Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Podnikatelská praxe z pohledu zaměstnance

Podnikatelská praxe z pohledu zaměstnance

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Sýkorová
Šetření:12. 12. 2011 - 16. 12. 2011
Počet respondentů:11
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:46,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

Vaše odpovědi budou sloužit k vypracování semestrálního projektu do předmětu počítače v podnikatelské praxi. Předem děkuji za vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Název organizace

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
KSČM19,09 %9,09 %  
soukromá firma19,09 %9,09 %  
Slezská univerzita v Opavě19,09 %9,09 %  
KB, a.s.19,09 %9,09 %  
Bonatrans Group a.s.19,09 %9,09 %  
ArcelorMittal, a.s.19,09 %9,09 %  
Okresní hospodářská komora Karviná19,09 %9,09 %  
Barum Continental, spol. s r.o.19,09 %9,09 %  
Kavárna U Přívozu19,09 %9,09 %  
Nemocnice s poliklinikou Orlová19,09 %9,09 %  
Bonatrans Group, a.s.19,09 %9,09 %  

Graf

2. Právní forma organizace:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiná436,36 %36,36 %  
akciová společnost436,36 %36,36 %  
společnost s ručením omezeným218,18 %18,18 %  
státní podnik19,09 %9,09 %  

Graf

3. Hlavní předmět činnosti:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
politická strana19,09 %9,09 %  
koupě a prodej zboží19,09 %9,09 %  
vzdělávání19,09 %9,09 %  
bankovnictví19,09 %9,09 %  
Vývoj, výroba a servis železničních dvojkolí19,09 %9,09 %  
výroba a prodej ocelových trubek19,09 %9,09 %  
sdružení podnikatelů19,09 %9,09 %  
výroba pneumatik19,09 %9,09 %  
příprava jídla19,09 %9,09 %  
zdravotní péče19,09 %9,09 %  
výroba železničního dvojkolí19,09 %9,09 %  

Graf

4. Geografická působnost Vaší organizace je na úrovni (je možné označit i více možností):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
celostátní545,45 %45,45 %  
zahraniční436,36 %36,36 %  
regionální436,36 %36,36 %  
místní218,18 %18,18 %  

Graf

5. Má Vaše firma webové stránky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11100 %100 %  

Graf

6. Má dopravní dostupnost ve Vašem regionu vliv na nezaměstnanost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano545,45 %45,45 %  
Nevím436,36 %36,36 %  
Ne218,18 %18,18 %  

Graf

7. Považujete infrastrukturu ve Vašem regionu za dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano981,82 %81,82 %  
Ne19,09 %9,09 %  
Nejsem schopen posoudit19,09 %9,09 %  

Graf

8. Jaký dopravní prostředek používáte při přepravě do zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
automobil872,73 %72,73 %  
chodím pěšky327,27 %27,27 %  

Graf

9. Jak dlouho Vám trvá cesta do zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do půl hodiny654,55 %54,55 %  
do hodiny436,36 %36,36 %  
více jak hodinu19,09 %9,09 %  

Graf

10. Jak vidíte budoucnost svého současného zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
věřím ve zlepšení763,64 %63,64 %  
nevím218,18 %18,18 %  
nevěřím ve zlepšení218,18 %18,18 %  

Graf

11. Souvisí práce na počítači s vaší pracovní činností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano654,55 %54,55 %  
ne436,36 %36,36 %  
částečně19,09 %9,09 %  

Graf

12. Patří využívání internetu k vaší pracovní činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano545,45 %45,45 %  
částečně327,27 %27,27 %  
ne327,27 %27,27 %  

Graf

13. Ohodnoťte vaše znalosti ovládání softwaru při práci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobré327,27 %27,27 %  
velmi dobré327,27 %27,27 %  
dostačující327,27 %27,27 %  
výborné218,18 %18,18 %  

Graf

14. Máte v PC nainstalován antivirový program, který zabezpečí ochranu vašeho počítače?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11100 %100 %  

Graf

15. Mají znalosti ICT (Informační a komunikační technologie) vliv na zaměstnanost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, částečně654,55 %54,55 %  
Ano, velmi545,45 %45,45 %  

Graf

16. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské654,55 %54,55 %  
vysokoškolské327,27 %27,27 %  
základní218,18 %18,18 %  

Graf

17. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36 – 45436,36 %36,36 %  
46 – 55327,27 %27,27 %  
26 – 35327,27 %27,27 %  
18 – 25 19,09 %9,09 %  

Graf

18. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena654,55 %54,55 %  
muž 545,45 %45,45 %  

Graf

19. Uveďte, ve kterém kraji České republiky pracujete:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moravskoslezský654,55 %54,55 %  
Zlínský327,27 %27,27 %  
Karlovarském19,09 %9,09 %  
hl.m.Praha19,09 %9,09 %  

Graf

20. Ve kterém sektoru národního hospodářství pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
terciární (služby – doprava, vzdělávání, hotely a restaurace, bankovnictví)763,64 %63,64 %  
sekundární (průmysl potravinářský, oděvní, strojírenský, stavebnictví)436,36 %36,36 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sýkorová, M.Podnikatelská praxe z pohledu zaměstnance (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://podnikatelska-praxe-z-pohled.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.