1043,48 %43,48 %  
Ne28,7 %8,7 %  
Ne, protože nepotřebuji počítač14,35 %4,35 %  

Graf

15. Umožňuje Vám v případě potřeby zaměstnavatel školení na software, který v práci používáte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1669,57 %69,57 %  
ne730,43 %30,43 %  

Graf

16. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec/ zaměstnankyně1356,52 %56,52 %  
Podnikatel/ podnikatelka1043,48 %43,48 %  

Graf

17. Cítíte osobně dopad hospodářské krize?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1043,48 %43,48 %  
ne939,13 %39,13 %  
nevím417,39 %17,39 %  

Graf

18. Domníváte se, že region, ve kterém pracujete, Vám poskytuje vhodné prostředí pro trvalý a úspěšný rozvoj?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1356,52 %56,52 %  
ano1043,48 %43,48 %  

Graf

19. S vaším postavením u zaměstnavatele jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojen/a1982,61 %82,61 %  
Nechci odpovídat28,7 %8,7 %  
Nespokojen/a, ale zatím to neřeším14,35 %4,35 %  
Nespokojen/a, ale snažm se to řešit14,35 %4,35 %  

Graf

20. Jste spokojen/a se službami ve Vašem regionu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1043,48 %43,48 %  
ne730,43 %30,43 %  
nevím626,09 %26,09 %  

Graf

21. V jaké firmě/organizaci pracujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hanza-Autodíly14,55 %4,35 %  
Stant manufacturing s.r.o.14,55 %4,35 %  
dantem14,55 %4,35 %  
e-invent s. r. o.14,55 %4,35 %  
Ahold14,55 %4,35 %  
hotel Popelka14,55 %4,35 %  
Luceo s.r.o.14,55 %4,35 %  
Lomax Boretice14,55 %4,35 %  
IDENTA DESIGN14,55 %4,35 %  
Molčík Kipper, a. s.14,55 %4,35 %  
ostatní odpovědi autoškola
www.zaluzie.ostravsko.com
Velkoobchod Heva spol. s r.o., Jihlava
Magistrát města Ostrava
veřejná jídelna - Mezírka 1 Brno
nemocnice
to si nechám pro sebe
Telefonica
OSVČ
Student
Kycik Alarm s.r.o.
abc
1254,55 %52,17 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Medková, P.Podnikatelská praxe a počítače (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://podnikatelska-praxe-a-pocita.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.